Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

15 december, kl 09.00, Vårdvetarhuset, Umeå. Monica Långström Berggren: »Konsekvenser av en höftfraktur bland äldre personer« (Consequences of a hip fracture among old people). Fakultetsopponent: Torgeir Bruun Wyller, Norge.

15 december, kl 09.00, Lecture hall 135, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Kateryna Karhina: »Socialt kapital och välbefinnande i övergångssamhället Ukraina« (Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine). Fakultetsopponent: Mikael Rostila.

12 januari, 2018, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sofia Andersson: »Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter« (End-of-life care in residential care homes for older persons; family members and care professionals reported and narrated experiences). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

12 januari, 2018, kl 09.00, Betula, Umeå. Tommy Henriksson: »Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey« (Physiological and socio-cultural conditions for performance in women´s ice hockey). Fakultetsopponent: Truls Raastad, Norge.

19 januari, 2018, kl 09.00, Hörsal E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Björn Gylling: »Markörer för enkolsmetabolism och risk för colorektal cancer« (Biomarkers of One-carbon metabolism in colorectal cancer risk). Fakultetsopponent: Katarina Bälter.

26 januari, 2018, kl 13.00, Astrid Fagraeus Hörsal A 103 Unod R 1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Behzad Khoshnood: »Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga« (Function and targets of the Urm1/Uba4 conjugation machinery in Drosophila melanogaster). Fakultetsopponent: Tor Erik Rusten, Norge.

2 februari, 2018, kl 09.00, Hörsal D, unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jing Helmersson: »Klimatförändring, Dengue och Aedes Myggor – Tidigare trender och framtida scenarier« (Climate Change, Dengue and Aedes Mosquitoes. Past Trends and Future Scenarios). Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

2 februari, 2018, kl 09.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Catharina Norberg: »Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter« (Understanding spirituality and religiosity among very old people. Measurements and experiences). Fakultetsopponent: Lisbeth Fagerström, Finland.

23 februari, 2018, kl 09.00, Sal D, nio trappor (Nian), Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Josephine Starnberg: »Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt« (Neurodevelopment and cardiovascular risk in 7-year old children born with marginally low birth weight). Fakultetsopponent: Atul Singhal, England.

20 april, 2018, kl 09.00, Lionsalen rum 7-440, Hud och STDkliniken, Målpunkt Y-Y22, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alexander Shayesteh Afshar: »Primär hyperhidros. Förekomst och påverkan på individen« (Primary hyperhidrosis. Prevalence and impacts for the individual). Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

Uppsala universitet

14 november, kl 13.15, Hall B42, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Kailash Singh: »Regulatory T cells in type 1 diabetes: the role of IL-35 in counteracting the disease«. Fakultetsopponent:  Thomas Mandrup-Poulsen, Danmark.

Örebro universitet

15 december, kl 09.15, Örebro universitet, Campus, Hörsal C1, Universitetssjukhuset i Örebro. Helena Isaksson: »Clinical studies of RNA as a prognostic and diagnostic marker for disease«. Fakultetsopponent: Ola Hammarsten.

15 december, 2018, kl 09.00, Hörsal C2, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Espen Fengsrud: »Atril fibrillation – endoscopic ablation and postoperative studies«. Fakultetsopponent: Alexander Wahba, Norge.

Karolinska institutet

15 december, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Erik Rollvén: »Detection and staging of colonic lesions using computed tomography and magnetic resonance imaging«. Fakultetsopponent: Per Liss.

18 december, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Campus Solna. Jiangrong Wang: Titel: Ingen uppgift. Fakultetsopponent: Margaret Cruickshank, Skottland.

Linköpings universitet

14 december, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Anette Nord: »Bystander CPR: New aspects of CPR training among students and the importance of bystander education level on survival«. Fakultetsopponent: Jörg Carlsson.

15 december, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Laura Pompermaier: »Outcome of burn care; the mortality perspective«. Fakultetsopponent: Jyrki Vuola, Finland.

Göteborgs universitet

14 december, kl 09.00, Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Jenny Skytte Larsson: »Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock«. Fakultetsopponent: Sten Walther.

14 december, kl 09.00, Östraaulan, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Martin Lindgren: »Fitness, cognition and cardiovascular disease. Epidemiological studies«. Fakultetsopponent: Maja-Lisa Løchen, Norge.

15 mars, 2018, kl 09.00, Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Martin Bengtsson: »On prediction in orthognathic surgery. Analysis of 2D and 3D techniques from multiple perspectives«. Fakultetsopponent: Anders Westermark, Finland.

Lunds universitet

15 december, kl 09.00, Ortopedens Föreläsningssal, Inga Marie Nilssons gata 22, ingång 21, Skånes universitetssjukhus i Malmö. David Buchebner: »Vitamin D In older women - fractures, frailty and mortality«. Fakultetsopponent: Bente Langdahl, Danmark.