Annons
Annons
bild

»Gyllene Knölen« till favoritonkolog

Nytt om namn 16 JAN 2017 Jakob Eberhard, ST-läkare på onkologen vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, blev vald till Årets handledare av de 40 kollegerna på kliniken. Han tilldelas därmed den eftertraktade »Gyllene Knölen«, som förutom den stora äran renderar en korg med korv, en god middag samt en rundvisning på Carlsbergbryggeriet.

Han får Alzheimerfondens stora forskningspris

bild

Nytt om namn 12 JAN 2017 Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, får Alzheimerfondens stora forskningspris med en prissumma på 2,5 miljoner kronor. Hansson får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och crebrospinalvätska. Oskar Hanssons forskargrupp utvecklar även metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom. Framför allt har de förbättrat den diagnostiska säkerheten under tidigt sjukdomsskede.

bild

Inga konflikter, tack vare Bo

Nytt om namn 28 DEC 2016 Bo Terstad, handledare och medicinskt ansvarig på Fröslunda vårdcentral fick priset som årets handledare när PrimUS+SFAM Sörmland höll sina årliga ST-inspirationsdagar den 27–28 oktober 2016.  Prisutdelningen ägde rum efter inslag av inspirerande föreläsningar (i år även av SYLF-ordförande Emma Spak) och workshops. »Det finns inga konflikter mellan läkare på Fröslunda vårdcentral, något som närmast är unikt och till stor del tack vare Bo«, skriver ST-läkarna i motiveringen till utmärkelsen.  

Nya regler 2017 för projektanslag, post doc-stipendier och resebidrag

Meddelanden 28 DEC 2016 Nya regler gäller för dig som planerar söka forskningsanslag och bidrag under 2017. Allmänt: Från och med 2017 återinförs kravet på medlemskap även året innan ansökan om resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag. För att vara behörig att söka medel 2017 krävs alltså medlemskap även under 2016. Mer information: www.sls.se

Trio utsedd till bästa kliniska handledare

Nytt om namn 16 DEC 2016 David O Andersson, Alexander Björkqvist och Johan Santoft har utsetts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på kursen i klinisk medicin ht15/vt16 på Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 29 november. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av terminerna 5 och 6. ()

Forskande läkare får stöd

Nytt om namn 14 DEC 2016 Perjohan Lindfors, gastroenterolog och vd vid Sollentuna specialistklinik, och Kristina Dahlman Ghozlan, hudläkare och verksamhetsansvarig vid Stockholm Hud, Läkarhuset Odenplan, Stockholm, är två två forskande läkare som får del av Praktikertjänsts forskningsbidrag på sammanlagt 500 000 kronor, fördelade på 16 pågående forskningsprojekt. Perjohan Lindfors ska i en randomiserad, kontrollerad studie jämföra internetbaserad utbildning för IBS-patienter med patientutbildning i grupp. Kristina Dahlman Ghozlan undersöker cellulära händelser i samband med methotrexatbehandling av bullös pemphigoid, en hudsjukdom med bl a blåsbildning och besvärande klåda. ()

Stödmiljoner till bröstcancerforskare

Nytt om namn 12 DEC 2016 Göran Landberg, professor i patologi och cancerforskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, får 1 750 000 kronor i forskningsstöd från Cancerfonden. Bidraget utgår under 2017 och gäller hans forskning kring bröstcancer. Göran Landberg och hans forskargrupp rekommenderas att få ytterligare 3,5 miljoner under de kommande två åren från samma bidragsgivare. Forskargruppen, som har utvecklat nya diagnostiska metoder i samband med behandlingen av bröstcancer, får nu möjlighet att testa dessa vidare, med målsättning att påbörja kliniska prövningar.  ()

Annons Annons

Årets AT-läkare och bästa AT-handledare 2016

Nytt om namn 06 DEC 2016 AT-läkare Malin Jägestedt fick pris som »Årets AT-läkare 2016«, och akutläkaren Ruth Kalvelage fick utmärkelsen »Bästa AT-handledare 2016« vid en prisutdelning på Södersjukhuset i Stockholm. Motivering till Malin Jägestedts pris var bland annat att hon »… har goda medicinska kunskaper, bred kompetens och gott omdöme« och kan konsten att sätta patienten i centrum. Ruth Kalvelage fick utmärkelsen bland annat för att hon är »… vänlig i sitt bemötande, tar sig tid att lyssna, diskutera och ge råd« och är »…ett föredöme vad gäller kirurgisk kunskap, kollegial samverkan och handledning«.       ()

Nominering till 2016 års allmänläkarvän

Meddelanden 29 NOV 2016 Tag chansen att nominera en person som Du anser gör sig förtjänst av ovanstående epitet. Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagaren skall vara en person, som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare. Det kan mycket väl vara en distriktsläkare, men inte nödvändigtvis. Man kan nominera vem som helst, till och med sig själv. Juryn består av styrelsemedlemmar och personer från lokalavdelningarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Sista nomineringsdag är den 31 januari 2017. Förslaget skickas till Helena Grönbacke, Svenska distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller per mail till helena.gronbacke@slf.se Hederspriset kommer att delas ut i samband med DLFs fullmäktigemötet den 7 april 2017. ()

Handledning på rätt nivå gav pris

Nytt om namn 25 NOV 2016 Årets handledarpris i Region Gävleborg tilldelades Olof Agner, specialist i allmänmedicin på Hamrånge Din hälsocentral. Han får priset »…för hans kunskaper, hans tålamod och hans förmåga att ge information och autonomi på rätt nivå för den enskilda underläkaren«, heter det i motiveringen till utmärkelsen. Det poängteras också att Olof Agner har en gedigen bakgrund som utbildare och handledare och även funnits i studierektorsorganisationen i många år. »Vi vill särskilt lyfta fram Olofs insatser för utlandsutbildade läkare, som utöver ordinarie handledning också inbegriper språkpraktik och introduktion i det svenska sjukvårdssystemet«, tillägger läkarna som nominerat honom. ()

Årets Dr Optimo och Kärndoktorn utsedda

Nytt om namn 24 NOV 2016 Nu är det avgjort. Utmärkelsen Dr Optimo 2016 gick till Nushin Mirzaei, läkare inom kirurgiverksamheten vid Skaraborgs sjukhus Lidköping, medan Kärndoktorn 2016 blev Caroline Bertills, läkare vid medicinverksamheten, Skaraborgs sjukhus Skövde. Utmärkelserna delas ut varje år till de läkare som visat extra intresse för AT-utbildningen, varit en god förebild för kandidaterna samt visat pedagogiska talanger och ärligt engagemang i den kliniska handledningen. Det var AT-läkarna inom sjukvården i Skaraborgs län som röstade fram respektive pristagare. Beskedet meddelades fredagen den 18 november vid en middag där samtliga som nominerats till priserna deltog. ()

Annons Annons

Kirurgkliniken i Lidköping fick årets utvecklingspris

Nytt om namn 22 NOV 2016 Johan Tengström, överläkare på kirurg- och anestesikliniken, och Elin Holmstrand, specialistsjuksköterska inom kirurgi, tog emot årets utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus, Lidköping. Kliniken och dess medarbetare belönas för ERAS, ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram, som medfört färre komplikationer, färre vårddagar och nöjdare patienter. Prisutdelarnas kallar innovationen för »ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete«. Utvecklingspriset är på 30 000 kronor. ()

Invald i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd

Nytt om namn 21 NOV 2016 Markus Heilig, professor och specialist i psykiatri, kliniskt verksam vid psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, har utsetts till ny ledamot i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd för humanläkemedel. Markus Heilig är även centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings universitet. ()

Yngre diabetesforskare belönad

Nytt om namn 21 NOV 2016 Jakob Wikström, läkare och forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, har fått G.B. Morgagni Young Investigator Award. Priset, som är på 8 000 euro, ges vartannat år till två framstående yngre diabetesforskare i Europa. Jakob Wikström fick ett av prisen 2016 på grund av sina prekliniska studier på insulinproducerande betaceller och brunfett. G.B. Morgagni (1682-1771), ansedd som den moderna anatomins fader, var verksam vid universitet i Padua. Priset i hans namn delas ut sedan 1984 vid universitetet i Padua i syfte att stimulera forskning på diabetes och dess komplikationer. ()

Belönad för bra artikel

Nytt om namn 21 NOV 2016 Jairo Robledo Sierra, Sahlgrenska akademin, har belönats med Millard Award av den framstående oralmedicinska tidskriften OOOO (Oral surgery, Oral medicine, Oral pathology, Oral radiology), som är knuten till American Association of Oral Medicine. Han får priset för en artikel om »oral lichen planus«, slemhinneförändringar i munnen som patienterna ofta upplever som mycket handikappande.  ()

Annons Annons

Välkommen!


Läkarkarriär – Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Medlem i Läkarförbundet?


Som medlem kan du få råd och stöd i frågor kring din karriär. Vad ska du tänka på och vad behöver du veta innan du skriver på? Kolla med Läkarförbundet!