Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CS4A Läkartidningen 11/2014
Lakartidningen.se 2014-03-11

Replik: Ett omtag i frågan om omskärelse

Thomas Flodin
ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
thomas.flodin@slf.se

Läkarförbundet anser i korthet att manlig omskärelse inte bör förbjudas, men att den som omskärs själv bör få ta ställning till om omskärelse ska göras. Informerat samtycke av patienten anses i många medicinska sammanhang vara nödvändigt. Vi anser att det bör tillämpas även för denna operation, som primärt sker av religiösa och kulturella och inte av medicinska skäl.

Informationen bör innehålla en så saklig beskrivning som möjligt av risker och obehag/smärta som kan uppstå vid omskärelse. I den aktuella danska studien var komplikationsrisken 5,1 procent (»significant complications«) vid uppföljning av 315 operationer på Rigshospitalet i Köpenhamn. Översatt till svenska förhållanden skulle av de mer än 3 000 omskurna ca 150 pojkar varje år drabbas av mer eller mindre allvarliga komplikationer. Även om denna risk kanske bara är hälften så stor kommer 75 pojkar varje år att drabbas av komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp på deras friska könsorgan som de tvingats genomgå av religiösa skäl. En systematisk uppföljning av komplikationsfrekvensen vid omskärelse i Sverige via Socialstyrelsen vore önskvärd och välkommen.

Risken är kanske lägre vid operation på spädbarn, men vilken risknivå anser artikelförfattarna vara acceptabel för att tillgodose ett religiöst påbud? I livshotande situationer kan de flesta acceptera en operation med hög risk. Omvänt torde de flesta vara obenägna att acceptera även en låg risk vid ett ingrepp utan medicinska fördelar (för denna åldersgrupp).

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd. Den förordas av bland andra Svenska barnläkarföreningen. Vi tycker att det ur ett barnperspektiv kan vara ett alternativ i avvaktan på barnets eget beslut om omskärelse.

En välkänd folkpartist, Bengt Westerberg, före detta socialminister, skrev följande om omskärelse i tidskriften Sans: »Men varför skära i småpojkars penisar och inte i vuxna mäns? Ingen vet, men en naturlig förklaring är att små gossebarn inte kunde protestera.«

Läs mer:
23 läkare om omskärelse av små pojkar: Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning

Kommentarer (2)

 • "Det kan ju bara vara på det enda sätt det kan vara"

  2014-03-12 00:32 | Här i Sverige lever den europeiska kristna monokulturalismen starkt kvar. Det är faktiskt inte speciellt länge sedan judar förbjöds att vistas i Sverige eftersom faran ansågs vara alltför stor att de skulle "vanhelga hostian"! "Så här gör vi inte i Sverige", är devisen sedan dess! Så som judar, muslimer, buddhister och andra "främmande" element i Sverige "bär sig åt", så "kan vi ju bara inte ha det här i Sverige"!

  Jag är rabbin, men jag är även professor i neurologi och jag är också sedan 1976 mohel (dvs specialutbildad judisk omskärare). Jag hävdar i kraft av detta att jag har stor erfarenhet och kunskap vad gäller neurofysiologiska, algiologiska och religiösa aspekter på omskärelse av åtta dagar gamla judiska pojkar, muslimska pojkar i olika åldrar respektive vuxna män. Jag har nämligen hittills utfört 3 997 omskärelser på judiska åtta dagar gamla pojkar, på vuxna konvertiter till judendomen och muslimska och eritreanska kristna pojkar i åldern åtta dagar till 15 år.

  Precis som vid alla andra läkares kirurgiska ingrepp har det naturligtvis då och då tillstött postoperativ blödning efter mina omskärelser. Hur skicklig man än är, går detta inte helt att undvika. I samtliga fall har emellertid blödningen snabbt kunnat stoppas utan några som helst bestående men. I ett (1!) fall inträffade postoperativt en obetydlig infektion, som snabbt och enkelt kunde hävas med antibiotika. Den drabbade en sjuårig muslimsk pojke som inte kunde låta bli att pilla på såret med sina fingrar!

  "Barnet måste själv få välja!" Är det verkligen så? Det lilla barnet har faktiskt inte den intellektuella, kulturella, moraliska eller sociala kompetensen att själv få välja! Om inte föräldrarna väljer för barnet, kommer gänget på gatan att göra det! Föräldrar: Välj själva, annars gör andra det i ert ställe!

  Ni som är kommunister, socialdemokrater, sverigedemokrater etc, ni väljer ju hur ni skall uppfostra era barn! Ni som väljer att göra abort (inte för att jag är mot den svenska lagstiftningen om abort), ni väntar inte på att ert foster självt skall avgöra om abort skall utföras eller ej! Nej, naturligtvis är det ni, som ansvarstagande vuxna, som har den smärtsamma plikten att fatta beslut för era födda och ofödda barn. Ni som är alkoholister eller knarkare, ni låter inte era barn välja om de skall leva med er eller inte! Ni som är fanatiska kristna, fanatiska judar eller fanatiska muslimer, ni låter inte era barn välja om de vill växa upp hos er eller inte! Sådana krav ställer inte det svenska samhället heller!

  Av just dessa skäl anser därför heller inte den svenska regeringen eller riksdagen att omskärelse av pojkar skall förbjudas. Den lille pojken, som är för liten för att fatta den oerhört stora betydelsen av religiös och kulturell identitet, eller vikten av medicinska fördelar av omskärelse, respektive betydelsen av respekt för andra traditioner än den "svenska", skulle (om han hade den vuxnes intelligens) fatta att kulturell och religiös identitet samt självkänsla (i kontrast till gatugängets normer) skulle smälla högre än Läkarförbundets inskränkta och diskriminerande inställning till "den andres" mångtusenåriga identitetshandling.

  Peter Borenstein, rabbin, professor i neurologi, institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

  Jäv:

 • Barnen protesterar vilt och vi fattar de bästa beslut vi kan för dem.

  2014-03-13 21:33 | När man läser Thomas Flodins artikel får man intrycket att rituell omskärelse är det enda ingrepp/behandling som små barn utsätts för utan deras samtycke. I verkligheten gör föräldrar så gott de kan, fattar så informerade beslut som möjligt. Ett exempel är vaccination, vilket kan och har resulterat i allvarliga biverkningar i ett fåtal fall (nyligen narkolepsi efter H1N1-vaccin osv). Troligen är det få i kollegiet som skulle avråda från vaccination.

  Angående omskärelse, rutinmässig eller rituell, har bl a WHO rekommenderat omskärelse; Task Force on Circumcision lika så. Hurvida man kan rekommendera att alla små pojkar omskäres så går väl åsikterna isär.

  Att vända sig om och säga att ingen skall få bli omskuren är att ta sig tolkningsföreträde, för vilket det inte finns vetenskapliga bevis.

  För övrigt måste man nog fundera på om det subset av små pojkar som blivit omskurna på sjukhus i Danmark representerar den genomsnittliga pojken, och om den som omskar hade lika stor erfarenhet som de som yrkesmässigt utför många tusen omskärelser. Hos oss är det i alla fall en raritet utförd på de med extensiva problem/tecken till balanitis xerotica oblaternas; de flesta pojkar omskäres utanför sjukhuset.

  Catarina Bitkover, biträdande överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons