Nina Betzler uppskattas av studenterna »…för sitt fantastiska bemötande och sitt pedagogiska sätt att undervisa i den kliniska situationen«.

Hon har dessutom tidigare tilldelats handledarpriset två gånger.