Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW7P Lakartidningen.se 2016-02-11

Överdriven reducering av synapser kan ha samband med schizofreni

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Till skillnad mot vad man intuitivt kan tro har ett barns hjärna inte färre utan fler kopplingar mellan sina hjärnceller än vuxna. Processen där kopplingar tas bort kallas på engelska »synaptic pruning«. Den är fullt naturlig och påbörjas mycket tidigt i livet. Kan felreglerad reducering av kopplingar vara en av orsakerna bakom schizofreni? I Nature presenteras en studie där man kommit till just den slutsatsen.

Studien bygger på data från över 60 000 människor, vilka analyserats för att identifiera gener som kan kopplas till schizofreni. Som bekant finns det inte en enskild schizofrenigen, i stället tycks ett stort antal gener vara inblandade. Forskarna har efter analys av genetiska data kommit fram till att genen C4 (complement component 4) kan kopplas till risk för schizofreni. C4 kodar för ett protein inom det så kallade komplementsystemet som är viktigt för immunförsvaret.

Forskarna har upptäckt att olika former av C4-genen resulterar i olika uttryck för genen. Med hjälp av vävnad från närmare 700 avlidna patienter, en del med schizofreni, visar man att ökat uttryck av C4 var vanligare bland schizofrena. Nästa fråga blir då vad C4 gör i hjärnan vid sidan av rollen i immunförsvaret. Baserat på en musmodell där djuren haft olika varianter av C4-genen visar det sig att större uttryck av C4 ger mer reducering av kopplingar, det vill säga fler synapser tas bort i hjärnan. Sammantaget indikerar allt detta således att en överaktiv reducering av kopplingar – där för många synapser tas bort – kan vara en sjukdomsmekanism bakom schizofreni. C4 är belägen på kromosom 6, ett område i genomet som flera gånger visats vara kopplat till schizofreni. Runt C4 på samma kromosom ligger ett antal gener som i likhet med C4 är viktiga för immunförsvaret. 

Studien är principiellt intressant då man inte bara identifierat kandidatgener bakom schizofreni utan kunnat koppla en av dessa till en biologisk process som skulle kunna förklara sjukdomsutvecklingen. Mycket återstår dock att utreda, bland annat varför ökad C4-aktivitet leder till ökad reducering av kopplingar och vilken roll andra proteiner, bland dem sådana som kodar för andra riskgener för schizofreni och som också spelar en roll i immunförsvaret, i den processen. En schizofrenibehandling baserad på C4-fyndet – där man reglerar ned reduceringen av kopplingar – är naturligtvis något som ligger långt in i framtiden. Att utveckla en sådan kommer knappast att bli enkelt då C4 har en viktig roll i immunförsvaret och manipulationen av genen därför skulle kunna vara förknippad med allvarliga biverkningar. En mer närliggande applikation är att använda C4 som biomarkör för att identifiera individer med särskilt ökad risk att utveckla schizofreni. En sådan screening bör dock inte ske på populationsbasis utan på nivån individer med ökad risk, till exempel de som någon gång haft hallucinos eller andra psykotiska symtom. Vad som är intressant i sammanhanget är att även autism kopplats till felreglerad reducering av kopplingar. I det fallet tros det bero på att för många kopplingar finns kvar i hjärnan.

Referenser

Sekar A, et al. Nature. Epub 27 jan 2016. doi: 10.1038/nature16549

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons