Annons

Annons
Annons

Böcker

Här är våra böcker. Samtliga priser inkluderar moms.
Frakt tillkommer.

Fyll i din beställning längst ner på den här sidan!

Yvonne Bäärnhielm, Läkartidningen

Omslag_3ml

3 ML. OM ETT BLODPROV OCH ETT ÅTAL

Den 2 mars 2009 greps en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Några dagar senare stod en åklagare i tv och sa att hon utredde ett barmhärtighetsmord. Hon grundade sin misstanke på ett rättsmedicinskt utlåtande som slog fast att flickan Linnéa dött av en kraftig överdosering av narkosmedlet tiopental. Det i sin tur utgick från analysen av det enda blodprov som fanns från obduktionen, där Rättsmedicinalverket funnit 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod, en nivå som enligt obduktionsprotokollet är 1 000 gånger högre än vad man kan se vid dödliga förgiftningar av preparatet.

Många tänkte att det hela måste vara ett missförstånd. Men åklagaren stod på sig och drev ärendet till åtal. 

Två och ett halvt år senare friades narkosläkaren av en enig tingsrätt.

Boken »3 ml. Om ett blodprov och ett åtal« går igenom vad som hände under den uppmärksammade rättsprocessen, men också före och efter. I boken intervjuas ett tiotal personer med koppling till ämnet om vad fallet egentligen handlade om och om vad medicinare, jurister och vi andra kan lära av det hela.

Läs recensioner:
Läkartidningen: När allt går fel
Aftonbladet: Ett justitiemord

SÄNKT PRIS! Nu 149 kr 

_________________________________________________________________________________________

.

 DIABETES TYP 2 - NY!

 Allt fler människor i Sverige har typ 2-diabetes vilket främst beror på minskad mortalitet hos personer med sjukdomen och i mindre grad på ökad incidens.

Personer med prediabetes utgör minst 10% av den vuxna befolkningen och troligen en  tredjedel av alla personer med typ 2-diabetes ännu odiagnostiserade.  

Den här boken syftar till att ge en samlad bild av den senaste utvecklingen inom såväl diagnostik som behandling av typ 2-diabetes. Professor Claes-Göran Östenson, Karolinska institutet.

 PRIS 195 kr

__________________________________________________________________________________________

. FÖRMAKSFLIMMER - NY!

 Förmaksflimmer drabbar 3 av 100 vuxna. Cirka 40 procent av patienterna med  förmaksflimmer saknar dock adekvat behandling. Ett allt större intresse bland  kliniker  och forskare har gjort att forskning och behandling utvecklas allt snabbare.  Ett  exempel är hopp om bättre strokeprofylax tack vare de nya blodförtunnande  medlen;  ett annat är ablation, som visats ge bättre effekt än antiarytmika.  Professor Mårten  Rosenqvist, Karolinska institutet och med. dr Viveka Frykman,  Danderyds sjukhus.

 PRIS 205 krVERKTYG FÖR KLINISK FORSKNING

Kliniknära forskning krävs för utveckling och förbättring av hälsa- och sjukvården. I Sverige finns goda förutsättningar för att bedriva klinisk forskning av hög kvalitet.

Målet med den här boken är att inspirera till att forska och att ge tips om allt från studieupplägg till att söka anslag, göra analyser och skriva vetenskapliga artiklar.

PRIS 230 kr

 Bokomslag_ÅngestÅNGEST

Cirka var fjärde person drabbas av ångestsyndrom under sin livstid och medianåldern för insjuknande är 11 år Ofta är tillståndet kroniska och samsjukligheten hög. Utan behandling kan sjukdomarna medföra livslångt lidande, funktionsnedsättning och för tidig död. Läkartidningens bok om ångestsjukdomar har relevans för hela läkarkåren. Ur innehållet: generaliserad ångest, paniksyndrom, tvångssyndrom, social fobi, ångestsyndrom hos barn och ungdomar samt posttraumatiskt stressyndrom. 

PRIS 230 kr


Yrsel_bokomslag

YRSEL - UTREDNING OCH HANDLÄGGNING

Yrsel är en felsignal som talar om att informationen från sinnessystemen inte stämmer överens. Orsakerna kan vara många. Den här boken fokuserar på de vanligaste yrselsjukdomarna, där yrseln ofta är det dominerande symtomet, och ger handfasta råd om handläggning och utveckling. Redaktör, Eva Ekvall Hansson, leg sjukgymnast, med dr, Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö/Allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

PRIS 245 kr.KOL - EN DOLD FOLKSJUKDOM

Intresset för KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, har ökat på senare år. De flesta patienter diagnostiseras och behandlas i primärvården, vilket ställer kunskapskrav på läkare, sköterskor och sjukgymnaster. Samtidigt är KOL en kraftigt underdiagnostiserad sjukdom. Professor Kjell Larsson, Karolinska institutet, Stockholm. 

OBS! Ny upplaga

PRIS 230 kr

 


Välj bok och antal! Frakt tillkommer.
Ev meddelande: 
Förnamn:* 
Efternamn:* 
C/O: 
Adress:* 
Postnummer:* 
Ort:* 
Land: 
Ev fakturaadress: 
E-post:* 
Telefon: 
  
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons