Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3L Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

Barn kan gå »i och ur« autismspektrumdiagnos

Martina Barnevik Olsson, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, PRIMA Barn och vuxenpsykiatri, Stockholm; Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Avhandling. Närmare ett av hundra förskolebarn får i dag diagnos inom autismspektrum. Via habilitering och förskola får barnen som regel insatser av olika slag och föräldrar erbjuds utbildning om autism.

I en aktuell avhandling har 208 barn som fått autismspektrumdiagnos i treårsåldern följts upp till mellanstadieåldern. De hade under en tvåårsperiod fått autisminriktade hjälpinsatser, och en första uppföljning skedde inför skolstart. 

Många av barnen hade haft problem med mat, sömn och svår skrikighet under de två första levnadsåren. Föräldrarna hade sökt hjälp på BVC signifikant fler gånger än föräldrarna till barnen i en ålders- och könsmatchad jämförelsegrupp.

Av 128 barn i den senaste uppföljningen vid ca 11 års ålder uppvisade närmare 90 procent svårigheter inom autismområdet. Som metod användes föräldraintervjun A-TAC (Autism–tics, ADHD and other comorbidities). Barnen hade dessutom i hög utsträckning ADHD-symtom, inlärningssvårigheter, beteendeavvikelser och problem med motorik. Störst svårigheter hade barnen med kombinationen autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

I särskilt fokus stod två undergrupper: 1) gruppen med svag teoretisk begåvning inom normalvariationen (ibland benämnd högfungerande autism), 2) gruppen barn som i samband med skolstart inte längre bedömts uppfylla kriterier för diagnos inom autismspektrum.

I den första gruppen kvarstod stora svårigheter relaterade till autism och andra funktionsnedsättningar. Barnen hade också försämrats i sitt sätt att fungera i vardagen (mätt med Vinelandintervju). Många föräldrar rapporterade att barnet fick otillräckligt stöd i skolan.

I den andra gruppen uppfyllde några barn åter kriterier för diagnos inom autismspektrum. Flera hade svårigheter i såväl vardagen som inom områdena för koncentration, tal och språk samt beteende och som nådde nivåer motsvarande olika subkliniska diagnoser. Många hade svårt att klara skolan trots genomsnittlig begåvning.

Avhandlingen visar att barn kan gå »i och ur« diagnoser under uppväxten, kanske beroende på hur anpassningar och kravnivå ser ut. Tydligt är att problem tycks finnas kvar om barnet någon gång uppmärksammats med utvecklingsavvikelse.

Studierna ger stöd för att barn som får tidig diagnos inom autismspektrum behöver uppföljning under uppväxten och fortsatt kontakt med habilitering, barnpsykiatri och sjukvård. Tidiga svåra problem med mat, sömn och skrikighet bör fångas upp på BVC och följas både utifrån barnets utveckling och familjens situation.

Referenser

Barnevik Olsson M. Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome. Göteborg: Sahlgrenska akademin; 2016.

Kommentarer (2)

 • Autism spektrum disorders

  2016-03-18 17:20 | Tack för en intressant undersökning där man följt 128 barn som fått autismspektrumdiagnos i förskoleåldern till 11 år. Har sett flera barn som gått ur och in i diagnosen. De får ofta ADHD-diagnos och har stora skolsvårigheter. Det är viktigt följa denna grupp vidare till vuxen ålder. De behöver stöd i skolan från start till gymnasiet. Ser fram mot fortsatt uppföljning.

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

 • Autsism spectrum disorders

  2016-03-19 22:04 | Har under 50 år som Barn och Ungdomspsykiater sett och behandlat många barn med diagnoser inom Autismspektrum som det sammanfattas idag. Det är otroligt viktigt att dessa barn får stöd under hela tiden och inte bara de första åren diagnosen ställts. Många missuppfattas som ADHD och behandlas enbart medikamentellt. Att de ofta går ur och in i sjukdomen kan också misstolkas som att de blivit friska och inte behöver fortsatt stöd. Ser fram emot nästa rapport och hoppas de kan följas ända till Gymnasiet och senare Universitetet

  Anne-Marie Hadenius, överläkare, Strömstad BUP

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Oberoende information om läkemedel får beröm

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

Annons Annons
bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons