Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZ6 Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Ålder och kön påverkade behandling vid hjärt–kärlsjukdom

Gunnar Nilsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin, Umeå universitet; distriktsläkare, Myrvikens hälsocentral, Oviken

Avhandling. Patienter med hjärt–kärlsjukdom är vanligt förekommande på alla vårdnivåer. Såväl ställningstagande till vidare utredning som läkemedelsbehandling initieras och hanteras ofta inom primärvården. Hur väl riktlinjer vid etablerad hjärt–kärlsjukdom för patienter i primärvården följs är ofullständigt känt. I en aktuell avhandling undersöktes behandlingsbeslut avseende patienter med hjärt–kärlsjukdom i Jämtland och Härjedalen under åren 2010–2014.

Tillämpning av kolesterolsänkande medicinering undersöktes i en tvärsnittsstudie med 931 patienter. I fokus stod hur faktorer som ålder och kön påverkar tillgången till statinbehandling för patienter med känd hjärt–kärlsjukdom som ännu inte haft en hjärtinfarkt. I resultaten ses att andelen patienter med statinbehandling minskade redan från 45 års ålder. Bland kvinnor över 70 år var sannolikheten för behandling halverad jämfört med män i samma ålder.

I avhandlingen studerades också faktorer som förlänger tiden till sjukhusvård vid hjärtinfarktsymtom. Studien var retrospektiv och inkluderade 265 patienter. Resultaten visar bland annat att det i genomsnitt tar över 5 timmar innan personer med symtomatisk hjärtinfarkt får vård på sjukhus. Den genomsnittliga tiden för patienter som först söker hjälp via primärvården var nästan 9 timmar.

Även vårdbeslut avseende patienter från primärvården som genomgått arbets-EKG för misstänkt ischemisk hjärtsjukdom undersöktes. Vilka patienter som remitteras för fortsatt hjärtutredning vid hjärtklinik styrs huvudsakligen av resultatet från arbets-EKG men påverkas också av patienternas ålder, kön och anställningsförhållanden.

Slutsatsen är att det krävs bättre metoder för att både identifiera och följa upp personer med risk för hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om hur ålder, kön och social ställning påverkar den medicinska beslutsprocessen är också av vikt.

Referenser

Nilsson G. Ischaemic heart disease – risk assessment, diagnosis and secondary preventive treatment in primary care, with special reference to the relevance of exercise ECG. Umeå: Umeå universitet; 2016.

Kommentarer (2)

 • Ofattbart

  2016-03-23 21:39 | Har vi inte kommit längre? Att kvinnor som diskrimineras i nästan alla anseenden även får sämre(?) vård än män borde inte komma som en obehaglig överraskning, men det gör det. Ska inte detta beivras? Ska inte detta undersökas djupare? Vem är dessa kollegor som väljer att behandla olika beroende på kön, om det inte är befogat ur ett behandlingsperspektiv? Enklast är att fråga sig: Hur skulle jag vilja att min egen mamma pappa syster eller bror behandlades?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, ALB

  Jäv:

 • End-points

  2016-03-24 10:20 |

  Saxat från SCB: "Baserat på dödligheten under 2014 blev den förväntade medellivslängden för nyfödda 84,1 år för kvinnorna och 80,4 år för männen. Det är en ökning jämfört med 2013 med drygt 0,3 år för kvinnorna och knappt 0,3 år för männen. För första gången sedan 2008 ökade kvinnornas förväntade medellivslängd mer än männens."

  Christer Wilhelmsson, Öl, GerC, NUS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons