Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZ6 Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Ålder och kön påverkade behandling vid hjärt–kärlsjukdom

Gunnar Nilsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin, Umeå universitet; distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral, Oviken

Avhandling. Patienter med hjärt–kärlsjukdom är vanligt förekommande på alla vårdnivåer. Såväl ställningstagande till vidare utredning som läkemedelsbehandling initieras och hanteras ofta inom primärvården. Hur väl riktlinjer vid etablerad hjärt–kärlsjukdom för patienter i primärvården följs är ofullständigt känt. I en aktuell avhandling undersöktes behandlingsbeslut avseende patienter med hjärt–kärlsjukdom i Jämtland och Härjedalen under åren 2010–2014.

Tillämpning av kolesterolsänkande medicinering undersöktes i en tvärsnittsstudie med 931 patienter. I fokus stod hur faktorer som ålder och kön påverkar tillgången till statinbehandling för patienter med känd hjärt–kärlsjukdom som ännu inte haft en hjärtinfarkt. I resultaten ses att andelen patienter med statinbehandling minskade redan från 45 års ålder. Bland kvinnor över 70 år var sannolikheten för behandling halverad jämfört med män i samma ålder.

I avhandlingen studerades också faktorer som förlänger tiden till sjukhusvård vid hjärtinfarktsymtom. Studien var retrospektiv och inkluderade 265 patienter. Resultaten visar bland annat att det i genomsnitt tar över 5 timmar innan personer med symtomatisk hjärtinfarkt får vård på sjukhus. Den genomsnittliga tiden för patienter som först söker hjälp via primärvården var nästan 9 timmar.

Även vårdbeslut avseende patienter från primärvården som genomgått arbets-EKG för misstänkt ischemisk hjärtsjukdom undersöktes. Vilka patienter som remitteras för fortsatt hjärtutredning vid hjärtklinik styrs huvudsakligen av resultatet från arbets-EKG men påverkas också av patienternas ålder, kön och anställningsförhållanden.

Slutsatsen är att det krävs bättre metoder för att både identifiera och följa upp personer med risk för hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om hur ålder, kön och social ställning påverkar den medicinska beslutsprocessen är också av vikt.

Referenser

Nilsson G. Ischaemic heart disease – risk assessment, diagnosis and secondary preventive treatment in primary care, with special reference to the relevance of exercise ECG. Umeå: Umeå universitet; 2016.

Kommentarer (2)

 • Ofattbart

  2016-03-23 21:39 | Har vi inte kommit längre? Att kvinnor som diskrimineras i nästan alla anseenden även får sämre(?) vård än män borde inte komma som en obehaglig överraskning, men det gör det. Ska inte detta beivras? Ska inte detta undersökas djupare? Vem är dessa kollegor som väljer att behandla olika beroende på kön, om det inte är befogat ur ett behandlingsperspektiv? Enklast är att fråga sig: Hur skulle jag vilja att min egen mamma pappa syster eller bror behandlades?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, ALB

  Jäv:

 • End-points

  2016-03-24 10:20 |

  Saxat från SCB: "Baserat på dödligheten under 2014 blev den förväntade medellivslängden för nyfödda 84,1 år för kvinnorna och 80,4 år för männen. Det är en ökning jämfört med 2013 med drygt 0,3 år för kvinnorna och knappt 0,3 år för männen. För första gången sedan 2008 ökade kvinnornas förväntade medellivslängd mer än männens."

  Christer Wilhelmsson, Öl, GerC, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons