Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXEL Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-18

Test i mobilen avslöjar synfel

Christina Winther, överläkare, med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Skaraborgs sjukhus

Avhandling. Åldersrelaterade förändringar i ögats gula fläck – makuladegeneration – är en vanlig orsak till allvarlig synförlust hos personer över 50 år. Prevalensen hos personer från 40 år är beräknad till ca 6,5 procent. Med en befolkning som blir allt äldre räknar man med att denna siffra kommer att stiga. Varje år drabbas ca 6 500 personer av den allvarliga så kallade våta varianten av sjukdomen. Sedan 2007 finns läkemedel som genom en injektion i ögat kan bromsa våt makuladegeneration. Helt avgörande för framgångsrik behandling är dock att sjukdomen upptäcks innan syncellerna skadats permanent.

Sjukdomen är kronisk med återkommande skov, vilket gör att patienterna måste kontrolleras under många år. Vid tecken på recidiv ges förnyad behandling. Detta har lett till en problematisk kösituation där patienterna under väntetiden riskerar en bestående synförlust.

Två helt nya syntest i form av appar för mobiltelefon kan vara ett alternativ till rådande rutin med återbesök på sjukhus. Testen, som är självinstruerande, ger möjlighet att testa synfunktionen hemma, rätta resultaten på egen hand och sända dem till kliniken för utvärdering. I en aktuell avhandling visas att de nya syntestapparna fångar tecken på synförsämring tidigare än dagens konventionella bokstavtavlor.

Det ena testet (MultiBit) använder siffror uppbyggda av ljusstarka mikroprickar. Siffrorna visas på slumpartade platser på skärmen en kort stund och försvinner sedan. Svårighetsgraden på testet varieras genom att antalet mikroprickar som bygger upp en siffra varieras. Patientens uppgift är att högt säga vilka siffror som visas. Givna svar spelas automatiskt in och återuppspelas sedan när patienten själv rättar sitt utförda test genom att jämföra det givna svaret med facit som visas på skärmen.

Det andra testet (Celego) är ett lästest som visar slumpartade kombinationer av siffror och bokstäver, likt en registreringsskylt, och här varieras svårighetsgraden genom att storleken på tecknen ändras. Påverkad läsförmåga är ett av de tidigaste symtomen vid makuladegeneration. Förbättring vid behandling är det som faller bäst ut vid utvärdering av livskvalitet.

Resultaten pekar på att självtest i hemmet med de nya apparna skulle kunna ersätta en del av dagens kontroller i sjukvården och därmed frigöra resurser och korta väntetiderna.

I avhandlingen återfinns de förstudier som publicerats och lett fram till de nya syntesten.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons