Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYEI Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-02

Kliniskt viktig interaktion mellan warfarin och karbamazepin

Buster Mannheimer, med dr, biträdande överläkare, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska institutet; sektionen för endokrinologi och diabetes, Södersjukhuset

Autoreferat. Tidigare data rörande interaktionen mellan warfarin och karbamazepin är begränsade till fallrapporter och en liten studie på fem patienter. Journalia och Auricula är register över antikoagulantiabehandlade patienter inkluderande över 300 koagulationscentrum i Sverige. Genom att kombinera data från dessa register med Socialstyrelsens nationella läkemedelsregister har vi unika möjligheter att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner i stora patientkohorter. Vi började med att titta på effekten av karbamazepin. Patienter som under pågående warfarinbehandling förskrivits karbamazepin inkluderades, och efter att patienter med samtidig förskrivning av potentiellt interagerande läkemedel exkluderats kvarstod 166 individer som ingick i analysen.

INR (internationell normaliserad kvot) minskade successivt efter insättning av karbamazepin och låg efter 4 veckors behandling på en subterapeutisk nivå hos 79 procent av patienterna. Medeldoseringen av warfarin ökade 49 procent (95 procents konfidensintervall 43–56 procent) från en 4-veckorsperiod omedelbart före till 10–13 veckor efter insättning av karbamazepin. 

Sammanfattningsvis leder interaktionen mellan warfarin och karbamazepin till subterapeutiska INR-nivåer hos fyra av fem patienter. Den efterföljande ökningen av warfarindosering uppgår till ca 50 procent, men varierar kraftigt mellan olika individer. Insättning av karbamazepin bör därför föranleda noggrann INR-monitorering för att bättre möta det förväntat ökade dosbehovet av warfarin och undvika venös tromboembolism och ischemisk stroke.

Referenser

Mannheimer B, Andersson ML, Pettersson HJ, Lindh JD. J Thromb Haemost. Epub 21 jan 2016. doi: 10.1111/jth.13268

Kommentarer (1)

  • Nya rön?

    2016-03-07 11:58 | Vad är nytt här egentligen?

    Daniel Carlzon, ST-läkare, Mölnlycke VC

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons