Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRHF Lakartidningen.se 2014-02-18

Läkare som vill knäcka extra bör välja auktoriserade bemanningsföretag

Genom att välja att arbeta för bemanningsföretag som är auktoriserade kan man som enskild läkare bidra till en tryggare och mer långsiktig relation mellan branschen och landstingen. Detta är avgörande för att användningen av resursläkare ska ses som en tillgång och inte en börda.

Eva Domanders
vd, Dedicare Doctor AB; styrelseledamot i Bemanningsföretagen/Almega
eva.domanders@dedicare.se

Börje Eriksson
allmänläkare; vd, Skandinavisk Hälsovård AB

I samhällsdebatten framförs ofta att resursläkare och annan resurspersonal i vården är dyrt och dåligt. Bristen på läkare och sjuksköterskor gör det dock nödvändigt att försöka hushålla med och fördela den kompetens vi har på ett så effektivt sätt som möjligt.

Auktoriserade bemanningsföretag tillför vården nödvändig personal för att vårdcentraler ska kunna hållas öppna och operationer kunna utföras. De läkare som arbetar via bemanningsföretag är en viktig resurs för vården. Vi väljer därför att kalla dem resursläkare, inte hyrläkare, för att markera att de utgör en viktig del av vårdapparaten.

I dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare tolv patienter per dag, vilket innebär att över 11 000 patienter dagligen får träffa en läkare. Genom att läkare via oss »extraknäcker« på lediga dagar, lediga veckor eller efter pensionering – en del väljer att arbeta som resursläkare en tid i livet eller längre – får samhället tillgång till långt fler läkare än vad man annars hade fått.

Resursläkare avlastar, betar av toppar och tillhandahåller kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen. Det gäller inte minst i glesbygd där det ofta är svårt att hitta en ersättare när ordinarie personal är borta eller där det överhuvudtaget inte finns fast anställd personal att tillgå. Resursläkare bidrar till minskad press och motverkar att den fasta personalen blir överbelastad.

Vi företräder seriösa bemanningsföretag som erbjuder människor i vården en alternativ anställningsform för dem som värdesätter frihet och flexibilitet i arbetslivet – antingen under hela yrkeslivet eller under vissa perioder. Genom att personalen får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med varierat innehåll breddar man sin kompetens och erfarenhet. Detta kan vara avgörande för att många ska stanna inom yrket.

Tyvärr är inte alla bemanningsföretag inom vården seriösa. Det finns företag som inte bryr sig om att se till att rätt läkare hamnar på rätt plats, som inte säkerställer långsiktighet i sina leveranser och som inte utför uppföljning och vidareutveckling av relationen till landstingen. Det är ofta dessa bemanningsföretags agerande som gör att resursläkare generellt har dåligt rykte i samhällsdebatten.

Seriösa bemanningsföretag inom vården är auktoriserade och har kollektivavtal med Läkarförbundet. Auktorisationen utförs av Bemanningsföretagen, en branschorganisation med rigorösa medlemskrav. Bland annat krävs det att man har kollektivavtal inom det område där man verkar. Auktoriseringen innebär också följsamhet gentemot etiska regler, att man har ansvarsförsäkring, tillämpar transparens vad gäller bokslut och att man underställer sig en årlig granskning av verksamheten. Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa och uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det borde därför vara självklart för Läkarförbundets medlemmar att välja ett auktoriserat bemanningsföretag när de ska arbeta som resursläkare.

Debatten om personalsituationen i vården är viktig och något vi välkomnar. Den måste dock fokusera på rätt sak: hur vi tillsammans kan hantera den långsiktiga personalbristen inom den svenska hälso- och sjukvården. Här spelar enskilda läkare en stor roll. Genom att arbeta endast för auktoriserade bemanningsföretag bidrar man till att säkerställa en trygg och långsiktig försörjning av läkare till en vård som har permanent brist på vårdpersonal.

 

Kommentarer (6)

 • Okidoki

  2014-02-19 14:44 | Jag har jobbat för ca 10 olika bemanningsföretag, främst välkända auktoriserade men även några mindre kända.
  Märker överlag ingen stor skillnad, det är mer upp till bemanningskonsulten snarare än bolaget som sådant.
  Betyder auktorisation och kollektivavtal med Läkarförbundet något speciellt? Jag har endast märkt att man får obligatoriska papper där man ska skriva under att man uttryckligen avstår från tjänstepension (Dedicare har detta). Vad det tillför för värde vet jag knappast. Läkarförbundet är ju för övrigt inte ett dyft intresserat av resursläkares arbetsvillkor och löner.
  Jag skulle vilja ha tydligare motivering.

  En del bemanningsbolag verkar mera intresserade av att hålla arbetsgivaren nöjd än läkaren och har för låga priser. Arvodet brukar styra vem jag väljer att arbeta för.

  Jan Johansson, resursläkare, Götaland

  Jäv:

 • Det är värt att jobba för auktoriserade bemanningsföretag med kollektivavtal!

  2014-02-19 19:27 | Tack för dina värdefulla synpunkter Jan. Jag vill poängtera att vi som har kollektivavtal gör skillnad för dig som läkare. Betänk att någonting händer dig till och från och under arbetet. Det är då man märker skillnaden. Detta hände oss på Dedicare under hösten då en av våra läkare blev påkörd av en bil och nu inte kan arbeta mer i sin profession. Det är klart att det gör skillnad när han nu får ersättning för förlorad inkomst.

  Men som du säger är det viktigt att ni resursläkare känner förtroende för oss auktoriserade bolag och att vi tillsammans ses som en tillgång och inte en börda för samhället.

  Vi auktoriserade bolag har etiska regler att följa, vi blir årligen granskade angående bl a bokslut, att vi följer de skatteregler som gäller. Alltså ej betalar traktamente och förmånsbeskattar resor och boenden, det är viktigt.

  Våra kunder – landsting, regioner och privata vårdgivare – ska känna att vi eftersträvar en långsiktig relation som bygger på förtroende, kvalitet, kontinuitet och ett gott samarbete med våra ramavtal.

  Så återigen, tillsammans för en bättre vård. Slutligen är det patientens behov som står i centrum, det är deras rätt till en tillgänglig och kvalitativ vård som är huvuduppgiften.

  Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor, ledamot bemanningsföretagen styrelse,

  Jäv:

 • Utpressningsläkare

  2014-02-19 21:07 | Får jag inte så mycket, kommer jag inte.

  Bo Sevastik, leg läk, stockholm

  Jäv:

 • Eget bolag

  2014-02-20 10:02 | Vi är en del hyrläkare som har egna bolag och anlitas som "underleverantörer" av bemanningsföretagen. Vi betalar själva ansvarsförsäkring, yrkesförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring, sociala avgifter, traktamenten, resor ... Varför ska vi välja endast auktoriserade bolag?

  Marianne Klint, specialist i allmänmedicin, primärvården

  Jäv:

 • Strata egen konsultfirma!

  2014-02-20 11:11 | Som pensionerad ögonläkare med en del olika uppdrag har jag funnit en mängd fördelar med att starta en enskild firma och fakturera direkt från denna! Ett flertal fördelar är uppenbara: Ingen som skär emellan, man kan tillgodogöra sig lägre arbetsgivaravgift, sätta av mer till pension, skjuta ersättning framför sig, tillgodogöra sig jobbskatteavdrag, göra avdrag för fortbildning och kontorsutrustning m m. Det gäller förstås att ha kontroll på skatten ...

  Magnus Gjötterberg, ögonläkare, Olka

  Jäv:

 • Resursläkare förtjänar ett bättre rykte!

  2014-02-20 11:38 | Jag håller helt med Dedicare Doctors VD i hennes svar, men vill gärna lägga till några aspekter:

  För läkaren kan det göra stor skillnad att de auktoriserade företagen, vars ekonomi är mera transparent, löper en mindre risk för betalningsinställelse. De företag i branschen som försvunnit de senaste åren p g a konkurs är alla eller till övervägande del icke-auktoriserade. Det kan nog vara en god idé att alltid begära förskottsbetalning hos de bolagen, och alltid om de uppger att de betalar resor och bostäder utan förmånsbeskattning!

  Den som väljer att ta risken att jobba för dessa företag ska granska anställningskontrakten extra noga, då det där kan finnas underligheter, som strider mot arbetsrätten. Det är också viktigt att företaget försöker följa arbetstidslagen, vilket det slarvas mycket med.

  Jan nämner bemanningskonsulterna, och för dessa är kollektivavtalen ännu viktigare. Det finns exempel på mycket märkliga löne- och anställningsvillkor hos små icke-auktoriserade bolag, och det är viktigt att tänka även på den kontorspersonal, som läkaren har direktkontakten med.

  Att vi följer etiska regler från Bemanningsföretagen innebär bl a branschansvar och samhällsansvar. Detta innebär även att vi försöker motverka helt oseriösa prissättningar av våra tjänster. Det är inte alltid det optimala att jobba för de bolag som erbjuder den allra högsta veckoersättningen, om det innebär att hela bemanningsbranschens rykte lider skada.

  Resursläkare förtjänar i stället att vi arbetar på att ge dem ett mycket bättre rykte, p g a de oerhört viktiga insatser de gör varje dag för patienterna i de mest utsatta läkarbristområdena runtom i landet. Vi arbetar för att Bemanningsföretagens uthyrda vikarier ska ha en god arbetsmiljö, bra villkor och högt förtroende!

  Börje Eriksson, VD, Skandinavisk Hälsovård AB

  Jäv: Företaget är medlem av Bemanningsföretagen

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016