Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C99U Lakartidningen.se 2014-12-17

Replik 2 till Måns Rosén och medförfattare:»Vi vill inte skuldbelägga personer som nyttjar alkohol«

Anna Carlstedt
ordförande, IOGT-NTO 

Kerstin Nilsson
ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Måns Rosén och medförfattare kritiserar i Läkartidningen [1] rapporten »Alkoholen och samhället« som getts ut av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet [2]. Kritiken mot rapportens vetenskapliga innehåll bemöts av rapportens forskargrupp [3]. Som ansvariga organisationer bakom rapporten vill vi göra följande kommentarer:

Rapporten är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO där en internationellt erkänd forskargrupp årligen får i uppdrag att sammanställa en rapport över kunskapsläget för ett tema inom alkoholområdet. Forskargruppens uppdrag är att göra en samlad bedömning av det vetenskapliga underlaget inom området. I år valdes temat effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Temat valdes utifrån att vi anser att denna fråga långt ifrån är avgjord, och att den har en stor betydelse för hälso- och sjukvården och för samhället i stort, inte minst i arbetet med levnadsvanornas påverkan på hälsan.

Frågor där det finns en vetenskaplig kontrovers måste kunna diskuteras både i forskarsamhället och i samhället i övrigt. Det är grunden för all kunskapsutveckling. Självfallet kräver det öppenhet och transparens och att slutsatserna kan prövas. Att avstå från att granska och analysera ett område för att resultatet skulle kunna oroa vissa grupper ser vi dock inte som ett hållbart argument.

Vi står givetvis bakom rapportens slutsatser, men vill understryka att den handlar om att granska underlaget för om alkoholkonsumtion i låga doser har en hälsofrämjande effekt, det vill säga om det kan rekommenderas i preventivt syfte, vilket är något annat än att skuldbelägga personer som väljer att nyttja alkohol. Vi menar att vuxna människor ska kunna göra egna val utifrån så goda underlag som möjligt. Vi tror också att de allra flesta kan hantera att det i komplicerade frågor förs en sammansatt diskussion.

Svenska Läkaresällskapet och IOGT-NTO är ideella organisationer, oberoende av kommersiella intressen. Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation med ett brett intresse som omfattar hela det medicinska området. Levnadsvanors betydelse för hälsan på såväl individ- som populationsnivå är en prioriterad fråga. IOGT-NTO är inriktat på verkningarna av alkohol och narkotika på individer och samhälle, men har också en bred social- och föreningsverksamhet. Rapportserien »Alkohol och samhälle« ska ses i detta perspektiv. Titeln syftar på det arbete som Svenska Läkaresällskapet gjorde i början av 1900-talet och som låg till grund för publiceringen av boken »Alkoholen och samhället« år 1912 [4].

Uppfattningen att alkohol och unga är ett mycket angeläget tema delar vi helt med Måns Rosén och medförfattare. Det var också av detta skäl som alkohol och unga var temat för den första rapporten i serien, publicerad år 2013 [5].

Referenser

  1. Rosén M, Asplund K, Stenbeck M. Ska medelålders inte kunna dricka ett glas vin? Läkartidningen. 2014;111:C94P.
  2. Alkoholen och samhället. Tema 2014: Effekter av konsumtion av alkohol i låga doser. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2014. 
  3. Andreasson S, Dangardt F. Replik till Måns Rosén och medförfattare: Kritikerna bortser från nyare rön om alkoholens hälsoeffekter. Läkartidningen. 2014;111:C97R.
  4. Bratt I. Alkoholen och samhället: betänkande angående de samhällsskadliga inflytanden bruket af rusdrycker medför, jämte förslag till systematiska åtgärder för deras bekämpande i Sverige. Stockholm: Svenska Läkaresällskapet; 1912. 
  5. Alkoholen och samhället. Tema 2013: Ungdomar och unga vuxna. Forskningsrapport. Stockholm: IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet; 2013. 

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons