Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX9R Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Mellan 2013 och 2014 skedde i Franska Polynesien det dittills största rapporterade utbrottet av zikavirus i världen. Uppemot 32 000 personer sökte sjukvård för misstänkt infektion. Symtomen associerade med infektionen var feber, utslag, muskel- och ledvärk samt konjunktivit. Under utbrottet diagnostiserades 42 personer med Guillain–Barrés syndrom. Normalt drabbar Guillain–Barrés syndrom 1–2 personer per 100 000 per år i Nordamerika och Europa.

Studien omfattade de 42 personerna med Guillain–Barrés syndrom samt två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (CRT 1) bestod av 98 köns-, ålders- och hemvistmatchade personer som besökt samma sjukhus men inte haft feber. Den andra kontrollgruppen (CRT 2) omfattade 70 personer som testades positivt för zikavirus men utan neurologiska symtom associerade med Guillain–Barrés syndrom.

Majoriteten (88 procent) av personerna med Guillain–Barrés syndrom beskrev symtom associerade med infektion av zikavirus ungefär 6 dagar före debut av neurologiska symtom. Ingen var positiv för zikavirus på sjukhuset, men blodprov visade att 41 (98 procent) hade antikroppar mot viruset och alla (100 procent) hade neutraliserande antikroppar mot zikavirus. I CRT 1 hade enbart 54 (56 procent) neutraliserande antikroppar. De flesta av deltagarna i de tre grupperna hade tecken på tidigare infektion av denguevirus. Tidigare infektion med denguevirus kunde därför inte visas öka risken för Guillain–Barrés syndrom hos infekterade med zikavirus.

Ingen person dog av Guillain–Barrés syndrom i studien och personernas sjukhusvistelse var i snitt 11 dagar. Efter tre månader kunde 24 (57 procent) gå utan hjälp. Författarna beräknade risken för Guillain–Barrés syndrom under utbrottet i Franska Polynesien till 0,24 per 1 000 zikavirusinfektioner.

Relationen mellan zikavirus och Guillain–Barrés syndrom är fortfarande outforskad och det är svårt att dra slutsatser om det pågående utbrottet i Sydamerika. Det är exemplevis inte säkert att viruset är identiskt eller om störfaktorer kan ligga bakom överrisken i Franska Polynesien.

Referenser

Cao-Lormeau VM, et al. Lancet. Epub 29 feb 2016. doi 10.1016/ S0140-6736(16)00562-6

Kommentarer (3)

 • autoimmuna sjukdomar

  2016-03-02 12:25 | Guillain-Barrés syndrom räknas ju till de autoimmuna sjukdomarna och det ska bli spännande att se om kombinationen zikavirus-GBS är relaterad till en specifik HLA-undergrupp. Vi minns ju alla diskussionerna kring svininfluensan(A(H1N1)), pandemrixvaccinet och narkolepsi, där det visat sig, att (nästan) enbart människor med HLA-undergruppen DQB1*602 drabbades av denna biverkan!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå universitet

  Jäv:

 • Är nervsystemet mer sårbart motZikavirus?

  2016-03-02 16:47 | Att det finns koppling mellan Zika virus och mikroencephaly hos foster samt Guillain -Barré innebär i så fall Zika virus har CNS och perifera nervsystemet som target för destruktion och demyelisering. Detta skulle kunna vara intressant i behandlingsstrategi eller framtida vacciner mot Zika virus att riktas mot nerv systemet som känslig angripande organ

  Sandra Vahid Rezaei, Specialist i allmänmedicin, Kungsängens vårdcentral

  Jäv:

 • Andra enkelsträngade RNA-virus

  2016-03-02 18:47 | I ett tidigare inlägg, Läktidn 2016;113:DWZS, har jag påpekat likheterna med hur andra enkelsträngade RNA-virus som Schmallenbergviruset och Akabaneviruset (båda bunyavirus som sprids med svidknott-culicoides) orsakar nervskador som Arthrogryfos (amyoplasi) hos foster till betande boskap. Schmallenbergviruset upptäcktes 2011 och här har Lantbruksuniversitetet och SVA elegant visat hur boskapen över hela Sverige snabbt utvecklat immunitet och som en följd av detta har antalet kalvar o lamm med denna typ av motorisk framhornsskada på ryggmärgsnivå kraftigt minskat! Den akuta Zikaepidemin är således viktig att hantera, men på sikt kommer befolkningen lokalt att bli immuniserad redan i barndomen -före fertil ålder- och riskerna flyttas då över till besökande(gravida kvinnor) som saknar immunitet!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons