Annons Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Jag är inbiten ateist som du«

Debatt 21 JUN 2018 Precis som Jakob Ratz Endler har jag starkt ogillat klyschor som är svåra att leva upp till, som ibland nästan blir ett hån mot oss som arbetar på golvet. Men den idéburna icke vinstsyftande vården har ändrat min ståndpunkt, skriver Joakim Crafoord i denna slutreplik i debatten om värdegrunder i Läkartidningen. ()

Vill förbundet begränsa konflikträtten?

Debatt 19 JUN 2018 Det kokar i många fackförbund just nu, och det är ett bra läge att gå samman och rekommendera regeringen att inte lägga fram förslag om lagändringar som hotar att begränsa strejkrätten, skriver Marja Forssman. ()

Förslaget framhäver avtalsvägen

Debatt 19 JUN 2018 Genom att Läkarförbundet och Saco, tillsammans med arbetsmarknadens parter, ånyo har tagit ansvar i en situation där enskilda händelser höll på att medföra ett förödande ingrepp i den svenska modellen har avtalsvägen, med konflikträtten, värnats och betonats., skriver Heidi Stensmyren i denna replik till ett debattinlägg av Marja Forssman i LT. (1 kommentar)

Dialogen med Försäkringskassan har äntligen återupptagits

Debatt 18 JUN 2018 Vi har haft ett första möte med Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör och enades då om att titta på frågor som Bengt Järhult ställer. Dialogen har alltså återupptagits, skriver Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, i denna kommentar till Bengt Järhults debattinlägg i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Läkarnas roll central om Vision e-Hälsa 2025 ska uppnås

Debatt 18 JUN 2018 Läkarkåren måste ha en central roll i såväl utveckling, införande och utvärdering av digitala lösningar som i de förändrade arbetssätt i vården som blir möjliga genom digitalisering, skriver Mattias Agestam och medförfattare. ()

Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«

Debatt 15 JUN 2018 Efter ett besök i Försäkringskassans nya Webcert vill Bengt Järhult (bland annat) att Läkarförbundet tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning. (6 kommentarer)

Vi klarar oss bättre utan klyschornas klokskap

Debatt 14 JUN 2018 I snart tio års tid har jag skrivit krönikor i Läkartidningen om allt från strutsar till stickor. Ingenting jag tidigare skrivit har givit en respons som kommer i närheten av vad krönikan om värdegrunder gjort. Det konstaterar Jacob Ratz Endler i sin replik på Joakim Crafoords kommentar på debattplats i LT. ()

Här finns möjligheten att spara 70 miljoner kronor per år

Debatt 11 JUN 2018 Sjukvården skulle kunna spara minst 70 miljoner kronor om året om resultaten från en engelsk studie gällande bedömning av graden av njursvikt också gäller för Sverige, skriver Lars Breimer. ()

Fokus var att öva sprängskador ur kirurgiskt perspektiv

Debatt 08 JUN 2018 Övningens primära fokus var att rent medicinskt öva sprängskador ur ett kirurgiskt perspektiv. Den var också ett sätt att stresstesta sjukhusets förmåga att omhänderta ett stort antal svårt skadade på kort tid. Det skriver övningsledaren för Liv i denna replik på Tom Lundins debattinlägg i Läkartidningen. ()

Dödshjälp bakom okunskapens slöja

Debatt 08 JUN 2018 Om vi i huvudsak utgår från behovs- och solidaritetsprinciper är det svårt att argumentera för en vård i livets slutskede baserad på hopp om tur i livets lotteri, skriver Niels Lynøe och medförfattare. Författarna föreslår att systemet i livets slutskede anpassas till vårt i övrigt rättvisa sjukvårdssystem.  (4 kommentarer)

Makan är den vanligaste njurdonatorn

Debatt 08 JUN 2018 Vid en tredjedel av alla njurtransplantationer i Sverige kommer njuren från en levande givare. Donation mellan makar visar störst könsskillnad. Hela 75 procent av sådana donationer sker från maka till make, konstaterar Ingela Fehrman Ekholm och Anette Lennerling. ()

Protein väcker starka känslor

Debatt 07 JUN 2018 Det har kommit många starka reaktioner på min medicinska kommentar om proteinintag, inte bara i läsarkommentarer i Läkartidningen utan även på annan plats. Denna replik gäller ett debattinlägg i LT av Tommy Lundberg och medförfattare, skriver Gunnar Johansson. ()

Ge chefsföreningen resurser att utveckla kurser och mentorskap

Debatt 07 JUN 2018 Läkare som blir chefer måste lämna modenyckerna när det gäller ledningsfilosofi och organisationstänkande och återgå till gammal beprövad erfarenhet, nämligen att styras av klassisk vårdetik, skriver Lars Jacobsson i en kommentar till en artikel i LT under »Signerat«. ()

Vi måste vänligt men bestämt ta över ledarpositionerna

Debatt 07 JUN 2018 Sveriges Läkarförbund har redan identifierat läkares chefsskap som en strategiskt viktig fråga, och arbetar nära Chefsföreningen i dessa frågor, skriver Anders Lundberg i denna replik till ett inlägg av Lars Jacobsson. ()

Även gamla klyschor kan innehålla en kärna av klokskap

Debatt 05 JUN 2018 Joakim Crafoord frågar sig här om det är värdegrunder i sig det är fel på, eller hur vi använder dem. Om en värdegrund har ryggrad blir den något som medarbetarna kan luta sig mot när tidsandans konjunktur viker, skriver han apropå en flitigt kommenterad krönika i LT av Jakob Ratz Endler. (3 kommentarer)

Dags att vara mer proaktiva mot missbruk av förskrivningsrätten

Debatt 04 JUN 2018 En genomgång av läkemedelsförskrivning i Stockholms län avslöjar att vissa läkare skriver fler recept på testosteron och tillväxthormon än endokrinologiska enheter i Stockholm. Detta leder till frågan huruvida läkemedel med missbrukspotential endast bör få förskrivas av enheter med endokrinologisk kompetens, skriver Mikael Lehtihet. (3 kommentarer)

Apropå! Artär eller ven?

Debatt 01 JUN 2018 Jonas Wuopio vill att praktiserande läkare försöker hitta borttappad (?) kunskap om vener och artärer, apropå ifrågasatta remisser med frågeställning DVT. (3 kommentarer)

Apropå! Katastrofövning utan psykotraumatologisk aspekt

Debatt 31 MAJ 2018 Det är förvånande att katastrofövningen »Liv« i Göteborg inte tycks ha inkluderat psykologiska, psykosociala och potentiella psykiatriska aspekter, anser Tom Lundin. (1 kommentar)

Stora vinster av att se över proteinintaget

Debatt 30 MAJ 2018 Ett upp till dubbelt så stort proteinintag som RDA rekommenderas för tränande indvidier, äldre och dem som vill gå ner i fettmassa. Detta är mycket viktigt utifrån en allt äldre population som kämpar mot förlust av muskelmassa, fallolyckor och förlorad autonomi i hemmet, skriver Tommy Lundberg och medförfattare i en replik på Gunnar Johanssons kommentar i LT om protein. ()

IVO:s handläggning försvårar möjligheten att lära av misstag

Debatt 30 MAJ 2018 Inspektionen för vård och omsorg arbetar, enligt uppgift med hur anmälningsfall ska kunna bidra till lärande och utveckling av vården. Utifrån den erfarenhet vi har av handläggningen kan vi inte se att så sker, skriver styrelsen för Svensk förening för patologi. (1 kommentar)

Upphäv beslutet om rikssjukvård inom viss barn- och ungdomskirurgi

Debatt 29 MAJ 2018 Beslutet om rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi bör upphävas och utvecklas vidare inom den nya processen för nationell högspecialiserad vård som träder i kraft första juli 2018, skriver Rolf Christofferson. ()

Rikssjukvårdsuppdraget innebär ett stort åtagande

Debatt 29 MAJ 2018 Genom att samla viss avancerad barn- och ungdomskirurgi till färre enheter ges bättre förutsättningar för att öka kvaliteten på vården, bedriva forskning samt göra vården mer jämlik, skriver Kristina Wikner, Socialstyrelsen, i denna replik på ett debattinlägg i LT av Rolf Christofferson. (1 kommentar)

Professionen missar målet i debatt kring migränvården

Debatt 28 MAJ 2018 Det finns stora samhällsekonomiska besparingar att göra inom vården, socialförsäkringen och landets produktionsbortfall genom en bättre utförd vård av patienter med svår huvudvärk, skriver Anna Karin Wallberg apropå en debatt i Läkartidningen. ()

Tvångsmässig träning måste tas på allvar

Debatt 28 MAJ 2018 För 15 år sedan var de vanligaste symtomen vid ätstörning kräkning och hetsätning, i dag är det träning. Träning ska vara tryggt och positivt för alla. Genom att ta tvångsmässig träning på allvar kommer vi närmare det målet, skriver Emma Forsén Mantilla och medförfattare. ()

Selektiv nivåstrukturering av svensk kirurgi behövs

Debatt 25 MAJ 2018 Sjukvården måste fungera väl för alla, oavsett var i landet man bor. Samtidigt kan vi inte avstå från en selektiv, genomtänkt och balanserad nivåstrukturering av de avancerade operationer där detta påtagligt förbättrar överlevnaden hos patienterna. Det skriver åtta professorer i kirurgi på debattplats i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Staten och professionen bör styra offentlig sjukvård i framtiden

Debatt 25 MAJ 2018 Endast med kompetent ledarskap och statligt huvudmannaskap kommer förtroendet och arbetsglädjen åter i svensk offentlig vård, skriver Bertil Sjölund. (8 kommentarer)

Jag hoppas att Irene Svenonius tänker lyssna på professionen

Debatt 24 MAJ 2018 Vi socialdemokrater träffar såväl läkarnas representanter som Kommunal och Vårdförbundet regelbundet och har använt deras inspel när vi utformat vår politik, skriver Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, i denna replik till finanslandstingsrådet (M) Irene Svenonius. ()

Svensk fastläkarreform 2020 – förutsättning för vård i världsklass

Debatt 21 MAJ 2018 Som snart färdig allmänspecialist vill Morten Agger se en primärvårdsreform där han kan bli fastläkare och egenföretagare. För att axla ansvaret som allmänläkare är en reform av sjukvården och utbyggnad av primärvården nödvändig, anser han. (11 kommentarer)

Vårdnivå saknas för liten men viktig patientgrupp

Debatt 18 MAJ 2018 I dag saknas en vårdnivå för patienter med kroniskt behov av andningsstöd, urträning ur andningsstöd och avancerad rehabilitering. En stor del av denna lilla patientgrupp borde vårdas utanför akutsjukhusen på kliniker med anpassad vård, rehabilitering, omvårdnad och hemplanering, skriver Anna Cedborg och medförfattare. ()

Syftet var att öka medvetenheten

Debatt 16 MAJ 2018 Att använda en enstaka studie som allmänt stöd för universell screening för Lynchs syndrom vid all urotelialcancer ställer vi oss avvaktande skeptiska till. Det skriver författarna till en översikt gällande Lynchs syndrom i LT i denna replik på en debattartikel av Fredrik Liedberg och Mef Nilbert.  ()

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.