Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZXE Läkartidningen 34-35/2014
Lakartidningen.se 2014-08-14

Replik:Fett av bra kvalitet och i rätt mängd är viktigt i hälsosam kost

Följer man ett hälsosamt kostmönster, som det som beskrivs i min artikel i LT 25–26/2014, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall, skriver Tommy Cederholm i denna slutreplik till Ralf Sundberg och Tore Scherstén angående rätt kostråd.

Tommy Cederholm
specialist i geriatrik, överläkare, Akademi­ska sjukhuset; specialist i internmedicin, ­docent i medicin; professor i klinisk nutrition, Uppsala universitet
tommy.cederholm@pubcare.uu.se

Evidensbaserad medicin (EBM) är grunden för prevention och behandling av sjukdom, liksom för utbildning av alla hälsoprofessioner. Uttolkning av vad som är evidensbaserad medicin förbehålls rimligen verksamhetsområdets främsta forskare och företrädare (=experter), en urvalsprocess som baseras på en förhållandevis okomplicerad värdering av akademiska meriter och kompetens inom fältet.    

Ancel Keys var den förste att för cirka 60 år sedan notera att befolkningarna runt Medelhavet inte drabbades av hjärt–kärlsjuklighet i samma utsträckning som i övriga Europa eller i USA. Utifrån ekologiska observationsstudier grundlade han hypotesen att det var matens, inklusive fettintagets, kvalitet som var den avgörande faktorn. 

Få hypoteser har skärskådats noggrannare; sedan dess har tre forskargenerationer genomfört en mängd vetenskapliga studier som genererat otaliga vetenskapliga artiklar. 

Kunskapsbasen är stark ­avseende hälsofördelar med den kostsammansättning som kännetecknar traditionell medelhavskost, det vill säga olivolja, grönsaker, baljväxter, frukt, ljust kött, fisk och skaldjur och ett måttligt intag av vin.

Med 5–10 års intervall träffas nutritionsexperter inom ramen för till exempel Världshälsoorganisationen (WHO), United States Department of Agriculture (USDA), European Food Safety Authority (EFSA) och nu senast Nordiska Ministerrådet, då danska, norska, finska, isländska  och svenska experter systematiskt uppdaterade råden om hälsosamma livsmedelsval (Nordiska näringsrekommendationer, NNR5) [1]. 

Fokus ligger nu mer på kostmönster och livsmedelsval än på enskilda näringsämnen eftersom matens fysiologiska effekter är resultat av komplexa näringsämnesinteraktioner. 

Nordiska råvaror, till exempel rapsolja, äpplen, bär, spannmålsprodukter av fullkorn, baljväxter, rotfrukter, fisk och kyckling kan med fördel användas för att efterlikna en traditionell medelhavskost. Mejeriprodukter är en viktig del i nordisk kosthållning och behöver inte minskas, däremot bör man främst välja de fettreducerade alternativen.

Vegetabiliska icke-trop­iska oljor (utan transfetter) innehåller de essentiella fleromättade fettsyrorna linolsyra (omega-6) och alfa-linolensyra (omega-3), och fet fisk innehåller de marina omega-3 fettsyrorna EPA och DHA. Dessa fettsyror måste tillföras kroppen med maten, och är bland annat oundgängliga för att reglera livsnödvändig inflammationsaktivitet [2]. Mättade fettsyror klarar kroppens egen metabolism genom »de novo lipogenes« själv att producera för lagring av energi och uppbyggnad av cellmembran. 

När intaget av mättade fettsyror blir högt, och vid hög andel mättade fettsyror i cellerna, aktiveras desatureringsenzymet SCD. Studier från vår forskargrupp i Uppsala indikerar att aktivering av SCD är en starkare markör för både hjärt- och cancersjuklighet än blodnivåerna av de enskilda mättade fettsyrorna [3].

Danska kollegor som till exempel Arne Astrup har lagt fokus på att via lagstiftning reducera transfettintaget [4]. För övrig konkluderar man i den refererade artikeln att omega-3-rika livsmedel (rapsolja, nötter och fet fisk) och olivolja är att föredra framför livsmedel med högt innehåll av mättat fett (smör). 

Följer man ett hälsosamt kostmönster, såsom det anges ovan, är sannolikheten stor att intaget av olika typer av fett hamnar inom rekommenderade intervall; mättat fett <10 E%, omega-6 fett 5–10 E%, omega-3 fett 1–5 E%, enkelomättat fett 10–20 E% och transfett <1E%.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Deltar i och leder internationella forskarstyrda studier som villkorslöst delfinansieras av företag som Nutricia/Danone, Nestle Medical Nutrition och Fresenius Kabi. Ger föreläsningar som arrangeras av en rad olika företag; arvoden utbetalas till Uppsala universitet. Icke-arvoderad akademirepresentant i styrelsen för Swedish Nutrition Foundation. Ledamot av Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsa.

Referenser

 1. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. 5th edition. Nord 2014;002. Nordiska ministerrådet; 2014.
 2. Webcast. Teach-in. Harvard School of Public Health. http://harvarddesktopsph.mediasite.com/Mediasite/Play/932485126a9545a4b46c91a0502b20ce1d
 3. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
 4. Astrup A, Lytken Larsen M, -Stender S, et al. Fedtstoffernes -betydning for forebyggelse af -hjerte-kar-sygdom i Danmark. Ugeskr Laeger. 2014;176:V12130740.

Kommentarer (2)

 • Säg mig vem Du umgås med.... I Ditt andligen med Ancel Keys.

  2014-08-17 16:07 | Bäste Tommy!
  Du har av två vetenskapsmän utsatts för stark kritik vad avser innehållit i Din föregående artikel i LT (1). Du besvarar deras kritik genom att framföra generella åsikter utan att tillämpa någon form av vetenskaplighet, t ex relevanta referenser. Kostdoktorns uttryck för denna inställning är EMINENS-baserad medicin. Mycket träffande men jag tror inte Du vill förstå dess relation till det Du och Dina KOLa kollegor sysslar med (KOL=Key Opinion Leaders, betalda av industrin)
  Din ovilja att utvidga diskussionen kan kanske förklaras av att Du anger fysiologen Ancel Keys som en av Dina idoler. Det kan därför vara på sin plats att informera våra yngre kollegor om att Ancel Keys var en av 1900-talets mest omskrivna bluffmakare inom medicin. Mycket av det han skrivit har senare fått den adekvata beteckningen ”fraud” (2,3,4).
  Din redogörelse för Din jävsituation var välkommen eftersom Du tidigare sluppit redovisa Dina nära kontakter med den industri, som via den internationella organisationen ILSI ser till att ”rätt” information förmedlas till läkare och allmänhet (5). Ditt sätt att bemöta saklig kritik ger anledning förmoda att Du är ett av ILSIs språkrör.
  Referenser:
  1) LT 25–26/2014; 14 aug.
  2)  http://rawfoodsos.com/2011/12/22/the-truth-about-ancel-keys-weve-all-got-it-wrong/
  3   http://www.today.com/video/today/55390227
  4)  Forskningsfusket av docent Ralf Sundberg, ISBN 9789172412538
  5)  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=International_Life_Sciences_
  Institute

  Rune Eliasson, Docent, Pensionerad fysiolog, KI

  Jäv:

 • Misstolkade data i ULSAM-studien

  2014-08-18 07:17 | Professor Cederholms replik är väl värd att granskas. Cederholm hänvisar till forskning från den grupp han är verksam vid i Uppsala, som utifrån ULSAM-studien visat att enzymet SCD, som omvandlar mättade fettsyror till omättade är ökat vid hjärtkärlsjukdom (1). Cederholm menar med utgångspunkt från detta att högt intag av mättade fettsyror skulle ha orsakat denna enzymstegring, något som denna forskargrupp enbart förmodade men aldrig visade. Det har sedermera visats att hög SCD-aktivitet i själva verket är associerad till ökad de novo lipogenes (DNL) av dieter med socker och högt innehåll av kolhydrater (2). Intressant nog visade arbetet Cederholm refererar till att även en hög nivå av palmitoleinsyra i blodet var associerad till en ökad hjärtkärldödlighet. Även palmitoleinsyra är en markör för ökad DNL, vilken dessutom korrelerar till ökad risk för prostatacancer (3). Att Cederholm och medarbetare ännu inte förmår tolka sina data rätt är anmärkningsvärt.
  Att Cederholm i sin replik ännu försvarar och hyllar nutritionsforskningens största bedragare genom tiderna, Ancel Keys, är inte mindre anmärkningsvärt - speciellt med hänsyn till att Keys själv sent omsider vidgick forskningsfusket i sina publikationer om lipidernas betydelse för kardiovaskulär sjukdom. Ett forskningsfusk som klargjorts av många internationella forskare, inte minst av vår egen Uffe Ravnskov.

  1. Warensjö E, Sundström J, Vessby B, et al. Markers of dietary fat quality and fatty acid desaturation as predictors of total and cardiovascular mortality: a population-based prospective study. Am J Clin Nutr. 2008;88:203-9.
  2. Flowers MT1, Ntambi JM. Stearoyl-CoA desaturase and its relation to high-carbohydrate diets and obesity. Biochim Biophys Acta. 2009 Feb;1791(2):85-91. doi: 10.1016/j.bbalip.2008.12.011.
  3. Chavarro JE, Kenfield SA, Stampfer MJ et al. Blood levels of saturated and monounsaturated fatty acids as markers of de novo lipogenesis and risk of prostate cancer. Am J Epidemiol. 2013 Oct 15;178(8):1246-55. doi: 10.1093/aje/kwt136

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens Läkarhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons