Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXWI Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-25

Rökning och genetisk känslighet mångfaldigar risken att få MS

Anna Karin Hedström, med dr, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm

Avhandling. MS uppstår genom ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och omgivningsfaktorer. I en avhandling vid Karolinska institutet undersöktes vilken effekt tobaksexponering har på risken att utveckla MS [1].

Resultaten baseras på data från två fall–kontrollstudier (6 085 fall och 5 530 matchade kontroller). Logistisk regression användes för att beräkna associationer mellan olika former av tobaksexponering och MS-risk.

Totalt sett ökar rökning MS-risken med ungefär 50 procent. Det finns ett tydligt dos–responssamband mellan rökning och sjukdomsrisk. Riskökningen sjunker långsamt efter rökstopp.

Bland personer som aldrig rökt ses att de som exponerats för passiv rökning löper högre risk att insjukna i MS än de som aldrig exponerats. MS-risken stiger med antal år exponeringen för passiv rökning pågår.

Genetiska faktorer medför att vissa rökare löper en mångfaldigt ökad risk att drabbas av MS. De genetiska faktorer som är starkast associerade med MS är förekomst av HLA-DRB1*15 och avsaknad av HLA-A*02. Båda dessa riskfaktorer ger hos icke-rökare en 5-faldig riskökning, medan rökare med båda riskfaktorerna löper en 14-faldigt ökad risk för MS. Kombinationen av HLA-riskfaktorerna och rökning ökar risken för MS mer än summan av de olika faktorerna var för sig. Rökning utan de genetiska riskfaktorerna ökar MS-risken med omkring 50 procent.

En liknande men mindre uttalad interaktion har observerats mellan samma HLA-riskgener och passiv rökning då man uteslutit alla rökare ur analysen [2].

Preventiva åtgärder i syfte att minska rökning och passiv rökning är således av stor betydelse. I synnerhet personer med MS i släkten, som kan ha en genetisk känslighet för att utveckla sjukdomen, bör informeras om riskökningen förknippad med rökning och betydelsen av att förhindra att deras barn utsätts för passiv rökning.

Referenser

  1. Hedström AK. Smoking and multiple sclerosis susceptibility. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.
  2. Hedström AK, et al. Epidemiology. 2014;43:1791-8.

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel ska bli kvar i flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Annons Annons

Vidarkliniken kan förlora avtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons