Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYU Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos

Maria Ingemansson, barnläkare, barnallergolog; överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Avhandling. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn; 8–10 procent av barnen i skolåldern har astma. Ett högkvalitativt omhändertagande har därför stor betydelse. I en ny avhandling görs närmare studier av kvaliteten på omhändertagandet av barn med astma samt effekter av lärande på följsamheten till de evidensbaserade behandlingsriktlinjerna.

Registrerade utköp av astmaläkemedel hos barn 0–17 år i norra Stockholm visade att 42 procent av förskolebarnen (0–6 år) respektive 72 procent av skolbarnen fick sin astmabehandling initierad i primärvården. Av skolbarnen köpte 50 procent enbart ut SABA (kortverkande β2-agonister) och 54 procent gjorde bara ett utköp under 24 månader.
Drygt 70 procent av barnen med registrerad astmadiagnos i båda åldersgrupperna köpte ut SABA och antiinflammatoriska astmaläkemedel. Av det totala antalet barn som köpt ut något astmaläkemedel (orala SABA exkluderade) hade 78 procent av förskolebarnen och 67 procent av skolbarnen en registrerad astmadiagnos.

I fokusgruppintervjuer med distriktsläkare analyserades kvalitativt hur läkarna använder behandlingsriktlinjer i beslutsprocessen. Bland annat studerades vilka faktorer som påverkar besluten, läkarnas attityder samt hur riktlinjerna kan uppmuntra till en lärandeprocess. Tre teman identifierades: 1) Lärande från riktlinjer genom kontextualiserade dialoger. 2) Lärande som etablerar ett förtroende och tilltro att förmedla högkvalitativ vård. 3) Lärande genom tillgänglighet till relevant vetenskapligt underlag i beslutsprocessen.

Genom att identifiera sociodemografiska och organisatoriska faktorer samt indikatorer på engagemang analyserades kontextuella faktorers inflytande på evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik mättes genom journalgranskning där dokumenterade kvalitetsindikatorer bildade ett kvalitetsindex för varje vårdcentral. Genom multivariat regressionanalys beräknades relationen mellan kvalitetsindex och kontextuella faktorer. Tio kontextuella faktorer med inflytande på kvalitetsindex identifierades. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik.

Slutsatsen är att följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god vid astmadiagnos. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Evidensbaserad praktik underlättas av särskilt avsatt tid, förbättrad interprofessionell samverkan och struktur som möjliggör engagemang i astmavård. Behandlingsriktlinjerna bör också vara lättillgängliga, inge förtroende och utgå från dialog.

Referenser

Ingemansson M. Evidence-based practice for children with asthma in primary care – quality of management and effects of learning. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons