Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7EU Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-18

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare

Läkare med anställning hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner utan stöd i regelverket riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor AB

Börje Eriksson,
vd Skandinavisk Hälsovård AB

Olof Ljunghusen, vd, Svensk Läkartjänst

Vi har skrivit om problemet med bemaningsföretag som inte hanerar skatter och avdrag på rätt sätt förut, men problemet  kvarstår. Regelverket är dock tydligt och undantagen är få. Vi vill uppmana läkare att försäkra sig om att de arbetar för bemanningsföretag som inte utlovar »fria förmåner», det vill säga reseersättningar, ersättning för boende och traktamenten som inte redovisas korrekt. Detta kan stå den enskilde dyrt.

Uppskattningsvis 30 procent av de totalt tre miljarder kronor som betalas ut årligen är inte förmånsbeskattade. Läkare som lever i tron att hon eller han landat ett extra gott avtal känner må hända inte heller till att Skatteverket har rätt att korrigera felaktigheter sex år bakåt i tiden?  

På frågan om hur de hanterar skatter svarade ett bemanningsföretag, grovt felaktigt: 

»Om vi står för resor och boende så är det inget som beskattas. Om du själv gör utlägg för till exempel resor kommer det beskattas om det är ditt första uppdrag via oss. Från andra uppdraget (förutsatt att det är på en annan vårdcentral än det första uppdraget) anses det vara tjänsteresor och då beskattas det inte. Men det är oftast mest fördelaktigt för dig om vi står för dessa kostnader och justerar ersättningen efter det. Om du veckopendlar och bor på annan ort har vi möjlighet att lägga en del av ersättningen som skattefritt traktamente, detta blir fördelaktigt både för dig och oss.»

Förskräckande fel. Det låter bra med högre ersättning från sådana bolag, men räkna med stora risker. För att visa vad som gäller har vi ställt ett antal frågor om förmånsbeskattning till Skatteverkets rättslige expert [Yngve Gripple, Solna, pers medd; 2014]. 

Fråga 1: Om vi som bemanningsbolag anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, ersättning för boende eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Svar: Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. Skatteverket har klargjort [1] hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Fråga 2: Finns det några ­undantag från dessa regler för läkare utsända från bemanningsbolag?

Svar: Det kan finnas undantag i enskilda situationer, till exempel för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.  

Skillnaden mellan fråga ett och två är att i det förra fallet är läkaren anställd för uppdraget, det vill säga tidbegränsat, medan i det senare fallet är läkaren anställd tillsvidare och ambulerar. I praktiken förekommer inte  tillsvidareanställningar där doktorn ambulerar. 

Fråga 3–5: Vilka är riskerna för läkarna att ta emot förmåner skattefritt? Vad händer de bolag som trots allt betalar ut förmåner skattefritt? Hur långt tillbaka i tiden kan verket gå i sina krav på rättelse av inbetalda sociala avgifter och på inbetalning av skatterna?

Svar (fråga 3–5): Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Fråga 6: Gäller samma regler för utländska bemanningsbolag som hyr ut en i Sverige stadigvarande bosatt läkare på ett uppdrag i Sverige?

Svar: Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska ­beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Trots tydliga varningstecken den senaste tiden, bland annat från landsting som fått upp ögonen för problemet, är det många mindre nogräknade bemanningsföretag som utlovar fria förmåner. 

Risken för ett smärtsamt uppvaknande för den enskilde läkaren vid en skatterevision ökar med varje uppdrag de tar. Inte nog med att de ska betala skatt på summan av alla förmåner under de senaste sex åren, det finns också en betydande risk för ett skattetillägg på hela beloppet. Och vad händer om företaget man arbetat för går i konkurs efter en skatterevision och läkaren inte fått ut all lön? På webbplatsen http://www.tryggbemanning.se listas auktoriserade bolag som har kollektivavtal.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Skatteverkets ställningstaganden. Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser. Solna: Skatteverket; 2005

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons