Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYR Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd

Bo Jacobsson, professor, överläkare

Henrik Hagberg, professor, överläkare; båda avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ulla-Britt Wennerholm, docent, överläkare, kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. I Lancet publicerades nyligen en randomiserad placebokontrollerad studie där kvinnor från Storbritannien och Sverige med ökad risk för förtidsbörd mellan graviditetsvecka 22–24 och 34 dagligen erhållit vaginalt applicerat naturligt progesteron (200 mg) eller placebo [1]. De kvinnor som fick progesteron löpte varken minskad risk för att föda före vecka 34 eller för intrauterin fosterdöd (justerad oddskvot [aOR] 0,86; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,61–1,22). Inte heller sågs skillnad mellan barnen vad gäller neonatal sjuklighet/död (aOR 0,62; 95 procents KI 0,41–1,03) eller utveckling (mätt med stöd i skattningsskalan Bayley-III) vid två års ålder (aOR – 0,48; 95 procents KI – 2,77–1,81). I ytterligare analyser avseende barnens hälsotillstånd noteras ökad risk för gastrointestinal (OR 2,67; 95 procents KI 1,37–5,20), repiratorisk (OR 3,03; 95 procents KI 1,56–5,88) och njursjuklighet (OR 3,65; 95 procents KI 1,96–6,82) vid två års ålder i den behandlade gruppen. Författarna menar att vaginalt progesteron inte tycks förebygga förtidsbörd eller neonatal sjuklighet och heller inte säkert är associerat med några för- eller nackdelar på längre sikt.

Detta är den största studien hittills inom området, och en av studiens styrkor är att barnen följts upp till två års ålder. Tidigare studier har enbart följt barnen under nyföddhetsperioden. En annan styrka i ett kliniskt perspektiv är det pragmatiska upplägget, som brett inkluderar kvinnor med starka riskfaktorer för förtidsbörd, exempelvis tidigare förtidsbörd, tidigare sent missfall och förkortad livmodertapp (< 25 mm).

Fynden är särskilt viktiga för kvinnor i Skandinavien, då det är den första studien i en nordeuropeisk population. Förtidsbördsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i världen, och vi har tidigare bland annat visat att förekomsten av kort livmodertapp under graviditet är mycket lägre här [2].

Sammanfattningsvis indikeras att ytterligare oberoende metaanalyser behöver göras med tillgång till individuella data för att avgöra om det finns undergrupper som kan ha hjälp av progesteron. Samtidigt behövs fler studier med långtidsuppföljning för att visa om progesteron är associerat med minskad neonatal sjuklighet och om det finns någon bestående effekt hos barnen.

Referenser

  1. Norman JE, et al. Lancet. Epub 23 feb 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00350-0
  2. Kuusela P, Jacobsson B, et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:598-607.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016