Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CSPP Läkartidningen 15/2014
Lakartidningen.se 2014-03-28

För allt vad intygen håller

Pelle Baeck
ST-läkare i neuropediatrik, barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar

peter.baeck@ltkalmar.se

Jag jobbar på en barnhabiliteringavdelning med en av de viktigaste målgrupperna i samhället – viktigast för att den är ett mått på graden av civilisation. Även i de mest sönderfallande länder finns vård att tillgå för de starka och rika, men barn, och särskilt barn med funktionshinder, ligger långt ner på listan. Därför blir jag sorgsen av att min arbetsdag drunknar i intygsskrivande. Intyg till försäkringskassa, LSS, skolor/förskolor, assistansbolag, i princip allt mellan körkortstillstånd och intyg för att ta med mediciner på charterresan. Samtidigt finns det jag intygar till 90 procent att läsa i patientjournalen, nedtecknat och bevittnat av en annan yrkeskategori, eller så intygar jag det föräldrarna talat om för mig. Det är ett akut slöseri med min mänskliga närvaro i vårdsituationen.

Mitt förslag:

 • Låt alla yrkeskategorier inom vården skriva intyg. Varför ska läkaren intyga att ett barn har utvecklingsstörning om det är en psykologutredning som kommit fram till det? Eller att ett barn mår dåligt av mjölk? Säger föräldrarna det så är det troligen så.
 • Skapa kanaler för kommunikation mellan dem som vill ha intyg och vården. e-intyg är, precis som e-recept, rätt väg, men hellre ett 5-minuterssamtal med en handläggare än 30 minuters intygsskrivande.
 • Den mest radikala vägen: Lita på folk. Skit i intygen eller låt folk själva formulera sin situation eller sina behov. Jag sätter min läkarlön i pant på att det eventuella fusk detta skulle generera inte kommer i närheten av den enorma kostnad vi har nu för att administrera.

Min sits är inte unik för min yrkeskategori. Den uppseglande debatten om »New public management« ger mej hopp om att vi kan vara med och forma vår egen arbetssituation – om våra politiker kan lita på oss på samma sätt som jag vill att vi ska lita på patienterna och deras familjer.

Kommentarer (11)

 • Tack, Pelle

  2014-03-28 11:05 | Tack!

  Florian Martin, distriktsläkare, Hamnstadens Vårdcentral Lidköping

  Jäv:

 • Utmärkt förslag!

  2014-03-28 11:43 | Du beskriver även hur det ser ut inom vuxenpsykiatrin.

  Monica Z, vuxenpsykiater, öppenvårdpsykiatrin

  Jäv:

 • Inte fler intygsskrivare - färre intyg!

  2014-03-28 12:27 | Håller med dej om intygsraseriet. Antagligen löses en hel del genom "journal på nätet" - där patienten kan skriva ut material själv om gjorda utredningar osv. Det som är tokigt är sedan alla dessa onödiga intyg, som är slöseri med tid och pengar. men då blir det bara aningens bättre om en annan personalgrupp skriver dem. Om man vill sätta detta i system på en klinik, så låter man psykologer och sköterskor osv skriva intyget under veckan, och så skriver klinikchefen på alla på en gång efter lunch på fredag. Enkelt och smidigt och meningslöst.

  Robert Svartholm, distriktsläkare, Björknäs HC

  Jäv:

 • Helt rätt!

  2014-03-28 12:28 | Mycket bra inlägg. Håller med dig fullständigt, och det är vi nog många kollegor som gör.

  Anders Lampinen, överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken, Halmstad sjukhus

  Jäv:

 • 100 % medhåll!

  2014-03-28 12:32 | Jag har hävdat precis det du skriver under flera år nu på vår klinik, men det är en tung strid att kämpa. Försökte mig på en debattartikel i ämnet med exakt det du skriver, att man skall skippa intygen och låta patienter på heder och samvete få skriva på att de funktionsnedsättningar de har är sanningsenliga. Sen kan de själva ställas till svars för det om de skulle bluffa. Vi läkare skall inte användas som gisslan för att personer med olika diagnoser skall få olika rättigheter i samhället. Det handlar helt enkelt om rätt använd kompetens - det borde var enkelt! Behöver jag säga att min insändare refuserades utan kommentarer ...

  Anders Svenningsson, docent, överläkare i neurologi i Umeå, Neur klin, NUS

  Jäv:

 • Resursslöseri

  2014-03-29 11:29 | Instämmer helt i bl a Anders Svenningssons inlägg.
  Jag bytte specialitet för några år sedan, från internmedicin/endokrinologi till allmänmedicin. Ett val jag inte ångrat, då jag uppskattar den fantastiska variationen av arbetsuppgifter inom allmänläkeriet.
  MEN, det finns dagar då jag mycket allvarligt överväger en annan yrkesbana. Jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att intygsskrivande/kontakt med försäkringskassa/komplettering av tidigare författade intyg skulle utgöra en så stor del av min arbetstid.
  Vad gäller FK hamnar man ibland i helt absurda frågeställningar, samt förväntningar på vad jag som läkare kan intyga/förutse när det gäller en persons arbetsförmåga.
  Förutom tid flyttar det fokus från det jag är utbildad för, och dränerar mig på mycket energi som kunde användas konstruktivt för patienterna på ett mycket bättre sätt.
  Jag oroar mig också för hur detta på sikt kommer att påverka rekryteringen till läkaryrket i allmänhet,och allmänmedicin i synnerhet.
  Vi kommer allt längre från vårt yrkes kärnuppgifter!!


  Pia Sonne Sjaggo, specialist allmän intermedicin/endokrinologi/allmänmedicin, HC Arjeplog

  Jäv:

 • Mycket bra inlägg

  2014-03-29 21:24 | Jag håller med författaren och kommentatorerna. När olika intyg begärs från olika myndigheter (till exempel Socialtjänsten) till andra (till exempel Bostadsförmedlingens förturskö) så säger jag till den förste som begär det att det inte finns sådana skäl som kan göra att intyget godkänns. Får svaret att det måste bli ett nekande från den andra myndigheten för att den första ska göra något. Så jag frågar "Tycker Du som skattebetalare att det är vettigt att jag använder min skattebetalade arbetstid till något så meningslöst". Får svaret "det är vad som krävs hos oss". Jag har frågat chefer under årens lopp och de sa "Du måste skriva alla intyg som begärs". VILKET SLÖSERI – jag kunde använda min tid mer meningsfullt.

  Ann Gardner, överläkare, Järvapsykiatrin

  Jäv:

 • Precis så!!

  2014-03-31 07:59 | Klokt och rätt, Pelle!

  Lars Arvidsson, distriktsläkare, VC Jakobsgårdarna, Borlänge

  Jäv:

 • Absolut helt rätt

  2014-03-31 10:50 | När det gäller barn med födoämnesintolerans hade vi länge överenskommelse med länets kommuner att lita på vad föräldrarna säger. Detta har nu ändrats så att skolor och förskolor kräver läkarintyg om barnet behöver speciell kost (av medicinska skäl, inte religösa eller andra skäl). Många gånger kan vi inte bekräfta en överkänslighetsreaktion med blodprover eller pricktest utan måste ta in barnet för en provokation. Därefter kan vi alltså skriva ett medicinskt formellt korrekt intyg. En omfattande, tidskrävande och kostsam process helt i onödan. Vi saknar de resurserna och skriver oftast intyg baserade på anamnes. Jag anser att likväl som vi uppfostrats att tro på patientens anamnes skall även skola och förskola göra det. Visst finns det avarter men de allra flesta föräldrar vill inte att deras barn skall särbehandlas i onödan. Tro på patienten, det gör vi. Skulle leda till att vi slipper skriva hundratals intyg årligen från vår mottagning.

  Kent Åke Henricson, överläkare, Barnallergimottagningen, Hallands sjukhus Halmstad

  Jäv:

 • Utmärkt initativ!

  2014-04-01 11:43 | Det borde saneras rejält i gällande lagstiftning rörande läkares arbetsuppgifter. Andra exempel är signeringstvånget och sjukintygen(man kan göra det enkelt och patientsäkert såsom dom privata försäkringsbolagen) Varför måste dom offentliga verksammhetsområden krångla till det så?

  Klas Hellgren, öl, Alingsås Lasarett

  Jäv:

 • Amen

  2014-04-12 21:21 | Intygen intygar ju vad gäller funktionsnedsättning i slutändan ändå vad patienten beskriver så varför ska en läkare skriva under på det?
  Det som läkare - eller för den del annan personal kan göra - är att ange och intyga statusfynd men ett litet enkelt hembesök från handläggaren på kassan/bolaget/färdtjänsten skulle säga och ge så mycket mer och säkrare bedömning.

  Bo Bertilson, MD, PhD, CeFAM, NVS, KI

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons