Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUHY Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se 

Så ses vi igen, men nu på denna sida årsskiftet och på ny plats i den »nya« Läkartidningen. Tanken med den nya placeringen av denna spalt är att knyta närmare an till det kliniskt vetenskapliga innehållet. Från läsarundersökningar vet vi att denna del i tidningen hör till det som uppskattas mest av er läsare. 

Förutom kortfattade sammanfattningar av nya vetenskapliga rön innehåller detta nummer ett antal intressanta längre artiklar. Mef Nilbert diskuterar väntetider i cancervården och deras betydelse för cancerrelaterad sjuklighet samt dödlighet. I en översiktsartikel redogörs för lovande resultat med substitutionsbehandling vid amfetaminberoende. I övrigt behandlas sömnstörningar hos barn, där vikten av en god anamnes poängteras, samt beskrivs en patient med tiaminbrist, som var sannolik orsak till laktacidos. Således behandlas stora och viktiga diagnosgrupper kompletterat med en fallbeskrivning av en mer ovanlig åkomma. 

I Läkartidningen vill vi ta fram det som är av intresse för de flesta läkare. Jag inser att alla inte kan eller vill läsa allt som vi publicerar men jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer. Till detta kommer att vi varje dag kommer med nya inslag på vår hemsida. Ni kommer framöver i varje nummer att möta en medicinsk redaktör på denna sida. Har ni synpunkter på vårt innehåll, vill föreslå att vi belyser ett visst ämne eller ännu hellre har förslag på att skriva själva är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Kontaktinformation finns på vår webbplats.

Kommentarer (2)

 • En veckotidning bland andra i högen

  2016-01-08 22:03 | Jag tittade efter Läkartidningen. Det låg bara en vanlig veckotidning där - påminde om vagt om Hem & hyra, den av mina tidningar som har värst layout. När jag tittade närmare såg jag att det var Läkartidningen. I stället för det tydliga huvudet och det klatschiga omslaget som särskilde den från alla andra tidningar är det nu bara en i högen. Storleken, tunnheten och det sladdriga papperet bidrar. Det hopträngda typsnittet i rubrikerna kanske är modernt men svårläst. Fyra spalter på en sida känns på något sätt oseriöst. Pastellfärgerna i texterna ger inte tillräcklig kontrast, bidrar till intrycket av plottrighet. Visst, jag vänjer mig kanske så småningom. Förstår att tidningen blivit billigare att göra. Men?

  Ingrid Eckerman, Chefredaktör, AllmänMedicin

  Jäv:

 • Svar

  2016-01-12 09:43 | Tack för ditt inlägg. Alla synpunkter på omgörningen av tidningen, även kritiska sådana, är välkomna. Omgörningen av Läkartidningen innebär en välkommen modernisering - men inte att produktionen blir billigare.

  Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016