Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRHF Lakartidningen.se 2014-02-18

Läkare som vill knäcka extra bör välja auktoriserade bemanningsföretag

Genom att välja att arbeta för bemanningsföretag som är auktoriserade kan man som enskild läkare bidra till en tryggare och mer långsiktig relation mellan branschen och landstingen. Detta är avgörande för att användningen av resursläkare ska ses som en tillgång och inte en börda.

Eva Domanders
vd, Dedicare Doctor AB; styrelseledamot i Bemanningsföretagen/Almega
eva.domanders@dedicare.se

Börje Eriksson
allmänläkare; vd, Skandinavisk Hälsovård AB

I samhällsdebatten framförs ofta att resursläkare och annan resurspersonal i vården är dyrt och dåligt. Bristen på läkare och sjuksköterskor gör det dock nödvändigt att försöka hushålla med och fördela den kompetens vi har på ett så effektivt sätt som möjligt.

Auktoriserade bemanningsföretag tillför vården nödvändig personal för att vårdcentraler ska kunna hållas öppna och operationer kunna utföras. De läkare som arbetar via bemanningsföretag är en viktig resurs för vården. Vi väljer därför att kalla dem resursläkare, inte hyrläkare, för att markera att de utgör en viktig del av vårdapparaten.

I dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare tolv patienter per dag, vilket innebär att över 11 000 patienter dagligen får träffa en läkare. Genom att läkare via oss »extraknäcker« på lediga dagar, lediga veckor eller efter pensionering – en del väljer att arbeta som resursläkare en tid i livet eller längre – får samhället tillgång till långt fler läkare än vad man annars hade fått.

Resursläkare avlastar, betar av toppar och tillhandahåller kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen. Det gäller inte minst i glesbygd där det ofta är svårt att hitta en ersättare när ordinarie personal är borta eller där det överhuvudtaget inte finns fast anställd personal att tillgå. Resursläkare bidrar till minskad press och motverkar att den fasta personalen blir överbelastad.

Vi företräder seriösa bemanningsföretag som erbjuder människor i vården en alternativ anställningsform för dem som värdesätter frihet och flexibilitet i arbetslivet – antingen under hela yrkeslivet eller under vissa perioder. Genom att personalen får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med varierat innehåll breddar man sin kompetens och erfarenhet. Detta kan vara avgörande för att många ska stanna inom yrket.

Tyvärr är inte alla bemanningsföretag inom vården seriösa. Det finns företag som inte bryr sig om att se till att rätt läkare hamnar på rätt plats, som inte säkerställer långsiktighet i sina leveranser och som inte utför uppföljning och vidareutveckling av relationen till landstingen. Det är ofta dessa bemanningsföretags agerande som gör att resursläkare generellt har dåligt rykte i samhällsdebatten.

Seriösa bemanningsföretag inom vården är auktoriserade och har kollektivavtal med Läkarförbundet. Auktorisationen utförs av Bemanningsföretagen, en branschorganisation med rigorösa medlemskrav. Bland annat krävs det att man har kollektivavtal inom det område där man verkar. Auktoriseringen innebär också följsamhet gentemot etiska regler, att man har ansvarsförsäkring, tillämpar transparens vad gäller bokslut och att man underställer sig en årlig granskning av verksamheten. Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa och uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det borde därför vara självklart för Läkarförbundets medlemmar att välja ett auktoriserat bemanningsföretag när de ska arbeta som resursläkare.

Debatten om personalsituationen i vården är viktig och något vi välkomnar. Den måste dock fokusera på rätt sak: hur vi tillsammans kan hantera den långsiktiga personalbristen inom den svenska hälso- och sjukvården. Här spelar enskilda läkare en stor roll. Genom att arbeta endast för auktoriserade bemanningsföretag bidrar man till att säkerställa en trygg och långsiktig försörjning av läkare till en vård som har permanent brist på vårdpersonal.

 

Kommentarer (6)

 • Okidoki

  2014-02-19 14:44 | Jag har jobbat för ca 10 olika bemanningsföretag, främst välkända auktoriserade men även några mindre kända.
  Märker överlag ingen stor skillnad, det är mer upp till bemanningskonsulten snarare än bolaget som sådant.
  Betyder auktorisation och kollektivavtal med Läkarförbundet något speciellt? Jag har endast märkt att man får obligatoriska papper där man ska skriva under att man uttryckligen avstår från tjänstepension (Dedicare har detta). Vad det tillför för värde vet jag knappast. Läkarförbundet är ju för övrigt inte ett dyft intresserat av resursläkares arbetsvillkor och löner.
  Jag skulle vilja ha tydligare motivering.

  En del bemanningsbolag verkar mera intresserade av att hålla arbetsgivaren nöjd än läkaren och har för låga priser. Arvodet brukar styra vem jag väljer att arbeta för.

  Jan Johansson, resursläkare, Götaland

  Jäv:

 • Det är värt att jobba för auktoriserade bemanningsföretag med kollektivavtal!

  2014-02-19 19:27 | Tack för dina värdefulla synpunkter Jan. Jag vill poängtera att vi som har kollektivavtal gör skillnad för dig som läkare. Betänk att någonting händer dig till och från och under arbetet. Det är då man märker skillnaden. Detta hände oss på Dedicare under hösten då en av våra läkare blev påkörd av en bil och nu inte kan arbeta mer i sin profession. Det är klart att det gör skillnad när han nu får ersättning för förlorad inkomst.

  Men som du säger är det viktigt att ni resursläkare känner förtroende för oss auktoriserade bolag och att vi tillsammans ses som en tillgång och inte en börda för samhället.

  Vi auktoriserade bolag har etiska regler att följa, vi blir årligen granskade angående bl a bokslut, att vi följer de skatteregler som gäller. Alltså ej betalar traktamente och förmånsbeskattar resor och boenden, det är viktigt.

  Våra kunder – landsting, regioner och privata vårdgivare – ska känna att vi eftersträvar en långsiktig relation som bygger på förtroende, kvalitet, kontinuitet och ett gott samarbete med våra ramavtal.

  Så återigen, tillsammans för en bättre vård. Slutligen är det patientens behov som står i centrum, det är deras rätt till en tillgänglig och kvalitativ vård som är huvuduppgiften.

  Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor, ledamot bemanningsföretagen styrelse,

  Jäv:

 • Utpressningsläkare

  2014-02-19 21:07 | Får jag inte så mycket, kommer jag inte.

  Bo Sevastik, leg läk, stockholm

  Jäv:

 • Eget bolag

  2014-02-20 10:02 | Vi är en del hyrläkare som har egna bolag och anlitas som "underleverantörer" av bemanningsföretagen. Vi betalar själva ansvarsförsäkring, yrkesförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring, sociala avgifter, traktamenten, resor ... Varför ska vi välja endast auktoriserade bolag?

  Marianne Klint, specialist i allmänmedicin, primärvården

  Jäv:

 • Strata egen konsultfirma!

  2014-02-20 11:11 | Som pensionerad ögonläkare med en del olika uppdrag har jag funnit en mängd fördelar med att starta en enskild firma och fakturera direkt från denna! Ett flertal fördelar är uppenbara: Ingen som skär emellan, man kan tillgodogöra sig lägre arbetsgivaravgift, sätta av mer till pension, skjuta ersättning framför sig, tillgodogöra sig jobbskatteavdrag, göra avdrag för fortbildning och kontorsutrustning m m. Det gäller förstås att ha kontroll på skatten ...

  Magnus Gjötterberg, ögonläkare, Olka

  Jäv:

 • Resursläkare förtjänar ett bättre rykte!

  2014-02-20 11:38 | Jag håller helt med Dedicare Doctors VD i hennes svar, men vill gärna lägga till några aspekter:

  För läkaren kan det göra stor skillnad att de auktoriserade företagen, vars ekonomi är mera transparent, löper en mindre risk för betalningsinställelse. De företag i branschen som försvunnit de senaste åren p g a konkurs är alla eller till övervägande del icke-auktoriserade. Det kan nog vara en god idé att alltid begära förskottsbetalning hos de bolagen, och alltid om de uppger att de betalar resor och bostäder utan förmånsbeskattning!

  Den som väljer att ta risken att jobba för dessa företag ska granska anställningskontrakten extra noga, då det där kan finnas underligheter, som strider mot arbetsrätten. Det är också viktigt att företaget försöker följa arbetstidslagen, vilket det slarvas mycket med.

  Jan nämner bemanningskonsulterna, och för dessa är kollektivavtalen ännu viktigare. Det finns exempel på mycket märkliga löne- och anställningsvillkor hos små icke-auktoriserade bolag, och det är viktigt att tänka även på den kontorspersonal, som läkaren har direktkontakten med.

  Att vi följer etiska regler från Bemanningsföretagen innebär bl a branschansvar och samhällsansvar. Detta innebär även att vi försöker motverka helt oseriösa prissättningar av våra tjänster. Det är inte alltid det optimala att jobba för de bolag som erbjuder den allra högsta veckoersättningen, om det innebär att hela bemanningsbranschens rykte lider skada.

  Resursläkare förtjänar i stället att vi arbetar på att ge dem ett mycket bättre rykte, p g a de oerhört viktiga insatser de gör varje dag för patienterna i de mest utsatta läkarbristområdena runtom i landet. Vi arbetar för att Bemanningsföretagens uthyrda vikarier ska ha en god arbetsmiljö, bra villkor och högt förtroende!

  Börje Eriksson, VD, Skandinavisk Hälsovård AB

  Jäv: Företaget är medlem av Bemanningsföretagen

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons