Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXPF Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-02-22

Starkt missnöje med utseendet kunde botas med KBT via internet

Jesper Enander, leg psykolog, doktorand

Christian Rück, överläkare, docent; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Personer med dysmorfofobi uppfattar att något är starkt fel med det egna utseendet trots att de ser helt normala ut. Dysmorfofobi har länge varit ett förbisett tillstånd inom vården, och det kan vara svårt att få rätt typ av hjälp. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig effektiv, men tillgången är begränsad.

För att öka tillgängligheten till behandling har en ny typ av KBT som genomförs på internet utvecklats och testats i en randomiserad kontrollerad studie. Totalt ingick 94 patienter i åldern 18–72 år. Deltagarna lottades till antingen KBT eller stödkontakt via internet. Behandlingen pågick i 12 veckor och deltagarna följdes 3 månader efter avslutad terapi. Många hade varit sjuka i flera år, och cirka en femtedel hade genomgått plastikkirurgiska ingrepp.

Resultaten visade att KBT var överlägsen stödkontakt i att minska dysmorfofobi (mätt med BDD-YBOCS,) och depression (mätt med MADRS-S), samt i att förbättra global funktion (mätt med GAF) och livskvalitet (mätt med EQ-5D). Bland deltagare som fick KBT hade 56 procent svarat på behandlingen (definierat som minskning av symtom med 30 procent eller mer), och 39 procent uppfyllde inte längre kriterierna för dysmorfofobi vid uppföljningen. Motsvarande procenttal för gruppen med stödsamtal var 16 respektive 9 procent. En begränsning är att deltagarna var självrekryterade via annonsering, vilket potentiellt kan påverka studiens generaliserbarhet.

Många personer med dysmorfofobi står i dag utan behandling, dels för att tillståndet är relativt okänt inom sjukvården, dels på grund av att personer med dysmorfofobi inte söker vård, ofta på grund av rädsla för att uppfattas som ytliga eller för att inte att bli tagna på allvar i mötet med sjukvården. En del deltagare i studien uttryckte också att det faktum att behandlingen var nätbaserad var skälet till att de sökte vård över huvud taget. På sikt ser vi som mål att behandlingen ska göras tillgänglig inom den reguljära sjukvården.

Referenser

Enander J, Andersson E, Mataix-Cols D, Lichtenstein L, Alström K, Andersson G, Ljótsson B, Rück C. BMJ. 2016;352:i241.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons