Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUHY Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Välkommen till ett nytt år med Läkartidningen

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se 

Så ses vi igen, men nu på denna sida årsskiftet och på ny plats i den »nya« Läkartidningen. Tanken med den nya placeringen av denna spalt är att knyta närmare an till det kliniskt vetenskapliga innehållet. Från läsarundersökningar vet vi att denna del i tidningen hör till det som uppskattas mest av er läsare. 

Förutom kortfattade sammanfattningar av nya vetenskapliga rön innehåller detta nummer ett antal intressanta längre artiklar. Mef Nilbert diskuterar väntetider i cancervården och deras betydelse för cancerrelaterad sjuklighet samt dödlighet. I en översiktsartikel redogörs för lovande resultat med substitutionsbehandling vid amfetaminberoende. I övrigt behandlas sömnstörningar hos barn, där vikten av en god anamnes poängteras, samt beskrivs en patient med tiaminbrist, som var sannolik orsak till laktacidos. Således behandlas stora och viktiga diagnosgrupper kompletterat med en fallbeskrivning av en mer ovanlig åkomma. 

I Läkartidningen vill vi ta fram det som är av intresse för de flesta läkare. Jag inser att alla inte kan eller vill läsa allt som vi publicerar men jag hoppas och tror att alla läsare finner något av intresse i varje nummer. Till detta kommer att vi varje dag kommer med nya inslag på vår hemsida. Ni kommer framöver i varje nummer att möta en medicinsk redaktör på denna sida. Har ni synpunkter på vårt innehåll, vill föreslå att vi belyser ett visst ämne eller ännu hellre har förslag på att skriva själva är ni hjärtligt välkomna att höra av er! Kontaktinformation finns på vår webbplats.

Kommentarer (2)

 • En veckotidning bland andra i högen

  2016-01-08 22:03 | Jag tittade efter Läkartidningen. Det låg bara en vanlig veckotidning där - påminde om vagt om Hem & hyra, den av mina tidningar som har värst layout. När jag tittade närmare såg jag att det var Läkartidningen. I stället för det tydliga huvudet och det klatschiga omslaget som särskilde den från alla andra tidningar är det nu bara en i högen. Storleken, tunnheten och det sladdriga papperet bidrar. Det hopträngda typsnittet i rubrikerna kanske är modernt men svårläst. Fyra spalter på en sida känns på något sätt oseriöst. Pastellfärgerna i texterna ger inte tillräcklig kontrast, bidrar till intrycket av plottrighet. Visst, jag vänjer mig kanske så småningom. Förstår att tidningen blivit billigare att göra. Men?

  Ingrid Eckerman, Chefredaktör, AllmänMedicin

  Jäv:

 • Svar

  2016-01-12 09:43 | Tack för ditt inlägg. Alla synpunkter på omgörningen av tidningen, även kritiska sådana, är välkomna. Omgörningen av Läkartidningen innebär en välkommen modernisering - men inte att produktionen blir billigare.

  Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons