Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

7 april, kl 09.00, Hörsal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå. Joakim Forsell: »Genetiska subtyper hos encelliga tarmparasiter med särskild inriktning på Blastocystis« (Genetic subtypes in unicellular intestinal parasites with special focus on Blastocystis). Fakultetsopponent: Tom van Gool, Nederländerna.

7 april, kl 13.00, Triple Helix, Umeå universitet. Åsa Strinnholm: »Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn – prevalens, livskvalitet och upplevelser vid dubbel-blind placebo-kontrollerad föroämnesprovokation« (Food hypersensitivity among schoolchildren – prevalence, Health Related Quality of Life and experiences of double-blind placebo-controlled food challanges). Fakultetsopponent: Inger Kull.

28 april, kl 09.00, Hörsal D, utbildningsnod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Dina Popova: »In vitro cellmodeller för neurotoxiska studier« (In vitro cellular models for neurotoxicity studies). Fakultetsopponent: Anna Forsby.

5 maj, kl 09.00, E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ida Lundberg: »Molekylär förståelse av KRAS- och BRAF-muterade kolorektala tumörer« (Molecular understanding of KRAS and BRAF mutated colorectal cancers). Fakultetsopponent: Anita Sjölander.

12 maj, kl 09.00, E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Per Sandén: »Effekt och säkerhet vid behandling med warfarin vid venös tromboembolisk sjukdom« (Efficacy and safety of warfarin treatment in venous thromboembolic disease). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

12 maj, kl 09.00, Lilla Hörsalen KB.E3.01, KBC huset, Umeå universitet, Umeå. Venkateswara Rao Jonna: »Klass I-ribonukleotidreduktaser: aktivitetsreglering, oligomerisering och mål för läkemedelsutveckling« (Class I Ribonucleotide Reductases: overall activity regulation, oligomerization and drug targeting). Fakultetsopponent: Arne Holmgren.

19 maj, kl 09.00, Föreläsningssal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Umeå universitet. Matias Hannuksela: »Ärftliga thorakala aortaaneurysm och dissektioner - studier om genotyp och fenotyp« (Familial thoracic aortic aneurysms and dissections - studies on genotype and phenotype). Fakultetsopponent: Anders Gottsäter.

19 maj, kl 13.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Cecilia Högberg: »Diagnostik av tjock- och ändtarmscancer i primärvården. Betydelsen av symptom, immunkemiskt prov för blod i avföringen, kalprotektin i avföringen och anemi« (Diagnosing colorectal cancer in primary care. The value of symptoms, faecal immunochemical tests, faecal calprotectin and anaemia). Fakultetsopponent: Jörgen Månsson.

19 maj, kl 13.00, N320, Umeå. Lars Nygård Skalman: »Hur patogener tar sig in i värdcellen samt rollen av endocytiska mekanismer vid skador på cellmembranet« (Pathogen entry mechanisms and endocytic responses to plasma membrane damage). Fakultetsopponent: Kristian Riesbeck.

2 juni, kl 09.00, Hörsal B, Umeå. Åsa Danielsson Borssén: »Autoimmun hepatit – livet, döden och däremellan« (Autoimmune hepatitis – life, death and in-between). Fakultetsopponent: Soo Aleman.

2 juni, kl 09.00, Betula, Umeå. Nicola Sgaramella: »Skivepitelcancer i tungan: studier av biomarkörer med koppling till HPV infektion, epitelial mesenchymal transition och lokoregional metastas« (Squamous cell carcinoma of the oral tongue: studies of biomarkers connected to HPV infections, epithelial to mesenchymal transition and locoregional metastasis). Fakultetsopponent: George Sekine, Japan.

2 juni, kl 13.00, Sal D, unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elena Lundberg: »Tillväxthormon känslighet hos barn. Resultat av Svenska multicentra kliniska studier av tillväxthormon behandling hos barn« (Growth hormone responsiveness in children. Results of Swedish multicenter clinical trials in growth hormone treated children). Fakultetsopponent: Roland Pfäffle, Tyskland.

Uppsala universitet

7 april, kl 13.15, A1:111a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Andreas Digre: »Implications of heparan sulfate and heparanase in inflammatory diseases«. Fakultetsopponent: Liliana Schaefer, Tyskland.

21 april, kl 10.00, Skoogsalen, Ingång 78-79 Akademiska sjukhuset, Uppsala. Eva Lindell Jonsson: »Biomolecular markers in head and neck cancer«. Fakultetsopponent: Linda Marklund.

Örebro universitet

31 mars, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Gunlög Rasmussen: »Staphylococcus aureus bacteremia, molecular epidemiology and host immune response«. Fakultetsopponent: Peter Bergman.

31 mars, kl 09.00, HSP2, Örebro universitet. Karin Hugelius: »Disaster response for recovery; survivor's experiences, health and the use of disaster radio to promote health after disasters«. Fakultetsopponent: Birgitta Wireklint Sundström.

7 april, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Emma Olsson: »Promoting health in premature infants – with special focus on skin-to-skin contact and development of valid pain assessment«. Fakultetsopponent: Carina Sparud Lundin.

21 april, kl 09.00, Hörsal C1 (HSC1), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Louise Bohr Mordhorst: »Predictive and prognostic factors in cervical crcinomas treated with (chemo) radiotherapy«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

19 maj, kl 09.00, Waldemarsalen, Universitetssjukhuset Örebro. Ann-Sofie Sundqvist: »Perioperative patient advocacy – having the patient's best interests at heart«. Fakultetsopponent: Anna Forsberg.

19 maj, kl 13.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Sara Cajander: »Dynamics of the immunosuppression marker HLA-DR during the course of bacteremic sepsis«. Fakultetsopponent: Per Åkesson.

26 maj, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Anna Wickbom: »Epidemiological aspects of microscopic colitis«. Fakultetsopponent: Bodil Olsson.

Karolinska institutet

31 mars, kl 09.00, A-huset, A6:04, Kirurgisalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Miriam Qvarnström: »Persistence to antihypertensive drug treatment in Swedish primary care«. Fakultetsopponent: Jens Søndergaard, Danmark.

7 april, kl 00.00, Leksell-salen, Eugeniahemmet, T3:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Hanna Fredholm: »Breast cancer in young women - aspects on mortality and local recurrence«. Fakultetsopponent: Hege Rusness, Norge.

20 april, kl 09.00, Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12B, Campus Solna. Fei Yang: »Can Parkinson's disease be prevented? – Epidemiological evidence on lifestyle factors«. Fakultetsopponent: Beate Ritz, USA.

21 april, kl 00.00, CMM Lecture Hall L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Charlotte Lindfors: »Appetite control – genetic, immunological and neurobiological aspects«. Fakultetsopponent: Marc Claret, Spanien.

28 april, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Ruoqing Chen: »Parental cancer and children's well-being: understanding the potential role of psychological stress«. Fakultetsopponent: Corinna Bergelt, Tyskland.

5 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Daniela Mariosa: »Metabolic disorders in the etiology of amyotrophic lateral sclerosis: an epidemiological approach«. Fakultetsopponent: Albert C Ludoph, Tyskland.

11 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Johan Zetterqvist: »Statistical methods for twin- and sibling designs«. Fakultetsopponent: Theis Lange, Danmark.

12 maj, kl 00.00, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anders Hansson Elliot: »On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer«. Fakultetsopponent: Desmond Winter, Irland.

12 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Carolyn Cesta: »Stress, depression and other psychiatric disorders in women: An epidemiological approach to studying the causes and consequences for in-vitro-fertilization outcome and polycycstic ovary syndrome«. Fakultetsopponent: Sunni L. Mumford, England.

12 maj, kl 09.00, Welandersalen, ingång B2:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Samuel Arthur Rhedin: »Severe viral respiratory tract infections in children«. Fakultetsopponent: Annemarie van Rossum, Nederländerna.

1 juni, kl 09.00, Föreläsningssal Hillarp, Retzius väg 8, Campus Solna. Bénédicte Delcoigne: »Efficient designs and analyses of extended case-control studies«. Fakultetsopponent: James Hanley, Kanada.

Linköpings universitet

7 april, kl 13.00, Hasselquist-salen, Hus 511, ingång 76, Campus Universitetssjukhuset, Linköping. Cynthia Veenstra: »The receptor tyrosine kinase Met and the protein tyrosine phosphatase PTPN2«. Fakultetsopponent: Kristian Pietras.

Göteborgs universitet

31 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinargatan 3, Göteborg. Ulla Hellstrand Tang: »The diabetic foot. Assessment and assistive devices«. Fakultetsopponent: Jan Apelqvist.

6 april, kl 09.00, Hörsal Hjärtats Aula, Vita Stråket 12, Göteborg. David Révész: »The neuromodulatory effect, safety and effectiveness of nerve strimulation«. Fakultetsopponent: Paul Boon, Belgien.

6 april, kl 13.00, Sahlgrens Aula, entréplan, Blå stråket 5, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Marie Felldin: »Emerging viruses in organ transplant recipients-immune responses to H1N109 influenza vaccine and Hepatitis E virus infection«. Fakultetsopponent: Hallvard Holdaas, Norge.

7 april, kl 09.00, Hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg. Ghazaleh Samoudi Asli: »Stochastic Vestibular Stimulation in Dopamine Related Disorders. Preclinical and clinical studies on the role of vestibular stimulation for enhancing movement control and cognitive performance«. Fakultetsopponent: Peter Valkovic, Slovakien.

7 april, kl 13.00, Uppgift saknas. Mahmoudreza Peyravi: »Improving emergency medical system response to emergencies in a middle-income country«. Fakultetsopponent: Johan von Schreeb.

Lunds universitet

30 mars, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Sigurdur Ragnarsson: »Impact of surgical techniques used for mitral valve repair on hemodynamic performance«. Fakultetsopponent: Gösta Pettersson, USA.

30 mars, kl 09.15, BMC I-huset, 1345, Sölvegatan 19, Lund. Nader Alaridach: »Tuberculosis – Clinical value of initial host molecular signaling and molecular fingerprinting«. Fakultetsopponent: Olle Stendahl.

30 mars, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Mikael Kronborg Christophersen: »Identification and characterisation of SMIM1 variants determining the Vel blood group«. Fakultetsopponent: Morten Hanefeld Dziegiel, Danmark.

31 mars, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Beata Lindholm: »Fear of falling, falls and near falls in Parkinson’s disease«. Fakultetsopponent: Dag Nyholm.

31 mars, kl 09.15, Lecture hall of the Radiotherapy building, 3rd floor, Department of Oncology, Skåne university hospital, Lund. Karolina Boman: »A valuable pair - candidate biomarkers RBM3 and PODXL in urothelial bladder cancer«. Fakultetsopponent: Tuomas Mirtti, Finland.

31 mars, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Daniel Sorobetea: »Mucosal interactions during Trichuris infections«. Fakultetsopponent: David Vöhringer, Tyskland.

6 april, kl 09.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Hedvig Örneholm: »The diabetic foot: Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor amputation«. Fakultetsopponent: Michael Edmonds, England.

7 april, kl 09.00, Lilla Aulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Malmö. Ilka Kamrad: »Outcome of surgery for end-stage ankle arthritis«. Fakultetsopponent: Markus Knupp, Tyskland.

7 april, kl 09.00, Lecture hall of the Radiotherapy building, 3rd floor, Department of Oncology, Skåne university hospital, Lund. Helga Hagman: »A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal cancer«. Fakultetsopponent: Gunnar Folprecht, Tyskland.