Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C66A Lakartidningen.se 2014-10-24

Replik från MSF och MSF Utland:Dags att integrera våra utländska kollegor

I dag studerar nästan 3 000 svenskar medicin utomlands, en siffra som ökat kraftigt om man jämför med för 10 år sedan då den var 700. Det är hög tid att landstingen och läkarkollegiet verkar för att integrera våra utländska kollegor i stället för att marginalisera dem.

Emma Furberg
ordförande, Medicine studerandes förbund, MSF

 

Maria Forssén
ordförande, MSF Utland

Josef Davidsson (Läkartidningen. 2014;111:C6PT) anser att en alltför omfamnande attityd gentemot utlandsstuderande utgör ett hot mot kåren. Han påstår att utlandsstuderande frångår den »rättvisa« ordningen i Sverige med en högskola som är tillgänglig för alla, genom att »köpa sig« en utbildning utomlands. Detta antagande bygger dock på att det svenska antagningssystemet är rakt igenom rättvist. Vi menar att det inte finns något sådant system. Många högpresterande har gång på gång, trots toppbetyg, lottats bort till följd av den betygsinflation som rått i Sverige under det senaste decenniet. Hur vet vi att det är just de, som på grund av en lott haft turen att få en studieplats i Sverige, som är mest lämpade att ingå i framtidens läkarkår?

Josef Davidsson konstaterar dessutom själv att betyg är långt ifrån ett perfekt instrument för att mäta lämplighet och att de utlandsstuderande han kommit i kontakt med varit »teoretiskt bevandrade«. Om denna beskrivning står i relation till uppfattningen om de svenska kollegorna kan man fråga sig hur just det svenska systemet är så överlägset?

Många utlandsstudenter är duktiga, hårt arbetande och ambitiösa individer och kan inte identifiera sig med den bild som målats upp. Läsaren av Josef Davidssons artikel kan lätt få uppfattningen att de som väljer att studera utomlands är oseriösa. De är det motsatta. De hade modet att flytta till ett nytt land, lära sig ett nytt språk, som många av dem i dag behärskar, och anpassa sig till en helt ny kultur. Socialstyrelsen har dessutom gått igenom de europeiska utbildningarna och granskat deras syllabus, både vid ansökandet om särskilt förordande att arbeta före legitimation efter termin 9 och vid ansökan om legitimation. Den svenska jurisdiktionen som Josef Davidsson hyllar har alltså bedömt att de utländska utbildningarna håller måttet.

Josef Davidsson anför också, utifrån sina upplevelser, att läkare med europeisk utbildning är dåligt förberedda på att praktiskt arbeta som läkare, och att detta beror på att PBL (problembaserat lärande) inte haft lika stort genomslag i Europa som i Sverige. Sveriges läkarkår är dock heterogen och många av våra duktiga överläkare har exempelvis genomgått en utbildning som i dag anses omodern; deras samlade kunskaper och deras värde för svensk sjukvård bör enligt vår mening inte underskattas. Vidare anser vi att man bör vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser baserat på subjektiva erfarenheter och underkänna ett helt kollektiv baserat på mötet med ett förhållandevis fåtal europaläkare. Josef Davidsson pratar rättvisa, men det om något är djupt orättvist. 

Eva Engström och Emma Spak redogör i en replik varför det vore såväl olyckligt som teoretiskt omöjligt för Läkarförbundet att driva den linje som Josef Davidsson önskar. Vi instämmer i deras önskan om en förlängd svensk läkarutbildning som leder till legitimation, och delar även deras uppfattning om behovet av en samlad introduktion till läkaryrket efter avslutad grundutbildning.

Det är inte utlandsstudenterna som väljer att inte göra AT-tjänst, utan tyvärr får de inte enligt Socialstyrelsens riktlinjer söka AT-tjänst om de studerat i ett land med legitimation efter avslutade studier. Många av de svenska läkarstudenterna i utlandet skulle vilja få just möjligheten till AT-tjänst och i och med att det ger mer klinisk erfarenhet inför ST-tjänsten.

De introduktionsprogram som finns i dag, i frånvaron av en europeiskt samstämmig läkarutbildning, behöver dessutom individualiseras och tillgängligöras inom ramen för samtliga specialiteter, i stället för att enbart erbjudas där det råder störst brist. Det är inte rätt att de som studerat i andra länder ensamma ska förväntas lösa landstingens bemanningsproblem.

Utländska kollegor bör ges samma möjligheter till konkurrenskraftiga löner, och landstingen bör frångå svågerpolitiken och utlysa samtliga lediga tjänster så att intresserade kan söka dem på lika villkor. I stället för att se utlandsutbildade läkare som ett hot bör vi välkomna dem som fullvärdiga kollegor och fokusera på de möjligheter som en heterogen kår med kompletterande kompetenser innebär!

Läs även:

Replik från Läkarförbundet och Sylf: Utlandsutbildade läkare ett välkommet tillskott

Kommentarer (3)

 • Utlandsutbildade

  2014-10-24 18:15 | Mycket bra argumenterat! Har träffat många som läser utomlands, mycket engagerade, motiverade och kloka ungdomar!

  Marina Tuutma, allmänläkare, Vc Rud

  Jäv:

 • Mycket proviserande artikel

  2014-10-25 00:51 | Att läsa Josef Davidssons artikel var proviserande och sorgligt. Artikeln i sig kändes som ett rent påhopp med tomma fördomsfulla antaganden. De läkare man har stött på i vården som studerat i länder som bla Polen och Ungern har visat högre teoretisk och för den delen praktisk kompetens än många av mina svenskstuderade kollegor. Jag avundas starkt det faktum att dem har fått gå den "hårda" skolan och inte den filosofiska mjuka "PLB" varianten. I mina ögon är det inte AT som gör skillnaden, utan vad man faktiskt lär sig och ser under sin utbildning. Vi har väl de drivna och målmedvetna svenskfödda studenterna i Europa att tacka för att bristen på läkare i landet inte är högre än vad den är idag i landet. Klart vi ska välkomna dem med öppna armar, vem har sagt att Sveriges utbildning är bättre än någon annans???

  Anna Svensson, Läkare, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Antalet studieplatser?

  2014-11-02 18:52 | Bra artikel.
  Det hade varit intressant att följa upp den med en artikel om hur Sverige har mage att låta en så stor del av Sveriges läkare betala för sin egen utbildning när vi har en princip om gratis utbildning i Sverige. Det är något av det största svineri som sker i vårt land.

  Erika Karlsson, stud. med. / lægevikar, Nykøbing Falster syguehus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons