© LÄKARTIDNINGEN

2008-11-27 nummer 48 -
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

+Riksstämman

Omega-3 kan mildra depression


Fredrik Hedlund, frilansjournalist

Beläggen för att omega-3-fettsyror kan mildra depression blir fler och fler, och nu börjar kosttillskottet inkluderas i rekommendationerna i USA och Storbritannien som tilläggsbehandling till traditionella antidepressiva läkemedel. Det framkom vid ett symposium vid den pågående riksstämman i Göteborg.

o Hypotesen att omega-3-fettsyror kan ha betydelse för utvecklingen av depression lanserades redan 1977. Det finns också studier som visar att halterna av de två viktigaste omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) minskar i röda blodkroppar vid depression.

Nu finns ett antal randomiserade, dubbelblindade studier som pekar på att omega-3 också skulle kunna ha en viss effekt i behandlingen av depression, åtminstone för vissa patienter. Det menar Bo H Jonsson, överläkare vid Alviks psykiatriska mottagning och knuten till institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet i Solna, som presenterade studierna på ett symposium på riksstämman i Göteborg.

Studierna är genomgående små, ofta med endast 20–30 patienter, och har varierande patientpopulationer och behandlingar där det skiljer stort när det gäller balansen mellan EPA och DHA.

Bo H Jonsson kan ändå visa att sex av åtta studier av behandling av depression med omega-3 har visat bättre effekt än placebo. Han kan även visa enstaka positiva studier vid bipolär sjukdom och perinatal depression.

Men det finns också en hel del studier som inte visat någon effekt alls, men däremot inga som visar att placebo är bättre än omega-3, vilket möjligen skulle tala för en liten och svårfångad behandlingseffekt.

Det finns även föreslagna mekanismer för hur omega-3-fettsyror skulle kunna ha betydelse för utvecklingen av depression.

– Omega-3 är en byggsten i alla cellmembran och är betydelsefullt för receptorer och cellernas genomsläpplighet av olika molekyler, och det har även antiinflammatoriska egenskaper, säger Bo Jonsson.

Han kan också hänvisa till två epidemiologiska undersökningar på nationsnivå som kan visa på ett omvänt förhållande mellan intag av fisk och förekomst av depression i olika länder.

Uppfattningen att omega-3-fettsyror kan ha en effekt börjar nu sprida sig till medicinska rekommendationer i olika länder. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjorde 2004 en utvärdering av behandling av depressionssjukdomar där det konstaterades att det fanns stöd för en signifikant behandlingseffekt av omega-3 som tilläggsbehandling, men inga rekommendationer gjordes. 2006 uttalade det amerikanska psykiaterförbundet, American Psychiatric Association, att det fanns ett begränsat stöd för omega-3-behandling vid depression. Och i år har British Association for Psychopharmacology inkluderat omega-3 i sina behandlingsrekommendationer. Det ska inte ges som monoterapi, men däremot kan det övervägas som tillägg vid behandlingssvikt med traditionella mediciner.

– Behandling med omega-3-fettsyror kan vara ett intressant alternativ om man inte uppnår optimal effekt med mediciner och patienten är intresserad av det, säger Bo H Jonsson.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-11-27 Omega-3 mot depression