Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CSPP Läkartidningen 15/2014
Lakartidningen.se 2014-03-28

För allt vad intygen håller

Pelle Baeck
ST-läkare i neuropediatrik, barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar

peter.baeck@ltkalmar.se

Jag jobbar på en barnhabiliteringavdelning med en av de viktigaste målgrupperna i samhället – viktigast för att den är ett mått på graden av civilisation. Även i de mest sönderfallande länder finns vård att tillgå för de starka och rika, men barn, och särskilt barn med funktionshinder, ligger långt ner på listan. Därför blir jag sorgsen av att min arbetsdag drunknar i intygsskrivande. Intyg till försäkringskassa, LSS, skolor/förskolor, assistansbolag, i princip allt mellan körkortstillstånd och intyg för att ta med mediciner på charterresan. Samtidigt finns det jag intygar till 90 procent att läsa i patientjournalen, nedtecknat och bevittnat av en annan yrkeskategori, eller så intygar jag det föräldrarna talat om för mig. Det är ett akut slöseri med min mänskliga närvaro i vårdsituationen.

Mitt förslag:

 • Låt alla yrkeskategorier inom vården skriva intyg. Varför ska läkaren intyga att ett barn har utvecklingsstörning om det är en psykologutredning som kommit fram till det? Eller att ett barn mår dåligt av mjölk? Säger föräldrarna det så är det troligen så.
 • Skapa kanaler för kommunikation mellan dem som vill ha intyg och vården. e-intyg är, precis som e-recept, rätt väg, men hellre ett 5-minuterssamtal med en handläggare än 30 minuters intygsskrivande.
 • Den mest radikala vägen: Lita på folk. Skit i intygen eller låt folk själva formulera sin situation eller sina behov. Jag sätter min läkarlön i pant på att det eventuella fusk detta skulle generera inte kommer i närheten av den enorma kostnad vi har nu för att administrera.

Min sits är inte unik för min yrkeskategori. Den uppseglande debatten om »New public management« ger mej hopp om att vi kan vara med och forma vår egen arbetssituation – om våra politiker kan lita på oss på samma sätt som jag vill att vi ska lita på patienterna och deras familjer.

Kommentarer (11)

 • Tack, Pelle

  2014-03-28 11:05 | Tack!

  Florian Martin, distriktsläkare, Hamnstadens Vårdcentral Lidköping

  Jäv:

 • Utmärkt förslag!

  2014-03-28 11:43 | Du beskriver även hur det ser ut inom vuxenpsykiatrin.

  Monica Z, vuxenpsykiater, öppenvårdpsykiatrin

  Jäv:

 • Inte fler intygsskrivare - färre intyg!

  2014-03-28 12:27 | Håller med dej om intygsraseriet. Antagligen löses en hel del genom "journal på nätet" - där patienten kan skriva ut material själv om gjorda utredningar osv. Det som är tokigt är sedan alla dessa onödiga intyg, som är slöseri med tid och pengar. men då blir det bara aningens bättre om en annan personalgrupp skriver dem. Om man vill sätta detta i system på en klinik, så låter man psykologer och sköterskor osv skriva intyget under veckan, och så skriver klinikchefen på alla på en gång efter lunch på fredag. Enkelt och smidigt och meningslöst.

  Robert Svartholm, distriktsläkare, Björknäs HC

  Jäv:

 • Helt rätt!

  2014-03-28 12:28 | Mycket bra inlägg. Håller med dig fullständigt, och det är vi nog många kollegor som gör.

  Anders Lampinen, överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken, Halmstad sjukhus

  Jäv:

 • 100 % medhåll!

  2014-03-28 12:32 | Jag har hävdat precis det du skriver under flera år nu på vår klinik, men det är en tung strid att kämpa. Försökte mig på en debattartikel i ämnet med exakt det du skriver, att man skall skippa intygen och låta patienter på heder och samvete få skriva på att de funktionsnedsättningar de har är sanningsenliga. Sen kan de själva ställas till svars för det om de skulle bluffa. Vi läkare skall inte användas som gisslan för att personer med olika diagnoser skall få olika rättigheter i samhället. Det handlar helt enkelt om rätt använd kompetens - det borde var enkelt! Behöver jag säga att min insändare refuserades utan kommentarer ...

  Anders Svenningsson, docent, överläkare i neurologi i Umeå, Neur klin, NUS

  Jäv:

 • Resursslöseri

  2014-03-29 11:29 | Instämmer helt i bl a Anders Svenningssons inlägg.
  Jag bytte specialitet för några år sedan, från internmedicin/endokrinologi till allmänmedicin. Ett val jag inte ångrat, då jag uppskattar den fantastiska variationen av arbetsuppgifter inom allmänläkeriet.
  MEN, det finns dagar då jag mycket allvarligt överväger en annan yrkesbana. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att intygsskrivande/kontakt med försäkringskassa/komplettering av tidigare författade intyg skulle utgöra en så stor del av min arbetstid.
  Vad gäller FK hamnar man ibland i helt absurda frågeställningar, samt förväntningar på vad jag som läkare kan intyga/förutse när det gäller en persons arbetsförmåga.
  Förutom tid flyttar det fokus från det jag är utbildad för, och dränerar mig på mycket energi som kunde användas konstruktivt för patienterna på ett mycket bättre sätt.
  Jag oroar mig också för hur detta på sikt kommer att påverka rekryteringen till läkaryrket i allmänhet,och allmänmedicin i synnerhet.
  Vi kommer allt längre från vårt yrkes kärnuppgifter!!


  Pia Sonne Sjaggo, specialist allmän intermedicin/endokrinologi/allmänmedicin, HC Arjeplog

  Jäv:

 • Mycket bra inlägg

  2014-03-29 21:24 | Jag håller med författaren och kommentatorerna. När olika intyg begärs från olika myndigheter (till exempel Socialtjänsten) till andra (till exempel Bostadsförmedlingens förturskö) så säger jag till den förste som begär det att det inte finns sådana skäl som kan göra att intyget godkänns. Får svaret att det måste bli ett nekande från den andra myndigheten för att den första ska göra något. Så jag frågar "Tycker Du som skattebetalare att det är vettigt att jag använder min skattebetalade arbetstid till något så meningslöst". Får svaret "det är vad som krävs hos oss". Jag har frågat chefer under årens lopp och de sa "Du måste skriva alla intyg som begärs". VILKET SLÖSERI – jag kunde använda min tid mer meningsfullt.

  Ann Gardner, överläkare, Järvapsykiatrin

  Jäv:

 • Precis så!!

  2014-03-31 07:59 | Klokt och rätt, Pelle!

  Lars Arvidsson, distriktsläkare, VC Jakobsgårdarna, Borlänge

  Jäv:

 • Absolut helt rätt

  2014-03-31 10:50 | När det gäller barn med födoämnesintolerans hade vi länge överenskommelse med länets kommuner att lita på vad föräldrarna säger. Detta har nu ändrats så att skolor och förskolor kräver läkarintyg om barnet behöver speciell kost (av medicinska skäl, inte religösa eller andra skäl). Många gånger kan vi inte bekräfta en överkänslighetsreaktion med blodprover eller pricktest utan måste ta in barnet för en provokation. Därefter kan vi alltså skriva ett medicinskt formellt korrekt intyg. En omfattande, tidskrävande och kostsam process helt i onödan. Vi saknar de resurserna och skriver oftast intyg baserade på anamnes. Jag anser att likväl som vi uppfostrats att tro på patientens anamnes skall även skola och förskola göra det. Visst finns det avarter men de allra flesta föräldrar vill inte att deras barn skall särbehandlas i onödan. Tro på patienten, det gör vi. Skulle leda till att vi slipper skriva hundratals intyg årligen från vår mottagning.

  Kent Åke Henricson, överläkare, Barnallergimottagningen, Hallands sjukhus Halmstad

  Jäv:

 • Utmärkt initativ!

  2014-04-01 11:43 | Det borde saneras rejält i gällande lagstiftning rörande läkares arbetsuppgifter. Andra exempel är signeringstvånget och sjukintygen(man kan göra det enkelt och patientsäkert såsom dom privata försäkringsbolagen) Varför måste dom offentliga verksammhetsområden krångla till det så?

  Klas Hellgren, öl, Alingsås Lasarett

  Jäv:

 • Amen

  2014-04-12 21:21 | Intygen intygar ju vad gäller funktionsnedsättning i slutändan ändå vad patienten beskriver så varför ska en läkare skriva under på det?
  Det som läkare - eller för den del annan personal kan göra - är att ange och intyga statusfynd men ett litet enkelt hembesök från handläggaren på kassan/bolaget/färdtjänsten skulle säga och ge så mycket mer och säkrare bedömning.

  Bo Bertilson, MD, PhD, CeFAM, NVS, KI

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons