Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRHF Lakartidningen.se 2014-02-18

Läkare som vill knäcka extra bör välja auktoriserade bemanningsföretag

Genom att välja att arbeta för bemanningsföretag som är auktoriserade kan man som enskild läkare bidra till en tryggare och mer långsiktig relation mellan branschen och landstingen. Detta är avgörande för att användningen av resursläkare ska ses som en tillgång och inte en börda.

Eva Domanders
vd, Dedicare Doctor AB; styrelseledamot i Bemanningsföretagen/Almega
eva.domanders@dedicare.se

Börje Eriksson
allmänläkare; vd, Skandinavisk Hälsovård AB

I samhällsdebatten framförs ofta att resursläkare och annan resurspersonal i vården är dyrt och dåligt. Bristen på läkare och sjuksköterskor gör det dock nödvändigt att försöka hushålla med och fördela den kompetens vi har på ett så effektivt sätt som möjligt.

Auktoriserade bemanningsföretag tillför vården nödvändig personal för att vårdcentraler ska kunna hållas öppna och operationer kunna utföras. De läkare som arbetar via bemanningsföretag är en viktig resurs för vården. Vi väljer därför att kalla dem resursläkare, inte hyrläkare, för att markera att de utgör en viktig del av vårdapparaten.

I dag tjänstgör 949 resursläkare på olika platser i Sverige. I genomsnitt träffar dessa läkare tolv patienter per dag, vilket innebär att över 11 000 patienter dagligen får träffa en läkare. Genom att läkare via oss »extraknäcker« på lediga dagar, lediga veckor eller efter pensionering – en del väljer att arbeta som resursläkare en tid i livet eller längre – får samhället tillgång till långt fler läkare än vad man annars hade fått.

Resursläkare avlastar, betar av toppar och tillhandahåller kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen. Det gäller inte minst i glesbygd där det ofta är svårt att hitta en ersättare när ordinarie personal är borta eller där det överhuvudtaget inte finns fast anställd personal att tillgå. Resursläkare bidrar till minskad press och motverkar att den fasta personalen blir överbelastad.

Vi företräder seriösa bemanningsföretag som erbjuder människor i vården en alternativ anställningsform för dem som värdesätter frihet och flexibilitet i arbetslivet – antingen under hela yrkeslivet eller under vissa perioder. Genom att personalen får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med varierat innehåll breddar man sin kompetens och erfarenhet. Detta kan vara avgörande för att många ska stanna inom yrket.

Tyvärr är inte alla bemanningsföretag inom vården seriösa. Det finns företag som inte bryr sig om att se till att rätt läkare hamnar på rätt plats, som inte säkerställer långsiktighet i sina leveranser och som inte utför uppföljning och vidareutveckling av relationen till landstingen. Det är ofta dessa bemanningsföretags agerande som gör att resursläkare generellt har dåligt rykte i samhällsdebatten.

Seriösa bemanningsföretag inom vården är auktoriserade och har kollektivavtal med Läkarförbundet. Auktorisationen utförs av Bemanningsföretagen, en branschorganisation med rigorösa medlemskrav. Bland annat krävs det att man har kollektivavtal inom det område där man verkar. Auktoriseringen innebär också följsamhet gentemot etiska regler, att man har ansvarsförsäkring, tillämpar transparens vad gäller bokslut och att man underställer sig en årlig granskning av verksamheten. Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa och uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det borde därför vara självklart för Läkarförbundets medlemmar att välja ett auktoriserat bemanningsföretag när de ska arbeta som resursläkare.

Debatten om personalsituationen i vården är viktig och något vi välkomnar. Den måste dock fokusera på rätt sak: hur vi tillsammans kan hantera den långsiktiga personalbristen inom den svenska hälso- och sjukvården. Här spelar enskilda läkare en stor roll. Genom att arbeta endast för auktoriserade bemanningsföretag bidrar man till att säkerställa en trygg och långsiktig försörjning av läkare till en vård som har permanent brist på vårdpersonal.

 

Kommentarer (6)

 • Okidoki

  2014-02-19 14:44 | Jag har jobbat för ca 10 olika bemanningsföretag, främst välkända auktoriserade men även några mindre kända.
  Märker överlag ingen stor skillnad, det är mer upp till bemanningskonsulten snarare än bolaget som sådant.
  Betyder auktorisation och kollektivavtal med Läkarförbundet något speciellt? Jag har endast märkt att man får obligatoriska papper där man ska skriva under att man uttryckligen avstår från tjänstepension (Dedicare har detta). Vad det tillför för värde vet jag knappast. Läkarförbundet är ju för övrigt inte ett dyft intresserat av resursläkares arbetsvillkor och löner.
  Jag skulle vilja ha tydligare motivering.

  En del bemanningsbolag verkar mera intresserade av att hålla arbetsgivaren nöjd än läkaren och har för låga priser. Arvodet brukar styra vem jag väljer att arbeta för.

  Jan Johansson, resursläkare, Götaland

  Jäv:

 • Det är värt att jobba för auktoriserade bemanningsföretag med kollektivavtal!

  2014-02-19 19:27 | Tack för dina värdefulla synpunkter Jan. Jag vill poängtera att vi som har kollektivavtal gör skillnad för dig som läkare. Betänk att någonting händer dig till och från och under arbetet. Det är då man märker skillnaden. Detta hände oss på Dedicare under hösten då en av våra läkare blev påkörd av en bil och nu inte kan arbeta mer i sin profession. Det är klart att det gör skillnad när han nu får ersättning för förlorad inkomst.

  Men som du säger är det viktigt att ni resursläkare känner förtroende för oss auktoriserade bolag och att vi tillsammans ses som en tillgång och inte en börda för samhället.

  Vi auktoriserade bolag har etiska regler att följa, vi blir årligen granskade angående bl a bokslut, att vi följer de skatteregler som gäller. Alltså ej betalar traktamente och förmånsbeskattar resor och boenden, det är viktigt.

  Våra kunder – landsting, regioner och privata vårdgivare – ska känna att vi eftersträvar en långsiktig relation som bygger på förtroende, kvalitet, kontinuitet och ett gott samarbete med våra ramavtal.

  Så återigen, tillsammans för en bättre vård. Slutligen är det patientens behov som står i centrum, det är deras rätt till en tillgänglig och kvalitativ vård som är huvuduppgiften.

  Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor, ledamot bemanningsföretagen styrelse,

  Jäv:

 • Utpressningsläkare

  2014-02-19 21:07 | Får jag inte så mycket, kommer jag inte.

  Bo Sevastik, leg läk, stockholm

  Jäv:

 • Eget bolag

  2014-02-20 10:02 | Vi är en del hyrläkare som har egna bolag och anlitas som "underleverantörer" av bemanningsföretagen. Vi betalar själva ansvarsförsäkring, yrkesförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring, sociala avgifter, traktamenten, resor ... Varför ska vi välja endast auktoriserade bolag?

  Marianne Klint, specialist i allmänmedicin, primärvården

  Jäv:

 • Strata egen konsultfirma!

  2014-02-20 11:11 | Som pensionerad ögonläkare med en del olika uppdrag har jag funnit en mängd fördelar med att starta en enskild firma och fakturera direkt från denna! Ett flertal fördelar är uppenbara: Ingen som skär emellan, man kan tillgodogöra sig lägre arbetsgivaravgift, sätta av mer till pension, skjuta ersättning framför sig, tillgodogöra sig jobbskatteavdrag, göra avdrag för fortbildning och kontorsutrustning m m. Det gäller förstås att ha kontroll på skatten ...

  Magnus Gjötterberg, ögonläkare, Olka

  Jäv:

 • Resursläkare förtjänar ett bättre rykte!

  2014-02-20 11:38 | Jag håller helt med Dedicare Doctors VD i hennes svar, men vill gärna lägga till några aspekter:

  För läkaren kan det göra stor skillnad att de auktoriserade företagen, vars ekonomi är mera transparent, löper en mindre risk för betalningsinställelse. De företag i branschen som försvunnit de senaste åren p g a konkurs är alla eller till övervägande del icke-auktoriserade. Det kan nog vara en god idé att alltid begära förskottsbetalning hos de bolagen, och alltid om de uppger att de betalar resor och bostäder utan förmånsbeskattning!

  Den som väljer att ta risken att jobba för dessa företag ska granska anställningskontrakten extra noga, då det där kan finnas underligheter, som strider mot arbetsrätten. Det är också viktigt att företaget försöker följa arbetstidslagen, vilket det slarvas mycket med.

  Jan nämner bemanningskonsulterna, och för dessa är kollektivavtalen ännu viktigare. Det finns exempel på mycket märkliga löne- och anställningsvillkor hos små icke-auktoriserade bolag, och det är viktigt att tänka även på den kontorspersonal, som läkaren har direktkontakten med.

  Att vi följer etiska regler från Bemanningsföretagen innebär bl a branschansvar och samhällsansvar. Detta innebär även att vi försöker motverka helt oseriösa prissättningar av våra tjänster. Det är inte alltid det optimala att jobba för de bolag som erbjuder den allra högsta veckoersättningen, om det innebär att hela bemanningsbranschens rykte lider skada.

  Resursläkare förtjänar i stället att vi arbetar på att ge dem ett mycket bättre rykte, p g a de oerhört viktiga insatser de gör varje dag för patienterna i de mest utsatta läkarbristområdena runtom i landet. Vi arbetar för att Bemanningsföretagens uthyrda vikarier ska ha en god arbetsmiljö, bra villkor och högt förtroende!

  Börje Eriksson, VD, Skandinavisk Hälsovård AB

  Jäv: Företaget är medlem av Bemanningsföretagen

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons