Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYP Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter

Sofia Lindegren, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa

Globalt är det i dag fler människor som dör på grund av så kallade välfärdssjukdomar än av undernäring. Ett varmare klimat förväntas påverka matproduktionen genom minskade jordbruksskördar. En viktig fråga är därför vilka effekter det kommer att ha på människans hälsa.

Genom etablerade modelleringsverktyg har beräkningar gjorts för att analysera hur matproduktionen påverkas av olika klimatscenarier. Uppskattade ändringar i matintag (företrädesvis av frukt, grönsaker och rött kött) samt viktförändringar har vägts samman med resultaten från tidigare metaanalyser och använts som underlag för skattning av mortalitet.

Resultatet visar att klimatförändringar kommer att leda till minskad jordbruksproduktion. Trots klimatåtgärder förväntas den globala mattillgången per person minska med 3,2 procent. Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Tillgången på rött kött förväntas minska med 0,7 procent. De hälsovinster som förväntas på grund av minskad konsumtion av kött är små jämfört med den negativa effekten av minskat intag av frukt och grönsaker. Ökningen av antalet personer med undervikt kommer ungefär att motsvara minskningen av övervikt och fetma. Dubbelt så många dödsfall på grund av minskat intag av frukt och grönsaker som i dag är att förvänta.

Forskarna uppskattar sammanfattningsvis att minskad livsmedelstillgång kommer att leda till uppskattningsvis 529 000 klimatrelaterade dödsfall i världen år 2050. Stora regionala skillnader kan ses, och höginkomstländer drabbas sannolikt i lägre grad än låg- och medelinkomstländer. I studien poängteras att det är viktigt att försöka förebygga ohälsa genom strikta klimatåtgärder.

Referenser

Springmann M, et al. Lancet. Epub 2 mar 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01156-3

Kommentarer (1)

 • Varmare klimat ökar skördarna

  2016-03-29 15:28 | Sofia Lindegren är vilseledd av the Lancet och andra media beträffande matproduktionens beroende av klimatet. Ett fullskaleprov av det verkliga utfallet gör att vi inte behöver gissa:

  1. Sedan 1880 har den Globala Temperaturen stigit en knapp grad.

  2. De senaste 60 åren har halten koldioxid i luften ökat med c:a 30 %.

  3. Det är väl känt att man i växthus både värmer och sprutar in koldioxid för att öka skördarna.

  4. FAO rapporterar 40 % ökad skörd av spannmål under 20 år. Ökningen är av samma storleksordning för andra grödor.

  5. Världsbanken beräknar att andelen ”extremt fattiga” i världen har minskat från 37% till 9,6 % på 25 år. Det blir långt över en miljard människor som lyfts ur elände.

  6. Slutsatsen blir att både värme och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten, tvärt emot de datormodelleringar klimatpanelen IPCC publicerat.

  När Lindegren refererar till ”etablerade modelleringsverktyg” torde det vara dem från IPCC. Ovanstående fakta visar att de saknar kontakt med verkligheten. Lägg till att dess egna experter i Work Group I år 2001 konstaterade:

  Klimatet är . . . ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.

  Ändå har IPCC initierat hundratals datorsimuleringar av klimatet för 2040 och 2100. Dessa har visat ständigt stigande temperatur, men den har inte stigit på 19 år. Verkligheten bekräftar således att simuleringarna är meningslösa, vilket visar IPCC:s kompetens.

  Vi erbjuder oss att för Läkarförbundets arbetsgrupp ”Klimat och hälsa” redovisa klimatets grundläggande fakta.

  Nätverket KLIMATSANS

  Ulf Brunk, professor emeritus, patologi
  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
  Sture Åström, civilingenjör, sekreterare

  Sture Åström, civilingenjör, Nätverket KLIMATSANS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons