Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYT Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Psykisk ohälsa i tonåren kopplades till ökad risk för tidig stroke

Maria Åberg, docent, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Göteborgs universitet; ST-läkare, Närhälsan Askim vårdcentral, Göteborg

Margda Waern, professor, sektionen för psykiatri och neurokemi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet; överläkare, psykoskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdom, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk för tidig stroke. Det visar en studie nyligen publicerad i Stroke.

Den psykiska ohälsan är stor i Sverige i dag och orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället. Antalet människor som drabbas av tidig stroke (före 65 års ålder) har ökat, och i dag utgör tidig stroke en femtedel av fallen.

Svenska mönstringsstudier har tidigare visat att IQ, fysisk kondition och stresstolerans vid 18 års ålder påverkar risken för tidig stroke. Genom att koppla mönstringsdata till slutenvårds- och dödsorsaksregistren har vi undersökt om psykisk ohälsa (depression, ångest, missbruk och personlighetsstörning; psykoser exkluderades) i tonåren är kopplad till tidig stroke.

Vi följde drygt 45 000 svenska män födda mellan 1950 och 1987 som vid mönstring diagnostiserats med psykisk ohälsa. Under uppföljningstiden (som längst 42 år) hade 743 i gruppen med psykisk ohälsa insjuknat i stroke (1,65 procent). Av de 1,1 miljoner män som inte diagnostiserades med psykisk ohälsa vid mönstringen insjuknade 0,63 procent i stroke senare i livet. Största riskökningarna sågs för dödlig stroke med en justerad hazardkvot på 2,03 (95 procents konfidensintervalll 1,64–2,51).

I studien såg vi att förekomst av ångest, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till ökad risk för tidig stroke, oavsett subtyp, senare i livet. Riskökningen var störst för missbruk, vilket är en tidigare känd riskfaktor för stroke. Men att även ångestsjukdomar, depression och personlighetsstörning (efter justering för potentiella mediatorer som tidsperiod, BMI, blodtryck och samtidigt missbruk) ökade risken för tidig stroke är oroväckande.

Individer med god kondition trots psykisk ohälsa löpte emellertid inte ökad risk för stroke. Vi såg i särskilda analyser att fysisk kondition, till skillnad från IQ, påverkade sambandet mellan psykisk ohälsa och tidig stroke. En teori om orsaken till detta är att fysisk aktivitet gör hjärnan mer motståndskraftig mot olika typer av stress. Tonåren är en kritisk period då bland annat den sociala och emotionella förmågan etableras.

Sammanfattningsvis sågs således att psykisk ohälsa i ungdomen ger ökad risk för tidig stroke, men att god kondition verkar skyddande. Även om fynden inte bevisar ett direkt orsaksamband så ger studien stöd för att fysisk träning inkluderas som en central del i rehabiliteringen av ungdomar med psykisk ohälsa och för att skolidrottens status och resurser borde öka.

Referenser

Åberg MAI, Torén K, Nilsson M, Henriksson M, Kuhn HG, Nyberg J, Rosengren A, Åberg ND, Waern M. Stroke. 2016;47(3):814-21.

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons