Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYU Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-18

God följsamhet till läkemedelsriktlinjer för barn med astmadiagnos

Maria Ingemansson, barnläkare, barnallergolog; överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Avhandling. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn; 8–10 procent av barnen i skolåldern har astma. Ett högkvalitativt omhändertagande har därför stor betydelse. I en ny avhandling görs närmare studier av kvaliteten på omhändertagandet av barn med astma samt effekter av lärande på följsamheten till de evidensbaserade behandlingsriktlinjerna.

Registrerade utköp av astmaläkemedel hos barn 0–17 år i norra Stockholm visade att 42 procent av förskolebarnen (0–6 år) respektive 72 procent av skolbarnen fick sin astmabehandling initierad i primärvården. Av skolbarnen köpte 50 procent enbart ut SABA (kortverkande β2-agonister) och 54 procent gjorde bara ett utköp under 24 månader.
Drygt 70 procent av barnen med registrerad astmadiagnos i båda åldersgrupperna köpte ut SABA och antiinflammatoriska astmaläkemedel. Av det totala antalet barn som köpt ut något astmaläkemedel (orala SABA exkluderade) hade 78 procent av förskolebarnen och 67 procent av skolbarnen en registrerad astmadiagnos.

I fokusgruppintervjuer med distriktsläkare analyserades kvalitativt hur läkarna använder behandlingsriktlinjer i beslutsprocessen. Bland annat studerades vilka faktorer som påverkar besluten, läkarnas attityder samt hur riktlinjerna kan uppmuntra till en lärandeprocess. Tre teman identifierades: 1) Lärande från riktlinjer genom kontextualiserade dialoger. 2) Lärande som etablerar ett förtroende och tilltro att förmedla högkvalitativ vård. 3) Lärande genom tillgänglighet till relevant vetenskapligt underlag i beslutsprocessen.

Genom att identifiera sociodemografiska och organisatoriska faktorer samt indikatorer på engagemang analyserades kontextuella faktorers inflytande på evidensbaserad praktik. Evidensbaserad praktik mättes genom journalgranskning där dokumenterade kvalitetsindikatorer bildade ett kvalitetsindex för varje vårdcentral. Genom multivariat regressionanalys beräknades relationen mellan kvalitetsindex och kontextuella faktorer. Tio kontextuella faktorer med inflytande på kvalitetsindex identifierades. Lägre åldersgräns för spirometri, mer schemalagd tid för astmavård och lägre tjänstgöringsgrad för distriktsläkare hade störst inflytande på evidensbaserad praktik.

Slutsatsen är att följsamheten till riktlinjer för läkemedelsbehandling är god vid astmadiagnos. En ökad diagnostik av astma bör därför eftersträvas hos skolbarn. Evidensbaserad praktik underlättas av särskilt avsatt tid, förbättrad interprofessionell samverkan och struktur som möjliggör engagemang i astmavård. Behandlingsriktlinjerna bör också vara lättillgängliga, inge förtroende och utgå från dialog.

Referenser

Ingemansson M. Evidence-based practice for children with asthma in primary care – quality of management and effects of learning. Stockholm: Karolinska institutet; 2016.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016