Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYP Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter

Sofia Lindegren, AT-läkare, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; ledamot i Läkarförbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa

Globalt är det i dag fler människor som dör på grund av så kallade välfärdssjukdomar än av undernäring. Ett varmare klimat förväntas påverka matproduktionen genom minskade jordbruksskördar. En viktig fråga är därför vilka effekter det kommer att ha på människans hälsa.

Genom etablerade modelleringsverktyg har beräkningar gjorts för att analysera hur matproduktionen påverkas av olika klimatscenarier. Uppskattade ändringar i matintag (företrädesvis av frukt, grönsaker och rött kött) samt viktförändringar har vägts samman med resultaten från tidigare metaanalyser och använts som underlag för skattning av mortalitet.

Resultatet visar att klimatförändringar kommer att leda till minskad jordbruksproduktion. Trots klimatåtgärder förväntas den globala mattillgången per person minska med 3,2 procent. Den största minskningen ses för frukt- och grönsakstillgång, som förväntas minska med 4,0 procent och i modellen blir den mest sjukdomsalstrande faktorn.

Tillgången på rött kött förväntas minska med 0,7 procent. De hälsovinster som förväntas på grund av minskad konsumtion av kött är små jämfört med den negativa effekten av minskat intag av frukt och grönsaker. Ökningen av antalet personer med undervikt kommer ungefär att motsvara minskningen av övervikt och fetma. Dubbelt så många dödsfall på grund av minskat intag av frukt och grönsaker som i dag är att förvänta.

Forskarna uppskattar sammanfattningsvis att minskad livsmedelstillgång kommer att leda till uppskattningsvis 529 000 klimatrelaterade dödsfall i världen år 2050. Stora regionala skillnader kan ses, och höginkomstländer drabbas sannolikt i lägre grad än låg- och medelinkomstländer. I studien poängteras att det är viktigt att försöka förebygga ohälsa genom strikta klimatåtgärder.

Referenser

Springmann M, et al. Lancet. Epub 2 mar 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01156-3

Kommentarer (1)

 • Varmare klimat ökar skördarna

  2016-03-29 15:28 | Sofia Lindegren är vilseledd av the Lancet och andra media beträffande matproduktionens beroende av klimatet. Ett fullskaleprov av det verkliga utfallet gör att vi inte behöver gissa:

  1. Sedan 1880 har den Globala Temperaturen stigit en knapp grad.

  2. De senaste 60 åren har halten koldioxid i luften ökat med c:a 30 %.

  3. Det är väl känt att man i växthus både värmer och sprutar in koldioxid för att öka skördarna.

  4. FAO rapporterar 40 % ökad skörd av spannmål under 20 år. Ökningen är av samma storleksordning för andra grödor.

  5. Världsbanken beräknar att andelen ”extremt fattiga” i världen har minskat från 37% till 9,6 % på 25 år. Det blir långt över en miljard människor som lyfts ur elände.

  6. Slutsatsen blir att både värme och mer koldioxid är en välsignelse för mänskligheten, tvärt emot de datormodelleringar klimatpanelen IPCC publicerat.

  När Lindegren refererar till ”etablerade modelleringsverktyg” torde det vara dem från IPCC. Ovanstående fakta visar att de saknar kontakt med verkligheten. Lägg till att dess egna experter i Work Group I år 2001 konstaterade:

  Klimatet är . . . ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är långsiktiga förutsägelser om framtida klimat inte möjliga.

  Ändå har IPCC initierat hundratals datorsimuleringar av klimatet för 2040 och 2100. Dessa har visat ständigt stigande temperatur, men den har inte stigit på 19 år. Verkligheten bekräftar således att simuleringarna är meningslösa, vilket visar IPCC:s kompetens.

  Vi erbjuder oss att för Läkarförbundets arbetsgrupp ”Klimat och hälsa” redovisa klimatets grundläggande fakta.

  Nätverket KLIMATSANS

  Ulf Brunk, professor emeritus, patologi
  Gunnar Juliusson, professor, överläkare, Skånes universitetssjukhus
  Sture Åström, civilingenjör, sekreterare

  Sture Åström, civilingenjör, Nätverket KLIMATSANS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016