Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C66A Lakartidningen.se 2014-10-24

Replik från MSF och MSF Utland:Dags att integrera våra utländska kollegor

I dag studerar nästan 3 000 svenskar medicin utomlands, en siffra som ökat kraftigt om man jämför med för 10 år sedan då den var 700. Det är hög tid att landstingen och läkarkollegiet verkar för att integrera våra utländska kollegor i stället för att marginalisera dem.

Emma Furberg
ordförande, Medicine studerandes förbund, MSF

 

Maria Forssén
ordförande, MSF Utland

Josef Davidsson (Läkartidningen. 2014;111:C6PT) anser att en alltför omfamnande attityd gentemot utlandsstuderande utgör ett hot mot kåren. Han påstår att utlandsstuderande frångår den »rättvisa« ordningen i Sverige med en högskola som är tillgänglig för alla, genom att »köpa sig« en utbildning utomlands. Detta antagande bygger dock på att det svenska antagningssystemet är rakt igenom rättvist. Vi menar att det inte finns något sådant system. Många högpresterande har gång på gång, trots toppbetyg, lottats bort till följd av den betygsinflation som rått i Sverige under det senaste decenniet. Hur vet vi att det är just de, som på grund av en lott haft turen att få en studieplats i Sverige, som är mest lämpade att ingå i framtidens läkarkår?

Josef Davidsson konstaterar dessutom själv att betyg är långt ifrån ett perfekt instrument för att mäta lämplighet och att de utlandsstuderande han kommit i kontakt med varit »teoretiskt bevandrade«. Om denna beskrivning står i relation till uppfattningen om de svenska kollegorna kan man fråga sig hur just det svenska systemet är så överlägset?

Många utlandsstudenter är duktiga, hårt arbetande och ambitiösa individer och kan inte identifiera sig med den bild som målats upp. Läsaren av Josef Davidssons artikel kan lätt få uppfattningen att de som väljer att studera utomlands är oseriösa. De är det motsatta. De hade modet att flytta till ett nytt land, lära sig ett nytt språk, som många av dem i dag behärskar, och anpassa sig till en helt ny kultur. Socialstyrelsen har dessutom gått igenom de europeiska utbildningarna och granskat deras syllabus, både vid ansökandet om särskilt förordande att arbeta före legitimation efter termin 9 och vid ansökan om legitimation. Den svenska jurisdiktionen som Josef Davidsson hyllar har alltså bedömt att de utländska utbildningarna håller måttet.

Josef Davidsson anför också, utifrån sina upplevelser, att läkare med europeisk utbildning är dåligt förberedda på att praktiskt arbeta som läkare, och att detta beror på att PBL (problembaserat lärande) inte haft lika stort genomslag i Europa som i Sverige. Sveriges läkarkår är dock heterogen och många av våra duktiga överläkare har exempelvis genomgått en utbildning som i dag anses omodern; deras samlade kunskaper och deras värde för svensk sjukvård bör enligt vår mening inte underskattas. Vidare anser vi att man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser baserat på subjektiva erfarenheter och underkänna ett helt kollektiv baserat på mötet med ett förhållandevis fåtal europaläkare. Josef Davidsson pratar rättvisa, men det om något är djupt orättvist. 

Eva Engström och Emma Spak redogör i en replik varför det vore såväl olyckligt som teoretiskt omöjligt för Läkarförbundet att driva den linje som Josef Davidsson önskar. Vi instämmer i deras önskan om en förlängd svensk läkarutbildning som leder till legitimation, och delar även deras uppfattning om behovet av en samlad introduktion till läkaryrket efter avslutad grundutbildning.

Det är inte utlandsstudenterna som väljer att inte göra AT-tjänst, utan tyvärr får de inte enligt Socialstyrelsens riktlinjer söka AT-tjänst om de studerat i ett land med legitimation efter avslutade studier. Många av de svenska läkarstudenterna i utlandet skulle vilja få just möjligheten till AT-tjänst och i och med att det ger mer klinisk erfarenhet inför ST-tjänsten.

De introduktionsprogram som finns i dag, i frånvaron av en europeiskt samstämmig läkarutbildning, behöver dessutom individualiseras och tillgängligöras inom ramen för samtliga specialiteter, i stället för att enbart erbjudas där det råder störst brist. Det är inte rätt att de som studerat i andra länder ensamma ska förväntas lösa landstingens bemanningsproblem.

Utländska kollegor bör ges samma möjligheter till konkurrenskraftiga löner, och landstingen bör frångå svågerpolitiken och utlysa samtliga lediga tjänster så att intresserade kan söka dem på lika villkor. I stället för att se utlandsutbildade läkare som ett hot bör vi välkomna dem som fullvärdiga kollegor och fokusera på de möjligheter som en heterogen kår med kompletterande kompetenser innebär!

Läs även:

Replik från Läkarförbundet och Sylf: Utlandsutbildade läkare ett välkommet tillskott

Kommentarer (3)

 • Utlandsutbildade

  2014-10-24 18:15 | Mycket bra argumenterat! Har träffat många som läser utomlands, mycket engagerade, motiverade och kloka ungdomar!

  Marina Tuutma, allmänläkare, Vc Rud

  Jäv:

 • Mycket proviserande artikel

  2014-10-25 00:51 | Att läsa Josef Davidssons artikel var proviserande och sorgligt. Artikeln i sig kändes som ett rent påhopp med tomma fördomsfulla antaganden. De läkare man har stött på i vården som studerat i länder som bla Polen och Ungern har visat högre teoretisk och för den delen praktisk kompetens än många av mina svenskstuderade kollegor. Jag avundas starkt det faktum att dem har fått gå den "hårda" skolan och inte den filosofiska mjuka "PLB" varianten. I mina ögon är det inte AT som gör skillnaden, utan vad man faktiskt lär sig och ser under sin utbildning. Vi har väl de drivna och målmedvetna svenskfödda studenterna i Europa att tacka för att bristen på läkare i landet inte är högre än vad den är idag i landet. Klart vi ska välkomna dem med öppna armar, vem har sagt att Sveriges utbildning är bättre än någon annans???

  Anna Svensson, Läkare, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Antalet studieplatser?

  2014-11-02 18:52 | Bra artikel.
  Det hade varit intressant att följa upp den med en artikel om hur Sverige har mage att låta en så stor del av Sveriges läkare betala för sin egen utbildning när vi har en princip om gratis utbildning i Sverige. Det är något av det största svineri som sker i vårt land.

  Erika Karlsson, stud. med. / lægevikar, Nykøbing Falster syguehus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016