Kalendarium

Tipsa oss gärna om evenemang som du tycker borde finnas här. Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se 

För disputationer, se Aktuella disputationer

2019-08-21 Utbildning för studierektorer  
2019-08-28 Höstutflykt med Göteborgs läkaresällskap  
2019-08-29 Forskningskonferens – Norrsken 2019  
2019-09-04 SLIPI:s XI:e årsmöte – om primär immunbrist  
2019-09-04 Onsdagsmöte, Göteborgs läkaresällskap – »Klinisk farmakologi«  
2019-09-06 Berndt Ehingerföreläsning – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet  
2019-09-08 ITPD 2019 – International symposium on tick-borne pathogens and disease  
2019-09-10 Föreläsning i Skåne-SÄL  
2019-09-11 Berzelius symposium: Obesity and type 2 diabetes  
2019-09-18 Symposium: Medicinska moraler och skandaler  
2019-09-18 Föreläsning i Örebro medicinhistoriska sällskap  
2019-09-23 SIM-veckan 2019  
2019-09-23 Kunskapsskrivning i Internmedicin (SIM-veckan 2019)  
2019-09-24 Uppdragsutbildning: Allvarliga akuta infektioner  
2019-09-24 Kont & läkekonst: Den onda hjärnan  
2019-09-25 Pain-Rheumatic 2019 – the international congress on controversies in chronic pain i systemic rheumatic disease.  
2019-09-25 Fortbildningsdag om utmattningssyndrom  
2019-10-01 Utbildningsdag i palliativ vård  
2019-10-03 SANE 2019 PANS Conference: Pooling knowledge – moving forward  
2019-10-03 Föreningen Väst-SÄL – höstutflykt  
2019-10-15 Uppdragsutbildning: Hematologi i klinisk praxis  
2019-10-17 Utbildningsdag i palliativ vård  
2019-10-21 Relationen, samtalet och läkarens självkännedom  
2019-10-21 Uppdragsutbildning: Akut internmedicin  
2019-10-22 Facklig baskurs i Västra Götalands läkarförening  
2019-11-06 ST-dagarna i allmänmedicin  
2019-11-15 Kunskapsskrivning – invärtesmedicin  
2019-11-18 Swedish–Ethiopian course in tropical infections  
2019-11-18 Uppdragsutbildning: Lungmedicinska sjukdomstillstånd  
2019-11-25 Uppdragsutbildning: Akuta neurologiska symtom och sjukdomar  
2019-12-03 Uppdragsutbildning: Arytmier  
2019-12-04 Kurs: Advanced Life Support Provider Course (ALS)  
2019-12-05 Scientia et Valebat VI  
2020-01-20 Kurs: Dermatologi och venereologi inom allmänmedicin