Annons
Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

26 april, kl 09.00, E04, Byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus, UmeåKamila Al-Alawi: »Teambaserad diabetesvård i primärvården i Muscat, Oman: utmaningar och möjligheter« (Team-based approach in the management of diabetes at primary health care level in Muscat, Oman: challenges and opportunities). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

26 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAkbar Espaillat: »Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik« (Uncovering novel cell wall chemistries in Gram negative bacteria: from the development of dedicated peptidoglycan chemometric tools to functional genomics). Fakultetsopponent: Waldemar Vollmer, England.

10 maj, kl 09.00, Grupprum 2, våning 3 by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil K Nüssler: »Kirurgisk kvalitetskontroll avseende minimala invasiva forfaranden, snabbspårkirurgi och implantatteknik vid gynekologisk kirurgi 2006–2018« (Surgical quality control regarding minimal invasive procedures, fast track surgery and implant technology in Swedish gynecological surgery 2006–2018). Fakultetsopponent: Per Nordin.

10 maj, kl 09.00, Sal 933, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Bengt Wahlin: »Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit. Aspekter på patogenes och risk« (Atherosclerotic cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Aspects of pathogenesis and risk). Fakultetsopponent: Anders Bengtsson.

17 maj, kl 13.00, Sal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pär Asplund: »Ballongkompression av trigeminusroten för behandling av trigeminusneuralgi« (Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia). Fakultetsopponent: Marc Sindou, Frankrike.

24 maj, kl 09.30, Stora hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Daniel Huber: »Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – vad, när och vem?« (On secondary prevention after acute coronary syndrome – what, when, and who?). Fakultetsopponent: Annika Rosengren.

24 maj, kl 10.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

24 maj, kl 13.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Magdalena Johansson: »Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer« (Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

31 maj, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Susanna Pusa: »Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad« (Towards implementation of family systems nursing). Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

3 juni, kl 09.00, E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Robert Jonzon: »Ens studie av gränssnittet mellan kontroll och vård, och hur strukturer och rutiner kan påverka tillgängligheten och vårdnyttjande« (Health assessments of asylum seekers within the Swedish healthcare system A study of the interface between control and care, and how structures and procedures may influence access and uptake). Fakultetsopponent: Michael Knipper, Tyskland.

5 juni, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Olof (Olle) Sjöström: »Risk och överlevnad för kolorektal cancer i Norra Sverige – Sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer« (Risk and survival for colorectal cancer in Northern Sweden – Sociodemographic factors and surveillance programs). Fakultetsopponent: Johannes Blom.

5 juni, kl 13.00, Sal B, 9 trappor, tandläkarhuset, Umeå. Laleh Zarrinkoob: »Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer, hos friska och patienter med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi« (Cerebral blood flow distribution, collateral function and pulsatility in healthy and in patients with symptomatic carotid stenosis. A magnetic resonance imaging approach). Fakultetsopponent: Sepideh Amin-Hanjani, USA.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

7 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Ulrika Öberg: »Söka en gemensam grund – En pilotimplementering av digitalt egenvårdsupport i svensk primärvård« (Finding common ground – A pilot implementation of digital self-management support in Swedish primary health care). Fakultetsopponent: Lena Törnkvist.

13 juni, kl 09.00, Sunderby sjukhus, Konferenscentrum. Christian Schyllert: »Sociala bestämningsfaktorer och astma – Populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socioekonomisk status« (Social determinants in asthma – Population-based studies on asthma and respiratory symptoms in relation to occupation, occupational exposure and socioeconomic status). Fakultetsopponent: Johny Kongerud, Norge.

13 juni, kl 09.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Oleg Kovrov: »Reglering av lipoproteinlipasets aktivitet: studier in vitro av ett komplext och dynamiskt system« (Regulation of lipoprotein lipase activity: an in-vitro study of a complex and dynamic system). Fakultetsopponent: Geesje Dallinga-Thie, Nederländerna.

13 juni, kl 13.00, Aula Anatomica (Hörsal BIO.A.206), Biologihuset, Umeå universitet. Per Nordmark: »Strukturella och funktionella förändringar i hjärnan efter kirurgiskt behandlad medianusnervskada« (Structural and functional changes in the brain after surgically repaired median nerve injury). Fakultetsopponent: Henrik Ehrsson.

14 juni, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Jonas Markström: »Rörelsestrategier och dynamisk knäkontroll efter främre korsbandsskada: en tredimensionell biomekanisk analys« (Movement strategies and dynamic knee control after anterior cruciate ligament injury: a three dimensional biomechanical analysis). Fakultetsopponent: James Richards, England.

14 juni, kl 13.00, Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anders Holmgren: »Metabola riskmarkörer och relative överlevnad för patienter med aortastenos som genomgått klaffkirurgi« (Metabolic risk markers and relative survival in patients requiring surgery). Fakultetsopponent: Rune Haaverstad, Norge.

Uppsala universitet

17 april, kl 09.00, Sal A1:111a, Biomedicinsk centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Åsa von Berens: »Nutrition, exercise and body composition in community-dwelling older adults: Effects on function, wellbeing and mortality«. Fakultetsopponent: Peter Nordström.

25 april, kl 09.00, Hedstrandsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70, Uppsala. Vilma Velickaite: »Analysis of regional atrophy on brain imaging compared with cognitive function in the elderly and in patients with dementia – cross-sectional and longitudinal evaluation«. Fakultetsopponent: Kathinka Kurz, Norge.

26 april, kl 09.00, Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsv. 3H, Uppsala. Benedikt von der Heyde: »Translating Cardiac and Cardiometabolic GWAS Using Zebrafish.«. Fakultetsopponent: Shawn Burgess, USA.

Örebro universitet

26 april, kl 09.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Tomas Jerlström: »Clinical aspects of cystectomy and urinary diversion«. Fakultetsopponent: Jørgen Bjerggaard Jensen, Danmark.

3 maj, kl 13.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Marcus Jonsson: »Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery«. Fakultetsopponent: Maria Hagströmer.

10 maj, kl 12.30, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Henrik Ugge: »Inflammation and prostate carcinogenesis: influence of immune characteristics and early-adulthood exposure to inflammatory conditions on prostate cancer risk«. Fakultetsopponent: Lars Henningsohn.

29 maj, kl 13.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Caroline Kardeby: »Studies of platelet signalling and endothelial cell responses using unique synthetic drugs«. Fakultetsopponent: Alastair W. Poole, England.

5 juni, kl 10.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Rebecka Ahl: »The association between beta-blockade and clinical outcomes in the context of surgical and traumatic stress«. Fakultetsopponent: Jonathan Tilsed, England.

Karolinska institutet

10 maj, kl 00.00, Ulf von Euler, J3:06, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Tinna Christersdottir Björklund: »Radiation induced vascular inflammation – translational studies«. Fakultetsopponent: Stefan Jovinge, USA.

17 maj, kl 09.00, Birger & Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Maria Pettersson: »Structural genomic variation in human disease«. Fakultetsopponent: Nicole de Leeuw, Nederländerna.

24 maj, kl 00.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Johan Erlandsson: »Preoperative radiotherapy in rectal cancer – Aspects on fractionation and timing to surgery«. Fakultetsopponent: Robert Glynne-Jones, USA.

24 maj, kl 09.00, Biomedicum 1, D0320, Solnavägen 9, Campus Solna. Jessada Thutkawkorapin: »Next generation sequencing to find genetic risk factors in familial cancer«. Fakultetsopponent: Esa Pitkänen, Finland.

29 maj, kl 09.00, Birger & Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Samuel Röhl: »Aspects of arterial wall healing – Re-endothelialization, intimal hyperplasia and vascular remodeling«. Fakultetsopponent: Alan Dardik, USA.

3 juni, kl 09.00, J3:23 S.G.O. Johansson, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Gunilla Kjellberg: »Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function«. Fakultetsopponent: Tomas Gudbjartsson, Island.

5 juni, kl 09.00, Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Dag Holmberg: »Barrett’s esophagus and gastroesophageal reflux in relation to esophageal adenocarcinoma«. Fakultetsopponent: Jan Hatlebakk, Norge.

Linköpings universitet

26 april, kl 13.00, Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping. Hanna Gustafsson Bragde: »Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease«. Fakultetsopponent: Ross McManus, Ireland.

10 maj, kl 13.00, Granitsalen, Norra entrén plan 9, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Hans Bahlmann: »Goal-directed fluid therapy during major abdominal surgery«. Fakultetsopponent: Zsolt Molnár, Ungern.

Göteborgs universitet

26 april, kl 09.00, Föreläsningssalen, plan 3, Mikrobiologhuset, Guldhedsgatan 10, Göteborg. Katrin Thorarinsdottir: »B cell subpopulations in the pathogenesis of rheumatoid arthritis«. Fakultetsopponent: Lisa Westerberg.

3 maj, kl 09.00, Sal 2118, hälsovetarbacken, hus 2, Arvid Wallgrens Backe. Lena Bornhöft: »Direct triaging to physiotherapist in primary care-developement of a triage model«. Fakultetsopponent: Birgitta Grahn.

3 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Viktor Sandblom: »Strategies for optimisation of 177Lu-octreotate therapy – exploring local administration and combination therapy regimens«. Fakultetsopponent: Sigrid Leide Svegborn.

3 maj, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Dongni Johansson: »Wearable sensors for monitoring epilepsy and Parkinson's disease«. Fakultetsopponent: Walter Maetzler, Tyskland.

10 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Annie Pedersen: »Ischemic stroke outcomes – analyses of protein genetic biomarkers«. Fakultetsopponent: Mia von Euler.

Lunds universitet

23 april, kl 13.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kristina Önnerhag: »Liver-related complications and metabolic comorbidities during long-term follow-up of patients with non-alcoholic fatty liver disease«. Fakultetsopponent: Lise Lotte Gluud, Danmark.

26 april, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mehreen Zaigham: »Informative fetal blood: Umbilical cord blood analytes to predict neonatal problems and diseases occurring later in life«. Fakultetsopponent: Jan Stener Jørgensen, Danmark.

26 april, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Per Ludvik Brattås: »The epigenetic impact of transposable elements in human brain development«. Fakultetsopponent: Molly Hammell, USA.

2 maj, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Mohammed Fakhro: »Lung transplantation: improving clinical outcome and donor organ scarcity«. Fakultetsopponent: Daniel J Weiss, USA.