Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CS4A Läkartidningen 11/2014
Lakartidningen.se 2014-03-11

Replik: Ett omtag i frågan om omskärelse

Thomas Flodin
ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd
thomas.flodin@slf.se

Läkarförbundet anser i korthet att manlig omskärelse inte bör förbjudas, men att den som omskärs själv bör få ta ställning till om omskärelse ska göras. Informerat samtycke av patienten anses i många medicinska sammanhang vara nödvändigt. Vi anser att det bör tillämpas även för denna operation, som primärt sker av religiösa och kulturella och inte av medicinska skäl.

Informationen bör innehålla en så saklig beskrivning som möjligt av risker och obehag/smärta som kan uppstå vid omskärelse. I den aktuella danska studien var komplikationsrisken 5,1 procent (»significant complications«) vid uppföljning av 315 operationer på Rigshospitalet i Köpenhamn. Översatt till svenska förhållanden skulle av de mer än 3 000 omskurna ca 150 pojkar varje år drabbas av mer eller mindre allvarliga komplikationer. Även om denna risk kanske bara är hälften så stor kommer 75 pojkar varje år att drabbas av komplikationer efter ett kirurgiskt ingrepp på deras friska könsorgan som de tvingats genomgå av religiösa skäl. En systematisk uppföljning av komplikationsfrekvensen vid omskärelse i Sverige via Socialstyrelsen vore önskvärd och välkommen.

Risken är kanske lägre vid operation på spädbarn, men vilken risknivå anser artikelförfattarna vara acceptabel för att tillgodose ett religiöst påbud? I livshotande situationer kan de flesta acceptera en operation med hög risk. Omvänt torde de flesta vara obenägna att acceptera även en låg risk vid ett ingrepp utan medicinska fördelar (för denna åldersgrupp).

En symbolisk omskärelse skulle på samma sätt som barndop sakna medicinska risker och inte innebära en irreversibel kirurgisk åtgärd. Den förordas av bland andra Svenska barnläkarföreningen. Vi tycker att det ur ett barnperspektiv kan vara ett alternativ i avvaktan på barnets eget beslut om omskärelse.

En välkänd folkpartist, Bengt Westerberg, före detta socialminister, skrev följande om omskärelse i tidskriften Sans: »Men varför skära i småpojkars penisar och inte i vuxna mäns? Ingen vet, men en naturlig förklaring är att små gossebarn inte kunde protestera.«

Läs mer:
23 läkare om omskärelse av små pojkar: Läkarförbundet bör inta en mer ödmjuk hållning

Kommentarer (2)

 • "Det kan ju bara vara på det enda sätt det kan vara"

  2014-03-12 00:32 | Här i Sverige lever den europeiska kristna monokulturalismen starkt kvar. Det är faktiskt inte speciellt länge sedan judar förbjöds att vistas i Sverige eftersom faran ansågs vara alltför stor att de skulle "vanhelga hostian"! "Så här gör vi inte i Sverige", är devisen sedan dess! Så som judar, muslimer, buddhister och andra "främmande" element i Sverige "bär sig åt", så "kan vi ju bara inte ha det här i Sverige"!

  Jag är rabbin, men jag är även professor i neurologi och jag är också sedan 1976 mohel (dvs specialutbildad judisk omskärare). Jag hävdar i kraft av detta att jag har stor erfarenhet och kunskap vad gäller neurofysiologiska, algiologiska och religiösa aspekter på omskärelse av åtta dagar gamla judiska pojkar, muslimska pojkar i olika åldrar respektive vuxna män. Jag har nämligen hittills utfört 3 997 omskärelser på judiska åtta dagar gamla pojkar, på vuxna konvertiter till judendomen och muslimska och eritreanska kristna pojkar i åldern åtta dagar till 15 år.

  Precis som vid alla andra läkares kirurgiska ingrepp har det naturligtvis då och då tillstött postoperativ blödning efter mina omskärelser. Hur skicklig man än är, går detta inte helt att undvika. I samtliga fall har emellertid blödningen snabbt kunnat stoppas utan några som helst bestående men. I ett (1!) fall inträffade postoperativt en obetydlig infektion, som snabbt och enkelt kunde hävas med antibiotika. Den drabbade en sjuårig muslimsk pojke som inte kunde låta bli att pilla på såret med sina fingrar!

  "Barnet måste själv få välja!" Är det verkligen så? Det lilla barnet har faktiskt inte den intellektuella, kulturella, moraliska eller sociala kompetensen att själv få välja! Om inte föräldrarna väljer för barnet, kommer gänget på gatan att göra det! Föräldrar: Välj själva, annars gör andra det i ert ställe!

  Ni som är kommunister, socialdemokrater, sverigedemokrater etc, ni väljer ju hur ni skall uppfostra era barn! Ni som väljer att göra abort (inte för att jag är mot den svenska lagstiftningen om abort), ni väntar inte på att ert foster självt skall avgöra om abort skall utföras eller ej! Nej, naturligtvis är det ni, som ansvarstagande vuxna, som har den smärtsamma plikten att fatta beslut för era födda och ofödda barn. Ni som är alkoholister eller knarkare, ni låter inte era barn välja om de skall leva med er eller inte! Ni som är fanatiska kristna, fanatiska judar eller fanatiska muslimer, ni låter inte era barn välja om de vill växa upp hos er eller inte! Sådana krav ställer inte det svenska samhället heller!

  Av just dessa skäl anser därför heller inte den svenska regeringen eller riksdagen att omskärelse av pojkar skall förbjudas. Den lille pojken, som är för liten för att fatta den oerhört stora betydelsen av religiös och kulturell identitet, eller vikten av medicinska fördelar av omskärelse, respektive betydelsen av respekt för andra traditioner än den "svenska", skulle (om han hade den vuxnes intelligens) fatta att kulturell och religiös identitet samt självkänsla (i kontrast till gatugängets normer) skulle smälla högre än Läkarförbundets inskränkta och diskriminerande inställning till "den andres" mångtusenåriga identitetshandling.

  Peter Borenstein, rabbin, professor i neurologi, institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås

  Jäv:

 • Barnen protesterar vilt och vi fattar de bästa beslut vi kan för dem.

  2014-03-13 21:33 | När man läser Thomas Flodins artikel får man intrycket att rituell omskärelse är det enda ingrepp/behandling som små barn utsätts för utan deras samtycke. I verkligheten gör föräldrar så gott de kan, fattar så informerade beslut som möjligt. Ett exempel är vaccination, vilket kan och har resulterat i allvarliga biverkningar i ett fåtal fall (nyligen narkolepsi efter H1N1-vaccin osv). Troligen är det få i kollegiet som skulle avråda från vaccination.

  Angående omskärelse, rutinmässig eller rituell, har bl a WHO rekommenderat omskärelse; Task Force on Circumcision lika så. Hurvida man kan rekommendera att alla små pojkar omskäres så går väl åsikterna isär.

  Att vända sig om och säga att ingen skall få bli omskuren är att ta sig tolkningsföreträde, för vilket det inte finns vetenskapliga bevis.

  För övrigt måste man nog fundera på om det subset av små pojkar som blivit omskurna på sjukhus i Danmark representerar den genomsnittliga pojken, och om den som omskar hade lika stor erfarenhet som de som yrkesmässigt utför många tusen omskärelser. Hos oss är det i alla fall en raritet utförd på de med extensiva problem/tecken till balanitis xerotica oblaternas; de flesta pojkar omskäres utanför sjukhuset.

  Catarina Bitkover, biträdande överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons