Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUHY Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se 

Så ses vi igen, men nu på denna sida årsskiftet och på ny plats i den »nya« Läkartidningen. Tanken med den nya placeringen av denna spalt är att knyta närmare an till det kliniskt vetenskapliga innehållet. Från läsarundersökningar vet vi att denna del i tidningen hör till det som uppskattas mest av er läsare. 

Förutom kortfattade sammanfattningar av nya vetenskapliga rön innehåller detta nummer ett antal intressanta längre artiklar. Mef Nilbert diskuterar väntetider i cancervården och deras betydelse för cancerrelaterad sjuklighet samt dödlighet. I en översiktsartikel redogörs för lovande resultat med substitutionsbehandling vid amfetaminberoende. I övrigt behandlas sömnstörningar hos barn, där vikten av en god anamnes poängteras, samt beskrivs en patient med tiaminbrist, som var sannolik orsak till laktacidos. Således behandlas stora och viktiga diagnosgrupper kompletterat med en fallbeskrivning av en mer ovanlig åkomma. 

I Läkartidningen vill vi ta fram det som är av intresse för de flesta läkare. Jag inser att alla inte kan eller vill läsa allt som vi publicerar men jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer. Till detta kommer att vi varje dag kommer med nya inslag på vår hemsida. Ni kommer framöver i varje nummer att möta en medicinsk redaktör på denna sida. Har ni synpunkter på vårt innehåll, vill föreslå att vi belyser ett visst ämne eller ännu hellre har förslag på att skriva själva är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Kontaktinformation finns på vår webbplats.

Kommentarer (2)

 • En veckotidning bland andra i högen

  2016-01-08 22:03 | Jag tittade efter Läkartidningen. Det låg bara en vanlig veckotidning där - påminde om vagt om Hem & hyra, den av mina tidningar som har värst layout. När jag tittade närmare såg jag att det var Läkartidningen. I stället för det tydliga huvudet och det klatschiga omslaget som särskilde den från alla andra tidningar är det nu bara en i högen. Storleken, tunnheten och det sladdriga papperet bidrar. Det hopträngda typsnittet i rubrikerna kanske är modernt men svårläst. Fyra spalter på en sida känns på något sätt oseriöst. Pastellfärgerna i texterna ger inte tillräcklig kontrast, bidrar till intrycket av plottrighet. Visst, jag vänjer mig kanske så småningom. Förstår att tidningen blivit billigare att göra. Men?

  Ingrid Eckerman, Chefredaktör, AllmänMedicin

  Jäv:

 • Svar

  2016-01-12 09:43 | Tack för ditt inlägg. Alla synpunkter på omgörningen av tidningen, även kritiska sådana, är välkomna. Omgörningen av Läkartidningen innebär en välkommen modernisering - men inte att produktionen blir billigare.

  Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons