Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX9R Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Zikavirus kan vara associerat med Guillain–Barrés syndrom

En analys av blodprov från 42 personer diagnostiserade med Guillain–Barrés syndrom under utbrottet av zikavirus i Franska Polynesien visar att infekterade personer löpte större risk att utveckla Guillain–Barrés syndrom än kontroller. Detta enligt en studie som publiceras i Lancet i dag.

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Mellan 2013 och 2014 skedde i Franska Polynesien det dittills största rapporterade utbrottet av zikavirus i världen. Uppemot 32 000 personer sökte sjukvård för misstänkt infektion. Symtomen associerade med infektionen var feber, utslag, muskel- och ledvärk samt konjunktivit. Under utbrottet diagnostiserades 42 personer med Guillain–Barrés syndrom. Normalt drabbar Guillain–Barrés syndrom 1–2 personer per 100 000 per år i Nordamerika och Europa.

Studien omfattade de 42 personerna med Guillain–Barrés syndrom samt två kontrollgrupper. Den ena kontrollgruppen (CRT 1) bestod av 98 köns-, ålders- och hemvistmatchade personer som besökt samma sjukhus men inte haft feber. Den andra kontrollgruppen (CRT 2) omfattade 70 personer som testades positivt för zikavirus men utan neurologiska symtom associerade med Guillain–Barrés syndrom.

Majoriteten (88 procent) av personerna med Guillain–Barrés syndrom beskrev symtom associerade med infektion av zikavirus ungefär 6 dagar före debut av neurologiska symtom. Ingen var positiv för zikavirus på sjukhuset, men blodprov visade att 41 (98 procent) hade antikroppar mot viruset och alla (100 procent) hade neutraliserande antikroppar mot zikavirus. I CRT 1 hade enbart 54 (56 procent) neutraliserande antikroppar. De flesta av deltagarna i de tre grupperna hade tecken på tidigare infektion av denguevirus. Tidigare infektion med denguevirus kunde därför inte visas öka risken för Guillain–Barrés syndrom hos infekterade med zikavirus.

Ingen person dog av Guillain–Barrés syndrom i studien och personernas sjukhusvistelse var i snitt 11 dagar. Efter tre månader kunde 24 (57 procent) gå utan hjälp. Författarna beräknade risken för Guillain–Barrés syndrom under utbrottet i Franska Polynesien till 0,24 per 1 000 zikavirusinfektioner.

Relationen mellan zikavirus och Guillain–Barrés syndrom är fortfarande outforskad och det är svårt att dra slutsatser om det pågående utbrottet i Sydamerika. Det är exemplevis inte säkert att viruset är identiskt eller om störfaktorer kan ligga bakom överrisken i Franska Polynesien.

Referenser

Cao-Lormeau VM, et al. Lancet. Epub 29 feb 2016. doi 10.1016/ S0140-6736(16)00562-6

Kommentarer (3)

 • autoimmuna sjukdomar

  2016-03-02 12:25 | Guillain-Barrés syndrom räknas ju till de autoimmuna sjukdomarna och det ska bli spännande att se om kombinationen zikavirus-GBS är relaterad till en specifik HLA-undergrupp. Vi minns ju alla diskussionerna kring svininfluensan(A(H1N1)), pandemrixvaccinet och narkolepsi, där det visat sig, att (nästan) enbart människor med HLA-undergruppen DQB1*602 drabbades av denna biverkan!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå universitet

  Jäv:

 • Är nervsystemet mer sårbart motZikavirus?

  2016-03-02 16:47 | Att det finns koppling mellan Zika virus och mikroencephaly hos foster samt Guillain -Barré innebär i så fall Zika virus har CNS och perifera nervsystemet som target för destruktion och demyelisering. Detta skulle kunna vara intressant i behandlingsstrategi eller framtida vacciner mot Zika virus att riktas mot nerv systemet som känslig angripande organ

  Sandra Vahid Rezaei, Specialist i allmänmedicin, Kungsängens vårdcentral

  Jäv:

 • Andra enkelsträngade RNA-virus

  2016-03-02 18:47 | I ett tidigare inlägg, Läktidn 2016;113:DWZS, har jag påpekat likheterna med hur andra enkelsträngade RNA-virus som Schmallenbergviruset och Akabaneviruset (båda bunyavirus som sprids med svidknott-culicoides) orsakar nervskador som Arthrogryfos (amyoplasi) hos foster till betande boskap. Schmallenbergviruset upptäcktes 2011 och här har Lantbruksuniversitetet och SVA elegant visat hur boskapen över hela Sverige snabbt utvecklat immunitet och som en följd av detta har antalet kalvar o lamm med denna typ av motorisk framhornsskada på ryggmärgsnivå kraftigt minskat! Den akuta Zikaepidemin är således viktig att hantera, men på sikt kommer befolkningen lokalt att bli immuniserad redan i barndomen -före fertil ålder- och riskerna flyttas då över till besökande(gravida kvinnor) som saknar immunitet!

  Bertil Widenfalk, pens lektor i handkirurgi, tidigare Uppsala o Umeå Universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons