Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

20 oktober, kl 09.00, Sal 135, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Saima Diderichsen: »'Det är bara ett jobb' – En ny generation läkare hanterar karriär och arbetsideal« (»It's just a job« – A new generation of physicians dealing with career and work ideals). Fakultetsopponent: Gunnel Hensing.

20 oktober, kl 09.00, B101, Vårdvetarhuset, Umeå. Anna Stecksén: »Stroke thrombolysis on equal terms? Implementation and ADL outcome« (Stroketrombolys på lika villkor? Implementering och ADL-utfall). Fakultetsopponent: Anna-Karin Welmer.

26 oktober, kl 13.00, Betula_L0, Umeå. Kerstin Strömvall: »Aggressiv prostatacancer – tidig påverkan i extratumoral vävnad« (Extratumoral effects of highly aggressive prostate cancer). Fakultetsopponent: Göran Landberg.

27 oktober, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Johanna Sundqvist: »Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodel« (Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children - towards an interagency model). Fakultetsopponent: Solvig Ekblad.

27 oktober, kl 09.00, Hörsal D Unod T 9, Umeå. Richard Lindqvist: »Rollen av typ I interferoner och viperin vid neurotropa flavivirus infektioner« (The role of the type I interferons and viperin during neurotropic flavivirus infection). Fakultetsopponent: Daniel Ruzek, Tjeckien.

27 oktober, kl 13.00, Hörsal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus,Umeå. Isabelle Doohan: »Att överleva en stor busskrasch – Erfarenheter från kraschdagen och fem år senare« (Surviving a major bus crash – Experiences from the crash and five years after). Fakultetsopponent: Per-Olof Michel.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Preventiva psykosociala föräldra- och skolprogram för allmänheten« (Preventive psychosocial parental and school programmes in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

17 november, kl 13.00, Aulan, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Daniel Carlsson: »Perifer nerv- och kärlfunktion vid exponering för kyla och handöverförda vibrationer« (Peripheral neurosensory and vascular function in relation to cold and hand-arm vibration exposure). Fakultetsopponent: Tiina Ikäheimo, Finland.

24 november, kl 09.00, Sal 135 Allmänmedicin, By 9A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Therese Kardakis: »Stärka arbetet med levnadsvanor i primärvården - Utmaningen att förändra och att introducera riktlinjer i klinisk praxis« (Strengthening lifestyle interventions in primary health care – The challenge of change  and implementation of guidelines in clinical practice). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

24 november, kl 13.00, Unod T9, Hörsal D, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Niklas Gunnarsson: »Kronisk myeloisk leukemi och cancer« (Chronic myeloid leukemia and cancer). Fakultetsopponent: Bertil Lindahl.

1 december, kl 13.00, Aulan, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall. Vilhelm Sjögren: »Oral antikoagulation och risk för slaganfall« (Oral anticoagulation and stroke risk). Fakultetsopponent: Mia von Euler.

2 december, kl 09.00, Room 135, Building 9A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jing Helmersson: »Aedesmyggans klimatberoende: en utblick över det 21:a århundradet« (Climate & Aedes Mosquitoes: an outlook into the 21st century). Fakultetsopponent: Richard Paul, Frankrike.

8 december, kl 09.00, Hörsal E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Helena Fordell: »Virtual Reality enriched rehabilitering för stroke patieneter med spatialt neglect. Diagnostik och utvärdering av rehabiliterings effekt på spatial uppmärksamhet and neuronal aktivitet«. Fakultetsopponent: Hanne Christensen, Danmark.

8 december, kl 09.00, N320, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lina Renström: »TNF alfas roll i skelettmuskulatur som utsatts för kraftig överbelastning« (The involvement of the TNF-alpha system in skeletal muscle in response to marked overuse). Fakultetsopponent: Eva Ekblad.

15 december, kl 09.00, vårdvetarhuset, Umeå. Monica Långström Berggren: »Konsekvenser av en höftfraktur bland äldre personer« (Consequences of a hip fracture among old people). Fakultetsopponent: Torgeir Bruun Wyller, Norge.

Uppsala universitet

19 oktober, kl 09.15, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Sujata Bhoi: »Prognostic markers and DNA methylation profiling in lymphoid malignancies«. Fakultetsopponent: Alexander H Denis, Nordirland.

20 oktober, kl 09.00, Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Lina Bergman: »Cerebral biomarkers in women with preeclampsia«. Fakultetsopponent: Marc Spandermaan, Nederländerna.

20 oktober, kl 13.15, A1:107, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Ida Emanuelsson: »Steroids and steroid-metabolizing enzymes in the nervous system: Special focus on cell survival and sex hormone synthesis«. Fakultetsopponent: Lena Ekström.

20 oktober, kl 13.15, Vårdskolans aula, ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås. Susanne Olofsdotter: »Anxiety among adolescents: measurement, clinical characteristics, and influences of parenting and genetics«. Fakultetsopponent: Mats Humble.

21 oktober, kl 13.00, Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Dominika Högberg: »Screening for asymptomatic carotid atherosclerosis«. Fakultetsopponent: Hans-Henning Eckstein, Tyskland.

23 oktober, kl 09.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjöldsväg 20, Uppsala. Erika Fletcher: »Antibody- and peptide-based immunotherapies: Proof-of-concept and safety considerations«. Fakultetsopponent: Vivianne Malmström.

23 oktober, kl 10.00, 
B/C8:305, Husargatan 3, Uppsala. Jan Hoeber: »Neural progenitors for sensory and motor repair«. Fakultetsopponent: Linda Greensmith, England.

26 oktober, kl 09.15, Rosénsalen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Dorcus Kiwanuka Henriksson: »Health systems bottlenecks and evidence-based district health planning: Experiences from the district health system in Uganda«. Fakultetsopponent: Anna-Karin Hurtig.

27 oktober, kl 09.00, Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Georg Holgersson: »Prognostic factors in non-small cell lung cancer (NSCLC)«. Fakultetsopponent: Henrik Riska, Finland.

27 oktober, kl 09.30, B7:101a, BMC, Husargatan 3, 751 23, Uppsala. Jiajie Yan: »Regenerable organochalcogen antioxidants: An explorative study«. Fakultetsopponent: David J. Procter, England.

Örebro universitet

27 oktober, kl 09.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Jan Kuchálik:»Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies«. Fakultetsopponent: Mats Enlund.

10 november, kl 09.00, Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro. Camilla Wistrand:»Swedish operating room nurses preventing interventions to reduce bacterial growth, surgical site infections and increase comfort in patients undergoing surgery«. Fakultetsopponent: Tor Monsen.

24 november, kl 09.00, Hörsal C2, Campus USÖ, Örebro universitet. Fredrik Ander: »Perioperative complications in obese patients. A thesis on risk reducing strategies«. Fakultetsopponent: Johan Raeder, Norge.

Karolinska institutet

20 oktober, kl 09.00, Alfred Nobels allé 23, H3 Blå, Campus Flemingsberg. Philip von Rosen: »Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes«. Fakultetsopponent: Martin Hägglund.

20 oktober, kl 10.00, H1 Röd, Alfred Nobels allé 23, Huddinge, Campus Flemingsberg. Mats Persson: »Violence among offenders with mental disorders«. Fakultetsopponent: Stål Bjørkly, Norge.

20 oktober, kl 13.00, Lecture hall H2 Green, Alfred Nobels Allé 23 Campus Flemingsberg. Annika Szabo Portela: »The female voice in vocally demanding professions: Field studies using portable voice accumulators«. Fakultetsopponent: Leena Rantala, Finland.

27 oktober, kl 09.15, Nanna Svartz auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Teresa Daraio: »Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells«. Fakultetsopponent: Anders Tengholm.

27 oktober, kl 12.30, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Campus Solna. Carolina Nylén: »Transcriptional, epigenetic and lipidomic responses to metabolic interventions in humans – Implications for human obesity«. Fakultetsopponent: Jan Eriksson.

17 november, kl 09.00, Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Campus Solna. Katarina Åberg: »Epidemiologic studies of risk factors for neonatal complications following birth by vacuum extraction«. Fakultetsopponent: Sophia Brismar Wendel.

21 november, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12A, Karolinska institutet, Stockholm. Joar Guterstam: »Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence«. Fakultetsopponent: Trevor Robbins, England.

23 november, kl 00.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Karolinska institutet, Campus Solna. Xingrong Liu: »Generalized survival models as a tool for medical research«. Fakultetsopponent: Virginie Rondeau, Frankrike.

15 december, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka S2:01, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Erik Rollvén: »Detection and staging of colonic lesions using computed tomography and magnetic resonance imaging«. Fakultetsopponent: Per Liss.

18 december, kl 09.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska institutet, Campus Solna. Jiangrong Wang: Titel: Ingen uppgift. Fakultetsopponent: Margaret Cruickshank, Skottland.

Linköpings universitet

26 oktober, kl 09.00, Granitsalen, ing 7, plan 9, Universitetssjukhuset, Linköping. Eva Klintström: »Trabecular bone structure: Advanced image analysis based on cone beam CT data«. Fakultetsopponent: Dan Mellström.

26 oktober, kl 12.00, Berzeliussalen, Ing 65, Campus, Universitetssjukhuset, Linköping. Ayman Osman: »Autophagy in peripheral neuropathy«. Fakultetsopponent: Kaj Fried.

3 november, kl 09.00, Qulturum, Jönköping. Patrik Nordenfelt: »Hereditary angioedema in Sweden: A national project«. Fakultetsopponent: Hilary Longhurst, England.

17 november, kl 09.00, Hasselquistsalen, hus 511, ingång 75, 76, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset, Linköping. Anna Forsberg: »Immunomodulatory effects of probiotic supplementation during pregnancy and infancy in allergy prevention studies«. Fakultetsopponent: Liam O'Mahony, Schweiz.

22 november, kl 13.00, Belladonna, ingång 76 pl 9, hus 511, Campus, Universitetssjukhuset, Linköping. Parmis Blomgran: »Inflammation and tendon healing«. Fakultetsopponent: Patrik Danielsson.

Göteborgs universitet

20 oktober, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs universitet. Amina Basic: »Importance of bacterial hydrogen sulfide in the pathogenesis of periodontal diseases«. Fakultetsopponent: Philip Marsh, England

23 oktober, kl 13.00, Hörsal Åke Göransson, Medicinaregatan 11, Göteborg. Mohd Yusmaidie Aziz: »Piperaquine and metabolites – Bioanalyses and pharmacokinetics«. Fakultetsopponent: Hege Christensen, Norge.

27 oktober, kl 09.00, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, Hus 2, sal 2118, Göteborg. Louise Arvidsson: »Diets of European children with focus on obesity and well-being: the IDEFICS/I.Family cohort«. Fakultetsopponent: Carolyn Summerbell, England.

27 oktober, kl 13.00, Torgny Segerstedtsalen, Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1, Göteborg. Anna-Kari Sjödin: »Offenders of intimate partner violence: Aggressive antisocial behavior and mental health«. Fakultetsopponent: Marie Torstensson Levander.

10 november, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborgs universitet. Sofia Strömberg: »Symptomatic carotid stenosis – optimal timing of surgical treatment«. Fakultetsopponent: Rebecka Hultgren.

13 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Ayeni Olufemi: »Femoroacetabular impingement: The pursuit of evidence«. Fakultetsopponent: Lars Engerbretsen, Norge.

14 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Sofia Frändberg: »Exploring the heterogeneity of the hematopoietic stem and progenitor cell pool in cord blood«. Fakultetsopponent: Ramin Lofti, Tyskland.

16 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Jonatan Tillander: »Infections associated with osseointegrated titanium implants for limb prostheses«. Fakultetsopponent: Bo Söderquist.

17 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Michael Gabl: »Biased signaling of G-protein coupled receptors and neutrophil functions«. Fakultetsopponent: Jean-Yves Springael, Belgien.

17 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Kristina Vukusic: »Stem cells in the adult heart – 3D culture, isolation of side population cells and search for a stem cell niche«. Fakultetsopponent: Marie-José Goumans, Nederländerna.

24 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Pradeep Kumar Kopparapu: »Epigenetic regulation of oncogenes and tumor suppressors in chronic lymphocytic leukemia«. Fakultetsopponent: Kristina Drott.

24 november, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Esther Nuñez-Durán: »STK25- a new key regulator of metabolic profile and a possible target for anti-diabetic drug«. Fakultetsopponent: Angela M. Valverde, Spanien.

23 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Niloufar Javanmardi: »The detection of genetic parameters for prognostic stratification of neuroblastoma«. Fakultetsopponent: David Gisselsson.

30 november, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Elin Bernson: »Human natural killer cell interactions with normal and malignant myeloid cells – role of KIR, HLA and licensing«. Fakultetsopponent: Jeffrey Miller, USA.

1 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Marit Stockfelt: »The IL-23 axis and innate immunity in the airways«. Fakultetsopponent: Thomas Sandström.

1 december, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Per Björklund: »Aspects on the functional characteristics of the Roux-limb after gastric bypass surgery«. Fakultetsopponent: Per Hellström.

7 december, kl 13.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Kankadeb Mishra: »Characterizing the role of long non coding RNAs epigenetic regulators in disease model«. Fakultetsopponent: Gernot Längst, Tyskland.

8 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Julie Johannesson: »Nutritional perspectives in a health-promoting program for community-dwelling older adults«. Fakultetsopponent: Margaretha Nydahl.

14 december, kl 09.00, Lokal: uppgift saknas, Göteborg. Jenny Skytte Larsson: »Renal perfusion, function and oxygenation after major surgery and in septic shock«. Fakultetsopponent: Sten Walther.

Lunds universitet

20 oktober, kl 09.00, Lilla Aulan, Medicinskt forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mia Tyrstrup: »Quality in antibiotic prescribing in primary care. Current practice, relation to guidelines and antimicrobial resistance«. Fakultetsopponent: Hans Fredlund.

20 oktober, kl 09.00, Baravägen 1, Lund. Emma Claesdotter: »Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) as objective support in diagnosing childhood ADHD and ASD«. Fakultetsopponent: Tommy Lewander.

20 oktober, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, BMC A10, Lund. Marina Castro Zolis: »Exploration of 3D cell-bioscaffolds for advancing CNS restorative therapy«. Fakultetsopponent: Anna Herland.

20 oktober, kl 13.00, Lilla Aulan, Medicinskt forskningscentrum, Jan Waldenströms gata 5, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Natalia Mochalina: »Anticoagulant and antiarrhythmic agents for atrial fibrillation«. Fakultetsopponent: Håkan Wallén.

27 oktober, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, BMC A10, Lund. Rebecca Petri: »The regulatory role of microRNAs in the mouse and human brain«. Fakultetsopponent: Jørgen Kjems, Danmark.

27 oktober, kl 13.00, CRC, Aulan, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Geeti Puri Arora: »Gestational diabetes mellitus in North India. Prevalence, diagnostic criteria, pathophysiological aspects and genetic and non-genetic origin in the state of Punjab«. Fakultetsopponent: Dorte Møller Jensen, Danmark.

27 oktober, kl 13.00, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Marcus Ohlsson: »Cardiac arrest – risks and outcomes«. Fakultetsopponent: Johan Herlitz.

2 november, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Malin Samuelsson: »Dynamics of LFA-1 in T lymphocytes«. Fakultetsopponent: Richard Lundmark.

3 november, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Anton Reepalu: »Antiretroviral treatment at Ethiopian health centers«. Fakultetsopponent: Lutgarde Lynen, Nederländerna.

3 november, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Ardavan Khoshnood: »Prehospital diagnosis and oxygen treatment in ST elevation myocardial infarction«. Fakultetsopponent: Erika Frischknecht Christensen, Danmark.

10 november, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Andrea Persson: »Structural and functional analyses of xyloside-primed glycosaminoglycans«. Fakultetsopponent: Jeremy Turnbull, England.