Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

24 maj, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Christofer Åström: » Hälsokonsekvenser av värmeböljor – Kort- och långsiktiga prediktioner« (Health effects of heatwaves  - Short and long term predictions). Fakultetsopponent: Scott Sheridan, England.

1 juni, kl 13.00,  Major Groove, Building 6L, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Christian Spoeery: »Immunoglobulin nerbrytande enzymer från Streptokocker av IdeS och IgdE familjen« (Streptococcal immunoglobulin degrading enzymes of the IdeS and IgdE family). Fakultetsopponent: Heiko Herwald.

2 juni, kl 09.00, Hörsal B, Umeå. Åsa Danielsson Borssén: »Autoimmun hepatit – livet, döden och däremellan« (Autoimmune hepatitis – life, death and in-between). Fakultetsopponent: Soo Aleman.

2 juni, kl 09.00, Betula, Umeå. Nicola Sgaramella: »Skivepitelcancer i tungan: studier av biomarkörer med koppling till HPV infektion, epitelial mesenchymal transition och lokoregional metastas« (Squamous cell carcinoma of the oral tongue: studies of biomarkers connected to HPV infections, epithelial to mesenchymal transition and locoregional metastasis). Fakultetsopponent: George Sekine, Japan.

2 juni, kl 13.00, Sal D, unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Elena Lundberg: »Tillväxthormon känslighet hos barn. Resultat av Svenska multicentra kliniska studier av tillväxthormon behandling hos barn« (Growth hormone responsiveness in children. Results of Swedish multicenter clinical trials in growth hormone treated children). Fakultetsopponent: Roland Pfäffle, Tyskland.

8 juni, kl 13.00, Sal D, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Malin Skagerlind: »Hur kan man minska expositionen för blodförtunnande medel vid dialys av patienter med blödningsrisk?« (Various measures to limit the use of anticoagulants during hemodialysis in patients at risk of bleeding). Fakultetsopponent: Fredrik Uhlin.

9 juni, kl 09.00, Bergasalen, By 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Patrik Brynolfsson: »Tillämpade statistiska metoder för kvantitativ avbildning med magnetresonanstomografi« (Applications of statistical methods for quantitative magnetic resonance imaging). Fakultetsopponent: Eirik Malinen, Norge.

12 juni, kl 13.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Flavio D'Ascenzi: »Förmaksfunktion och effekten av elitidrottsutövning« (Atrial function and loading conditions in athletes). Fakultetsopponent: Roxy Senior, England.

1 september, kl 09.00, Room 135, building 9B, Family Medicin, Norrlands University Hospital, Umeå. Kanyiva Muindi: »Luftföroreningar  i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning« (Air pollution in Nairobi's slums: sources, levels and lay perceptions). Fakultetsopponent: Marie Thynell.

6 september, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Karl-Johan Lundström: »Utfall och komplikationer i kirurgiska och urologiska ingrepp« (Outcomes and complications in surgical and urological procedures). Fakultetsopponent: Thue Bisgaard, Danmark.

15 september, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAlireza Labani Motlagh: »Immunomodulering vid serös epitelial äggstockscancer: fokus på tumör-deriverade exosomer« (Immune modulation in serous epithelial ovarian cancer: focus on the role of tumor-derived exosomes). Fakultetsopponent: Ola Winqvist.

22 september, kl 09.00, Astrid Fagraeus, Umeå. Svitlana Vdovikova: »Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes« (Roles of membrane vesicles in bacterial pathogenesis). Fakultetsopponent: Ann-Beth Jonsson.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten« (Effects of psychosocial preventive family programs in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

Uppsala universitet

22 maj, kl 09.00, Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40, Uppsala. Xi Fu: »Self-rated health and respiratory symptoms among civil aviation pilots: Occupational and non-occupational risk factors«. Fakultetsopponent: Berndt Stenberg.

22 maj, kl 09.15, Room E10:1309 (BMC Navet), Biomedicinskt Centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Christoph Nowak: »
Insulin Resistance: Causes, biomarkers and consequences«. Fakultetsopponent: Rachel Freathy, England.

22 maj, kl 10.15, 
ITC 2446, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Kristína Lidayová: »Fast methods for vascular segmentation based on approximate skeleton detection«. Fakultetsopponent: Alejandro F. Frangi, England.

27 maj, kl 09.15, Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Eduardo Sima: »Gastric bypass: Technical aspects and long-term results«. Fakultetsopponent: Mikael Wirén.

Örebro universitet

26 maj, kl 09.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Anna Wickbom: »Epidemiological aspects of microscopic colitis«. Fakultetsopponent: Bodil Olsson.

1 juni, kl 09.00, Hörsal, G-huset, Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Dara Rasoal: »Perspectives on clinical ethics support and ethically difficult situations: Reflections and experiences«. Fakultetsopponent: Ove Hellzen.

2 juni, kl 13.00, Hörsal C3 (HSC3), Campus, Universitetssjukhuset Örebro. Christina Zetterlund: »Visual, musculoskeletal, and balance symptoms in people with visual impariments«. Fakultetsopponent: Tony Pansell.

9 juni, kl 13.00, Prismahuset, Hörsal 2, Örebro universitet. Ulrika Englund: »Samverkansprojekt – och sen då? En uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa«. Fakultetsopponent: Mikaela Starke.

16 juni, kl 13.00, Prismahuset, Hörsal 2, Örebro universitet. Camilla Warnicke: »Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net – Interaktion och gemensamt meningsskapande«. Fakultetsopponent: Anna-Lena Nilsson.

15 september, kl 09.00, Prismahuset, Hörsal 1, Örebro universitet. Marianne Boström: »Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeuisk redskap för personer med svårare psykiska funktionshinder – analys av arbetsterapeuters berättelser med hjälp av G H Meads teori om social handling«. Fakultetsopponent: Gunilla Isaksson.

Karolinska institutet

22 maj, kl 09.00, Föreläsningssal 4 X, Alfred Nobels allé 8, plan 4, Karolinska institutet, Huddinge. Richard Nordenvall: »Cruciate ligament injury : crunching the numbers«. Fakultetsopponent: Martin Englund.

23 maj, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Muhammad Mushtaq: »Role of mitochondrial ribosomal protein S18-2 in cancerogenesis and in regulation of stemness and differentiation«. Fakultetsopponent: Kumar Srivastava, USA.

23 maj, kl 09.00, CMB hall, Karolinska Institutet, Solna. Hedley Quintana: »Fatality of coronary events : epidemiological studies of potential determinants«. Fakultetsopponent: Grethe Seppola Tell, Norge.

23 maj, kl 13.30, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Ylva Köhncke: »Lifestyle, cognitive aging, and brain correlates«. Fakultetsopponent: Rogier Kievit, England.

24 maj, kl 09.00, Aulan, Sjukhusbacken 10, Södersjukhuset, Stockholm. Cecilia Berger: »Progesterone receptor modulators in contraception : clinical implications of ovarian and endometrial effects«. Fakultetsopponent: Anna Glasier, Skottland.

24 maj, kl 09.30, Hörsalen, Novum, 4th floor, Karolinska institutet, FlemingsbergAlexandra Lebedeva: »Depression & cognition in the elderly : neuroimaging perspective«. Fakultetsopponent: Stefan Klöppel, Tyskland.

26 maj, kl 09.30, CCK Lecture Hall, R8:00, Karolinska University Hospital, SolnaMagdalena Mazurkiewicz: »Inhibition of 19S proteasome duebiquitinases as a promising strategy in cancer therapy«. Fakultetsopponent: Martina Bazzaro, USA.

29 maj, kl 09.00, Skandiasalen, Q3:01, gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska University Hospital, Solna. Adrian Levitsky: »Predicting and monitoring disease course in rheumatoid arthritis : imaging, biomarkers, risk factors, and integrative medicine«. Fakultetsopponent: Renée Allaart, Nederländerna.

1 juni, kl 09.00, Föreläsningssal Hillarp, Retzius väg 8, Campus Solna. Bénédicte Delcoigne: »Efficient designs and analyses of extended case-control studies«. Fakultetsopponent: James Hanley, Kanada.

9 juni, kl 09.00, Rehabsalen, Norrbacka, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Oskar Kövamees: »The importance of arginase for vascular dysfunction in patients with glucose and lipid abnormalities«. Fakultetsopponent: Per-Anders Jansson.

Linköpings universitet

23 maj, kl 13.15, Eken, Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Mikael Forsgren: »The non-invasive liver biopsy: Determining hepatic function in diffuse and focal liver disease«. Fakultetsopponent: Steven Sourbron, England.

24 maj, kl 10.00, Berzeliussalen, ingång 65, Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Nina Ottosson: »Molecular mechanisms of resin acids and their derivatives on the opening of a potassium channel«. Fakultetsopponent: Bertil Hille, USA.

1 juni, kl 10.00, Berzeliussalen, ingång 65, Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Johanna Wiss: »Healthcare priority setting and rare diseases: What matters when reimbursing orphan drugs«. Fakultetsopponent: Joanna Coast, England.

5 juni, kl 09.00, Originalet, Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Renate Slind Olsen: »Circulating and genetic factors in colorectal cancer: Potential factors for establishing prognosis?«. Fakultetsopponent: Anita Sjölander.

7 juni, kl 13.00, Graniten, ingång 7 pl 9, Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Anna-Carin Lundin: »Tendinosis in trigger finger«. Fakultetsopponent: Lars Dahlin.

9 juni, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, Campus, Universitetsssjukhuset i Linköping. Abdul-Sattar Aljabery: »Clinical significance of anatomical and biological factors in the treatment of urinary bladder cancer by radical cystectomy«. Fakultetsopponent: Ralph Peeker.

Göteborgs universitet

24 maj, kl 09.00, Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Pia Löwhagen Hendén: »Anesthesiological management of patients undergoing emblectomy for acute ischemic stroke«. Fakultetsopponent: Eddie Weitzberg.

26 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Berlind Einarsdottir: »Development and application of a patient-derived xenograft platform to test anticancer agents«. Fakultetsopponent: Richard Marais, England.

2 juni, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan3, Göteborg. Emma Jönsson: »Affective touch and the human hairy skin«. Fakultetsopponent: Katerina Fotopoulou, England.

2 juni, kl 09.00, Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Elzbieta Nowakowska-Fortuna: »Cardiovascular risk factors in renal artery stenosis and effects of renal angioplasty and angiotensin II receptor antagonism«. Fakultetsopponent: Anders Christensson.

2 juni, kl 13.00, Föreläsningssalen, vån 3, Guldhedsgatan 10, Göteborg. Judith Gudmundsdottir: »Immunologic effects of early thymectomy«. Fakultetsopponent: Martina Prelog, Tyskland.

8 juni, kl 09.00, Uppgift saknas. Shariel Sayardoust: »The effect of tobacco exposure on bone healing and osseointegration«. Fakultetsopponent: Lyndon F. Cooper, USA.

8 juni, kl 09.00, Hjärtats aula, Vita stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Viveka Ströck:»Aspects of treatment of non-muscle invasive bladder cancer«. Fakultetsopponent: Jörgen Bjerggard Jensen, Danmark.

8 juni, kl 13.00, Uppgift saknas. Niclas Kvarnström: »Living donor transplantation. Outcome and risks«. Fakultetsopponent: Thomas Lorant.

8 juni, kl 13.00, Uppgift saknas. Ganesh Umapathy: »Understanding the oncogenic ALK signaling axis in neuroblastoma«. Fakultetsopponent: Robert C. Doebele, USA.

9 juni, kl 09.00, Ivan Östholm, Medicinaregatan 13, Göteborg. Marie Eckerström: »Subjective cognitive decline in memory clinic patients – characteristics and clinical relevance«. Fakultetsopponent: Elisabet Londos.

9 juni, kl 09.00,  Hjärtats aula, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Bishnu Choulagai: »Determinants of skilled birth attendants service utilization: evidence from Nepal«. Fakultetsopponent:  Thorkild Tylleskär, Norge.

9 juni, kl 13.00,  Hjärtats aula, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Jan Persson: »Aspects of mecanical dysphagia. Assessement, treatment and consequences«. Fakultetsopponent: Jakob Hedberg.

9 juni, kl 13.00,  Hjärtats aula, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, GöteborgJenny Hoffmann: »Bone Morphogenetic Protein 4 regulates white, beige and brown adipose tissue«. Fakultetsopponent:  Haidi Al-Hasani, Tyskland.

Lunds universitet

22 maj, kl 14.00, Föreläsningssal, vån 3, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus i Lund. Ingrid Kristensen: »Paediatric radiotherapy. Treatment planning aspects«. Fakultetsopponent: Michelle Leech, Irland.

23 maj, kl 08.30, GK-salen, BMC, Sölvegatan 19, Lund. Fredrik Sundén: »Asymptomatic bacteriuria. Protection against, and differential diagnosis towards symptomatic urinary tract infection«. Fakultetsopponent: Hans Hedelin.

24 maj, kl 09.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Johannes Ehinger: »Mitochondrial dysfunction and metabolic intervention«. Fakultetsopponent: Charles Hoppel, USA.

24 maj, kl 13.00, Föreläsningssalen, Patologihuset, Jan Waldenströmsgata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Magnus Paulsson: »Host-pathogen interactions in pseudomonas aeruginosa invasive and respiratory tract infection«. Fakultetsopponent: Peter Bergman.

24 maj, kl 13.00, Föreläsningssalen, Avd för obstetrik och gynekologi, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Tony Lavesson: »Continuous intrapartum maternal and fetal temperature monitoring«. Fakultetsopponent: Tom Weber, Danmark.

26 maj, kl 09.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Arash Mokhtari: »Diagnostic strategies in acute chest pain assessment - with focus on high-sensitivity cardiac troponin T«. Fakultetsopponent: Ulf Näslund.

26 maj, kl 09.00, Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Therése Geber-Bergstrand: »Optically stimulated luminescence for retrospective radiation dosimetry. The use of materials close to man in emergency situations«. Fakultetsopponent: EvaLund.

26 maj, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Andreas Martinsson: »Epidemiological aspects of aortic stenosis«. Fakultetsopponent: Anders Jeppsson.

26 maj, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Jonas Ahlstedt: »A1-M as a radioprotector of the kidneys«. Fakultetsopponent: Bo Sternerlöw.

30 maj, kl 13.00, Kvinnoklinikens aula, plan 2, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Terese Lindberg: »Arrhythmias in older people: Focusing on atrial fibrillation. Epidemiology and impact on daily life«. Fakultetsopponent: Johan Engdahl.

31 maj, kl 09.00, Hörsalen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 2, Lund. Carlos Urey: »Development of a targeted drug delivery system for treatment of pancreatic ductal adenocarcinom«. Fakultetsopponent: Martin Malmsten, Danmark.

1 juni, kl 09.00, Föreläsningssalen, Patologihuset, Jan Waldenströmsgata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Roni Allaoui: »Inflammatory cells and mediators in the tumor microenvironment of breast cancer«. Fakultetsopponent: Arne Östman.

1 juni, kl 09.00, Lilla Aulan, MFC, ingång 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Marie Köhler: »Vulnerable children. A social perspective on health and healthcare«. Fakultetsopponent: Boel Andersson-Gäre.

1 juni, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Sara Bertilsson: »Acute pancreatitis. Epidemiological aspects and prognosis«. Fakultetsopponent: Asbjørn Mohr Drewes, Danmark.

3 juni, kl 09.00, Föreläsningssal 1, Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Per Arvidsson: »Physiological aspects on intracardiac blood flow«. Fakultetsopponent: Philip J Kilner, England.

3 juni, kl 10.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Disa Dahlman: »Skin and soft tissue infections among people who inject drugs. Prevalence and correlates of bacterial infections and colonization assessed through clinical and epidemiological studies«. Fakultetsopponent: Thomas Benfield, Danmark.

7 juni, kl 09.00, Kvinnoklinikens aula, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Nivetha Natarajan Gavriilidou: »Evolving geriatric anthropometrics- an interplay with lifestyle changes, birth cohort effects, and survival implications. Results from the general population study, “Good Aging in Skåne,” Sweden«. Fakultetsopponent: Tommy Cederholm.

7 juni, kl 09.00, Medelhavet, Inga Marie Nilssons gata 53, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Annika Axelsson: »Identification of new disease mechanisms and treatments for type 2 diabetes based on genetic variants and gene expression networks«. Fakultetsopponent: Per-Ola Carlsson.

7 juni, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Maria Mossberg: »Studies of the pathophysiology and epidemiology of vasculitis«. Fakultetsopponent: Paul Brogan, England.

8 juni, kl 09.00, Hörsalen, Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 2, Lund. Tahir Taj: »Safe air below EU air quality limit? Studies of respiratory disease using primary health care data, with case-crossover study design«. Fakultetsopponent: Joacim Rocklöv.

8 juni, kl 09.15, BMC, I-huset, lokal 1345, Sölvegatan 19, Lund. Paulina Regenthal: »Staphylococcal enterotoxins – Thermal stability and interaction with T cell – and cytokine receptors«. Fakultetsopponent: Eva Sverremark-Ekström.

8 juni, kl 13.00, Kvinnoklinikens aula, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Sara Halldén: »Inherited smoking behaviour and Human Epididymis Protein 4 predict smoking-related morbidity and mortality diseases«. Fakultetsopponent: Stig Egil Bojesen, Danmark.

8 juni, kl 13.00, School of Economics and Management, EC3:210. Sofie Persson: »Socioeconomic consequences of childhood onset type 1 diabetes – a case study of the impact of an early life health shock«. Fakultetsopponent: Jes Søgaard, Danmark.

9 juni, kl 09.00, Föreläsningssalen, Jan Waldenströms gata 59, Skånes univeritetssjukhus i Malmö. Lisa Lindström: »The gamma-tubulin meshwork as a therapeutic target«. Fakultetsopponent: Andreas Merdes, Frankrike.

9 juni, kl 09.00, Lecture hall, floor 3, Department of oncology and radiation, Klinikgatan 5, Skåne University Hospital, Lund. Sofie Persson: »The Pharyngoesophageal Segment in Dysphagia and Tracheoesophageal Speech«. Fakultetsopponent: Per-Åke Lindestad.

9 juni, kl 13.00, Föreläsningssalen, våning 3, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Skånes universitetssjukhus, Lund. Ulrika Nörby: »Fetal effects of maternal drug treatment. Risk assessment and communication«. Fakultetsopponent: Hedvig Marie Nordeng, Norge.

12 juni, kl 13.00, Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund. Ruimin Ge: »Inflammation and stem cell therapy for stroke«. Fakultetsopponent: Shohreh Issazadeh-Navikas, Danmark.

15 juni, kl 09.00, Lecture hall of the Radiotherapy building, floor 3, Department of oncology, Skåne University Hospital, Lund. Martin Nilsson: »Treatment of BRCA1/2-associated breast cancer and identification of mutation carriers among breast cancer patients«. Fakultetsopponent: Steven Narod, Kanada.

16 juni, kl 09.00, Föreläsningssal F1, Blocket, Getingevägen 4, Skånes universitetssjukhus i Lund. Maria Hermanson: »Prevention of hip dislocation in children with cerebral palsy«. Fakultetsopponent: Piotr Michno.