Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZXE Läkartidningen 34-35/2014
Lakartidningen.se 2014-08-14

Replik:Fett av bra kvalitet och i rätt mängd är viktigt i hälsosam kost

Följer man ett hälsosamt kostmönster, som det som beskrivs i min artikel i LT 25–26/2014, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall, skriver Tommy Cederholm i denna slutreplik till Ralf Sundberg och Tore Scherstén angående rätt kostråd.

Tommy Cederholm
specialist i geriatrik, överläkare, Akademi­ska sjukhuset; specialist i internmedicin, ­docent i medicin; professor i klinisk nutrition, Uppsala universitet
tommy.cederholm@pubcare.uu.se

Evidensbaserad medicin (EBM) är grunden för prevention och behandling av sjukdom, liksom för utbildning av alla hälsoprofessioner. Uttolkning av vad som är evidensbaserad medicin förbehålls rimligen verksamhetsområdets främsta forskare och företrädare (=experter), en urvalsprocess som baseras på en förhållandevis okomplicerad värdering av akademiska meriter och kompetens inom fältet.    

Ancel Keys var den förste att för cirka 60 år sedan notera att befolkningarna runt Medelhavet inte drabbades av hjärt–kärlsjuklighet i samma utsträckning som i övriga Europa eller i USA. Utifrån ekologiska observationsstudier grundlade han hypotesen att det var matens, inklusive fettintagets, kvalitet som var den avgörande faktorn. 

Få hypoteser har skärskådats noggrannare; sedan dess har tre forskargenerationer genomfört en mängd vetenskapliga studier som genererat otaliga vetenskapliga artiklar. 

Kunskapsbasen är stark ­avseende hälsofördelar med den kostsammansättning som kännetecknar traditionell medelhavskost, det vill säga olivolja, grönsaker, baljväxter, frukt, ljust kött, fisk och skaldjur och ett måttligt intag av vin.

Med 5–10 års intervall träffas nutritionsexperter inom ramen för till exempel Världshälsoorganisationen (WHO), United States Department of Agriculture (USDA), European Food Safety Authority (EFSA) och nu senast Nordiska Ministerrådet, då danska, norska, finska, isländska  och svenska experter systematiskt uppdaterade råden om hälsosamma livsmedelsval (Nordiska näringsrekommendationer, NNR5) [1]. 

Fokus ligger nu mer på kostmönster och livsmedelsval än på enskilda näringsämnen eftersom matens fysiologiska effekter är resultat av komplexa näringsämnesinteraktioner. 

Nordiska råvaror, till exempel rapsolja, äpplen, bär, spannmålsprodukter av fullkorn, baljväxter, rotfrukter, fisk och kyckling kan med fördel användas för att efterlikna en traditionell medelhavskost. Mejeriprodukter är en viktig del i nordisk kosthållning och behöver inte minskas, däremot bör man främst välja de fettreducerade alternativen.

Vegetabiliska icke-trop­iska oljor (utan transfetter) innehåller de essentiella fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och alfa-linolensyra (omega-3), och fet fisk innehåller de marina omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Dessa fettsyror måste tillföras kroppen med maten, och är bland annat oundgängliga för att reglera livsnödvändig inflammationsaktivitet [2]. Mättade fettsyror klarar kroppens egen metabolism genom »de novo lipogenes« själv att producera för lagring av energi och uppbyggnad av cellmembran. 

När intaget av mättade fettsyror blir högt, och vid hög andel mättade fettsyror i cellerna, aktiveras desatureringsenzymet SCD. Studier från vår forskargrupp i Uppsala indikerar att aktivering av SCD är en starkare markör för både hjärt- och cancersjuklighet än blodnivåerna av de enskilda mättade fettsyrorna [3].

Danska kollegor som till exempel Arne Astrup har lagt fokus på att via lagstiftning reducera transfettintaget [4]. För övrig konkluderar man i den refererade artikeln att omega-3-rika livsmedel (rapsolja, nötter och fet fisk) och olivolja är att föredra framför livsmedel med högt innehåll av mättat fett (smör). 

Följer man ett hälsosamt kostmönster, såsom det anges ovan, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall; mättat fett <10 E%, omega-6 fett 5–10 E%, omega-3 fett 1–5 E%, enkelomättat fett 10–20 E% och transfett <1E%.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Deltar i och leder internationella forskarstyrda studier som villkorslöst delfinansieras av företag som Nutricia/Danone, Nestle Medical Nutrition och Fresenius Kabi. Ger föreläsningar som arrangeras av en rad olika företag; arvoden utbetalas till Uppsala universitet. Icke-arvoderad akademirepresentant i styrelsen för Swedish Nutrition Foundation. Ledamot av Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa.

Referenser

 1. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. 5th edition. Nord 2014;002. Nordiska ministerrådet; 2014.
 2. Webcast. Teach-in. Harvard School of Public Health. http://harvarddesktopsph.mediasite.com/Mediasite/Play/932485126a9545a4b46c91a0502b20ce1d
 3. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
 4. Astrup A, Lytken Larsen M, -Stender S, et al. Fedtstoffernes -betydning for forebyggelse af -hjerte-kar-sygdom i Danmark. Ugeskr Laeger. 2014;176:V12130740.

Kommentarer (2)

 • Säg mig vem Du umgås med.... I Ditt andligen med Ancel Keys.

  2014-08-17 16:07 | Bäste Tommy!
  Du har av två vetenskapsmän utsatts för stark kritik vad avser innehållit i Din föregående artikel i LT (1). Du besvarar deras kritik genom att framföra generella åsikter utan att tillämpa någon form av vetenskaplighet, t ex relevanta referenser. Kostdoktorns uttryck för denna inställning är EMINENS-baserad medicin. Mycket träffande men jag tror inte Du vill förstå dess relation till det Du och Dina KOLa kollegor sysslar med (KOL=Key Opinion Leaders, betalda av industrin)
  Din ovilja att utvidga diskussionen kan kanske förklaras av att Du anger fysiologen Ancel Keys som en av Dina idoler. Det kan därför vara på sin plats att informera våra yngre kollegor om att Ancel Keys var en av 1900-talets mest omskrivna bluffmakare inom medicin. Mycket av det han skrivit har senare fått den adekvata beteckningen ”fraud” (2,3,4).
  Din redogörelse för Din jävsituation var välkommen eftersom Du tidigare sluppit redovisa Dina nära kontakter med den industri, som via den internationella organisationen ILSI ser till att ”rätt” information förmedlas till läkare och allmänhet (5). Ditt sätt att bemöta saklig kritik ger anledning förmoda att Du är ett av ILSIs språkrör.
  Referenser:
  1) LT 25–26/2014; 14 aug.
  2)  http://rawfoodsos.com/2011/12/22/the-truth-about-ancel-keys-weve-all-got-it-wrong/
  3   http://www.today.com/video/today/55390227
  4)  Forskningsfusket av docent Ralf Sundberg, ISBN 9789172412538
  5)  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=International_Life_Sciences_
  Institute

  Rune Eliasson, Docent, Pensionerad fysiolog, KI

  Jäv:

 • Misstolkade data i ULSAM-studien

  2014-08-18 07:17 | Professor Cederholms replik är väl värd att granskas. Cederholm hänvisar till forskning från den grupp han är verksam vid i Uppsala, som utifrån ULSAM-studien visat att enzymet SCD, som omvandlar mättade fettsyror till omättade är ökat vid hjärtkärlsjukdom (1). Cederholm menar med utgångspunkt från detta att högt intag av mättade fettsyror skulle ha orsakat denna enzymstegring, något som denna forskargrupp enbart förmodade men aldrig visade. Det har sedermera visats att hög SCD-aktivitet i själva verket är associerad till ökad de novo lipogenes (DNL) av dieter med socker och högt innehåll av kolhydrater (2). Intressant nog visade arbetet Cederholm refererar till att även en hög nivå av palmitoleinsyra i blodet var associerad till en ökad hjärtkärldödlighet. Även palmitoleinsyra är en markör för ökad DNL, vilken dessutom korrelerar till ökad risk för prostatacancer (3). Att Cederholm och medarbetare ännu inte förmår tolka sina data rätt är anmärkningsvärt.
  Att Cederholm i sin replik ännu försvarar och hyllar nutritionsforskningens största bedragare genom tiderna, Ancel Keys, är inte mindre anmärkningsvärt - speciellt med hänsyn till att Keys själv sent omsider vidgick forskningsfusket i sina publikationer om lipidernas betydelse för kardiovaskulär sjukdom. Ett forskningsfusk som klargjorts av många internationella forskare, inte minst av vår egen Uffe Ravnskov.

  1. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
  2. Flowers MT1, Ntambi JM. Stearoyl-CoA desaturase and its relation to high-carbohydrate diets and obesity. Biochim Biophys Acta. 2009 Feb;1791(2):85-91. doi: 10.1016/j.bbalip.2008.12.011.
  3. Chavarro JE, Kenfield SA, Stampfer MJ et al. Blood levels of saturated and monounsaturated fatty acids as markers of de novo lipogenesis and risk of prostate cancer. Am J Epidemiol. 2013 Oct 15;178(8):1246-55. doi: 10.1093/aje/kwt136

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens Läkarhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vidarklinikens avtal avslutas under nästa år

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Jobb i fokus

138 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons