Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7EU Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-18

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare

Läkare med anställning hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner utan stöd i regelverket riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor AB

Börje Eriksson,
vd Skandinavisk Hälsovård AB

Olof Ljunghusen, vd, Svensk Läkartjänst

Vi har skrivit om problemet med bemaningsföretag som inte hanerar skatter och avdrag på rätt sätt förut, men problemet  kvarstår. Regelverket är dock tydligt och undantagen är få. Vi vill uppmana läkare att försäkra sig om att de arbetar för bemanningsföretag som inte utlovar »fria förmåner», det vill säga reseersättningar, ersättning för boende och traktamenten som inte redovisas korrekt. Detta kan stå den enskilde dyrt.

Uppskattningsvis 30 procent av de totalt tre miljarder kronor som betalas ut årligen är inte förmånsbeskattade. Läkare som lever i tron att hon eller han landat ett extra gott avtal känner må hända inte heller till att Skatteverket har rätt att korrigera felaktigheter sex år bakåt i tiden?  

På frågan om hur de hanterar skatter svarade ett bemanningsföretag, grovt felaktigt: 

»Om vi står för resor och boende så är det inget som beskattas. Om du själv gör utlägg för till exempel resor kommer det beskattas om det är ditt första uppdrag via oss. Från andra uppdraget (förutsatt att det är på en annan vårdcentral än det första uppdraget) anses det vara tjänsteresor och då beskattas det inte. Men det är oftast mest fördelaktigt för dig om vi står för dessa kostnader och justerar ersättningen efter det. Om du veckopendlar och bor på annan ort har vi möjlighet att lägga en del av ersättningen som skattefritt traktamente, detta blir fördelaktigt både för dig och oss.»

Förskräckande fel. Det låter bra med högre ersättning från sådana bolag, men räkna med stora risker. För att visa vad som gäller har vi ställt ett antal frågor om förmånsbeskattning till Skatteverkets rättslige expert [Yngve Gripple, Solna, pers medd; 2014]. 

Fråga 1: Om vi som bemanningsbolag anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, ersättning för boende eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Svar: Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. Skatteverket har klargjort [1] hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Fråga 2: Finns det några ­undantag från dessa regler för läkare utsända från bemanningsbolag?

Svar: Det kan finnas undantag i enskilda situationer, till exempel för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.  

Skillnaden mellan fråga ett och två är att i det förra fallet är läkaren anställd för uppdraget, det vill säga tidbegränsat, medan i det senare fallet är läkaren anställd tillsvidare och ambulerar. I praktiken förekommer inte  tillsvidareanställningar där doktorn ambulerar. 

Fråga 3–5: Vilka är riskerna för läkarna att ta emot förmåner skattefritt? Vad händer de bolag som trots allt betalar ut förmåner skattefritt? Hur långt tillbaka i tiden kan verket gå i sina krav på rättelse av inbetalda sociala avgifter och på inbetalning av skatterna?

Svar (fråga 3–5): Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Fråga 6: Gäller samma regler för utländska bemanningsbolag som hyr ut en i Sverige stadigvarande bosatt läkare på ett uppdrag i Sverige?

Svar: Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska ­beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Trots tydliga varningstecken den senaste tiden, bland annat från landsting som fått upp ögonen för problemet, är det många mindre nogräknade bemanningsföretag som utlovar fria förmåner. 

Risken för ett smärtsamt uppvaknande för den enskilde läkaren vid en skatterevision ökar med varje uppdrag de tar. Inte nog med att de ska betala skatt på summan av alla förmåner under de senaste sex åren, det finns också en betydande risk för ett skattetillägg på hela beloppet. Och vad händer om företaget man arbetat för går i konkurs efter en skatterevision och läkaren inte fått ut all lön? På webbplatsen http://www.tryggbemanning.se listas auktoriserade bolag som har kollektivavtal.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Skatteverkets ställningstaganden. Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser. Solna: Skatteverket; 2005

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons