Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW7P Lakartidningen.se 2016-02-11

Överdriven reducering av synapser kan ha samband med schizofreni

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Till skillnad mot vad man intuitivt kan tro har ett barns hjärna inte färre utan fler kopplingar mellan sina hjärnceller än vuxna. Processen där kopplingar tas bort kallas på engelska »synaptic pruning«. Den är fullt naturlig och påbörjas mycket tidigt i livet. Kan felreglerad reducering av kopplingar vara en av orsakerna bakom schizofreni? I Nature presenteras en studie där man kommit till just den slutsatsen.

Studien bygger på data från över 60 000 människor, vilka analyserats för att identifiera gener som kan kopplas till schizofreni. Som bekant finns det inte en enskild schizofrenigen, i stället tycks ett stort antal gener vara inblandade. Forskarna har efter analys av genetiska data kommit fram till att genen C4 (complement component 4) kan kopplas till risk för schizofreni. C4 kodar för ett protein inom det så kallade komplementsystemet som är viktigt för immunförsvaret.

Forskarna har upptäckt att olika former av C4-genen resulterar i olika uttryck för genen. Med hjälp av vävnad från närmare 700 avlidna patienter, en del med schizofreni, visar man att ökat uttryck av C4 var vanligare bland schizofrena. Nästa fråga blir då vad C4 gör i hjärnan vid sidan av rollen i immunförsvaret. Baserat på en musmodell där djuren haft olika varianter av C4-genen visar det sig att större uttryck av C4 ger mer reducering av kopplingar, det vill säga fler synapser tas bort i hjärnan. Sammantaget indikerar allt detta således att en överaktiv reducering av kopplingar – där för många synapser tas bort – kan vara en sjukdomsmekanism bakom schizofreni. C4 är belägen på kromosom 6, ett område i genomet som flera gånger visats vara kopplat till schizofreni. Runt C4 på samma kromosom ligger ett antal gener som i likhet med C4 är viktiga för immunförsvaret. 

Studien är principiellt intressant då man inte bara identifierat kandidatgener bakom schizofreni utan kunnat koppla en av dessa till en biologisk process som skulle kunna förklara sjukdomsutvecklingen. Mycket återstår dock att utreda, bland annat varför ökad C4-aktivitet leder till ökad reducering av kopplingar och vilken roll andra proteiner, bland dem sådana som kodar för andra riskgener för schizofreni och som också spelar en roll i immunförsvaret, i den processen. En schizofrenibehandling baserad på C4-fyndet – där man reglerar ned reduceringen av kopplingar – är naturligtvis något som ligger långt in i framtiden. Att utveckla en sådan kommer knappast att bli enkelt då C4 har en viktig roll i immunförsvaret och manipulationen av genen därför skulle kunna vara förknippad med allvarliga biverkningar. En mer närliggande applikation är att använda C4 som biomarkör för att identifiera individer med särskilt ökad risk att utveckla schizofreni. En sådan screening bör dock inte ske på populationsbasis utan på nivån individer med ökad risk, till exempel de som någon gång haft hallucinos eller andra psykotiska symtom. Vad som är intressant i sammanhanget är att även autism kopplats till felreglerad reducering av kopplingar. I det fallet tros det bero på att för många kopplingar finns kvar i hjärnan.

Referenser

Sekar A, et al. Nature. Epub 27 jan 2016. doi: 10.1038/nature16549

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016