© LÄKARTIDNINGEN

2008-11-27 nummer 48 -
— 

+Riksstämman

Feta flickor rör sig minst


Fredrik Hedlund, frilansjournalist

Det finns en tydlig koppling mellan fetma, övervikt och fysisk aktivitet hos barn. Och feta flickor rör sig minst av alla, det visar en undersökning som presenteras på en poster vid den pågående riksstämman i Göteborg.

o Ett knappt hundratal barn mellan 10 och 12 år i Västra Götaland fick bära stegräknare under en veckas tid vilken registrerade deras fysiska aktivitet. De normalviktiga barnen rörde sig mest och gick i snitt 15 000 steg per dag, de överviktiga knappt 14 000 steg per dag medan de feta barnen gick knappt 11 000 steg per dag. Det var inga könsskillnader bland de normalviktiga eller överviktiga barnen, men bland de feta barnen var det en tydlig skillnad. Flickorna gick endast drygt 9 000 steg per dag jämfört med pojkarna, som gick drygt 13 000 steg per dag.

De slutsatser som Jenny Nilsson vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi/fysioterapi vid Göteborgs universitet, som gjort studien, drar är att det är av stor vikt att stimulera feta barn till ökad fysisk aktivitet och att särskilt stor vikt bör läggas vid fetma hos flickor.

Läs mer:

Se abstrakt på Läkaresällskapets webbplats, www.sls.se , poster nr1, Obesitasforskning, Flickor med fetma är mindre fysiskt aktiva än pojkar med fetma.


Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.