© LÄKARTIDNINGEN

2008-04-04 nummer -
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
AKTUELLT

WHO på Världshälsodagen den 7 april:

Sjukvården måste agera i klimatfrågan


Elisabet Ohlin, reporter

Det är människan som art som hotas av klimatförändringarna. Klimathotet är därför århundradets avgörande hälsofråga, och sjukvården måste engagera sig för att bromsa klimatförändringarna, enligt WHOs generalsekreterare Margaret Chan.

o Skydda hälsan mot klimatförändringarna! Vi måste alla agera nu och tillsammans. Det är budskapet från Världshälsoorganisationen (WHO) på Världshälsodagen den 7 april i år. Hälsoeffekterna har inte tillräckligt trängt igenom i debatten, anser WHOs generaldirektör Margaret Chan. Hon menar att det är just de som är centrala, eftersom människan som art hotas. Den globala folkhälsan hotas, och alla som verkar inom hälso- och sjukvården måste höja rösten i klimatfrågan, enligt organisationen.

”Vi måste se till att hälsofrågorna kommer i centrum för klimatdebatten, eftersom klimatförändringen kommer att få mycket negativa konsekvenser för de grundläggande förutsättningarna för hälsa: mat, luft och vatten”, skriver Margaret Chan på organisationens webbplats, som erbjuder ett omfattande material i frågan.

Klimatförändringen är inte bara ämnet för 2008 års världshälsodag utan århundradets avgörande hälsofråga, enligt Chan.

Att jordens uppvärmning accelererar och att människan är ansvarig är ett faktum, konstaterar WHO. Osäkerheten gäller när en abrupt och katastrofal framtida förändring riskerar att inträffa. Därför är det viktigt att agera nu, enligt WHO, som uppmanar hela världssamfundet att gå samman för att tackla problemet.

”Nu måste världens regeringar sätta hälsofrågorna i fokus för sin klimatpolitik, och hälso- och sjukvårdsansvariga ministrar måste agera. Och inte minst måste varje individ göra personliga val som både förbättrar hälsan och motverkar klimatförändringarna”, skriver Margaret Chan.

Och hälso- och sjukvårdssektorn måste själv engagera sig såväl nationellt som internationellt, både i arbetet med att bromsa klimatförändringarna och i arbetet med att anpassa samhället för de förändringar som väntar, enligt WHO.

Om uppvärmningen av jorden inte kontrolleras, väntar en lång rad hälsorelaterade effekter: Naturkatastrofer och värmeböljor kommer att orsaka mer lidande, sjukdom och död. Livsmedelsrelaterade, vattenburna och vektorburna sjukdomar breder ut sig. Luftföroreningar kommer att skörda fler dödsoffer. Dessutom kommer stora befolkningsgrupper att tvingas på flykt av höjda havsnivåer, torka och svält. När glaciärerna smälter påverkas havsvattenströmmar, och tillgången till odlingsbar jord minskar, allt enligt WHO.

Se organisationens webbplats

http://www.who.int/world-health-day

Läs även följande artiklar i LT nr 15:

Aktörer i klimatfrågan Aktuellt

Robin Stott: Läkare måste agera Aktuellt

Läkarförbundet agerar i klimatfrågan Aktuellt
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 2 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2008-04-05 Ett efterlängtat initiativ!
2008-04-09 Svensk forskning