Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

15 november, kl 09.00, Aula Biologica, Umeå Universitet, Linnaeus väg 7, 90736 Umeå, Sverige. André Rodrigues Vicente: »Aniridi relaterade keratopati: Strukturella förändringar, signalvägar och kliniska aspekter« (Aniridia-related keratopathy: Structural changes, signaling pathways and clinical aspects). Fakultetsopponent: Anders Ivarsen, Danmark.

21 november, kl 09.00, Major, target J0, Umeå. Usama Boles: »Nya kunskaper inom kranskärlsektasi« (Insight into coronary artery ectasia). Fakultetsopponent: Corrado Tamburino, Italien.

22 november, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Yercin Mamani Ortiz: »Cardiovascular disease in Cochabamba Bolivia: Identifying preventable risk factors and assessing social inequalities« (Kardiovaskulär sjukdom i Cochabamba, Bolivia: Påverkbara riskfaktorer och sociala ojämlikheter). Fakultetsopponent: Patrik Wennberg.

22 november, kl 13.00, Hörsal A, Unod T9, plan 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil Nüssler: »Vaginal prolaps kirurgi – ett epidemiologiskt perspektiv. Studier om operation med eller utan implantat, kirurgens praktiska erfarenhet och femårsuppföljning in Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi« (Vaginal prolapse surgery – an epidemiological perspective. Studies of native tissue repair versus implants, surgeons practical experiences and five year follow-up in the Swedish National Quality Register for Gynecological Surgery). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

29 november, kl 09.00, 5B Stora hörsalen, målpunkt P, by 5B, vån 6, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Cornelia Späth: »Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (The impact of nutrition on growth, biomarkers and health outcome in preterm infants). Fakultetsopponent: Deborah O'Connor, Kanada.

29 november, kl 09.00, 5B Hörsal 933, Umeå. Mary Adjeiwaah: »Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling« (Permanent stoma after anterior resection for rectal cancer: prevalence and mechanisms). Fakultetsopponent: Sofie Ceberg.

29 november, kl 13.00, Major groove_J0, NUS, byggnad 6L, Molekylärbiologi, Umeå. Karthik Aripaka: »Funktionella studier av betydelsen för komponenter i Wnt-, TGF-β- och HIF-signalering vid cancer progression« (Studies on the biological functions of interaction between components in Wnt, TGF-β and HIF pathways for cancer progression). Fakultetsopponent: Lars-Gunnar Larsson.

6 december, kl 09.00, Hörsal 933, Unod B 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Salah I. Farag: »Biogenes, funktion och reglering av typ III-translokonet hos Yersinia pseudotuberculosis« (Biogenesis, function and regulation of the type III secretion translocon of Yersinia pseudotuberculosis). Fakultetsopponent: Luís Jaime Mota, Portugal.

6 december, kl 13.00, Hörsal B, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Klas Holmgren: »Permanent stomi efter främre resektion för rektalcancer: prevalens och mekanismer« (Quality assurance for magnetic resonance imaging in radiotherapy). Fakultetsopponent: Per J Nilsson.

18 december, kl 13.00, Hörsal B, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pramod Mallikarjuna: »Betydelsen av transforming growth factor-β signallering och hypoxi-inducerade faktorer i njurcancer« (The role of tranforming growth factor-β signaling and hypoxia inducible factors in renal cell carcinoma). Fakultetsopponent: Anders Bjartell.

10 januari, 2020, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Anna Sondell: »Träning och teamrehabilitering för äldre personer med demens: genomförande, motivation och erfarenheter« (Exercise and team rehabilitation in older people with dementia: applicability, motivation and experiences). Fakultetsopponent: Karin Hellström.

30 januari, 2020, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå. Lena Brandefors: »Waldenströms makroglobulinemi – populationsbaserade studier på familjär sjukdom och prognostiska faktorer« (Waldenstrom's macroglobulinemia – population based studies of familial aggregation and prognostic factors). Fakultetsopponent: Ola Landgren, USA.

31 januari, 2020, kl 09.00, Sal A (psykiatri), Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Linda Sandström: »Effekterna av djup hjärnstimulering på tal och röst hos personer med essentiell tremor« (The effects of deep brain stimulation on speech and voice in persons with essential tremor). Fakultetsopponent: Adam Vogel, Australien.

Uppsala universitet

14 november, kl 13.15, Room B41, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Jessika Nordin: »Human leukocyte antigen in sickness and in health: Ankylosing spondylitis and HLAin Sweden«. Fakultetsopponent: Alison Meynert, Skottland.

22 november, kl 09.00, Martin H:son Holmdahl-salen, Akademiska sjukhuset, ingång 100, Uppsala. Hanna Andersson: »Reduced preoperative fasting in children«. Fakultetsopponent: Mark Thomas, England.

22 november, kl 09.15, B21, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Erik Nylander: »The effects of growth hormone on opioid-induced toxicity in vitro«. Fakultetsopponent: Alexis Bailey, England.

Örebro universitet

15 november, kl 09.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Ulrika Fernberg: »Arterial stiffness and risk factors for cardiovascular disease in young adults«. Fakultetsopponent: Bo Fernhall, USA.

15 november, kl 10.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Staffan Tevell: »Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different«. Fakultetsopponent: Annelies Zinkernagel, Schweiz.

22 november, kl 13.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Per Fischer: »Hemi and total wrist arthroplasty«. Fakultetsopponent: Jan Fridén, Schweiz.

6 december, kl 09.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Emeli Månsson: »Molecular epidemiology of Staphylococcus epidermidis in prosthetic joint infections«. Fakultetsopponent: Kåre Berg, Norge.

17 januari, kl 09.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. Savanne Holster: »Faecal microbiota transfer in irritable bowel syndrome and collagenous colitis – Clinical outcomes and host-microbe interactions«. Fakultetsopponent: Andreas Munk, Danmark.

Karolinska institutet

15 november, kl 10.00, Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Campus Solna. Caroline Rönnberg: »Exploring B cell responses in Plasmodium falciparum malaria«. Fakultetsopponent: Carlota Dobaño, Spanien.

15 november, kl 09.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, våning 2, Campus Solna. Gustaf Brander: »Risk factors and health consequences of obsessive-compulsive and chronic tic disorders«. Fakultetsopponent: Gerald Nestadt, USA.

15 november, kl 09.30, Gene (5108), Neo, Blickagången 16, Campus Flemingsberg. Tânia Costa: »PAK4 signaling in development and cancer«. Fakultetsopponent: Göran Landberg.

15 november, kl 09.00, Aulan (hiss C, plan 6), Södersjukhuset, Stockholm. Andreas Älgå: »Wounds of war – Surgical care for civilians in low-resource settings«. Fakultetsopponent: Timothy C Hardcastle, Sydafrika.

22 november, kl 09.00, Föreläsningssal Ihre, Södersjukhuset, Stockholm. Petra Um-Bergström: »From youth to adult: Studies on chronic airway obstruction with special reference to events in the neonatal period«. Fakultetsopponent: Leif D Nelin, USA.

22 november, kl 09.00, Erna Möllersalen, Blickagången 16 (entréplanet), Campus Flemingsberg. Marie Hilderman: »Cholinergic anti-inflammatory pathway and heart rate variability with special reference to dialysis and renal denervation«. Fakultetsopponent: Jon Lampa.

29 november, kl 09.00, Erna Möllersalen, NEO building ground floor, Blickagången 16, Campus FlemingsbergFelix Liebau: »Anabolic response to amino acid supplementation in critical illness«. Fakultetsopponent: Arthur van Zanten, Nederländerna.

29 november, kl 09.00, Aulan (hiss C, plan 6), Södersjukhuset, Stockholm. Maritn Larsson: »Save the brain! Studies on GLP-1-mediated neuroprotection«. Fakultetsopponent: Per Wester.

6 december, kl 09.00, Alfred Nobels allé 23, H2 Grön, Campus Flemingsberg. Emelie Karlsson: »Well begun is half done: Preoperative physical performance and home-based exercise in older adults undergoing abdominal cancer surgery«. Fakultetsopponent: Siri Rostoft, Norge.

6 december, kl 13.00, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Campus Solna. Maria Hedman-Lagerlöf: »Getting close with discomfort: Exposure therapy for fibromyalgia«. Fakultetsopponent: Lance McCracken.

10 december, kl 09.00, Lecture Hall B2:00 Dept of Dermatology, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Silvia Zambrana: »Evaluation of potential anti-diabetic and anti-bacterial activities of Bolivian neutraceutical plants«. Fakultetsopponent: Björn Zethelius.

12 december, kl 09.00, Lars Leksell, U1, A604, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Robin Fröbom: »Translational investigations of novel and current antitumoral therapies in gastrointestinal stromal tumor«. Fakultetsopponent: Erik Nordenström.

Linköpings universitet

15 november, kl 09.00, Granitsalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Matilda Karlsson: »Dressing treatment for two types of acute partial thickness wounds – healing and scarring outcomes«. Fakultetsopponent: Christina Lindholm.

21 november, kl 13.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Valerie Lynn Sackmann: »The propagation of neurodegenerative diseases by inflammation and exosomes«. Fakultetsopponent: Tomas Deierborg.

22 november, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Maria Weiner: »The importance of demographical and geographical factors on the incidence and outcome of small vessel vasculitis«. Fakultetsopponent: Öyvind Palm, Norge.

22 november, kl 13.00, Birgittasalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Ingela Helmfrid: »Exposure and body burden of environmental pollutants and risk of cancer in historically contaminated areas«. Mattias Öberg.

22 november, kl 13.00, Lindensalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Annika Malmström: »Studies for better treatment of patients with glioma«. Fakultetsopponent: Ole Solheim, Norge.

28 november, kl 13.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Huiqi Jiang: »Nt-proBNP as a marker of postoperative heart failure in adult cardiac surgery«. Fakultetsopponent: Johan Nilsson.

29 november, kl 09.00, Berzeliussalen, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Hanna Tigerstrand Grevnerts: »Anterior cruciate ligament injury – Choice of treatment and patient reported symptoms, function and sport activity«. Fakultetsopponent: Eva Ageberg.

29 november, kl 13.00, Eken-salen, Hus 421, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Gabriel Lindahl: »The effect of enterolactone and tamoxifen in the inflammatory microenvironment in breast tissue and breast cancer«. Fakultetsopponent: Signe Borgqvist, Danmark.

Göteborgs universitet

15 november, kl 09.00, Hörsal aulan, R-huset, Sahlgrenska universitetssjukhuset / Mölndal. Matilda Lundbladh: »Knee ligament injuries in male professional fotball players«. Fakultetsopponent: Harald Roos.

15 november, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Karin Törnblom: »Participation after stroke in a short-and long-term perspective«. Fakultetsopponent: Audny Anke, Norge.

21 november, kl 13.00, Föreläsningssal Tallen, Drottning Silivias Barn och Ungdomssjukhus/SU Östra Rondvägen 10, Göteborg. Katarina Boustedt: »Early childhood caries in relation to mode of delivery, preterm birth, tooth brushing habits, and signs of the metabolic syndrome«. Fakultetsopponent: Tove Irene Wigen, Norge.

22 november, kl 09.00, 2118, Hus 2, Hälsovetarbacken, Göteborg. Karin Gustavsson: »Estrogen receptor alfa and bone. Pasttranslational modifications and cell specific deletion«. Fakultetsopponent: Per Magnusson.

22 november, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Katarina Waldén: »The use of fibrinogen in cardiac surgery patients-clinical and experimental studies«. Fakultetsopponent: Ulf Schött.

22 november, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Aimilia Lydia Kalafateli: »The gut-brain axis and alcohol-mediated behaviours: the amylin story«. Fakultetsopponent: Heath D. Schmidt, USA.

22 november, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Peter Micallef: »Metabolic and immunological interactions between adipose tissue and breast cancer-implications of obesity iin tumor progression«. Fakultetsopponent: Ann Rosendahl.

29 november, kl 09.00, Östra aulan, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Constantinos Ergatoudes: »Risk factors and predictors of heart failure: from incidence to prognosis«. Fakultetsopponent: Krister Lindmark.

29 november, kl 09.00, Hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 3, Göteborg. Erik Delsing Malmberg: »Next generation sequencing for measurable residual disease detection in acute myeloid leukemia«. Fakultetsopponent: Eva Hellström Lindberg.

29 november, kl 13.00, Jubileumsaulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Maria Svedbo Engström»Patient perspectives brought to the fore for diabetes care: Description as well as development and testing of the Diabetes Questionnaire«. Fakultetsopponent: Margareta Kristensson.

4 december, kl 09.00, Östraaulan, Centralkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Davood Javidgonbadi: »Factors influencing outcome in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Effects of pharmacotherapy, pacing and surgical myectomy«. Fakultetsopponent: Frieder Braunschweig.

5 december, kl 09.00, Hudklinikens föreläsningssal, Gröna stråket 16, Sahlgrenska Universitetssjukhus /Sahlgrenska, Göteborg. Sam Polesie: »Methotrexate and risk of cutaneous melanoma«. Fakultetsopponent: Åke Svensson.

6 december, kl 13.00, Ragnar Sandbergs hörsal, Medicinarberget 7A, Göteborg. John Mackay Søfteland: »Intestinal preservation for transplantation: translational approaches«. Fakultetsopponent: Kishore Iyer, USA.

Lunds universitet

15 november, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Alexander Lind: »Autoimmunogenetic aspects of vaccine-induced narcolepsy. As part of the AMINA - Autoimmune multiple sclerosis and narcolepsy study«. Fakultetsopponent: Birgitte Kronum, Danmark.

15 november, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Kristina Trell: »Clinical and molecular studies of β-haemolytic streptococci«. Fakultetsopponent: Steinar Skrede, Norge.

15 november, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Isak Lindstedt: »Important mechanisms in blood pressure regulation«. Fakultetsopponent: Fredrik Nyström.

16 november, kl 09.00, Locus Medicus Malmoensis, Carl-Bertil Laurells gata 2, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mia Solveig Stiernman: »Patient-reported outcomes in patients with cleft lip and palate«. Fakultetsopponent: Agneta Marcusson.

21 november, kl 09.00, Föreläsningssalen, Medicon Village, Scheleevägen 2, Byggnad 302, Lund. Camilla Persson: »Hypoxia and stem cells in normal and tumor development«. Fakultetsopponent: Bengt Westermark.

22 november, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Ellen Broberg: »Monitoring mechanical ventilation in lung transplantation and lung cancer surgery using particles in exhaled air – Preclinical and clinical implementation«. Fakultetsopponent: Göran Dellgren.

23 november, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Sofia Backman: »Brain injury after cardiac arrest - the predictive information of EEG«. Fakultetsopponent: Martin Fabricius, Danmark.

28 november, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Naveen Ravi: »Genetic characterization and identification of novel treatment targets in anaplastic thyroid carcinoma«. Fakultetsopponent: Khalil Helou.

28 november, kl 13.00, Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Anna Nilsson: »Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome«. Fakultetsopponent: Björn Guðbjörnsson, Island.

29 november, kl 09.00, Föreläsningssal 3, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Jonatan Wistrand: »Läkaren som patient – litterära och dokumentära vittnesmål«. Fakultetsopponent: Rolf Ahlzén.

29 november, kl 09.00, Föreläsningssal 5, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Jon Tjörnstrand: »The prognostic value of dGEMRIC regarding future knee OA Long-term assessment after traumatic chondral injury and ACL injury«. Fakultetsopponent: Andre Stark.

29 november, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Uzma Chaundhry: »Non-invasive prediction of malignant ventricular arrhythmias and mortality in patients with implantable cardioverter-defibrillator«. Fakultetsopponent: Frieder Braunschweig.

30 november, kl 10.00, Auditoriet, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Emma Råsmark Røpke: »Recurrent pregnancy loss. Aspects of epidemiology, immunology, treatment and obstetric outcomes«. Fakultetsopponent: Christina Bergh.