Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

20 april, kl 09.00, Sal 933, unod B9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lee-Ann Tjon: »Cirkulerande trombocyter: En ny biomarkörkälla för cancerdiagnostik och behandlingsstratifiering« (Circulating platelets: A novel liquid biopsy source for cancer diagnostics and therapy stratification). Fakultetsopponent: Michiel Pegtel, Nederländerna.

20 april, kl 09.00, Lionsalen rum 7-440, Hud och STDkliniken, Målpunkt Y-Y22, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alexander Shayesteh Afshar: »Primär hyperhidros. Förekomst och påverkan på individen« (Primary hyperhidrosis. Prevalence and impacts for the individual). Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

27 april, kl 09.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, Östersund. Pierre de Flon: »Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros- en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning« (Treatment with the monoclonal antibody rituximab in Multiple Sclerosis- a study based on an academic clinical trial). Fakultetsopponent: Sten Fredriksson.

27 april, kl 13.00, Hörsal D, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Linda Johansson: »Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit« (Insight into processes preceding the onset of rheumatoid arthritis). Fakultetsopponent: Felipe Andrade, USA.

4 maj, kl 09.00, Vårdvetarhusets aula, Umeå. Annica Backman: »Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige« (Leadership, person-centred care and the work situation of staff in Swedish nursing homes). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

9 maj, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Westerlund: »Implementeringsvetenskapens roll i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner« (The role of implementation science in healthcare improvement efforts: Investigating three complex interventions). Fakultetsopponent: Johan Thor.

18 maj, kl 09.00, E 04, building 6A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anandi Rajan: »Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsid proteiner« (Capsid protein functions of human enteric adenovirus). Fakultetsopponent: Stefan Schwartz.

18 maj, kl 09.00, Lecture hall A, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Moses Tetui: »Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso-och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt« (Participatory approaches to strengthening district health managers' capacity: Ugandan and global experiences). Fakultetsopponent: Bart Criel, Belgien.

18 maj, kl 13.00, Bio. A-206, Umeå. Farhan Shah: »Neuromuskulära skador och faryngeal dysfunktion hos snarkare och sömnapnépatienter« (Neuromuscular injuries and pharyngeal dysfunction in snorers and sleep apnea patients). Fakultetsopponent: Eva Svanborg.

25 maj, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alicia Edin: »Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni« (Improved diagnosis and prediction for community-acquired pneumonia). Fakultetsopponent: Thomas Schön.

25 maj, kl 13.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Tora Dunås: »Blodflödesmätning i cerebrala artärer med 4D flödesmagnetresonanstomografi – en automatisk atlasbaserad metod« (Blood flow assessment in cerebral arteries with 4D flow magnetic resonance imaging – an automatic atlas-based approach). Fakultetsopponent: Einar Heiberg.

28 maj, kl 13.00, E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Uma Muthukrishnan: »Utsöndring av histoproteiner från celler via extracellulära vesiklar« (The release of histone proteins from cells via extracellular vesicles). Fakultetsopponent: Miles Trupp.

31 maj, kl 13.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mahmood Faraz: »Undersökningar av leucinrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer« (Investigations of Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domain-proteins 1 and 2 (LRIG1 and LRIG2) and their genes in cancer). Fakultetsopponent: Rolf Bjerkvig, Norge.

1 juni, kl 09.00, Major Groove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jessica Karlsson: »Endocannabinoid metabolism: reglering och terapeutisk potential« (Endocannabinoid metabolism: regulation and therapeutic potential). Fakultetsopponent: Juerg Gertsch, Schweiz.

1 juni, kl 09.00, 933, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lena Granlund: »D-vitaminbrist i Norra Sverige – en tvärsnittsstudie av en immigrantpopulation på latitud 63˚N, inkluderande en öppen delvis randomiserad kontrollerad klinisk studie, studerande effekt av behandling med olika doser kolecalciferol« (Vitamin D deficiency in Northern Sweden – a cross-sectional study of an immigrant population at latitude 63˚N, including an open partly randomized, controlled clinical trial studying the effect of supplementation with different doses of cholecalciferol). Fakultetsopponent: Ingrid B Bergström.

5 juni, kl 09.00, A103, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Aziz Bitar: »V. choleare modulerar tarmmukosans immunförsvar« (V. choleare modulate the immune defense of human gut mucosae). Fakultetsopponent: Mikael Rehn.

7 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Ann Jacobsson: »Studier om brandmännens hälsa och välbefinnande i arbetet« (Exploring firefighters’ health and well-being at work). Fakultetsopponent: Eric Carlström.

8 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Jenny Molin: »Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv« (Time Together, a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care. Patients’ and staff’s perspectives). Fakultetsopponent: Owe Hellzén.

8 juni, kl 13.00, Karl Kempe salen – KBC Huset, Umeå. Parham Pourbozorgi Langroudi: »Studier om funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa« (Insights into the roles of the essential Pfh1 DNA helicase in the nuclear and mitochondrial genomes). Fakultetsopponent: Per Sunnerhagen.

14 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Mensura Junuzovic: »Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention« (Firearm deaths in Sweden. Epidemiology with emphasis on accidental deaths and prevention). Fakultetsopponent: Louis Riddez.

5 oktober, kl 09.00, Hörsal B, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus 1D, Umeå. José Pedro Silva Lopes: »Medfödd immunitet i svampens mikromiljö« (Innate immunity in the fungal microenvironment). Fakultetsopponent: Allistair Brown, Skottland.

Uppsala universitet

20 april, kl 09.15, Rudbecksalen, Rudbeck laboratory, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Marina Senek: »New approaches for levodopa treatment in Parkinson’s disease«. Fakultetsopponent: Maral Mouradian, USA.

20 april, kl 09.15, Hall B:41, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Anna Skogh: »Development of substance P 1–7-related peptides and peptidomimetics: targeting neuropathic pain«. Fakultetsopponent: Philip Thompson, Australien.

21 april, kl 09.15, Auditorium minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Sami Abu Hamdeh: »Clinical consequences of axonal injury in traumatic brain injury«. Fakultetsopponent: Andreas Unterberg, Tyskland.

23 april, kl 13.15, A3:117a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Peng Yin: »Architecture and function of the insulin granule secretion machinery«. Fakultetsopponent: Herbert Gaisano, Kanada.

26 april, kl 13.15, Rosénsalen, Ing 95/96, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Lena Liljeström: »Birth asphyxia: fetal scalp blood sampling and risk factors for hypoxic ischemic encephalopathy«. Fakultetsopponent: Andreas Herbst.

Örebro universitet

20 april, kl 09.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Anna Björkenheim: »Catheter ablation for atrial fibrillation – effects on rhythm, symptoms and helath-related quality of life«. Fakultetsopponent: Deirdre Lane, England.

20 april, kl 13.00, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Christos Karefylakis: »Vitamin D and its role in obesity and other associated conditions«. Fakultetsopponent: Kerstin Landin-Wilhelmsen.

4 maj, kl 09.00, Hörsal P1 (HSP1), Prismahuset, Örebro. Kristina Luhr: »Patient participation from the patient´s preferences, that´s what counts«. Fakultetsopponent: Åsa Muntlin Althin.

4 maj, kl 13.00, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Tommy Andersson: »Atrial fibrillation and cause of death, sex differences in mortality, and anticoagulation treatment in low-risk patients«. Fakultetsopponent: Egon Toft, Qatar.

9 maj, kl 09.15, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Carl Eriksson: »Epidemiological and therapeutic aspects of Inflammatory Bowel Disease«. Fakultetsopponent: Flemming Bendtsen, Danmark.

1 juni, kl 09.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Mialinn Arvidsson Lindvall: »Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures«. Fakultetsopponent: Charlotte Ytterberg.

7 juni, kl 09.15, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karin Arinell: »Immobilisering som en riskfaktor för arteriella och venösa tromboser«. Fakultetsopponent: Joakim Alfredsson.

8 juni, kl 09.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Åsa Wickberg: »Adjuvant treatments to prevent l ocal reurrence after breast-conserving surgery for early breast cancer- radiation-, endocrine- or brachytherapy«. Fakultetsopponent: Roger Olofsson Bagge.

8 juni, kl 09.00, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. John-Peter Ganda Mall: »Non-digestible polysaccharides and intestinal barrier function - specific focus on its efficacy in elderly and patients with Crohn’s disease«. Fakultetsopponent: Mikael Wirén.

15 juni, kl 09.00, Hörsal F (HSF), Forumhuset, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karuna Dahlberg: »e-Assessed follow up of postoperative recovery – development, evaluation and patient experiences«. Fakultetsopponent: Lena Gunningberg.

Karolinska institutet

20 april, kl 09.00, 9Q Månen, Alfred Nobels allé 8, floor 9, Karolinska institutet, Campus Flemingsberg. Åsa Ekblad: »Perinatal regenerative medicine: development of autologous constructs for soft tissue defects«. Fakultetsopponent: Andreina Schoeberlein, Schweiz.

20 april, kl 09.00, Skandiasalen, Q1:01, Astrid Lindgren children´s hospital, Karolinska University Hospital, Solna. Pia Larssen: »Advances in exosome-mediated immunotherapy and diagnostics«. Fakultetsopponent: Esbjörn Telemo.

20 april, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Johan Bjureberg: »Nonsuicidal self-injury and emotion regulation: clinical correlates and novel treatments«. Fakultetsopponent: Joan Rosenbaum Asarnow, USA.

20 april, kl 09.00, Center for Molecular Medicine (CMM) Lecture hall, L8:00, Karolinska University Hospital, Solna. Nastya Kharlamova: »Investigations of porphyromonas gingivalis as a possible trigger of autoimmunity in the development of rheumatoid arthritis«. Fakultetsopponent: Paola de Pablo, England.

20 april, kl 09.00, Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Solna. Isabell Brikell: »ADHD, epilepsy, and related childhood psychopathology: understanding shared genetic risk, developmental trajectories, and pharmacological treatment safety«. Fakultetsopponent: Sarah Medland, Australien.

20 april, kl 09.00, Lecture hall Pharmacology, Nanna Svartz väg 2, Karolinska institutet, Stockholm. Funda Orhan: »Deciphering the interplay between peripheral and central cytokine- and kynurenine pathways: importance for the pathophysiology of schizophrenia«. Fakultetsopponent: Gerald Clarke, Irland.

27 april, kl 09.00, Skandiasalen, Q1:01, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Ylva Kaiser: »The blind spot: Inflammatory pathways and specific antigens in clinical phenotypes of pulmonary sarcoidosis«. Fakultetsopponent: Jan C. Grutters, Nederländerna.

27 april, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Karolinska institutet, Solna. Sandra Ekström: »Overweight in relation to allergic disease in childhood and adolescence«. Fakultetsopponent: Lauren Lissner.

27 april, kl 09.00, Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Solna. Yiqiang Zhan: »A short story of the long telomere: evidence in aging epidemiology«. Fakultetsopponent: Tom Gaunt, England.

27 april, kl 09.00, Leksellsalen, Eugeniahemmet, Karolinska universitetssjukhuset, SolnaElin Öst: »Long-term follow-up in children born with congenital diaphragmatic hernia«. Fakultetsopponent: Ragnhild Emblem, Norge.

18 maj, kl 09.30, Aulan på Södersjukhuset, Stockholm. Susanna Klevebro: »Optimized growth and reduced morbidity in preterm infants – focus on nutrition and saturation targets«. Fakultetsopponent: Kate Costeloe, England

25 maj, kl 10.00, Föreläsningssalen C1:87, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Titus Schlinzig: »Mode of delivery, epigenetic modulation and immune cell formation at birth«. Fakultetsopponent: Bo Jacobsson.

Linköpings universitet

20 april, kl 09.00, Berzeliussalen, ing 65, Universitetssjukhuset Linköping. Christina Andreae: »Appetite in patients with heart failure – assessment, prevalence and associated factors«. Fakultetsopponent: Anna Forsberg.

20 april, kl 13.00, Belladonna, hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Mari Broqvist: »Asking the public. Citizens' views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare«. Fakultetsopponent: Anna Höglund.

27 april, kl 09.00, Belladonna, hus 511, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. You Chang: »Afinite element model of the human head for simulation of bone conducted sound«. Fakultetsopponent: Frans Böhnke, Tyskland.

3 maj, kl 13.00,  Eken, ingång 65, Universitetssjukhuset Linköping. Mariana Bustamante: »Automated assessment of blood flow in the cardiovascular system using 4D flow MRI«. Fakultetsopponent: Michael Markl, USA.

9 maj, kl 13.00, Berzeliussalen, ing 65, Universitetssjukhuset Linköping. Jakob Renhorn: »Conformational changes during potassium channel gating«. Fakultetsopponent: Stephan Pless, Danmark.

14 maj, kl 13.00, Belladonna, ingång 76/78, Universitetssjukhuset Linköping. Marita Danielsson: »Patient safety – cultural perspectives«. Fakultetsopponent: Öysten Flesland, Norge.

Göteborgs universitet

19 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Marja Bosaeus: »Body composition in women of reproductived age and during pregnancy. Method comparisons and gestational changes«. Fakultetsopponent: Marie Löf.

19 april, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Daniel Vestberg: »Heart failure and type 1 diabetes«. Fakultetsopponent: Kåre I Birkeland, Norge.

20 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Marcela Ewing: »Identification and early detection of cancer patients in primary care«. Fakultetsopponent: Willie Hamilton, England.

4 maj, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Kristina Johansson: »ILC2s and miRNA regulation in allergy and asthma«. Fakultetsopponent: Andrew McKenzie, England.

4 maj, kl 13.00, M106, K. Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg. Hege Garelius: »Registry studies on myelodysplastic syndrome and secondary acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Jan Samuelsson.

4 maj, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Hilda Svensson: »Finding ways forward with pain as a fellow traveler. Older women ́s experience of living with osteoporotic vertebral fractures and back pain«. Fakultetsopponent: Peter Nordström.

8 juni, kl 09.00, Föreläsningssal Hjärtat, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Dimitris Chantzichristos: »Addison's disease and type 1 diabetes mellitus«. Fakultetsopponent: Simon HS Pearce, England.

8 juni, kl 13.00, Föreläsningssal Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Annika Öhman: »Left-sided obstructive cardiac lesions in the fetus and the neonate«. Fakultetsopponent: Owen Miller, England.

Lunds universitet

19 april, kl 09.00, Föreläsningssalen, Onkologikliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. Alexandra Albertsson-Lindblad: »Mantle cell lymphoma strategies in primary treatment«. Fakultetsopponent: Hanneke Kluin-Nelemans, Nederländerna.

19 april, kl 09.15, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Frank W Blixt: »Retinal ischemia: A vascular perspective«. Fakultetsopponent: Henrik Lund-Andersen, Danmark.

20 april, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Emma von WoWern: »Digital pulse wave analysis of maternal arterial stiffness in ppregnancy«. Fakultetsopponent: Herbert Valensise, Italien.

20 april, kl 09.00, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Vala Flosadottir: »O knee, where art thou? Patient-reported outcomes and physical performance in individuals with acute knee injury«. Fakultetsopponent: Karin Grävare Silbernagel, USA.

20 april, kl 13.00, Föreläsningssalen, Onkologimottagningen, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhuset i Lund. Maria Ekholm: »Prognostic and predictive markers in primary breast cancer. Quality assurance and long-term effects of adjuvant tamoxifen treatment«. Fakultetsopponent: Lars Holmberg, England.

20 april, kl 13.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mats Sundbeck: »Sexual risk-taking behaviour among youth and young adults while travelling abroad«. Fakultetsopponent: Petra Tunbäck.

26 april, kl 08.30, Lokal meddelas senare. Jenny Gremark Simonsen: »Ergonomic factors and musculoskeletal pain in sonographers«. Fakultetsopponent: Susanne Wulff Svendsen, Danmark.

26 april, kl 13.00, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Suzanne Johanson: »An individual enabling and support model for return-to-work among persons with affective disorders – evaluation and implementation of a new model«. Fakultetsopponent: Ingrid Anderzén.

27 april, kl 09.00, Patologens aula, Jan Waldenströms gata 59, Skånes universitetssjukhuset, Malmö. Sigrid Isaksson: »Gonadal function and bone mineral density in young male cancer survivors«. Fakultetsopponent: Johan Svartberg, Norge.

27 april, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhuset, Malmö. Daniel Jerrhag: »Epidemiology of distal forearm and childhood fractures in the Skåne region, Sweden«. Fakultetsopponent: Lars Adolfsson.

27 april, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Irma Mehmedagic: »Spinal cord ischemia after advanced endovascular aortic repair. Prevention, risk factors and patient-reported outcomes«. Fakultetsopponent: Claes Hulting.

27 april, kl 13.00, Föreläsningssalen, Nya strålbehandlingshuset, 3 tr, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus, Lund. Looket Dihge: »Predictors of lymph node metastasis in primary breast cancer and risk models for tailored axillary management«. Fakultetsopponent: Thorsten Kuehn, Tyskland.

3 maj, kl 13.00, Holger Crafoords Ekonomicentrum, EC3:210, Tycho Brahes väg 1, Lund. Gawain Heckley: »Health, inequality and the impact of public policy. An empirical investigation of the health and health inequality impacts of education and drinking age laws«. Fakultetsopponent: Andrew Jones, England.

3 maj, kl 13.00, Reumatologiska klinikens föreläsningssal, Lottasalen, universitetssjukhuset i Lund. Johanna Nagel: »Pneumococcal vaccination in inflammatory rheumatic disease. Antibody response and protection against infections«. Fakultetsopponent: Ori Elkayem, Israel.

4 maj, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Karolina Bogefors: »Impact of androgen action on reproduction and cardiovascular risk factors in male cancer survivors«. Fakultetsopponent: Richard Anderson, Skottland.

4 maj, kl 09.00, Alwallhuset, Föreläsningssalen, Barngatan 2A, Skånes universitetssjukhus i Lund. Matthias Hellberg: »Physical performance and exercise training in patients with chronic kidney disease«. Fakultetsopponent: Bernd Stegmayr.

4 maj, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhuset, Malmö. Karin Werner: »Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications. Data from the general population study 'Good Aging in Skåne'«. Fakultetsopponent: Jean-Marie Degryse, Belgien.

4 maj, kl 13.00, Agardh aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Ensieh Memarian: »Obesity and bariatric surgery in Sweden. Sociodemographic aspects and neighbourhood deprivation«. Fakultetsopponent: Kristina Bengtsson Boström.

9 maj, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhuset, Malmö. Marcus Ljungkvist: »Evaluation of global coagulation tests and their implications in haemophilia«. Fakultetsopponent: Tomas Lindahl.

11 maj, kl 09.15, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhuset, Malmö. Julia Ellbrant: »Paediatric emergency care. Seeking, triage and management«. Fakultetsopponent: Maaret Castrén, Finland.

12 maj, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Zahra Masoumi: » Investigating the source of free fetal hemoglobin in preeclampsia. The role of the placenta and the fetus«. Fakultetsopponent: Graham Burton, England.