Läs brev i webbläsare »
   
Nyhetsbrev
19 feb 2015
 
 
Dansk överläkare frias i fuskärende

NYHETER | Som författare till en vetenskaplig artikel är man inte automatiskt ansvarig för fel som begås av andra medförfattare. Det anser en dansk domstol som friar en professor och överläkare från ansvar för fusk som begicks av en medförfattare.

Nya regler om social och organisatorisk arbetsmiljö på gång

NYHETER | Arbetsmiljöverket håller på att ta fram en ny föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö – som kan börja gälla redan i höst. Där finns bland annat regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling.

Vårdprofessioner vill att fortbildningen regleras

NYHETER | I ett gemensamt brev till regeringen uppmanar företrädare för läkare, tandläkare, farmaceuter, barnmorskor och sjuksköterskor regeringen att reglera vårdpersonalens fortbildning i en föreskrift.

Kortare arbetspass gav inte piggare läkare

NYA RÖN | Resultaten i en studie som jämförde tre olika scheman för läkares nattarbete gav inget stöd för att kortare arbetspass skulle ge större patientsäkerhet och mindre trötthet hos läkarna. Fler studier på området bör dock göras, påpekar forskarna.

Vikten av att höra till och faran med att stängas ute

RECENSION | En livsviktig bok som speglar vår innersta kärna som människor – liksom det som händer i sjukvården i dag, skriver Läkartidningens recensent.

 transparent
Dags att gå vidare i karriären?

Sveriges jobbsajt för lediga läkartjänster!

Se alla lediga jobb!
Kontakt

Så når du redaktion, medicinska redaktörer och marknadsavdelning!

Läs mer!
 
ADRESS: Läkartidningen, Box 5603, 114 86 Stockholm TELEFON: 08-790 33 00 E-POST: webmaster@lakartidningen.se CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Pär Gunnarsson  FAKTURAADRESS: Läkartidningen Förlag AB, 559132-3380 FE54134, Box 4, 737 21 FAGERSTA. E-faktura: 5591323380@kollektorinvoice.se GLN: 7365591323383
Läs Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter.    
Vill du avsluta din prenumeration på Läkartidningens nyhetsbrev?