Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX9R Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Mellan 2013 och 2014 skedde i Franska Polynesien det dittills största rapporterade utbrottet av zikavirus i världen. Uppemot 32 000 personer sökte sjukvård för misstänkt infektion. Symtomen associerade med infektionen var feber, utslag, muskel- och ledvärk samt konjunktivit. Under utbrottet diagnostiserades 42 personer med Guillain–Barrés syndrom. Normalt drabbar Guillain–Barrés syndrom 1–2 personer per 100 000 per år i Nordamerika och Europa.

Studien omfattade de 42 personerna med Guillain–Barrés syndrom samt två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (CRT 1) bestod av 98 köns-, ålders- och hemvistmatchade personer som besökt samma sjukhus men inte haft feber. Den andra kontrollgruppen (CRT 2) omfattade 70 personer som testades positivt för zikavirus men utan neurologiska symtom associerade med Guillain–Barrés syndrom.

Majoriteten (88 procent) av personerna med Guillain–Barrés syndrom beskrev symtom associerade med infektion av zikavirus ungefär 6 dagar före debut av neurologiska symtom. Ingen var positiv för zikavirus på sjukhuset, men blodprov visade att 41 (98 procent) hade antikroppar mot viruset och alla (100 procent) hade neutraliserande antikroppar mot zikavirus. I CRT 1 hade enbart 54 (56 procent) neutraliserande antikroppar. De flesta av deltagarna i de tre grupperna hade tecken på tidigare infektion av denguevirus. Tidigare infektion med denguevirus kunde därför inte visas öka risken för Guillain–Barrés syndrom hos infekterade med zikavirus.

Ingen person dog av Guillain–Barrés syndrom i studien och personernas sjukhusvistelse var i snitt 11 dagar. Efter tre månader kunde 24 (57 procent) gå utan hjälp. Författarna beräknade risken för Guillain–Barrés syndrom under utbrottet i Franska Polynesien till 0,24 per 1 000 zikavirusinfektioner.

Relationen mellan zikavirus och Guillain–Barrés syndrom är fortfarande outforskad och det är svårt att dra slutsatser om det pågående utbrottet i Sydamerika. Det är exemplevis inte säkert att viruset är identiskt eller om störfaktorer kan ligga bakom överrisken i Franska Polynesien.

Referenser

Cao-Lormeau VM, et al. Lancet. Epub 29 feb 2016. doi 10.1016/ S0140-6736(16)00562-6

Kommentarer (3)

 • autoimmuna sjukdomar

  2016-03-02 12:25 | Guillain-Barrés syndrom räknas ju till de autoimmuna sjukdomarna och det ska bli spännande att se om kombinationen zikavirus-GBS är relaterad till en specifik HLA-undergrupp. Vi minns ju alla diskussionerna kring svininfluensan(A(H1N1)), pandemrixvaccinet och narkolepsi, där det visat sig, att (nästan) enbart människor med HLA-undergruppen DQB1*602 drabbades av denna biverkan!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå universitet

  Jäv:

 • Är nervsystemet mer sårbart motZikavirus?

  2016-03-02 16:47 | Att det finns koppling mellan Zika virus och mikroencephaly hos foster samt Guillain -Barré innebär i så fall Zika virus har CNS och perifera nervsystemet som target för destruktion och demyelisering. Detta skulle kunna vara intressant i behandlingsstrategi eller framtida vacciner mot Zika virus att riktas mot nerv systemet som känslig angripande organ

  Sandra Vahid Rezaei, Specialist i allmänmedicin, Kungsängens vårdcentral

  Jäv:

 • Andra enkelsträngade RNA-virus

  2016-03-02 18:47 | I ett tidigare inlägg, Läktidn 2016;113:DWZS, har jag påpekat likheterna med hur andra enkelsträngade RNA-virus som Schmallenbergviruset och Akabaneviruset (båda bunyavirus som sprids med svidknott-culicoides) orsakar nervskador som Arthrogryfos (amyoplasi) hos foster till betande boskap. Schmallenbergviruset upptäcktes 2011 och här har Lantbruksuniversitetet och SVA elegant visat hur boskapen över hela Sverige snabbt utvecklat immunitet och som en följd av detta har antalet kalvar o lamm med denna typ av motorisk framhornsskada på ryggmärgsnivå kraftigt minskat! Den akuta Zikaepidemin är således viktig att hantera, men på sikt kommer befolkningen lokalt att bli immuniserad redan i barndomen -före fertil ålder- och riskerna flyttas då över till besökande(gravida kvinnor) som saknar immunitet!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016