Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUX Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02 (uppdaterad 2016-02-05)

Psykisk problematik hos män var kopplad till ökad risk att utöva våld

Tomas Moberg, med dr, specialistläkare i psykiatri och rättspsykiatri; Beroendecentrum, Stockholm

Avhandling. Förhållandet mellan psykisk problematik och våldsanvändning är komplicerat på grund av inblandning av flera andra tidiga riskfaktorer. I en aktuell avhandling undersöktes detta förhållande, det serotonerga systemets betydelse för våld samt dödligheten hos utövare av våld.

En årskull med 49 000 svenska män följdes upp i belastningsregister och dödsorsaksregister i 35 år efter mönstringen. En klinisk kohort med 161 psykiatriska patienter som hade genomfört ett självmordsförsök intervjuades om våld, och hos 42 av dem hade en serotoninmetabolit (5-HIAA) uppmätts i cerebrospinalvätskan (CSF).

Våldsanvändningen och dödligheten studerades genom gruppjämförelser, korrelations- och regressionsanalyser. Kontroll skedde för flera andra riskfaktorer för våld och död. Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem (inklusive våldsamt beteende i barndomen) var förenade med en högre risk för våldsanvändning. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld hos män. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen.

Vi kunde se att våldsutsatthet under barndomen hade större betydelse för våldsanvändning som vuxen hos patienter med låga koncentrationer av 5-HIAA i CSF. Våldsamma återfallsförbrytare hade en högre risk att dö av alkohol- eller narkotikarelaterade tillstånd och självmord.

Inget samband mellan psykossjukdom och våldsbrott sågs i denna avhandling.

Våldsriskbedömningar på avancerad nivå bör inbegripa en grundlig psykiatrisk och psykologisk utvärdering, inklusive kognitiva test och information om tidiga beteendeproblem och utsatthet under barndomen.

Våldsriskbedömningar på basal nivå i den kliniska vardagen bör innehålla information om åtminstone missbruk och beroende samt tidigare våldsamhet. Intellektuell funktionsnedsättning ingår inte i dag i de vanligast förekommande riskbedömningsinstrumenten för våld, men tillståndet bör övervägas vid kommande revisioner.

Psykisk problematik kunde sammanfattningsvis visas förenad med riskökning för att utöva våld, och återfallsförbrytare i våldsbrott hade en högre dödlighet. Riskbedömningar för våld är också ett verktyg att identifiera våldsbrottslingar som löper högre risk att dö av behandlingsbar psykisk problematik.

Referenser

Moberg T. Mental disorders and violence risk; epidemiological and clinical cohort studies. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentarer (1)

  • Saknas ord tar man till nävarna.

    2016-02-07 12:09 | Det är känt, inte minst inom barnpsykologisk verksamhet, att svag språkutveckling är kopplad till aggressiva beteendeproblem. En genväg till förståelse av våldsproblematik även hos vuxna kunde vara språktest - ordförråd, språkförståelse, uttrycksförmåga, dyslexitecken. Vinsten med detta kunde vara att detta blir en ingång till verksamma pedagogiska insatser för att undanröja dessa hinder och därmed minska benägenheten till våld.

    Anders Brynge, f.d. överläkare, Pensionär

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016