Annons Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-09-18 Workshop i allmänmedicin för allmänläkare  
2017-09-20 the 34th biennial congress of the Nordic Society of Nephrology  
2017-09-24 International Symposium on Tick-Borne Pathogens & Disease  
2017-09-26 Läkartidningen: Nya invånare - förändrat sjukvårdspanorama  
2017-09-26 Utbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd  
2017-09-27 Workshop: Introduction to systematic reviews: basic concepts and Cochrane tools  
2017-09-29 Gemensamma Etikdagen 2017: Mottagning på nätet  
2017-10-02 SÁÁ´s 40th Anniversary Conference on Addiction Medicine  
2017-10-02 ST-kurs – GUCH In Real Life  
2017-10-02 SIM-veckan med Svensk Internmedicinsk Förening  
2017-10-02 Fortbildningskurser för distriktsläkare  
2017-10-02 Föredrag i Jämtlands läns läkarförening  
2017-10-05 Läkartidningen: Träffa experterna: Kolesterol  
2017-10-05 Höstutflykt med Föreningen Väst-SÄL  
2017-10-09 Utbildning: Akut internmedicin  
2017-10-09 Utbildning: CNS-farmakologi  
2017-10-09 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-09 Konferens – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2017-10-10 Utbildning: Basal Interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-10 Seminarium – »Amnestys 40-åriga arbete mot dödsstraffet«  
2017-10-12 Läkartidningen: Läkare i hemsjukvården  
2017-10-12 Svenskt Smärtforum 2017  
2017-10-16 Utbildning: Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt  
2017-10-18 European Trauma Course (ETC)  
2017-10-18 Nordiska RETTS Mötet 2017 i Göteborg  
2017-10-19 Höstmöte i Föreningen Väst-SÄL  
2017-10-19 Svenska läkare mot kärnvapen – årsmöte  
2017-10-20 Utbildningsdag: Svenska Osteoporossällskapets (SvOS)  
2017-10-23 Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar  
2017-10-24 Utbildning: Allvarliga akuta infektioner  
2017-10-25 Läkartidningen: Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller  
2017-11-06 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-11-07 Temadag – Tarmbakterier på gott och ont  
2017-11-07 Utbildning: Hematologi i klinisk praxis  
2017-11-09 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-11-10 Global hälsa – föreläsningar  
2017-11-10 Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2017-11-13 Swedish-Ethiopian course in tropical infections  
2017-11-17 Läkartidningen: Läkare och chef - vilka är utmaningarna?  
2017-11-18 Utbildningsdag om aborträtten – Kvinnliga läkares förening  
2017-11-20 Emergency Pediatric Advanced Life Support (EPALS)  
2017-11-21 Utbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga  
2017-11-21 Kurs - Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö  
2017-11-21 Konferens: Acute & General Medicine, London  
2017-11-22 Läkartidningen: Eksem och psoriasis  
2017-11-22 Utbildning: Pediatric critical care  
2017-11-22 Utbildning för studierektorer  
2017-11-24 Workshop: Narrativ Medicin  
2017-11-27 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-11-27 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2017-11-27 Berzeliussymposiet »Den uppkopplade barnhjärnan«  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården  
2017-12-05 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-12-07 Konferens om immersionslungödem/SIPE  
2017-12-08 Läkartidningen: Ensamkommande flyktingbarns psykiska hälsa  
2018-01-22 LEFOs 5th Nordic interdisciplinary conference  
2018-01-29 Primärjourkurs för ST i internmedicin  
2018-02-06 Stockholms levervecka  
2018-03-12 3rd Karolinska lower GI course  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård