Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX9R Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Mellan 2013 och 2014 skedde i Franska Polynesien det dittills största rapporterade utbrottet av zikavirus i världen. Uppemot 32 000 personer sökte sjukvård för misstänkt infektion. Symtomen associerade med infektionen var feber, utslag, muskel- och ledvärk samt konjunktivit. Under utbrottet diagnostiserades 42 personer med Guillain–Barrés syndrom. Normalt drabbar Guillain–Barrés syndrom 1–2 personer per 100 000 per år i Nordamerika och Europa.

Studien omfattade de 42 personerna med Guillain–Barrés syndrom samt två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (CRT 1) bestod av 98 köns-, ålders- och hemvistmatchade personer som besökt samma sjukhus men inte haft feber. Den andra kontrollgruppen (CRT 2) omfattade 70 personer som testades positivt för zikavirus men utan neurologiska symtom associerade med Guillain–Barrés syndrom.

Majoriteten (88 procent) av personerna med Guillain–Barrés syndrom beskrev symtom associerade med infektion av zikavirus ungefär 6 dagar före debut av neurologiska symtom. Ingen var positiv för zikavirus på sjukhuset, men blodprov visade att 41 (98 procent) hade antikroppar mot viruset och alla (100 procent) hade neutraliserande antikroppar mot zikavirus. I CRT 1 hade enbart 54 (56 procent) neutraliserande antikroppar. De flesta av deltagarna i de tre grupperna hade tecken på tidigare infektion av denguevirus. Tidigare infektion med denguevirus kunde därför inte visas öka risken för Guillain–Barrés syndrom hos infekterade med zikavirus.

Ingen person dog av Guillain–Barrés syndrom i studien och personernas sjukhusvistelse var i snitt 11 dagar. Efter tre månader kunde 24 (57 procent) gå utan hjälp. Författarna beräknade risken för Guillain–Barrés syndrom under utbrottet i Franska Polynesien till 0,24 per 1 000 zikavirusinfektioner.

Relationen mellan zikavirus och Guillain–Barrés syndrom är fortfarande outforskad och det är svårt att dra slutsatser om det pågående utbrottet i Sydamerika. Det är exemplevis inte säkert att viruset är identiskt eller om störfaktorer kan ligga bakom överrisken i Franska Polynesien.

Referenser

Cao-Lormeau VM, et al. Lancet. Epub 29 feb 2016. doi 10.1016/ S0140-6736(16)00562-6

Kommentarer (3)

 • autoimmuna sjukdomar

  2016-03-02 12:25 | Guillain-Barrés syndrom räknas ju till de autoimmuna sjukdomarna och det ska bli spännande att se om kombinationen zikavirus-GBS är relaterad till en specifik HLA-undergrupp. Vi minns ju alla diskussionerna kring svininfluensan(A(H1N1)), pandemrixvaccinet och narkolepsi, där det visat sig, att (nästan) enbart människor med HLA-undergruppen DQB1*602 drabbades av denna biverkan!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå universitet

  Jäv:

 • Är nervsystemet mer sårbart motZikavirus?

  2016-03-02 16:47 | Att det finns koppling mellan Zika virus och mikroencephaly hos foster samt Guillain -Barré innebär i så fall Zika virus har CNS och perifera nervsystemet som target för destruktion och demyelisering. Detta skulle kunna vara intressant i behandlingsstrategi eller framtida vacciner mot Zika virus att riktas mot nerv systemet som känslig angripande organ

  Sandra Vahid Rezaei, Specialist i allmänmedicin, Kungsängens vårdcentral

  Jäv:

 • Andra enkelsträngade RNA-virus

  2016-03-02 18:47 | I ett tidigare inlägg, Läktidn 2016;113:DWZS, har jag påpekat likheterna med hur andra enkelsträngade RNA-virus som Schmallenbergviruset och Akabaneviruset (båda bunyavirus som sprids med svidknott-culicoides) orsakar nervskador som Arthrogryfos (amyoplasi) hos foster till betande boskap. Schmallenbergviruset upptäcktes 2011 och här har Lantbruksuniversitetet och SVA elegant visat hur boskapen över hela Sverige snabbt utvecklat immunitet och som en följd av detta har antalet kalvar o lamm med denna typ av motorisk framhornsskada på ryggmärgsnivå kraftigt minskat! Den akuta Zikaepidemin är således viktig att hantera, men på sikt kommer befolkningen lokalt att bli immuniserad redan i barndomen -före fertil ålder- och riskerna flyttas då över till besökande(gravida kvinnor) som saknar immunitet!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons