Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

1 september, kl 09.00, Room 135, building 9B, Family Medicin, Norrlands University Hospital, Umeå. Kanyiva Muindi: »Luftföroreningar  i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning« (Air pollution in Nairobi's slums: sources, levels and lay perceptions). Fakultetsopponent: Marie Thynell.

6 september, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Karl-Johan Lundström: »Utfall och komplikationer i kirurgiska och urologiska ingrepp« (Outcomes and complications in surgical and urological procedures). Fakultetsopponent: Thue Bisgaard, Danmark.

15 september, kl 09.00, Rum 135, Norrlands universitetssjukhus, UmeåDaerga Laila: »Hälsoaspekter i Svensk renskötsel – att leva i två världar« (Health aspects among reindeer herders in Sweden – living in two worlds). Fakultetsopponent: Ketil Lenert Hansen, Norge.

15 september, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAlireza Labani Motlagh: »Immunomodulering vid serös epitelial äggstockscancer: fokus på tumör-deriverade exosomer« (Immune modulation in serous epithelial ovarian cancer: focus on the role of tumor-derived exosomes). Fakultetsopponent: Ola Winqvist.

15 september, kl 13.00, Hörsal E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, UmeåNiklas Höglund: »Förmaksflimmer- Behandling, associcerade tillstånd och symptomskattning« (Atrial Fibrillation-Treatment, associated conditions and quantification of symptoms). Fakultetsopponent: Juhani Koistinen, Finland.

22 september, kl 09.00, Hörsal D, t trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ulf Nilsson: »Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom« (Cardiovascular aspects on chronic obstructive pulmonary disease). Fakultetsopponent: Per Bakke, Norge.

22 september, kl 09.00, Astrid Fagraeus, Umeå. Svitlana Vdovikova: »Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes« (Roles of membrane vesicles in bacterial pathogenesis). Fakultetsopponent: Ann-Beth Jonsson.

23 september, kl 09.00, A5_R0 (Farmakologens seminarierum), Umeå. Grzegorz Pietz: »Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki – påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet« (Innate immunity of human intestinal epithelium in childhood celiac disease – Influences from celiac disease associated bacteria and dietary oats). Fakultetsopponent: Thomas T MacDonald, England.

28 september, kl 09.00, Major Groove, Department of Molecular Biology, building 6L, Umeå. Elin Forsgren: »Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS« (Using patient-derived cell models to investigate the role of misfolded SOD1 in ALS). Fakultetsopponent: Séverine Boillée, Frankrike.

29 september, kl 09.00, Norra Beteendevetarhuset sal 1031, Umeå. Jonas Hansson: »Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn« (Mind the blues: Swedish police officers' mental health in the forced deportations of unaccompanied refugee children). Fakultetsopponent: Maurice Punsch, England.

29 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sabine Björk: »Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre« (Exploring resident thriving in Swedish nursing homes. The Umeå ageing and health research programme (U-Age) Thesis I). Fakultetsopponent: Jimmie Kristensson.

6 oktober, kl 09.00, Hörsal D Unod T 9, Umeå.  Björn Pilebro: »Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning« (The heart in hereditary transthyretin amyloidosis. Clinical studies on the impact of amyloid fibril composition). Fakultetsopponent: Henning Mölgaard, Danmark.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten« (Effects of psychosocial preventive family programs in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

Uppsala universitet

1 september, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 50, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kerstin Rosenqvist: »Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of symptomatic portal hypertension«. Fakultetsopponent: Lars Lönn, Danmark.

1 september, kl 13.00, Hedstrandsalen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Gunnar Strandberg: »Experimental studies on diagnostic and therapeutic aspects of intraosseous access«. Fakultetsopponent: Stefan Lundin.

1 september, kl 13.15, Room C8:305, Biomedical Centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Raviteja Inturi: »Functional characterization of the human adenovirus pVII protein and non-coding VA RNAI«. Fakultetsopponent: Thomas Dobner, Tyskland.

Örebro universitet

8 september, kl 13.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Heléne Sundelin: »Comorbidity and complications in patients with neurological diseases«. Fakultetsopponent: Rodney Scott, USA.

15 september, kl 09.00, Prismahuset, Hörsal 1, Örebro universitet. Marianne Boström: »Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeuisk redskap för personer med svårare psykiska funktionshinder – analys av arbetsterapeuters berättelser med hjälp av G H Meads teori om social handling«. Fakultetsopponent: Gunilla Isaksson.

22 september, kl 09.00, HCS2, Örebro universitet, Campus USÖ. Lena Wijk: »Enhanced recovery after surgery in hysterectomy«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

27 oktober, kl 09.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Jan Kuchálik: »Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies«. Fakultetsopponent: Mats Enlund.

Karolinska institutet

21 juni, kl 09.30, Lecture Hall, CCK, Karolinska University Hospital Solna. Sara Corvigno: »Tumour microenvironment in serous ovarian cancer«. Fakultetsopponent: Ben Davidson, Norge.

22 juni, kl 09.00, Äpplet, Funktionsområde akut, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Furqan Bin Irfan: »Epidemiology and emergency cardiac care services for out-of-hospital cardiac arrest in Qatar«. Fakultetsopponent: Daniel Wilhelms.

Linköpings universitet

 

Göteborgs universitet

 

Lunds universitet

19 juni, kl 10.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Shahzrad Hosseininia: »Compositional changes in hip osteoarthritis cartilage with special focus on collagen type III«. Fakultetsopponent: Ali Mobasheri, England.