Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYYR Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-17

Vaginalt progesteron förhindrade inte förtidsbörd eller fosterdöd

Bo Jacobsson, professor, överläkare

Henrik Hagberg, professor, överläkare; båda avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Ulla-Britt Wennerholm, docent, överläkare, kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Autoreferat. I Lancet publicerades nyligen en randomiserad placebokontrollerad studie där kvinnor från Storbritannien och Sverige med ökad risk för förtidsbörd mellan graviditetsvecka 22–24 och 34 dagligen erhållit vaginalt applicerat naturligt progesteron (200 mg) eller placebo [1]. De kvinnor som fick progesteron löpte varken minskad risk för att föda före vecka 34 eller för intrauterin fosterdöd (justerad oddskvot [aOR] 0,86; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,61–1,22). Inte heller sågs skillnad mellan barnen vad gäller neonatal sjuklighet/död (aOR 0,62; 95 procents KI 0,41–1,03) eller utveckling (mätt med stöd i skattningsskalan Bayley-III) vid två års ålder (aOR – 0,48; 95 procents KI – 2,77–1,81). I ytterligare analyser avseende barnens hälsotillstånd noteras ökad risk för gastrointestinal (OR 2,67; 95 procents KI 1,37–5,20), repiratorisk (OR 3,03; 95 procents KI 1,56–5,88) och njursjuklighet (OR 3,65; 95 procents KI 1,96–6,82) vid två års ålder i den behandlade gruppen. Författarna menar att vaginalt progesteron inte tycks förebygga förtidsbörd eller neonatal sjuklighet och heller inte säkert är associerat med några för- eller nackdelar på längre sikt.

Detta är den största studien hittills inom området, och en av studiens styrkor är att barnen följts upp till två års ålder. Tidigare studier har enbart följt barnen under nyföddhetsperioden. En annan styrka i ett kliniskt perspektiv är det pragmatiska upplägget, som brett inkluderar kvinnor med starka riskfaktorer för förtidsbörd, exempelvis tidigare förtidsbörd, tidigare sent missfall och förkortad livmodertapp (< 25 mm).

Fynden är särskilt viktiga för kvinnor i Skandinavien, då det är den första studien i en nordeuropeisk population. Förtidsbördsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i världen, och vi har tidigare bland annat visat att förekomsten av kort livmodertapp under graviditet är mycket lägre här [2].

Sammanfattningsvis indikeras att ytterligare oberoende metaanalyser behöver göras med tillgång till individuella data för att avgöra om det finns undergrupper som kan ha hjälp av progesteron. Samtidigt behövs fler studier med långtidsuppföljning för att visa om progesteron är associerat med minskad neonatal sjuklighet och om det finns någon bestående effekt hos barnen.

Referenser

  1. Norman JE, et al. Lancet. Epub 23 feb 2016. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00350-0
  2. Kuusela P, Jacobsson B, et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94:598-607.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons