Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE33 Lakartidningen.se 2013-08-15

Replik till Sven Grützmeier och Jonas Tovi: Minoriteter upplever alltid olägenheter

Bror Gårdelöf
anestesiöverläkare, Linköping
Bror.Gardelov@lio.se

Det mesta i Sven Grützmeiers och Jonas Tovis artikel »Doktorn, var är din HBTQ-patient?« (LT 29–31, sidan 1356) är förstås bara att instämma i. Det är utmärkt att kriminalisering och sjukdomsstämpling av »avvikande« sexuella preferenser tagits bort, och att öppenheten för HBTQ ökar i samhället – även om det säkert kan bli ännu bättre. Likaså kan vården utvecklas för ett bättre bemötande av HBTQ-personer.

Men om en HBTQ-person känner sig provocerad eller kränkt (detta numera absurt missbrukade ord i svenskan!) av att någon inom vården gör misstaget att tro att hen lever i ett »heteronormativt förhållande« sitter nog problemet i individens huvud, inte i vårdapparaten. Sådana misstag torde praktiskt taget alltid orsakas av slentriantänkande, det vill säga det finns ingen illasinnad baktanke. Författarnas förslag att man regelmässigt skulle fråga vilket kön patientens eventuella partner har skulle måhända provocera betydligt fler!  

Som vänsterhänt har jag levt hela mitt liv i en tillvaro skapad för högerhänta. Detta medför en del olägenheter, men jag har aldrig ens funderat över att situationen på något sätt skulle vara kränkande! (Jag hade turen att börja skolan så pass sent under förra seklet, att ingen tvingade mig att skriva med höger hand etc.)

Mer eller mindre skämtsamma benämningar som »skevhänt« (vanligt på Västkusten) eller boxningstermen »south paw« har inte heller varit något problem. Att jag tillhör en minoritet har alltid varit lika självklart som att jag inte är »onormal«. För HBTQ-personer bör detta vara lika självklart, eftersom statistik visar att så är fallet.

HBTQ-personer har samma självklara rättighet som alla andra till respektfullt bemötande inom vården, men att ta illa vid sig för att någon inte med automatik förutsätter att man tillhör en minoritet är onekligen att vara känslig i överkant!

Kommentarer (9)

 • Heteronormativitet?

  2013-08-15 19:06 | Själv homosexuell och läkare noterar jag alltid hur kollegor och kandidater ställer frågan om "relationsstatus". Om man frågar huruvida patienten är ensamstående eller lever i ett förhållande, så uppfattar jag det som extra kompetent både när jag är patient och läkare. Som patient blir jag oftast tillfrågad om jag är gift. Inte så sällan har doktorn blivit generad när jag svarat att jag lever i ett partnerskap med en man. Några har nästan bett om ursäkt för sin oförsynta fråga när de upptäckt att den lett till ett svar som blev mer än de bett om. Då brukar jag skämta till det för att lätta upp stämningen, och framhålla att min sambo är intensivvårdssköterska på thorax och väl kvalificerad att hålla reda på mitt blodtryck och mina mediciner.

  Det är en bagatell, tycker jag. Där är vi ense. Men med en mindre bekväm patient kanske man missar något väsentligt, när patienten svarar nej på frågan om man är gift. Kanske finns det ändå en resursperson av motsvarande kvalitet som kan vara ett stöd för patienten i olika medicinska sammanhang - som kan hjälpa till med att hålla reda på mediciner och compliance, övervaka suicidalitet, komplettera anamnes osv.

  Långt ifrån att känna mig kränkt så noterar jag ändå att vissa kolleger har grepp om situationen, medan andra inte riktigt hänger med på noterna. Och så är det väl med alla doktorer, att vi har olika fallenhet och kompetenser.

  Men det kan vara ett bra tips för den kollega som vill förbättra sin socialmedicinska färdighet. Relationsstatus är mycket mer än en fråga om man är gift eller inte. Ibland kan det vara av värde att göra en mer fullständig utredning av patientens resurser i form av kontaktnät och nära relationer.

  Lars Bohman, dr, Pensionerad

  Jäv:

 • Varför inte provocera då?

  2013-08-15 22:15 | Ditt resonemang att man med automatik inte kan förutsätta att någon är i en minoritetsgrupp får mig att tänka att du trots allt positivt accepterar begreppet. Du har rätt i att det kan vara svårt att förutsätta minoriteters olikheter i en omvärld som präglas av den normgivande majoritets värderingar. Det som däremot blir obegripligt är vad det är som du då beklagar? Att du fått veta att du brustit i kunskap och respekt och därför kanske bör uppgradera ditt medvetande? Vad kan vara fel med detta? Borde du inte istället vara tacksam över att du i din närmiljö och i ditt dagliga liv fått lära dig något du uppenbarligen förbisett. Liknelsen med att vara vänsterhänt är så absurd att du säkert, när du fått tänka till lite på det, förstår det själv. Åtminstone om du tar dig en funderare på när din vänsterhänthet senast satte dig i riskzonen för våld, glåpord eller dina vänsterhänta medmänniskor i vissa länder riskerade att avrättas. Med det perspektivet är det kanske lättare att förstå att HBTQ-personer försöker påkalla förändring var helst behov av det finns. Det handlar om betydligt större saker än "en del olägenheter" som du säger att du upplevt som vänsterhänt. Måhända skulle vissa personer ta illa upp att få frågan vilket kön deras partner har. Troligen med samma obehag som somliga upplevde frågan om de trodde att jorden var rund, inte platt. Det kom vi över. Då kommer vi säkert över det med att få frågan vilket kön min partner har. Kanske i en framtid att personer som du slutar att överhuvudtaget reflektera över något annat än att människor lever på väldigt många olika sätt, och det kan innebära att en och annan annorlunda tanke bör få slå rot i allas våra huvuden. Innebär det att någon blir provocerad så låt det ske. Oändligt mycket gott har kommit in i denna värld för att någon vågat provocera!

  Christine Hellsten, Admin , Göteborg

  Jäv:

 • Om "kränkthet"

  2013-08-16 05:27 | Liknelser i all ära, men i sammanhanget anser jag inte att det är särskilt relevant huruvida vänsterhänta känt sig kränkta eller ej av nedsättande termer. HBTQ-personer trakasseras, misshandlas och mördas världen över på grund av sin läggning. Jag tror att det finns en något större grund för "känsligheten" för särbehandling hos denna grupp än hos vänsterhänta som fått använda saxen för högerhänta hela sitt liv.

  Sofia Lundgren, AT-läkare, SUS Malmö

  Jäv:

 • Kan vi hålla oss till saken?

  2013-08-16 12:23 | Till Sofia Lundgen: Läs innantill! I mitt inlägg ovan står ordagrant att HBTQ-personer har samma självklara rättighet som alla andra till respektfullt bemötande inom vården. Att de beklagligtvis behandlas mycket illa inom många andra områden och lever i fara för livet i åtskilliga länder vet vi, och civiliserade personer tar skarpt och oreserverat avstånd från sådant - men det är inte vad jag tar upp i inlägget ovan.

  Dessutom påpekar jag särskilt att om man inom vården råkar anta att en HBTQ-person lever i ett heternormativt förhållande utgör detta inte särbehandling - snarare tvärtom! Det är bara ett misstag.

  Vad som däremot SKULLE vara särbehandling är om man anser sig tvungen att behandla HBTQ-personer med "psykologiska silkesvantar" - utifrån antagandet att de inte klarar av att bemötas på samma sätt som andra! Men det är måhända en politiskt korrekt särbehandling?

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Generellt förlegade begrepp

  2013-08-16 16:49 | För Lars Bohman vill jag bara påpeka att frågan om man är gift eller inte inte på något sätt är heteronormativ - numera kan homopar gifta sig lika mycket som heteropar.

  Personligen tycker jag att själva frågan "är du gift?" i sig är lite förlegad och "giftas-normativ", särskilt i ett land som Sverige där en stor del av alla par lever tillsammans utan att vara gifta ...

  Inom vården ställer man ju frågan ofta för att få reda på om man har någon därhemma som kan ta hand om en - varför inte fråga just detta? Det kan ju faktiskt röra sig om ett barn eller till och med en god vän som man bor med. Frågar man om man lever i ett förhållande kan ju personen faktiskt göra det utan att bo med personen/personerna i fråga.

  Ett annat, mycket enkelt alternativ är: "Har du någon sambo?" – ytterligare ett könsneutralt uttryck som kan referera till en partner man är gift med eller inte.

  Jag håller med om att det kanske snackas lite för mycket plattityder kring minoriteter vad gäller saker som egentligen är oväsentliga - däremot så tycker jag att finns det stereotyp-neutrala uttryck för något (vad som helst egentligen, det kan handla om att man kanske inte frågar om just negerbollar utan talar om chokladbollar i stället) kan man väl bemöda sig om att använda dessa för att minimera möjliga sårade känslor och upprätthålla en god allians med patienten? Bara en tanke.

  Ewa Agami, leg läkare, Psykiatri Södra Stockholm

  Jäv:

 • Homoäktenskap

  2013-08-19 09:39 | Ewa Agami kanske bara vill utbilda mig i största allmänhet när hon framhåller att homosexuella numera faktiskt kan gifta sig. Jag har inte påstått motsatsen eller fördenskull hävdat att frågan huruvida man är gift skulle vara heteronormativ, vilket jag dock förmodar att den oftast är.

  Att kartlägga boendeförhållanden med frågan om man har en sambo är ett steg framåt men missar kanske ett hemmavarande barn eller en förälder, släkting eller arbetskamrat som man sammanbor med. Det framgår inte heller om man bor i en studentkorridor med täta sociala kontakter eller om man har en "särbo". Man missar även om patienten ifråga bor på en institution för särskilt behövande eller i ett kollektiv.

  Det understryker vad jag sa i mitt förra inlägg om att en utredning av socialt kontaktnät med fler än en fråga ibland kan vara befogad.

  Lars Bohman, dr, pensionerad

  Jäv:

 • Tonen i artikeln känns fel

  2013-08-19 13:40 | Visst kan artikeln ha en poäng i att man bör se upp med uttryck som »kränkt«. Men HBT-personer har en speciell problematik där sjukvården behöver bli bättre på bemötande (jag lämnar detaljer därhän). Jämförelsen mellan vänsterhänthet och HBT känns något plump.

  Benny Fhager, överläkare, Neuropsykiatri/SU Mölndal

  Jäv:

 • Av största vikt att Läkarförbundet deltar i nästa års Pride

  2013-08-20 14:40 | Som kliniker består patientmötet av två grundpelare: anamnes och status. Anamnesupptagning är ett enormt viktigt redskap för att få en bakgrund på personen vi har framför oss, att arbeta fram olika differentialdiagnoser samt för att få bättre insikt i vilken kontext en patient som söker vår hjälp lever i. Det Gårdelöf, och många med honom, fullkomligt missar är att vi lätt börjar ställa fel frågor - för att vi har snabba synapser som direkt tänker tanken att en kvinna med ring på sitt finger är gift med en man.

  Problemen är flera:
  1. Om en läkare ska skriva ut en patient kan det vara avgörande att veta huruvida personen har stöd och hjälp hemma för att klara vardagssituationer. Huruvida det är en partner, en vän, ett barnbarn eller hemtjänsten kan självklart vara relevant - däremot är den primära frågan sällan könet på den personen.
  2. I vissa sammanhang är det tvivelaktigt viktigt att få insikt om hur, och med vilka, en patient har sexuella relationer med. Det kan vara svårt att prata om - men igen: att inleda med att fråga om en patient är sexuellt aktiv, att vidare fråga vilka personen har sexuella relationer med tar en skicklig kliniker en mycket längre bit på vägen fram till klinisk misstanke än en kliniker som är mentalt låst vid att "en man nog har sex med en kvinna".

  Resonemanget med vänsterhänthet är dels ett plumpt sätt att förminska debatten rörande HBTQ-personers vardag, men också haltande, och kan kort sammanfattas med att det i vissa fall kan vara helt avgörande om en person är vänster- eller högerhänt. Men, det är endast en oskicklig kliniker som missar att fråga om detta om det till exempel rör sig om en handskada eller vid halvsidig förlamning. Det handlar således inte om att vara kränkt som Gårdelöf tycks tro, det handlar om att läkare ska ha möjlighet att sköta sitt arbete.

  Sammantaget gäller följande: de frågor vi ställer patienter handlar oftast om att få bättre insikt i symtom, för att förstå en patients sociala sammanhang eller för att komma underfund med hur vi kan hjälpa personen i fråga. Mot bakgrund av detta bör vi fundera över hur vi bättre kan formulera våra frågor för att undvika misstaget att missa viktig information. Att bemöta patienter på lika villkor handlar både om att det är en viktig princip som vi bör söka implementera i vårt arbete - men också ett verktyg för att öka vår möjlighet att utföra vårt arbete på bästa sätt. Så istället för att förminska problematiken, som både patienter och medarbetare kan känna av, borde Sveriges läkarförbund fortsätta att visa sig som ett öppet och inkluderande förbund. Ett förbund som bejakar alla patienter, och alla sina medlemmar, torde vara något som ligger i samtliga medlemmars intresse, vi anser därför att det är av största vikt att Sveriges läkarförbund deltar även på nästa års Pride och fortsatt arbetar för en konstruktiv diskussion om hur vi kan bli bättre.

  Anna Bergström
  med dr och forskare vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet; med kand, Karolinska institutet

  John Maret-Ouda
  med kand, Karolinska institutet; styrelseledamot, MSF Stockholm
  john.ouda@gmail.com

  , ,

  Jäv:

 • Som sagt: Kan vi hålla oss till saken?

  2013-08-21 19:45 | Analogin med vänsterhänthet var precis, vad rubriken säger: Minoriteter upplever alltid olägenheter. Att tre personer finner den plump (!), tar jag med (förvånad) ro.

  Till Anna Bergström och John Maret-Ouda: det finns inte en rad i artikeln som argumenterar mot ett förfinat sätt att ta upp anamnes (sådant vore professionellt självmål) - bara ett påpekande att om läkaren råkar formulera sig mindre bra finns inga rimliga skäl att förutsätta kränkande avsikt. Doktorn har bara gjort ett misstag - som lämpligen hanteras med en smula överseende humor, vilket Lars Bohmans första inlägg illustrerar på ett ypperligt sätt.
  Analogin med vänsterhänthet avsåg "det vanliga samhället" - naturligtvis inte professionella vårdinsatser vid svår handskada eller hemipares!

  Till Christine Hellsten: "Personer som jag" har inte slutat "att över huvud taget reflektera över ... att människor lever på väldigt många olika sätt". Det VET vi.

  Sedan drygt ett decennium ansvarar jag för anestesierna vid obstetriska och gynekologiska ingrepp på ett universitetssjukhus. Naturligtvis träffar jag därmed av och till homosexuella par som väntar barn, eller där en av dem skall opereras. I samband med den preanestetiska bedömningen anar jag ibland en viss misstänksamhet - som brukar försvinna inom ett par minuter, när paret inser att jag a) tar deras relation som en fullständig självklarhet samt b) fokuserar på uppgiften: att ta min del av ansvaret för att patienten skall genomgå det aktuella vårdtillfället på ett så positivt sätt som omständigheterna tillåter - avseende såväl psyke som soma.

  Med detta avslutas mitt deltagande i denna debatt.

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons