Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMHU Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-17

Stora fyrverkeriraketer förbjuds efter svår olycka för två år sedan

Försäljningen av stora fyrverkeriraketer till allmänheten förbjuds i Sverige från den 15 april 2014. Bakgrunden är den svåra olycka som inträffade vid nyår för knappt två år sedan och som rapporterades i Läkartidningen. 

Shulin Nie
teknisk handläggare, Farliga ämnen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad
Shulin.Nie@msb.se

Fyrverkerier är festliga men kan också orsaka allvarliga olyckor. Olyckorna beror oftast på fel­aktigt handhavande och mera sällan på produktfel.

I dag finns ett EU-direktiv som reglerar vilka krav en fyrverkeripjäs ska uppfylla. Dessutom finns Europastandarder som specificerar hur en pjäs kan vara uppbyggd. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som reglerar vilka fyrverkerier som får användas. 

Fyrverkerier kan delas in i två kategorier beroende på användningsområde: de som får användas endast av professionella (personer med specialistkunskap) och de som får användas av allmänheten. För professionella finns ingen begränsning utan det är deras kunskaper om fyrverkerier som avgör vad de får använda. Däremot finns det en detaljerad reglering av vilka fyrverkerier som får säljas till och användas av allmänheten. 

Fyrverkerier som säljs till allmän­heten får inte kunna orsaka allvarliga skador vare sig vid korrekt användning eller vid felaktigt handhavande. Fyrverkerier finns i många typer, och ra­keter är bara en av dem (Figur 1).

Vid en olycka nyåret 2011–2012 träffades en 13-årig pojke av en raket, vilket ledde till att han fick livshotande ska­dor. Pojken överlevde olyckan, men hans vänstra ben måste amputeras. Olyckan rapporterades i Läkartidningen 51–52/2012 (sidorna 2332-3).

Utredningen kunde inte identifiera vilken typ av raket som hade använts. Den allmänna uppfattningen bland nationella och internationella experter var att en raket avsedd för allmänheten inte kunde ha orsakat så allvarliga skador. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslöt därför att genomföra en studie om skadepotential hos de raketer som finns tillgängliga för allmänheten på den svenska marknaden. Studien genomfördes under hösten 2012 och tidigt våren 2013. Utvalda raketer testades mot mål av aluminium, tvålblock och grislår.

Resultatet var häpnadsväckande. Raketer med mer än 90 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Studien visade att sådana raketer kan tränga in i mäns­­­klig vävnad och med efterföljande explosion åstadkomma dödliga skador. Figur 2–4 visar hur raketskjutningen mot grislår gick till, några sekvenser från höghastighetsvideo samt skador på grislåret. Filmen finns nu utlagd på YouTube: http://youtu.be/NWCF74DAQag

Resultatet av studien visar att sådana raketer inte bör tillåtas för allmänheten. Allmänhetens tillgång till stora raketer kommer därför att förbjudas.

När det stod klart vilken stor fara ­­som är förknippad med stora raketer bestämde sig Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ändra reglerna om vilka raketer som får säljas till allmänheten. Raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser kommer inte att få säljas till eller användas av allmänheten. 

Redan i februari 2013 gick vi ut med information till hela fyrverkeribran­schen om det kommande förbudet mot stora raketer för att förhindra att stora raketer importeras innan de nya reglerna hinner träda i kraft. De nya reglerna är nu klara och träder i kraft från och med den 15 april 2014.

På webbplatsen »Din säkerhet« http://www.dinsakerhet.se/Farliga-amnen/Fyrverkerier/ finns många goda råd till allmänheten om hur fyrverkerier kan användas säkert. 

De viktigaste råden är:

  • Köp inte stora raketer. Det finns andra fyrverkerier, till exempel fyrverkeritårta, som är betydligt enklare och säkrare att använda och som har finare effekter.
  • Låt aldrig personer under 18 år hantera fyrverkerier.
  • Lär dig använda de pjäser du köpt ­genom att läsa bruksanvisningen 
  • och iaktta det säkerhetsavstånd som anges i bruksanvisningen – i regel 25 meter för större pjäser.
  • Raketer ska avfyras från en stadig ­avfyrningsanordning, till exempel en ramp av en stege (Figur 1).

Studien om skadepotential hos raketer har genomförts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Totalförsvarets forsknings­institut i Grindsjön. Shulin Nie och ­Mikael Ekeberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Reine Adolfsson och Patrik Krumlinde från Totalförsvarets forskningsinstitut har utfört försöken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktar ett stort tack till Carl ­Johan Tiderius och medför­fattare för deras initiativ att uppmärksamma oss på olyckan samt Carl ­Johan Tiderius stora engagemang i utredningen. In­satserna ökar förutsättningarna för ett säkrare nyårsfirande.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons