© LÄKARTIDNINGEN

2009-10-19 nummer 43 - Läs artikeln som PDF - Skriv ut
AKTUELLT

WMA antog klimatdeklaration i New Delhi


Elisabet Ohlin

En deklaration om klimat och hälsa antogs av World Medical Association vid organisationens generalförsamling i New Delhi i Indien lördagen den 17 oktober.

o Delhi-deklarationen blir namnet på det dokument i klimatfrågan som Världs­läkarorganisationen WMA antog i lördags och som Sveriges läkarförbund medverkat till att formulera, se LT nr 39/2009, sidorna 2430-4.

Syftet är att sätta hälsan på klimatdebattens agenda och minska de allvarliga hälsorisker som världen står inför genom att kräva och föreslå en rad åtgärder.

Jag tycker att det är jättebra att vi har ett dokument, och det vi läkare kan bidra med är att beskriva hur människors hälsa påverkas av klimatförändringen, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande och delegat vid mötet.

WMA är övertygat om att läkarnas medverkan är nödvändig om vi ska minska de hälsorisker som väntar oss alla. Men om regeringar fortsätter att betrakta hälsa som en sekundär fråga när klimatförändringar diskuteras så kommer det att bli katastrof för oss alla, säger dr Edward Hill, ordförande för WMA:s råd, i ett pressmeddelande den 17 oktober.

Deklarationen väntas finnas tillgänglig på WMA:s webbplats, <http://www.wma.net>, inom någon vecka. Det handlar, enligt Eva Nilsson Bågenholm, endast om smärre justeringar i förhållande till det utkast som diskuterades i Köpenhamn den 1 september.

WMA kräver bland annat:

biståndsfonder för att stärka utvecklingsländers hälso- och sjukvårdssystem
hållbar utveckling och gröna anpassningsåtgärder
att rätten till rent vatten och avlopp för alla utvecklas och att privatiseringen av vatten stoppas
att fler läkare involveras i folkhälsa och krisberedskap
forskning om hur sjukdomsbördan förändras av den globala uppvärmningen
att läkare agerar och uppmuntras att agera i sitt arbete på olika vis
att regeringar planerar för miljöflyktingar inom och mellan länder
att FN:s klimatkonferens i Köpenhamn i december leder till specifika mål för minskade utsläpp av växthusgaser.

Fler artiklar, länkar och tips:

Klimatförändringar och hälsa samlingssida!Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.