Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-08-06 Svenska läkare mot kärnvapen – manifestation  
2017-08-16 European conference on philosophy of medicine and health care  
2017-08-25 Nationell konferens om stigmatisering och social utslagning vid beroendesjukdom  
2017-08-26 Doctor's Cup på Gränna GK  
2017-08-31 Årsmöte - Örebro läkaresällskap  
2017-09-04 3rd International symposium on Post Cardiac Arrest Care  
2017-09-06 Läkartidningen: Fostermedicin  
2017-09-06 6th World congress of clinical safety  
2017-09-06 SFAI-veckan/SSAI Congress  
2017-09-07 59th Annual World Congress International College of Angiology  
2017-09-07 Nationell konferens om kliniska studier 2017  
2017-09-07 IHE Forum 2017 – Från utfall till värde  
2017-09-14 Läkartidningen: Pediatrik i primärvården  
2017-09-14 Visinsömötet – forum för samtal om medicinskt ledarskap och chefskap i vården  
2017-09-18 Workshop i allmänmedicin för allmänläkare  
2017-09-20 the 34th biennial congress of the Nordic Society of Nephrology  
2017-09-24 International Symposium on Tick-Borne Pathogens & Disease  
2017-09-26 Läkartidningen: Nya invånare - förändrat sjukvårdspanorama  
2017-09-26 Utbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd  
2017-09-27 Workshop: Introduction to systematic reviews: basic concepts and Cochrane tools  
2017-09-29 Gemensamma Etikdagen 2017: Mottagning på nätet  
2017-10-02 SIM-veckan med Svensk Internmedicinsk Förening  
2017-10-02 ST-kurs – GUCH In Real Life  
2017-10-02 Fortbildningskurser för distriktsläkare  
2017-10-03 Läkartidningen: Järnbrist  
2017-10-05 Läkartidningen: Träffa experterna: Kolesterol.  
2017-10-09 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-09 Utbildning: Akut internmedicin  
2017-10-09 Utbildning: CNS-farmakologi  
2017-10-10 Utbildning: Basal Interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-10-12 Läkartidningen: Läkare i hemsjukvården  
2017-10-12 Svenskt Smärtforum 2017  
2017-10-16 Utbildning: Hemodynamik och utredning av avancerad hjärtsvikt  
2017-10-18 Nordiska RETTS Mötet 2017 i Göteborg  
2017-10-18 European Trauma Course (ETC)  
2017-10-19 Läkartidningen: Vardagsetik i vården  
2017-10-20 Läkartidningen: Läkare och chef - vilka är utmaningarna?  
2017-10-23 Frivillig specialistexamen i ämnet ögonsjukdomar  
2017-10-24 Utbildning: Allvarliga akuta infektioner  
2017-10-25 Läkartidningen: Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller  
2017-11-06 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-11-07 Utbildning: Hematologi i klinisk praxis  
2017-11-09 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2017-11-13 Swedish-Ethiopian course in tropical infections  
2017-11-14 Läkartidningen: Förmaksflimmer  
2017-11-20 Emergency Pediatric Advanced Life Support (EPALS)  
2017-11-21 Utbildning: Arytmier – att diagnostisera, riskvärdera och handlägga  
2017-11-22 Läkartidningen: Eksem och psoriasis  
2017-11-22 Utbildning: Pediatric critical care  
2017-11-27 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin  
2017-11-27 Utbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården.  
2017-12-05 Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2018-01-22 LEFOs 5th Nordic interdisciplinary conference  
2018-03-21 5:e nationella konferensen i palliativ vård