Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYL3 Lakartidningen.se 2016-03-11

Hög dos statiner perioperativt minskade inte risk för njurskada

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

Perioperativ behandling med statiner i hög dos till personer som sedan tidigare medicinerat med statiner minskade inte risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi. Däremot ökade risken för akut njurskada efter hjärtkirurgi för personer naiva för läkemedlet. Det visar en nyligen publicerad randomiserad, dubbelblindad studie.

Studien omfattade 615 personer som skulle genomgå elektiv hjärtkirurgi. Av deltagarna medicinerade 416 med statiner medan 199 inte hade erhållit läkemedlet tidigare. Medianåldern var 67 år, en tredjedel var kvinnor och 32,8 procent hade diabetes. Tidigare intolerans mot statiner, akut koronart syndrom samt leverfunktionsnedsättning utgjorde exklusionskriterier. Deltagare naiva för statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin dagen före operation, 40 mg operationsdagen samt 40 mg dagligen under sjukhusvistelsen eller placebo. De som sedan tidigare behandlats med statiner randomiserades till att erhålla antingen 80 mg atorvastatin operationsdagen samt 40 mg dagen efter eller placebo. Alla fortsatte därefter med tidigare dosering. Det primära utfallsmåttet var akut njurskada (AKI), vilket definierades som en ökning av kreatinin i plasma med mer än 26,52 mmol/l (0,3 mg/dl) inom 48 timmar efter kirurgi.

Studien avbröts i förtid då interimsanalys visade att personer naiva för statiner löpte en ökad risk att utveckla AKI om de behandlades med atorvastatin i hög dos perioperativt, speciellt de med tidigare njurfunktionsnedsättning. Bland samtliga utvecklade 64 av 308 (20,8 procent) i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 60 av 307 (19,5 procent) i placebogruppen (P = 0,75). Hos personer som inte tidigare medicinerat med statiner utvecklade 21,6 procent i atorvastatingruppen akut njurskada jämfört med 13,4 procent i placebogruppen (relativ risk 1,61, 95 procents konfidensintervall 0,86–3,01, P=0,15). Risken att utveckla akut njurskada påverkades inte hos dem som sedan tidigare behandlades med statiner.

Referenser

Källa: Billings FT, et al. JAMA. 2016;315(9):877-88.

Kommentera

Kommentera

Folkhälsomyndigheten ska studera sexvanor

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

Annons Annons
bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016