Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

SLF student kräver högre löner för sommarvikarierande underläkare

Debatt 18 APR 2018 Lönenivån är för låg och löneutvecklingstakten för långsam för sommarvikarierande underläkare. Det skriver SLF student, som anser att 30 000 kronor i månaden är en skälig lägsta lönenivå. ()

Viktigt att se den allmänna trenden i det unika exemplet

Debatt 17 APR 2018 Min känsla är att vi håller på att tappa kontrollen över en verklighet som vi inte riktigt vågat möta och inte fullt ut förstått, skriver Attila Grünczeisz utifrån sina upplevelser som hyrläkare. (6 kommentarer)

AT-rekryteringen ska ske på sakliga grunder

Debatt 13 APR 2018 Stockholms läns landsting inför samordnad rekrytering av AT-tjänster för att säkerställa att alla tillsättningar sker på sakliga grunder, samt en enhetlig längd på AT på 18 månader så att läkare snabbare får sin legitimation och kan börja specialisera sig. Det skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd. (2 kommentarer)

Apropå! Kraften i att utveckla medarbetarskapet i vården

Debatt 12 APR 2018 Att jobba med och stärka sjukvårdsorganisationen inifrån genom ett fokuserat arbete med medarbetarskap skapar förutsättningar för varaktigt god arbetsmiljö och starka interna nätverk, skriver Henrik Engblom och medförfattare. ()

Många felaktigheter om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi delar inte förbundets inställning och vill kommentera några felaktiga påståenden, skriver Karin Brunnström och medförfattare. (4 kommentarer)

Viktigt med ärlig och öppen debatt om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Det viktigt att befolkningen fortsatt kan ha fullt förtroende för att läkaren har deras liv och hälsa som sitt mål. Dödshjälp är inte är förenligt med det, skriver Thomas Lindén i denna replik till en grupp författare som på debattplats i LT kritiserar hans artikel under vinjetten Signerat. (2 kommentarer)

Minska antalet borreliaserologier

Debatt 09 APR 2018 Antalet borreliaserologier kan minskas drastiskt i Sverige. Analys av IgM mot borrelia i serum bör upphöra helt liksom upprepad provtagning av patienter som någon gång haft en positiv serologi, skriver Daniel Bremell och Gunnar Jacobsson. ()

Medicinsk utveckling styr sjukvården

Debatt 06 APR 2018 Ordföranden i Svenska läkaresällskapet föreslår en läkarutbildning baserad på generalistbaserad kompetens och en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter. Han har därmed glömt den medicinska utvecklingen, skriver Tomas Bremell. (1 kommentar)

Hela systemet ska försörjas med adekvat läkarkompetens

Debatt 06 APR 2018 Utbildningen fram till specialistkompetens ska försörja hela hälso- och sjukvårdssystemet med adekvat läkarkompetens, skriver Stefan Lindgren i denna replik till Tomas Bremell. (1 kommentar)

Felaktiga slutsatser om nyttan av granulocyttransfusion

Debatt 05 APR 2018 En översiktsartikel om granulocyttransfusioners plats inom nutida medicinsk verksamhet som nyligen publicerats i Läkartidningen har två avgörande brister, skriver Bengt Ekermo. ()

Rekommendationerna är väl underbyggda

Debatt 05 APR 2018 Granulocyttransfusioner har använts i Sverige i mer än 40 år. Våra rekommendationer har förankrats genom muntlig genomgång och manuskript i svensk-norska BMT-gruppen och i Svensk aferesgrupp, skriver Gösta Berlin och medförfattare i denna replik på ett debattinlägg av Bengt Ekermo i Läkartidningen. ()

Nätläkarpraktik på termin 12 – en »vinn-vinn«-situation

Debatt 04 APR 2018 Oexaminerade läkare skulle kunna få en bra introduktion till första linjens vård om universitetssjukvården kunde bli arbetsgivare och låta dem praktisera under sista terminen som nätdoktorer, med kompetent handledning av erfarna kliniska lärare, föreslår Susanne Bejerot. (13 kommentarer)

Apropå! Lärorikt fall av bältros med förlamning och smärta i benen

Debatt 29 MAR 2018 Per Herrström beskriver ett fall av bältros där flera kliniska särdrag skiljer sig från klassisk bältros. Fallet kan vara av värde att hålla i åtanke om man stöter på svårförklarliga fall av hälta eller ischiassmärta, skriver han. (1 kommentar)

Hög tid att planera undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna

Debatt 27 MAR 2018 Även oerfarna läkare förväntas i dag kunna arbeta på akutmottagningar. I praktiken har dock få läkarstudenter eller nyexaminerade läkare den kompetensen. Det är hög tid att planera för undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna.   ()

Vi diskuterar gärna hur vi kan förbättra utbildningsmiljön

Debatt 26 MAR 2018 Vi är beroende av studenternas medverkan för att kunna göra förbättringar, skriver universitetslektor Agneta Ekman, Sahlgrenska akademin, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Sveriges läkarförbund student Göteborg. Agneta Ekman välkomnar ett möte för att diskutera utbildningsmiljön. (1 kommentar)

Apropå! En distriktsläkares surrealistiska vårderfarenhet

Debatt 23 MAR 2018 Jag fick inte det jag ursprungligen sökt för – en professionell medicinsk bedömning och ett resonabelt samtal kring mina kanske inbillade symtom, konstaterar Klaus Stein, som efter lång tid med bland annat hosta, feber och anfåddhet blev patient. (18 kommentarer)

Apropå! »Alla vet att man ska äta frukt och grönt och röra på sig«

Debatt 22 MAR 2018 WHO har som mål att minska den globala dödligheten i livsstilssjukdomar med 25 procent till år 2025. För att nå dit krävs relevant och riktad information som når fram och kan påverka människor att göra hälsosamma val, skriver Alexandra Krettek och medförfattare. ()

Oacceptabel arbetsmiljö för läkarstudenter i Göteborg

Debatt 21 MAR 2018 Arbetsmiljön vid Sahlgrenska akademin är oacceptabel. Läkarstudenten Andreas Bruhn kräver, tillsammans med ordföranden i Sveriges läkarförbund student Göteborg, Elin Ekdahl, svar på hur problemen med det stora överintaget av läkarstudenter ska lösas. (11 kommentarer)

Mer kunskap behövs om bioidentiska hormoner

Debatt 20 MAR 2018 Hilde Löfqvist skriver i en debattartikel i Läkartidningen att vi även i Sverige bör kunna förskriva mikroniserat progesteron utan att behöva ansöka om licens. Kunskapsläget är dock fortfarande oklart, då det saknas randomiserade studier av bröst- och endometriesäkerhet, skriver Angelica Lindén Hirschberg. (1 kommentar)

Varning för DNA-test som marknadsförs på webben

Debatt 19 MAR 2018 Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten. ()

Sverige bör inrätta mottagning för stridsgasskadade patienter

Debatt 16 MAR 2018 Den 16 mars 2018 är det trettio år sedan staden Halabja i den kurdiska regionen av Irak attackerades med kemiska vapen. Hundratals offer för framför allt senapsgas har flyttat till Europa och Sverige. Det behövs en särskild mottagning för denna nya grupp av patienter i Sverige, skriver Faraidoun och Fazil Moradi. ()

Läkare bör erbjudas fortbildning i miljömedicin

Debatt 15 MAR 2018 Livsstilsfaktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet och alkohol har en självklar plats i samtalet mellan läkare och patient. Det är dags att ge miljöfaktorer plats i samtalet, skriver Anna Oudin och medförfattare. (2 kommentarer)

Delirium bör bedömas enhetligt och strukturerat i vården

Debatt 14 MAR 2018 Bristfällig kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal gör att det allvarliga tillståndet delirium är underdiagnostiserat och underbehandlat. Det konstaterar Yvonne A Johansson och medförfattare inför World Delirium Awareness Day. ()

Svårt att integrera vetenskaplig evidens inom kirurgin

Debatt 09 MAR 2018 Inom kirurgin leder resultat av kliniska studier sällan till förändring i klinisk praxis. Har svenska kirurger en särskild ovilja mot att rätta in sig i ledet och följa rekommenderade standardmetoder? undrar Pär Nordin och Andreas Wladis. (4 kommentarer)

Paradoxala resultat i jämförelse av sjukvård i 11 länder

Debatt 05 MAR 2018 I rapporten »Mirror, mirror« 2017 jämförs sjukvårdens resultat i 11 höginkomstländer. Rapportens paradoxala resultat illustrerar svårigheterna att jämföra och ranka olika sjukvårdssystem, skriver Gunnar Akner. (2 kommentarer)

Snedvriden debatt om psykisk ohälsa hos unga

Debatt 02 MAR 2018 I debatten om ökande psykisk ohälsa bland unga bör fokus riktas mot barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd. Matti Cervin vill se en omfattande satsning på området, bland annat ett utvidgat uppdrag och rätt kompetens på BUP.  ()

Apropå! Att ha råd med en mänskligare vård

Debatt 27 FEB 2018 I dag marginaliseras allt fler med »oklara« diagnoser, med ökad ohälsa och i vissa fall självmordsrisk som följd, skriver Birgitta Peilot. Hon efterlyser en mänskligare vård, en ny helhetssyn i vården och en förändrad sjukdomssyn. (2 kommentarer)

Vårdpersonal bör vara öppna för att dra nytta av e-hälsa

Debatt 26 FEB 2018 E-hälsa kan ge bättre vård och stärka patientens ställning. Hälso- och sjukvårdspersonal bör engagera sig i debatten och i utveckling av nya möjliga arbetssätt, skriver Mikael Hoffmann och medförfattare. (1 kommentar)

Vi behöver en rättssäker och trygg sjukskrivningsprocess

Debatt 23 FEB 2018 Det är viktigt att det förs en diskussion om läkarens roll i sjukskrivningsprocessen inom såväl kåren som Läkarförbundet, skriver Margaretha Lööf-Johanson. (1 kommentar)

Cervixcancer ökar – ny analysutrustning misstänkt orsak

Debatt 21 FEB 2018 De senaste åren har en oroväckande ökning av antalet kvinnor med livmoderhalscancer noterats. Det är fullt möjligt att ökningen beror på att landstingen investerat i en modernare analysutrustning för cytologisk screening, skriver Erik Wilander. ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.