Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYT Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke

Maria Åberg, docent, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Göteborgs universitet; ST-läkare, Närhälsan Askim vårdcentral, Göteborg

Margda Waern, professor, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet; överläkare, psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdom, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk för tidig stroke. Det visar en studie nyligen publicerad i Stroke.

Den psykiska ohälsan är stor i Sverige i dag och orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället. Antalet människor som drabbas av tidig stroke (före 65 års ålder) har ökat, och i dag utgör tidig stroke en femtedel av fallen.

Svenska mönstringsstudier har tidigare visat att IQ, fysisk kondition och stresstolerans vid 18 års ålder påverkar risken för tidig stroke. Genom att koppla mönstringsdata till slutenvårds- och dödsorsaksregistren har vi undersökt om psykisk ohälsa (depression, ångest, missbruk och personlighetsstörning; psykoser exkluderades) i tonåren är kopplad till tidig stroke.

Vi följde drygt 45 000 svenska män födda mellan 1950 och 1987 som vid mönstring diagnostiserats med psykisk ohälsa. Under uppföljningstiden (som längst 42 år) hade 743 i gruppen med psykisk ohälsa insjuknat i stroke (1,65 procent). Av de 1,1 miljoner män som inte diagnostiserades med psykisk ohälsa vid mönstringen insjuknade 0,63 procent i stroke senare i livet. Största riskökningarna sågs för dödlig stroke med en justerad hazardkvot på 2,03 (95 procents konfidensintervalll 1,64–2,51).

I studien såg vi att förekomst av ångest, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till ökad risk för tidig stroke, oavsett subtyp, senare i livet. Riskökningen var störst för missbruk, vilket är en tidigare känd riskfaktor för stroke. Men att även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörning (efter justering för potentiella mediatorer som tidsperiod, BMI, blodtryck och samtidigt missbruk) ökade risken för tidig stroke är oroväckande.

Individer med god kondition trots psykisk ohälsa löpte emellertid inte ökad risk för stroke. Vi såg i särskilda analyser att fysisk kondition, till skillnad från IQ, påverkade sambandet mellan psykisk ohälsa och tidig stroke. En teori om orsaken till detta är att fysisk aktivitet gör hjärnan mer motståndskraftig mot olika typer av stress. Tonåren är en kritisk period då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras.

Sammanfattningsvis sågs således att psykisk ohälsa i ungdomen ger ökad risk för tidig stroke, men att god kondition verkar skyddande. Även om fynden inte bevisar ett direkt orsaksamband så ger studien stöd för att fysisk träning inkluderas som en central del i rehabiliteringen av ungdomar med psykisk ohälsa och för att skolidrottens status och resurser borde öka.

Referenser

Åberg MAI, Torén K, Nilsson M, Henriksson M, Kuhn HG, Nyberg J, Rosengren A, Åberg ND, Waern M. Stroke. 2016;47(3):814-21.

Kommentera

Kommentera

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Förbundet tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

bild

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

bild

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Delade meningar om länskliniker

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons