Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYL3 Lakartidningen.se 2016-03-11

Hög dos statiner perioperativt minskade inte risk för njurskada

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Perioperativ behandling med statiner i hög dos till personer som sedan tidigare medicinerat med statiner minskade inte risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi. Däremot ökade risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi för personer naiva för läkemedlet. Det visar en nyligen publicerad randomiserad, dubbelblindad studie.

Studien omfattade 615 personer som skulle genomgå elektiv hjärtkirurgi. Av deltagarna medicinerade 416 med statiner medan 199 inte hade erhållit läkemedlet tidigare. Medianåldern var 67 år, en tredjedel var kvinnor och 32,8 procent hade diabetes. Tidigare intolerans mot statiner, akut koronart syndrom samt leverfunktionsnedsättning utgjorde exklusionskriterier. Deltagare naiva för statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin dagen före operation, 40 mg operationsdagen samt 40 mg dagligen under sjukhusvistelsen eller placebo. De som sedan tidigare behandlats med statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin operationsdagen samt 40 mg dagen efter eller placebo. Alla fortsatte därefter med tidigare dosering. Det primära utfallsmåttet var akut njurskada (AKI), vilket definierades som en ökning av kreatinin i plasma med mer än 26,52 mmol/l (0,3 mg/dl) inom 48 timmar efter kirurgi.

Studien avbröts i förtid då interimsanalys visade att personer naiva för statiner löpte en ökad risk att utveckla AKI om de behandlades med atorvastatin i hög dos perioperativt, speciellt de med tidigare njurfunktionsnedsättning. Bland samtliga utvecklade 64 av 308 (20,8 procent) i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 60 av 307 (19,5 procent) i placebogruppen (P = 0,75). Hos personer som inte tidigare medicinerat med statiner utvecklade 21,6 procent i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 13,4 procent i placebogruppen (relativ risk 1,61, 95 procents konfidensintervall 0,86–3,01, P=0,15). Risken att utveckla akut njurskada påverkades inte hos dem som sedan tidigare behandlades med statiner.

Referenser

Källa: Billings FT, et al. JAMA. 2016;315(9):877-88.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons