Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCPP Läkartidningen 10/2015
Lakartidningen.se 2015-02-27

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson.

Karin Weman-Josefsson
universitetsadjunkt, licentiat i psykologi, Högskolan i Halmstad; doktorand i psykologi, Göteborgs universitet
karin.weman@hh.se

Jag tror och hoppas att SFAM:s arbetsgrupp för »onödiga listan« inte ifrågasätter betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan trots att man placerat FaR (fysisk aktivitet på recept) på listan över onödiga åtgärder. Risken är  dock att att många kommer att tolka det som en signal att fysisk aktivitet är onödig. Internationellt jobbar man hårt för att integrera fysisk aktivitet på recept i vården. Det är därför svårt att förklara för internationella forskarkollegor varför Sverige, som varit ett föregångsland, plötsligt går i motsatt riktning. 

SFAM:s arbetsgrupp framhåller att onödiga listan är inspirerad av »Choosing Wisely« [1]. Noteras bör att de flesta av texterna i Choosing Wisely både poängterar betydelsen av fysisk aktivitet och vikten av att uppmuntra alla patienter att vara regelbundet fysiskt aktiva, alltså inte bara riskgrupper, som arbetsgruppen antyder. 

Organisationen »Exercise is Medicine« kallar fysisk aktivitet och motion för »the missing medicine« och skriver att motion som medicin är lösningen på ett av 2000-talets största folkhälsoproblem [2]. Även Lancet har uppmärksammat detta i en artikelserie där en central rubrik är »Prescription of physical activity: an undervalued intervention« [3]. 

Arbetsgruppen har enbart studerat effekten av FaR, inte hur det fungerar och varför. Även om de på goda grunder efterlyser fler experimentella studier och objektiva mått är vi inte särskilt hjälpta av sådana studier om de enbart har fysisk aktivitet som utfallsmått. Det finns ett stort behov av att gå från 1:a generationens forskningsfrågor (samband mellan två variabler) till det som kallas för 2:a och 3:e generationen och studera mekanismerna bakom förändring (moderering och mediering) [4]. 

Arbetsgruppen menar att FaR inte har större effekt än ett rådgivande samtal, vilket snarast tyder på att vårdgivare inte lyckas stimulera patienter till självreglering oavsett metod. Följsamheten till FaR är ungefär lika stor som till andra recept, så med den logiken torde alla recept anses onödiga.

Omkring hälften av dem som inleder ett motionsbeteende, på egen hand eller i interventioner, slutar inom 3 till 6 månader [5]. Att så många goda intentioner rinner ut i sanden är alltså inte unikt för FaR utan normalt för den här typen av beteendeförändring, och har främst samband med motivationsrelaterade faktorer [6]. Om vi kan förstå motivationens mekanismer får vi värdefull information om de aktiva delarna i en effektiv intervention eller rådgivningssituation, och däremed en bra grund för framgångsrika och kostnadseffektiva insatser. Det finns starkt internationellt stöd för vetenskapliga metoder som stimulerar självbestämmande motivation till hälsosamma beteenden [7] och som belyser värdegrundsfrågor om autonomi som är centrala för hur FaR kan och bör utvecklas [8].  

En kritisk punkt i FaR är att stödfunktionerna är dåligt utvecklade och lämnar patienter ensamma med sitt recept och sin beteendeförändring. Det vore naivt att tro att alla patienter ska lösa det på egen hand. Det finns därför en enorm potential i att utveckla stödfunktionerna i FaR genom en grundläggande metodanpassning baserad på adekvat motivationsteori i såväl förskrivning som uppföljning. Fysisk aktivitet och motion är komplexa beteenden som kräver komplexa teorier och analyser för att förstå och understödja [5]. 

SBU framhåller i en kommentar till »onödiga listan« vikten av att ta hänsyn till kunskapsläget för att undvika förhastade och godtyckliga underlag [9]. Det är min bestämda uppfattning att SFAM:s arbetsgrupp dragit aningen förhastade slutsatser om FaR. Det positiva med det kontroversiella förslaget är att frågan hamnar på bordet för en kreativ diskussion om drivkrafterna bakom beteendeförändring och hur goda förutsättningar för hållbara livsstilsförändringar kan skapas. Jag vill därför i all välmening be arbetsgruppen att invitera ett brett tvärvetenskapligt (gärna internationellt) expertfält till denna viktiga diskussion [10]. 

Fysisk inaktivitet utgör den fjärde största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död [11]. Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller.

Läs repliken:
FaR låser diskussionen

Referenser

 1. Choosing wisely. An initiative of the ABIM Foundation. http://www.choosingwisely.org/
 2. Exercise is medicine. http://www.exerciseismedicine.org/
 3. Hallal PC, Lee IM. Prescription of physical activity – an undervalued intervention. Lancet. 2013;381(9864):356-7.
 4. Cerin E, Mackinnon DP. A commentary on current practice in mediating variable analyses in behavioral nutrition and physical activity. Public Health Nutr. 2009;12(8):1182-8.
 5. Buckworth J, Dishman RK, O’Connor PJ, et al. Exercise Psychology. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 2013.
 6. Weman-Josefsson AK. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying self-determination theory in a person-centred approach [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 2014.
 7. Ng JYY, Ntoumanis N, Thogersen-Ntoumani C, et al. Self-determination theory applied to health contexts: a meta-analysis. Perspect Psychol Sci. 2012;7(4):325-40.
 8. Weman-Josefsson AK, Jonsson L, Johansson G. FaR har stor utvecklingspotential. Läkartidningen. 2014;111:CZ77.
 9. SBU. Konsten att avstå. Medicinsk vetenskap & Praxis. 2014;3-4:1-3.
 10. WHO. Global Health Risks. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2009.
 11. Mellgren F. Hälsokontroll av friska – dyrt och onödigt. Svenska Dagbladet. SvD Nyheter. 20 nov 2014.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons