Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMHU Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-17

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan

Försäljningen av stora fyrverkeriraketer till allmänheten förbjuds i Sverige från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som inträffade vid nyår för knappt två år sedan och som rapporterades i Läkartidningen. 

Shulin Nie
teknisk handläggare, Farliga ämnen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad
Shulin.Nie@msb.se

Fyrverkerier är festliga men kan också orsaka allvarliga olyckor. Olyckorna beror oftast på fel­aktigt handhavande och mera sällan på produktfel.

I dag finns ett EU-direktiv som reglerar vilka krav en fyrverkeripjäs ska uppfylla. Dessutom finns Europastandarder som specificerar hur en pjäs kan vara uppbyggd. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får användas. 

Fyrverkerier kan delas in i två kategorier beroende på användningsområde: de som får användas endast av professionella (personer med specialistkunskap) och de som får användas av allmänheten. För professionella finns ingen begränsning utan det är deras kunskaper om fyrverkerier som avgör vad de får använda. Däremot finns det en detaljerad reglering av vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. 

Fyrverkerier som säljs till allmän­heten får inte kunna orsaka allvarliga skador vare sig vid korrekt användning eller vid felaktigt handhavande. Fyrverkerier finns i många typer, och ra­keter är bara en av dem (Figur 1).

Vid en olycka nyåret 2011–2012 träffades en 13-årig pojke av en raket, vilket ledde till att han fick livshotande ska­dor. Pojken överlevde olyckan, men hans vänstra ben måste amputeras. Olyckan rapporterades i Läkartidningen 51–52/2012 (sidorna 2332-3).

Utredningen kunde inte identifiera vilken typ av raket som hade använts. Den allmänna uppfattningen bland nationella och internationella experter var att en raket avsedd för allmänheten inte kunde ha orsakat så allvarliga skador. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslöt därför att genomföra en studie om skadepotential hos de raketer som finns tillgängliga för allmänheten på den svenska marknaden. Studien genomfördes under hösten 2012 och tidigt våren 2013. Utvalda raketer testades mot mål av aluminium, tvålblock och grislår.

Resultatet var häpnadsväckande. Raketer med mer än 90 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Studien visade att sådana raketer kan tränga in i mäns­­­klig vävnad och med efterföljande explosion åstadkomma dödliga skador. Figur 2–4 visar hur raketskjutningen mot grislår gick till, några sekvenser från höghastighetsvideo samt skador på grislåret. Filmen finns nu utlagd på YouTube: http://youtu.be/NWCF74DAQag

Resultatet av studien visar att sådana raketer inte bör tillåtas för allmänheten. Allmänhetens tillgång till stora raketer kommer därför att förbjudas.

När det stod klart vilken stor fara ­­som är förknippad med stora raketer bestämde sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ändra reglerna om vilka raketer som får säljas till allmänheten. Raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser kommer inte att få säljas till eller användas av allmänheten. 

Redan i februari 2013 gick vi ut med information till hela fyrverkeribran­schen om det kommande förbudet mot stora raketer för att förhindra att stora raketer importeras innan de nya reglerna hinner träda i kraft. De nya reglerna är nu klara och träder i kraft från och med den 15 april 2014.

På webbplatsen »Din säkerhet« http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Fyrverkerier/ finns många goda råd till allmänheten om hur fyrverkerier kan användas säkert. 

De viktigaste råden är:

  • Köp inte stora raketer. Det finns andra fyrverkerier, till exempel fyrverkeritårta, som är betydligt enklare och säkrare att använda och som har finare effekter.
  • Låt aldrig personer under 18 år hantera fyrverkerier.
  • Lär dig använda de pjäser du köpt ­genom att läsa bruksanvisningen 
  • och iaktta det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen – i regel 25 meter för större pjäser.
  • Raketer ska avfyras från en stadig ­avfyrningsanordning, till exempel en ramp av en stege (Figur 1).

Studien om skadepotential hos raketer har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Totalförsvarets forsknings­institut i Grindsjön. Shulin Nie och ­Mikael Ekeberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Reine Adolfsson och Patrik Krumlinde från Totalförsvarets forskningsinstitut har utfört försöken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktar ett stort tack till Carl ­Johan Tiderius och medför­fattare för deras initiativ att uppmärksamma oss på olyckan samt Carl ­Johan Tiderius stora engagemang i utredningen. In­satserna ökar förutsättningarna för ett säkrare nyårsfirande.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons