Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYP Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter

Sofia Lindegren, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa

Globalt är det i dag fler människor som dör på grund av så kallade välfärdssjukdomar än av undernäring. Ett varmare klimat förväntas påverka matproduktionen genom minskade jordbruksskördar. En viktig fråga är därför vilka effekter det kommer att ha på människans hälsa.

Genom etablerade modelleringsverktyg har beräkningar gjorts för att analysera hur matproduktionen påverkas av olika klimatscenarier. Uppskattade ändringar i matintag (företrädesvis av frukt, grönsaker och rött kött) samt viktförändringar har vägts samman med resultaten från tidigare metaanalyser och använts som underlag för skattning av mortalitet.

Resultatet visar att klimatförändringar kommer att leda till minskad jordbruksproduktion. Trots klimatåtgärder förväntas den globala mattillgången per person minska med 3,2 procent. Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Tillgången på rött kött förväntas minska med 0,7 procent. De hälsovinster som förväntas på grund av minskad konsumtion av kött är små jämfört med den negativa effekten av minskat intag av frukt och grönsaker. Ökningen av antalet personer med undervikt kommer ungefär att motsvara minskningen av övervikt och fetma. Dubbelt så många dödsfall på grund av minskat intag av frukt och grönsaker som i dag är att förvänta.

Forskarna uppskattar sammanfattningsvis att minskad livsmedelstillgång kommer att leda till uppskattningsvis 529 000 klimatrelaterade dödsfall i världen år 2050. Stora regionala skillnader kan ses, och höginkomstländer drabbas sannolikt i lägre grad än låg- och medelinkomstländer. I studien poängteras att det är viktigt att försöka förebygga ohälsa genom strikta klimatåtgärder.

Referenser

Springmann M, et al. Lancet. Epub 2 mar 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01156-3

Kommentarer (1)

 • Varmare klimat ökar skördarna

  2016-03-29 15:28 | Sofia Lindegren är vilseledd av the Lancet och andra media beträffande matproduktionens beroende av klimatet. Ett fullskaleprov av det verkliga utfallet gör att vi inte behöver gissa:

  1. Sedan 1880 har den Globala Temperaturen stigit en knapp grad.

  2. De senaste 60 åren har halten koldioxid i luften ökat med c:a 30 %.

  3. Det är väl känt att man i växthus både värmer och sprutar in koldioxid för att öka skördarna.

  4. FAO rapporterar 40 % ökad skörd av spannmål under 20 år. Ökningen är av samma storleksordning för andra grödor.

  5. Världsbanken beräknar att andelen ”extremt fattiga” i världen har minskat från 37% till 9,6 % på 25 år. Det blir långt över en miljard människor som lyfts ur elände.

  6. Slutsatsen blir att både värme och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten, tvärt emot de datormodelleringar klimatpanelen IPCC publicerat.

  När Lindegren refererar till ”etablerade modelleringsverktyg” torde det vara dem från IPCC. Ovanstående fakta visar att de saknar kontakt med verkligheten. Lägg till att dess egna experter i Work Group I år 2001 konstaterade:

  Klimatet är . . . ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.

  Ändå har IPCC initierat hundratals datorsimuleringar av klimatet för 2040 och 2100. Dessa har visat ständigt stigande temperatur, men den har inte stigit på 19 år. Verkligheten bekräftar således att simuleringarna är meningslösa, vilket visar IPCC:s kompetens.

  Vi erbjuder oss att för Läkarförbundets arbetsgrupp ”Klimat och hälsa” redovisa klimatets grundläggande fakta.

  Nätverket KLIMATSANS

  Ulf Brunk, professor emeritus, patologi
  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
  Sture Åström, civilingenjör, sekreterare

  Sture Åström, civilingenjör, Nätverket KLIMATSANS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons