© LÄKARTIDNINGEN

2008-04-08 nummer 15 - Läs artikeln som PDF - Skriv ut
AKTUELLT

WHOs generalsekreterare:

Människan är hotad som art

o Det är människan som art som hotas av klimatförändringarna. Klimathotet är därför århundradets avgörande hälsofråga, enligt WHOs generalsekreterare Margaret Chan.

Det är budskapet från Världshälsoorganisationen (WHO) apropå Världshälsodagen den 7 april.

Hälsoeffekter

Hälsoeffekterna har inte trängt igenom i debatten, anser WHO generaldirektör Margaret Chan. Hälso- och sjukvården måste höja rösten och engagera sig såväl nationellt som internationellt, både i att bromsa uppvärmningen och i att anpassa samhället för katastrofer, enligt organisationen.

– Nu måste världens regeringar sätta hälsofrågorna i fokus för sin klimatpolitik och hälso- och sjukvårdsansvariga ministrar måste agera. Och inte minst måste varje individ göra personliga val som både förbättrar hälsan och motverkar klimatförändringarna, skriver Margaret Chan på organisationens webbplats, se www.who.int/world-health-day. n
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns inga kommentarer till denna artikel.