Annons Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2018-04-16 Utbildning: Akut internmedicin  
2018-04-16 Kurs i levnadsvanor  
2018-04-18 Berzelius symposium 98: The Swedish Global Health Research Conference 2018  
2018-04-19 Föreläsning – Medicinhistoriska sällskapet i Östergötland  
2018-04-20 Utbildning för läkare om boxning och kampsporter  
2018-04-20 Symposium och årsmöte – SFPOG  
2018-04-23 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2018-04-23 Årsmöte – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2018-04-24 Utflykt – Skåne-SÄL  
2018-04-24 Lennanderföreläsning 2017: Hysterektomier, att operera bort livmodern  
2018-04-25 Utbildning: Basal laparoskopi i simulatormiljö  
2018-05-02 Resemedicinskt möte om fästingburna infektioner  
2018-05-02 Utbildning för studierektorer för AT och ST  
2018-05-03 Seminarium: »Medicinsk vardagsetik«  
2018-05-04 Medmänsklighet – i konst och vetenskap  
2018-05-05 Årsmöte för Svenska läkaresällskapets sektion för medicinens historia  
2018-05-06 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-05-07 Kurs – Svensk internmedicinsk förening  
2018-05-07 Bakjourskurs för specialister i internmedicin  
2018-05-14 Utbildning: Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2018-05-14 Kurs i trafik- och körkortsmedicin  
2018-05-15 Internatforum – Mindful Practice  
2018-05-15 Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2018  
2018-05-21 Utbildning: Praktisk EKG-tolkning inklusive Holter  
2018-05-21 Årsmöte i Svensk flyg- och marinmedicinsk förening  
2018-05-23 Berzelius symposium No 96: Diabetes and the cardiovascular risk  
2018-05-23 Läkartidningen: Epilepsi  
2018-05-24 Minisymposium: Lungödem vid dykning och simning, SIPE  
2018-05-25 Vårmöte – Föreningen seniora läkare  
2018-06-01 Möte i Sydsvenska pediatriska sällskapet  
2018-06-03 Föredrag – Medicinhistoriska museet, Uppsala  
2018-06-20 World Congress of Vascular Access – WoCoVA  
2018-07-31 XX IAGP Congress i Malmö, Sweden  
2018-08-01 XX IAGP Congress i Malmö. Sweden 2018  
2018-09-04 Kongress: Framtidens specialistläkare  
2018-09-06 The 8th Central Asia Regional Congress of Medical Women‘s International Association  
2018-09-07 The 7th World Congress of Clinical Safety  
2018-09-13 Vidareutbildningskursdag i tjänstbarhetsbedömning för bl a dykeriarbete  
2018-10-15 Konferens: SFAM:s ST-dagar 2018  
2018-11-05 Nordisk kurs i avancerad smärtlindring  
2018-11-26 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin