Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYR Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd

Bo Jacobsson, professor, överläkare

Henrik Hagberg, professor, överläkare; båda avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ulla-Britt Wennerholm, docent, överläkare, kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. I Lancet publicerades nyligen en randomiserad placebokontrollerad studie där kvinnor från Storbritannien och Sverige med ökad risk för förtidsbörd mellan graviditetsvecka 22–24 och 34 dagligen erhållit vaginalt applicerat naturligt progesteron (200 mg) eller placebo [1]. De kvinnor som fick progesteron löpte varken minskad risk för att föda före vecka 34 eller för intrauterin fosterdöd (justerad oddskvot [aOR] 0,86; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,61–1,22). Inte heller sågs skillnad mellan barnen vad gäller neonatal sjuklighet/död (aOR 0,62; 95 procents KI 0,41–1,03) eller utveckling (mätt med stöd i skattningsskalan Bayley-III) vid två års ålder (aOR – 0,48; 95 procents KI – 2,77–1,81). I ytterligare analyser avseende barnens hälsotillstånd noteras ökad risk för gastrointestinal (OR 2,67; 95 procents KI 1,37–5,20), repiratorisk (OR 3,03; 95 procents KI 1,56–5,88) och njursjuklighet (OR 3,65; 95 procents KI 1,96–6,82) vid två års ålder i den behandlade gruppen. Författarna menar att vaginalt progesteron inte tycks förebygga förtidsbörd eller neonatal sjuklighet och heller inte säkert är associerat med några för- eller nackdelar på längre sikt.

Detta är den största studien hittills inom området, och en av studiens styrkor är att barnen följts upp till två års ålder. Tidigare studier har enbart följt barnen under nyföddhetsperioden. En annan styrka i ett kliniskt perspektiv är det pragmatiska upplägget, som brett inkluderar kvinnor med starka riskfaktorer för förtidsbörd, exempelvis tidigare förtidsbörd, tidigare sent missfall och förkortad livmodertapp (< 25 mm).

Fynden är särskilt viktiga för kvinnor i Skandinavien, då det är den första studien i en nordeuropeisk population. Förtidsbördsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i världen, och vi har tidigare bland annat visat att förekomsten av kort livmodertapp under graviditet är mycket lägre här [2].

Sammanfattningsvis indikeras att ytterligare oberoende metaanalyser behöver göras med tillgång till individuella data för att avgöra om det finns undergrupper som kan ha hjälp av progesteron. Samtidigt behövs fler studier med långtidsuppföljning för att visa om progesteron är associerat med minskad neonatal sjuklighet och om det finns någon bestående effekt hos barnen.

Referenser

  1. Norman JE, et al. Lancet. Epub 23 feb 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00350-0
  2. Kuusela P, Jacobsson B, et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:598-607.

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons