Annons
Annons

Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer !

2017-01-19 Stressrelaterad psykisk ohälsa  
2017-01-21 Årsmöte: Svenska läkare mot kärnvapen  
2017-01-25 Kompetensutveckling: Stöd till anhöriga och närstående  
2017-01-25 Årsmöte: Svenska Läkarföreningen för Omsorgs - och Habiliteringsmedicin  
2017-01-26 Årsmöte: Östra Skånes läkarförening  
2017-01-26 Medicinsk föreläsning i Karlskrona läkarförening  
2017-01-27 Venereologsektionens utbildningsdag 2017  
2017-01-30 Primärjourskurs anordnad av SIM  
2017-02-01 Föreläsning i Malmö läkareförening  
2017-02-02 Läkartidningen: Barninfektioner i primärvården  
2017-02-02 Svenska Accessmötet 2017  
2017-02-06 Workshop: Liver ultrasound  
2017-02-07 Stockholms Levervecka 2017  
2017-02-07 Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi  
2017-02-08 Läkartidningen: Vårdmötet 2017  
2017-02-14 Läkartidningen: Bröstcancer  
2017-02-14 Avancerad kurs i bioetik: Suffering, death and palliative care  
2017-02-15 Kurs för ST-läkare: Basal laparoskopi i simulatormiljö  
2017-02-23 Årsmöte för föreningen Väst-SÄL  
2017-03-02 Medicinsk föreläsning i Karlskrona läkareförening  
2017-03-07 Kurs: Akuta förgiftningar  
2017-03-09 Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2017  
2017-03-13 Kurs i basal endoskopi (gastroskopi, koloskopi)  
2017-03-13 Akut och kronisk njursvikt  
2017-03-14 Utbildning: Basal interaktiv endoskopi i simulatormiljö  
2017-03-15 Läkartidningen: Diagnostiska fel och misstag  
2017-03-16 Stockholms läkarförening – årsmöte 2017  
2017-03-21 Läkartidningen: Diabetes i primärvården  
2017-03-29 Läkartidningen: Läkarassisterad dödshjälp - ett kunskapsseminarium  
2017-04-03 Akut kardiologi  
2017-04-05 Läkartidningen: Avancerad demenssjukdom: Vad är bästa behandling?    
2017-04-07 Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktige  
2017-04-08 Svenska Privatläkarföreningens fullmäktigemöte 2017  
2017-04-10 Kurs: Emergency Medicine Core Competences  
2017-04-19 Läkartidningen: Reumatologi i primärvården  
2017-04-24 Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2017-04-26 Basal interaktiv laparoskopi i simulatormiljö  
2017-05-08 Internmedicin: bakjourskurs för specialister  
2017-05-09 Översiktskurs i reumatologi  
2017-05-10 Läkartidningen: Melanom  
2017-05-10 Lära lärarna: Hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter  
2017-05-15 Akut internmedicin  
2017-05-30 Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi  
2017-05-31 Den XXVI:e nordiska medicinhistoriska kongressen  
2017-06-14 Nordic Congress of General Practice in Reykjavik  
2017-09-06 Läkartidningen: Fosterdiagnostik  
2017-09-14 Läkartidningen: Pediatrik i primärvården  
2017-09-26 Läkartidningen: Nya invånare - nya sjukdomar  
2017-10-03 Läkartidningen: Järnbrist  
2017-10-05 Läkartidningen: Träffa experterna: Kolesterol  
2017-10-12 Läkartidningen: Hemsjukvård  
2017-11-14 Läkartidningen: Förmaksflimmer  
2017-11-22 Läkartidningen: Koagulationsrubbningar  
2017-11-30 Läkartidningen: Yrsel i primärvården  
2018-02-01 Läkartidningen: Hud, eksem, psoriasis