Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZXE Läkartidningen 34-35/2014
Lakartidningen.se 2014-08-14

Replik:Fett av bra kvalitet och i rätt mängd är viktigt i hälsosam kost

Följer man ett hälsosamt kostmönster, som det som beskrivs i min artikel i LT 25–26/2014, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall, skriver Tommy Cederholm i denna slutreplik till Ralf Sundberg och Tore Scherstén angående rätt kostråd.

Tommy Cederholm
specialist i geriatrik, överläkare, Akademi­ska sjukhuset; specialist i internmedicin, ­docent i medicin; professor i klinisk nutrition, Uppsala universitet
tommy.cederholm@pubcare.uu.se

Evidensbaserad medicin (EBM) är grunden för prevention och behandling av sjukdom, liksom för utbildning av alla hälsoprofessioner. Uttolkning av vad som är evidensbaserad medicin förbehålls rimligen verksamhetsområdets främsta forskare och företrädare (=experter), en urvalsprocess som baseras på en förhållandevis okomplicerad värdering av akademiska meriter och kompetens inom fältet.    

Ancel Keys var den förste att för cirka 60 år sedan notera att befolkningarna runt Medelhavet inte drabbades av hjärt–kärlsjuklighet i samma utsträckning som i övriga Europa eller i USA. Utifrån ekologiska observationsstudier grundlade han hypotesen att det var matens, inklusive fettintagets, kvalitet som var den avgörande faktorn. 

Få hypoteser har skärskådats noggrannare; sedan dess har tre forskargenerationer genomfört en mängd vetenskapliga studier som genererat otaliga vetenskapliga artiklar. 

Kunskapsbasen är stark ­avseende hälsofördelar med den kostsammansättning som kännetecknar traditionell medelhavskost, det vill säga olivolja, grönsaker, baljväxter, frukt, ljust kött, fisk och skaldjur och ett måttligt intag av vin.

Med 5–10 års intervall träffas nutritionsexperter inom ramen för till exempel Världshälsoorganisationen (WHO), United States Department of Agriculture (USDA), European Food Safety Authority (EFSA) och nu senast Nordiska Ministerrådet, då danska, norska, finska, isländska  och svenska experter systematiskt uppdaterade råden om hälsosamma livsmedelsval (Nordiska näringsrekommendationer, NNR5) [1]. 

Fokus ligger nu mer på kostmönster och livsmedelsval än på enskilda näringsämnen eftersom matens fysiologiska effekter är resultat av komplexa näringsämnesinteraktioner. 

Nordiska råvaror, till exempel rapsolja, äpplen, bär, spannmålsprodukter av fullkorn, baljväxter, rotfrukter, fisk och kyckling kan med fördel användas för att efterlikna en traditionell medelhavskost. Mejeriprodukter är en viktig del i nordisk kosthållning och behöver inte minskas, däremot bör man främst välja de fettreducerade alternativen.

Vegetabiliska icke-trop­iska oljor (utan transfetter) innehåller de essentiella fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och alfa-linolensyra (omega-3), och fet fisk innehåller de marina omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Dessa fettsyror måste tillföras kroppen med maten, och är bland annat oundgängliga för att reglera livsnödvändig inflammationsaktivitet [2]. Mättade fettsyror klarar kroppens egen metabolism genom »de novo lipogenes« själv att producera för lagring av energi och uppbyggnad av cellmembran. 

När intaget av mättade fettsyror blir högt, och vid hög andel mättade fettsyror i cellerna, aktiveras desatureringsenzymet SCD. Studier från vår forskargrupp i Uppsala indikerar att aktivering av SCD är en starkare markör för både hjärt- och cancersjuklighet än blodnivåerna av de enskilda mättade fettsyrorna [3].

Danska kollegor som till exempel Arne Astrup har lagt fokus på att via lagstiftning reducera transfettintaget [4]. För övrig konkluderar man i den refererade artikeln att omega-3-rika livsmedel (rapsolja, nötter och fet fisk) och olivolja är att föredra framför livsmedel med högt innehåll av mättat fett (smör). 

Följer man ett hälsosamt kostmönster, såsom det anges ovan, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall; mättat fett <10 E%, omega-6 fett 5–10 E%, omega-3 fett 1–5 E%, enkelomättat fett 10–20 E% och transfett <1E%.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Deltar i och leder internationella forskarstyrda studier som villkorslöst delfinansieras av företag som Nutricia/Danone, Nestle Medical Nutrition och Fresenius Kabi. Ger föreläsningar som arrangeras av en rad olika företag; arvoden utbetalas till Uppsala universitet. Icke-arvoderad akademirepresentant i styrelsen för Swedish Nutrition Foundation. Ledamot av Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa.

Referenser

 1. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. 5th edition. Nord 2014;002. Nordiska ministerrådet; 2014.
 2. Webcast. Teach-in. Harvard School of Public Health. http://harvarddesktopsph.mediasite.com/Mediasite/Play/932485126a9545a4b46c91a0502b20ce1d
 3. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
 4. Astrup A, Lytken Larsen M, -Stender S, et al. Fedtstoffernes -betydning for forebyggelse af -hjerte-kar-sygdom i Danmark. Ugeskr Laeger. 2014;176:V12130740.

Kommentarer (2)

 • Säg mig vem Du umgås med.... I Ditt andligen med Ancel Keys.

  2014-08-17 16:07 | Bäste Tommy!
  Du har av två vetenskapsmän utsatts för stark kritik vad avser innehållit i Din föregående artikel i LT (1). Du besvarar deras kritik genom att framföra generella åsikter utan att tillämpa någon form av vetenskaplighet, t ex relevanta referenser. Kostdoktorns uttryck för denna inställning är EMINENS-baserad medicin. Mycket träffande men jag tror inte Du vill förstå dess relation till det Du och Dina KOLa kollegor sysslar med (KOL=Key Opinion Leaders, betalda av industrin)
  Din ovilja att utvidga diskussionen kan kanske förklaras av att Du anger fysiologen Ancel Keys som en av Dina idoler. Det kan därför vara på sin plats att informera våra yngre kollegor om att Ancel Keys var en av 1900-talets mest omskrivna bluffmakare inom medicin. Mycket av det han skrivit har senare fått den adekvata beteckningen ”fraud” (2,3,4).
  Din redogörelse för Din jävsituation var välkommen eftersom Du tidigare sluppit redovisa Dina nära kontakter med den industri, som via den internationella organisationen ILSI ser till att ”rätt” information förmedlas till läkare och allmänhet (5). Ditt sätt att bemöta saklig kritik ger anledning förmoda att Du är ett av ILSIs språkrör.
  Referenser:
  1) LT 25–26/2014; 14 aug.
  2)  http://rawfoodsos.com/2011/12/22/the-truth-about-ancel-keys-weve-all-got-it-wrong/
  3   http://www.today.com/video/today/55390227
  4)  Forskningsfusket av docent Ralf Sundberg, ISBN 9789172412538
  5)  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=International_Life_Sciences_
  Institute

  Rune Eliasson, Docent, Pensionerad fysiolog, KI

  Jäv:

 • Misstolkade data i ULSAM-studien

  2014-08-18 07:17 | Professor Cederholms replik är väl värd att granskas. Cederholm hänvisar till forskning från den grupp han är verksam vid i Uppsala, som utifrån ULSAM-studien visat att enzymet SCD, som omvandlar mättade fettsyror till omättade är ökat vid hjärtkärlsjukdom (1). Cederholm menar med utgångspunkt från detta att högt intag av mättade fettsyror skulle ha orsakat denna enzymstegring, något som denna forskargrupp enbart förmodade men aldrig visade. Det har sedermera visats att hög SCD-aktivitet i själva verket är associerad till ökad de novo lipogenes (DNL) av dieter med socker och högt innehåll av kolhydrater (2). Intressant nog visade arbetet Cederholm refererar till att även en hög nivå av palmitoleinsyra i blodet var associerad till en ökad hjärtkärldödlighet. Även palmitoleinsyra är en markör för ökad DNL, vilken dessutom korrelerar till ökad risk för prostatacancer (3). Att Cederholm och medarbetare ännu inte förmår tolka sina data rätt är anmärkningsvärt.
  Att Cederholm i sin replik ännu försvarar och hyllar nutritionsforskningens största bedragare genom tiderna, Ancel Keys, är inte mindre anmärkningsvärt - speciellt med hänsyn till att Keys själv sent omsider vidgick forskningsfusket i sina publikationer om lipidernas betydelse för kardiovaskulär sjukdom. Ett forskningsfusk som klargjorts av många internationella forskare, inte minst av vår egen Uffe Ravnskov.

  1. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
  2. Flowers MT1, Ntambi JM. Stearoyl-CoA desaturase and its relation to high-carbohydrate diets and obesity. Biochim Biophys Acta. 2009 Feb;1791(2):85-91. doi: 10.1016/j.bbalip.2008.12.011.
  3. Chavarro JE, Kenfield SA, Stampfer MJ et al. Blood levels of saturated and monounsaturated fatty acids as markers of de novo lipogenesis and risk of prostate cancer. Am J Epidemiol. 2013 Oct 15;178(8):1246-55. doi: 10.1093/aje/kwt136

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens Läkarhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016