Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUHY Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se 

Så ses vi igen, men nu på denna sida årsskiftet och på ny plats i den »nya« Läkartidningen. Tanken med den nya placeringen av denna spalt är att knyta närmare an till det kliniskt vetenskapliga innehållet. Från läsarundersökningar vet vi att denna del i tidningen hör till det som uppskattas mest av er läsare. 

Förutom kortfattade sammanfattningar av nya vetenskapliga rön innehåller detta nummer ett antal intressanta längre artiklar. Mef Nilbert diskuterar väntetider i cancervården och deras betydelse för cancerrelaterad sjuklighet samt dödlighet. I en översiktsartikel redogörs för lovande resultat med substitutionsbehandling vid amfetaminberoende. I övrigt behandlas sömnstörningar hos barn, där vikten av en god anamnes poängteras, samt beskrivs en patient med tiaminbrist, som var sannolik orsak till laktacidos. Således behandlas stora och viktiga diagnosgrupper kompletterat med en fallbeskrivning av en mer ovanlig åkomma. 

I Läkartidningen vill vi ta fram det som är av intresse för de flesta läkare. Jag inser att alla inte kan eller vill läsa allt som vi publicerar men jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer. Till detta kommer att vi varje dag kommer med nya inslag på vår hemsida. Ni kommer framöver i varje nummer att möta en medicinsk redaktör på denna sida. Har ni synpunkter på vårt innehåll, vill föreslå att vi belyser ett visst ämne eller ännu hellre har förslag på att skriva själva är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Kontaktinformation finns på vår webbplats.

Kommentarer (2)

 • En veckotidning bland andra i högen

  2016-01-08 22:03 | Jag tittade efter Läkartidningen. Det låg bara en vanlig veckotidning där - påminde om vagt om Hem & hyra, den av mina tidningar som har värst layout. När jag tittade närmare såg jag att det var Läkartidningen. I stället för det tydliga huvudet och det klatschiga omslaget som särskilde den från alla andra tidningar är det nu bara en i högen. Storleken, tunnheten och det sladdriga papperet bidrar. Det hopträngda typsnittet i rubrikerna kanske är modernt men svårläst. Fyra spalter på en sida känns på något sätt oseriöst. Pastellfärgerna i texterna ger inte tillräcklig kontrast, bidrar till intrycket av plottrighet. Visst, jag vänjer mig kanske så småningom. Förstår att tidningen blivit billigare att göra. Men?

  Ingrid Eckerman, Chefredaktör, AllmänMedicin

  Jäv:

 • Svar

  2016-01-12 09:43 | Tack för ditt inlägg. Alla synpunkter på omgörningen av tidningen, även kritiska sådana, är välkomna. Omgörningen av Läkartidningen innebär en välkommen modernisering - men inte att produktionen blir billigare.

  Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

När det tar 17 klick för att föra in ett blodtryck i datajournalen

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Ny plan ska ge frisk arbetsplats

Nyheter | SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn lämnar i dag en gemensam avsiktsförklaring med förslag på åtgärder för friskare arbetsplatser. Åtgärdspaketet är framtaget med anledning av regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. () 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons