Annons Annons
Ett alternativt sätt att arbeta för patienterna

Ett alternativt sätt att arbeta för patienterna

Bidra med din kompetens i ett vetenskapligt sammanhang

Ett alternativt sätt att göra nytta för patienter

 Att vara klinisk utredare vid Läkemedelsverket innebär att bidra med sin medicinska kompetens och kliniska erfarenhet i ett vetenskapligt präglat arbete kring läkemedel och medicintekniska produkter. Patienterna är visserligen fysiskt frånvarande, men påtagligt närvarande i alla bedömningar och beslut som ska bidra till trygghet och nytta för många patienter, inte bara i Sverige utan också internationellt.  

Vad gör en läkare på Läkemedelsverket?

Vi är ett 60-tal läkare där många av oss tidigare arbetat på klinik, med forskning eller inom läkemedelsindustrin. Arbetet på Läkemedelsverket är varierande, stundtals intensivt och långt ifrån ett torrt skrivbordsjobb. Tvärtom, menar många, skapar blandningen av vetenskap, medicin och regelverk en spännande dynamik där ingen dag är den andra lik! Arbetet sker till stor del i flervetenskapliga team tillsammans med toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmacevter och du får du utnyttja dina specialistkunskaper och din kliniska erfarenhet i ditt arbete.

Några rader om Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har tagit och behållit en ledande roll bland de europeiska läkemedelsmyndigheterna och på så sätt bidragit till att läkemedel och medicintekniska produkter är effektiva, säkra och förenliga med en hållbar utveckling av miljön. Samtidigt har Läkemedelsverket fått en ledande roll i det nationella arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. 

Läkemedelsverket har ett högt anseende för sin vetenskapliga och regulatoriska kompetens, vilket gör oss till en efterfrågad samarbetspartner av hälso- och sjukvården, läkemedelsföretag samt myndigheter – både på hemmaplan och utomlands. 

Verksamheten bedrivs i Uppsala, förutom Giftinformationscentralen som är lokaliserad i Eugeniahemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. På Läkemedelsverket arbetar närmare 750 anställda och de största personalgrupperna utgörs av farmacevter, läkare och handläggare. 

Läs mer om vilka olika arbetsuppgifter som finns för dig som läkare hos oss på Läkemedelsverket! 

https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/Lakarbroschyr_webb.pdf

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om arbetet som läkare på Läkemedelsverket och vill att   vi kontaktar dig? Fyll i vårt intresseanmälningsformulär

https://lakemedelsverket.se/Webbenkater/Generell-intresseanmalan---lakare/ 

Terese Einarsson, HR-handläggare terese.einarsson@mpa.se 

Lediga tjänster/Ansök 

https://lakemedelsverket.se/overgripande/Arbeta-hos-oss/

    Lediga jobb hos
  • Övriga läkartjänster Uppsala Sista ansökan: 2018-04-22 

    Läkare med intresse för läkemedelssäkerhet, Läkemedelsverket

    Sista ansökan: 2018-04-22