Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CS4A Läkartidningen 11/2014
Lakartidningen.se 2014-03-11

Replik: Ett omtag i frågan om omskärelse

Thomas Flodin
ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
thomas.flodin@slf.se

Läkarförbundet anser i korthet att manlig omskärelse inte bör förbjudas, men att den som omskärs själv bör få ta ställning till om omskärelse ska göras. Informerat samtycke av patienten anses i många medicinska sammanhang vara nödvändigt. Vi anser att det bör tillämpas även för denna operation, som primärt sker av religiösa och kulturella och inte av medicinska skäl.

Informationen bör innehålla en så saklig beskrivning som möjligt av risker och obehag/smärta som kan uppstå vid omskärelse. I den aktuella danska studien var komplikationsrisken 5,1 procent (»significant complications«) vid uppföljning av 315 operationer på Rigshospitalet i Köpenhamn. Översatt till svenska förhållanden skulle av de mer än 3 000 omskurna ca 150 pojkar varje år drabbas av mer eller mindre allvarliga komplikationer. Även om denna risk kanske bara är hälften så stor kommer 75 pojkar varje år att drabbas av komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp på deras friska könsorgan som de tvingats genomgå av religiösa skäl. En systematisk uppföljning av komplikationsfrekvensen vid omskärelse i Sverige via Socialstyrelsen vore önskvärd och välkommen.

Risken är kanske lägre vid operation på spädbarn, men vilken risknivå anser artikelförfattarna vara acceptabel för att tillgodose ett religiöst påbud? I livshotande situationer kan de flesta acceptera en operation med hög risk. Omvänt torde de flesta vara obenägna att acceptera även en låg risk vid ett ingrepp utan medicinska fördelar (för denna åldersgrupp).

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd. Den förordas av bland andra Svenska barnläkarföreningen. Vi tycker att det ur ett barnperspektiv kan vara ett alternativ i avvaktan på barnets eget beslut om omskärelse.

En välkänd folkpartist, Bengt Westerberg, före detta socialminister, skrev följande om omskärelse i tidskriften Sans: »Men varför skära i småpojkars penisar och inte i vuxna mäns? Ingen vet, men en naturlig förklaring är att små gossebarn inte kunde protestera.«

Läs mer:
23 läkare om omskärelse av små pojkar: Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning

Kommentarer (2)

 • "Det kan ju bara vara på det enda sätt det kan vara"

  2014-03-12 00:32 | Här i Sverige lever den europeiska kristna monokulturalismen starkt kvar. Det är faktiskt inte speciellt länge sedan judar förbjöds att vistas i Sverige eftersom faran ansågs vara alltför stor att de skulle "vanhelga hostian"! "Så här gör vi inte i Sverige", är devisen sedan dess! Så som judar, muslimer, buddhister och andra "främmande" element i Sverige "bär sig åt", så "kan vi ju bara inte ha det här i Sverige"!

  Jag är rabbin, men jag är även professor i neurologi och jag är också sedan 1976 mohel (dvs specialutbildad judisk omskärare). Jag hävdar i kraft av detta att jag har stor erfarenhet och kunskap vad gäller neurofysiologiska, algiologiska och religiösa aspekter på omskärelse av åtta dagar gamla judiska pojkar, muslimska pojkar i olika åldrar respektive vuxna män. Jag har nämligen hittills utfört 3 997 omskärelser på judiska åtta dagar gamla pojkar, på vuxna konvertiter till judendomen och muslimska och eritreanska kristna pojkar i åldern åtta dagar till 15 år.

  Precis som vid alla andra läkares kirurgiska ingrepp har det naturligtvis då och då tillstött postoperativ blödning efter mina omskärelser. Hur skicklig man än är, går detta inte helt att undvika. I samtliga fall har emellertid blödningen snabbt kunnat stoppas utan några som helst bestående men. I ett (1!) fall inträffade postoperativt en obetydlig infektion, som snabbt och enkelt kunde hävas med antibiotika. Den drabbade en sjuårig muslimsk pojke som inte kunde låta bli att pilla på såret med sina fingrar!

  "Barnet måste själv få välja!" Är det verkligen så? Det lilla barnet har faktiskt inte den intellektuella, kulturella, moraliska eller sociala kompetensen att själv få välja! Om inte föräldrarna väljer för barnet, kommer gänget på gatan att göra det! Föräldrar: Välj själva, annars gör andra det i ert ställe!

  Ni som är kommunister, socialdemokrater, sverigedemokrater etc, ni väljer ju hur ni skall uppfostra era barn! Ni som väljer att göra abort (inte för att jag är mot den svenska lagstiftningen om abort), ni väntar inte på att ert foster självt skall avgöra om abort skall utföras eller ej! Nej, naturligtvis är det ni, som ansvarstagande vuxna, som har den smärtsamma plikten att fatta beslut för era födda och ofödda barn. Ni som är alkoholister eller knarkare, ni låter inte era barn välja om de skall leva med er eller inte! Ni som är fanatiska kristna, fanatiska judar eller fanatiska muslimer, ni låter inte era barn välja om de vill växa upp hos er eller inte! Sådana krav ställer inte det svenska samhället heller!

  Av just dessa skäl anser därför heller inte den svenska regeringen eller riksdagen att omskärelse av pojkar skall förbjudas. Den lille pojken, som är för liten för att fatta den oerhört stora betydelsen av religiös och kulturell identitet, eller vikten av medicinska fördelar av omskärelse, respektive betydelsen av respekt för andra traditioner än den "svenska", skulle (om han hade den vuxnes intelligens) fatta att kulturell och religiös identitet samt självkänsla (i kontrast till gatugängets normer) skulle smälla högre än Läkarförbundets inskränkta och diskriminerande inställning till "den andres" mångtusenåriga identitetshandling.

  Peter Borenstein, rabbin, professor i neurologi, institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

  Jäv:

 • Barnen protesterar vilt och vi fattar de bästa beslut vi kan för dem.

  2014-03-13 21:33 | När man läser Thomas Flodins artikel får man intrycket att rituell omskärelse är det enda ingrepp/behandling som små barn utsätts för utan deras samtycke. I verkligheten gör föräldrar så gott de kan, fattar så informerade beslut som möjligt. Ett exempel är vaccination, vilket kan och har resulterat i allvarliga biverkningar i ett fåtal fall (nyligen narkolepsi efter H1N1-vaccin osv). Troligen är det få i kollegiet som skulle avråda från vaccination.

  Angående omskärelse, rutinmässig eller rituell, har bl a WHO rekommenderat omskärelse; Task Force on Circumcision lika så. Hurvida man kan rekommendera att alla små pojkar omskäres så går väl åsikterna isär.

  Att vända sig om och säga att ingen skall få bli omskuren är att ta sig tolkningsföreträde, för vilket det inte finns vetenskapliga bevis.

  För övrigt måste man nog fundera på om det subset av små pojkar som blivit omskurna på sjukhus i Danmark representerar den genomsnittliga pojken, och om den som omskar hade lika stor erfarenhet som de som yrkesmässigt utför många tusen omskärelser. Hos oss är det i alla fall en raritet utförd på de med extensiva problem/tecken till balanitis xerotica oblaternas; de flesta pojkar omskäres utanför sjukhuset.

  Catarina Bitkover, biträdande överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

När det tar 17 klick för att föra in ett blodtryck i datajournalen

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Ny plan ska ge frisk arbetsplats

Nyheter | SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn lämnar i dag en gemensam avsiktsförklaring med förslag på åtgärder för friskare arbetsplatser. Åtgärdspaketet är framtaget med anledning av regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. () 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons