Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CS4A Läkartidningen 11/2014
Lakartidningen.se 2014-03-11

Replik: Ett omtag i frågan om omskärelse

Thomas Flodin
ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
thomas.flodin@slf.se

Läkarförbundet anser i korthet att manlig omskärelse inte bör förbjudas, men att den som omskärs själv bör få ta ställning till om omskärelse ska göras. Informerat samtycke av patienten anses i många medicinska sammanhang vara nödvändigt. Vi anser att det bör tillämpas även för denna operation, som primärt sker av religiösa och kulturella och inte av medicinska skäl.

Informationen bör innehålla en så saklig beskrivning som möjligt av risker och obehag/smärta som kan uppstå vid omskärelse. I den aktuella danska studien var komplikationsrisken 5,1 procent (»significant complications«) vid uppföljning av 315 operationer på Rigshospitalet i Köpenhamn. Översatt till svenska förhållanden skulle av de mer än 3 000 omskurna ca 150 pojkar varje år drabbas av mer eller mindre allvarliga komplikationer. Även om denna risk kanske bara är hälften så stor kommer 75 pojkar varje år att drabbas av komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp på deras friska könsorgan som de tvingats genomgå av religiösa skäl. En systematisk uppföljning av komplikationsfrekvensen vid omskärelse i Sverige via Socialstyrelsen vore önskvärd och välkommen.

Risken är kanske lägre vid operation på spädbarn, men vilken risknivå anser artikelförfattarna vara acceptabel för att tillgodose ett religiöst påbud? I livshotande situationer kan de flesta acceptera en operation med hög risk. Omvänt torde de flesta vara obenägna att acceptera även en låg risk vid ett ingrepp utan medicinska fördelar (för denna åldersgrupp).

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd. Den förordas av bland andra Svenska barnläkarföreningen. Vi tycker att det ur ett barnperspektiv kan vara ett alternativ i avvaktan på barnets eget beslut om omskärelse.

En välkänd folkpartist, Bengt Westerberg, före detta socialminister, skrev följande om omskärelse i tidskriften Sans: »Men varför skära i småpojkars penisar och inte i vuxna mäns? Ingen vet, men en naturlig förklaring är att små gossebarn inte kunde protestera.«

Läs mer:
23 läkare om omskärelse av små pojkar: Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning

Kommentarer (2)

 • "Det kan ju bara vara på det enda sätt det kan vara"

  2014-03-12 00:32 | Här i Sverige lever den europeiska kristna monokulturalismen starkt kvar. Det är faktiskt inte speciellt länge sedan judar förbjöds att vistas i Sverige eftersom faran ansågs vara alltför stor att de skulle "vanhelga hostian"! "Så här gör vi inte i Sverige", är devisen sedan dess! Så som judar, muslimer, buddhister och andra "främmande" element i Sverige "bär sig åt", så "kan vi ju bara inte ha det här i Sverige"!

  Jag är rabbin, men jag är även professor i neurologi och jag är också sedan 1976 mohel (dvs specialutbildad judisk omskärare). Jag hävdar i kraft av detta att jag har stor erfarenhet och kunskap vad gäller neurofysiologiska, algiologiska och religiösa aspekter på omskärelse av åtta dagar gamla judiska pojkar, muslimska pojkar i olika åldrar respektive vuxna män. Jag har nämligen hittills utfört 3 997 omskärelser på judiska åtta dagar gamla pojkar, på vuxna konvertiter till judendomen och muslimska och eritreanska kristna pojkar i åldern åtta dagar till 15 år.

  Precis som vid alla andra läkares kirurgiska ingrepp har det naturligtvis då och då tillstött postoperativ blödning efter mina omskärelser. Hur skicklig man än är, går detta inte helt att undvika. I samtliga fall har emellertid blödningen snabbt kunnat stoppas utan några som helst bestående men. I ett (1!) fall inträffade postoperativt en obetydlig infektion, som snabbt och enkelt kunde hävas med antibiotika. Den drabbade en sjuårig muslimsk pojke som inte kunde låta bli att pilla på såret med sina fingrar!

  "Barnet måste själv få välja!" Är det verkligen så? Det lilla barnet har faktiskt inte den intellektuella, kulturella, moraliska eller sociala kompetensen att själv få välja! Om inte föräldrarna väljer för barnet, kommer gänget på gatan att göra det! Föräldrar: Välj själva, annars gör andra det i ert ställe!

  Ni som är kommunister, socialdemokrater, sverigedemokrater etc, ni väljer ju hur ni skall uppfostra era barn! Ni som väljer att göra abort (inte för att jag är mot den svenska lagstiftningen om abort), ni väntar inte på att ert foster självt skall avgöra om abort skall utföras eller ej! Nej, naturligtvis är det ni, som ansvarstagande vuxna, som har den smärtsamma plikten att fatta beslut för era födda och ofödda barn. Ni som är alkoholister eller knarkare, ni låter inte era barn välja om de skall leva med er eller inte! Ni som är fanatiska kristna, fanatiska judar eller fanatiska muslimer, ni låter inte era barn välja om de vill växa upp hos er eller inte! Sådana krav ställer inte det svenska samhället heller!

  Av just dessa skäl anser därför heller inte den svenska regeringen eller riksdagen att omskärelse av pojkar skall förbjudas. Den lille pojken, som är för liten för att fatta den oerhört stora betydelsen av religiös och kulturell identitet, eller vikten av medicinska fördelar av omskärelse, respektive betydelsen av respekt för andra traditioner än den "svenska", skulle (om han hade den vuxnes intelligens) fatta att kulturell och religiös identitet samt självkänsla (i kontrast till gatugängets normer) skulle smälla högre än Läkarförbundets inskränkta och diskriminerande inställning till "den andres" mångtusenåriga identitetshandling.

  Peter Borenstein, rabbin, professor i neurologi, institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

  Jäv:

 • Barnen protesterar vilt och vi fattar de bästa beslut vi kan för dem.

  2014-03-13 21:33 | När man läser Thomas Flodins artikel får man intrycket att rituell omskärelse är det enda ingrepp/behandling som små barn utsätts för utan deras samtycke. I verkligheten gör föräldrar så gott de kan, fattar så informerade beslut som möjligt. Ett exempel är vaccination, vilket kan och har resulterat i allvarliga biverkningar i ett fåtal fall (nyligen narkolepsi efter H1N1-vaccin osv). Troligen är det få i kollegiet som skulle avråda från vaccination.

  Angående omskärelse, rutinmässig eller rituell, har bl a WHO rekommenderat omskärelse; Task Force on Circumcision lika så. Hurvida man kan rekommendera att alla små pojkar omskäres så går väl åsikterna isär.

  Att vända sig om och säga att ingen skall få bli omskuren är att ta sig tolkningsföreträde, för vilket det inte finns vetenskapliga bevis.

  För övrigt måste man nog fundera på om det subset av små pojkar som blivit omskurna på sjukhus i Danmark representerar den genomsnittliga pojken, och om den som omskar hade lika stor erfarenhet som de som yrkesmässigt utför många tusen omskärelser. Hos oss är det i alla fall en raritet utförd på de med extensiva problem/tecken till balanitis xerotica oblaternas; de flesta pojkar omskäres utanför sjukhuset.

  Catarina Bitkover, biträdande överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016