© LÄKARTIDNINGEN

2008-10-01 nummer 40 - Läs artikeln som PDF - Skriv ut
ENDAST PÅ WEBBEN

C-vitamin kan försämra effekten av cytostatika


Fredrik Hedlund, frilansjournalist

Effekten av cytostatika på cancerceller minskar med mellan 30 och 70 procent efter att cellerna har exponerats för C-vitamin. Fyndet kan vara betydelsefullt för cancerpatienter som intar C-vitamin som tillskott.

o Amerikanska forskare har i prekliniska försök studerat tillsats av antioxidanten vitamin C till cancerceller som därefter har behandlats med cytostatika som doxorubicin, cisplatin, vinkristin, metotrexat och imatinib. Samtliga fungerade sämre på celler behandlade med vitamin C [1].

Forskarna upprepade försöket i en djurmodell med möss och fann att cancertillväxten inte kunde bromsas hos de möss som fått C-vitamin. Nu befarar forskarna att mekanismen kan vara densamma för människor som intar höga doser C-vitamin som tillskott.

Vitamin C verkar skydda cellernas mitokondrier från cellgiftsbehandlingen och därmed försämra effekten. Kliniska studier behövs nu för att verifiera effekten i människa.1. Heaney M, et al. Vitamin C antagonizes the cytotoxic effects of antineoplastic drugs. Cancer Res. 2008;68(19):8031-8.

http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/68/19/8031
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.