Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7EU Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-18

(O)förmånlig skattefälla för hyrläkare

Läkare med anställning hos bemannings­företag som utlovar skattefria förmåner utan stöd i regelverket riskerar svidande skatterevision, skriver företrädare för branschen.

Eva Domanders, vd, Dedicare Doctor AB

Börje Eriksson,
vd Skandinavisk Hälsovård AB

Olof Ljunghusen, vd, Svensk Läkartjänst

Vi har skrivit om problemet med bemaningsföretag som inte hanerar skatter och avdrag på rätt sätt förut, men problemet  kvarstår. Regelverket är dock tydligt och undantagen är få. Vi vill uppmana läkare att försäkra sig om att de arbetar för bemanningsföretag som inte utlovar »fria förmåner», det vill säga reseersättningar, ersättning för boende och traktamenten som inte redovisas korrekt. Detta kan stå den enskilde dyrt.

Uppskattningsvis 30 procent av de totalt tre miljarder kronor som betalas ut årligen är inte förmånsbeskattade. Läkare som lever i tron att hon eller han landat ett extra gott avtal känner må hända inte heller till att Skatteverket har rätt att korrigera felaktigheter sex år bakåt i tiden?  

På frågan om hur de hanterar skatter svarade ett bemanningsföretag, grovt felaktigt: 

»Om vi står för resor och boende så är det inget som beskattas. Om du själv gör utlägg för till exempel resor kommer det beskattas om det är ditt första uppdrag via oss. Från andra uppdraget (förutsatt att det är på en annan vårdcentral än det första uppdraget) anses det vara tjänsteresor och då beskattas det inte. Men det är oftast mest fördelaktigt för dig om vi står för dessa kostnader och justerar ersättningen efter det. Om du veckopendlar och bor på annan ort har vi möjlighet att lägga en del av ersättningen som skattefritt traktamente, detta blir fördelaktigt både för dig och oss.»

Förskräckande fel. Det låter bra med högre ersättning från sådana bolag, men räkna med stora risker. För att visa vad som gäller har vi ställt ett antal frågor om förmånsbeskattning till Skatteverkets rättslige expert [Yngve Gripple, Solna, pers medd; 2014]. 

Fråga 1: Om vi som bemanningsbolag anställer en läkare från södra Sverige för ett uppdrag i norra Sverige, kan vi då betala ut reseersättning, ersättning för boende eller traktamente skattefritt utöver lönen? 

Svar: Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter. Skatteverket har klargjort [1] hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Fråga 2: Finns det några ­undantag från dessa regler för läkare utsända från bemanningsbolag?

Svar: Det kan finnas undantag i enskilda situationer, till exempel för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.  

Skillnaden mellan fråga ett och två är att i det förra fallet är läkaren anställd för uppdraget, det vill säga tidbegränsat, medan i det senare fallet är läkaren anställd tillsvidare och ambulerar. I praktiken förekommer inte  tillsvidareanställningar där doktorn ambulerar. 

Fråga 3–5: Vilka är riskerna för läkarna att ta emot förmåner skattefritt? Vad händer de bolag som trots allt betalar ut förmåner skattefritt? Hur långt tillbaka i tiden kan verket gå i sina krav på rättelse av inbetalda sociala avgifter och på inbetalning av skatterna?

Svar (fråga 3–5): Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Fråga 6: Gäller samma regler för utländska bemanningsbolag som hyr ut en i Sverige stadigvarande bosatt läkare på ett uppdrag i Sverige?

Svar: Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska ­beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Trots tydliga varningstecken den senaste tiden, bland annat från landsting som fått upp ögonen för problemet, är det många mindre nogräknade bemanningsföretag som utlovar fria förmåner. 

Risken för ett smärtsamt uppvaknande för den enskilde läkaren vid en skatterevision ökar med varje uppdrag de tar. Inte nog med att de ska betala skatt på summan av alla förmåner under de senaste sex åren, det finns också en betydande risk för ett skattetillägg på hela beloppet. Och vad händer om företaget man arbetat för går i konkurs efter en skatterevision och läkaren inte fått ut all lön? På webbplatsen http://www.tryggbemanning.se listas auktoriserade bolag som har kollektivavtal.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Skatteverkets ställningstaganden. Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser. Solna: Skatteverket; 2005

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016