Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCPP Läkartidningen 10/2015
Lakartidningen.se 2015-02-27

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson.

Karin Weman-Josefsson
universitetsadjunkt, licentiat i psykologi, Högskolan i Halmstad; doktorand i psykologi, Göteborgs universitet
karin.weman@hh.se

Jag tror och hoppas att SFAM:s arbetsgrupp för »onödiga listan« inte ifrågasätter betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan trots att man placerat FaR (fysisk aktivitet på recept) på listan över onödiga åtgärder. Risken är  dock att att många kommer att tolka det som en signal att fysisk aktivitet är onödig. Internationellt jobbar man hårt för att integrera fysisk aktivitet på recept i vården. Det är därför svårt att förklara för internationella forskarkollegor varför Sverige, som varit ett föregångsland, plötsligt går i motsatt riktning. 

SFAM:s arbetsgrupp framhåller att onödiga listan är inspirerad av »Choosing Wisely« [1]. Noteras bör att de flesta av texterna i Choosing Wisely både poängterar betydelsen av fysisk aktivitet och vikten av att uppmuntra alla patienter att vara regelbundet fysiskt aktiva, alltså inte bara riskgrupper, som arbetsgruppen antyder. 

Organisationen »Exercise is Medicine« kallar fysisk aktivitet och motion för »the missing medicine« och skriver att motion som medicin är lösningen på ett av 2000-talets största folkhälsoproblem [2]. Även Lancet har uppmärksammat detta i en artikelserie där en central rubrik är »Prescription of physical activity: an undervalued intervention« [3]. 

Arbetsgruppen har enbart studerat effekten av FaR, inte hur det fungerar och varför. Även om de på goda grunder efterlyser fler experimentella studier och objektiva mått är vi inte särskilt hjälpta av sådana studier om de enbart har fysisk aktivitet som utfallsmått. Det finns ett stort behov av att gå från 1:a generationens forskningsfrågor (samband mellan två variabler) till det som kallas för 2:a och 3:e generationen och studera mekanismerna bakom förändring (moderering och mediering) [4]. 

Arbetsgruppen menar att FaR inte har större effekt än ett rådgivande samtal, vilket snarast tyder på att vårdgivare inte lyckas stimulera patienter till självreglering oavsett metod. Följsamheten till FaR är ungefär lika stor som till andra recept, så med den logiken torde alla recept anses onödiga.

Omkring hälften av dem som inleder ett motionsbeteende, på egen hand eller i interventioner, slutar inom 3 till 6 månader [5]. Att så många goda intentioner rinner ut i sanden är alltså inte unikt för FaR utan normalt för den här typen av beteendeförändring, och har främst samband med motivationsrelaterade faktorer [6]. Om vi kan förstå motivationens mekanismer får vi värdefull information om de aktiva delarna i en effektiv intervention eller rådgivningssituation, och däremed en bra grund för framgångsrika och kostnadseffektiva insatser. Det finns starkt internationellt stöd för vetenskapliga metoder som stimulerar självbestämmande motivation till hälsosamma beteenden [7] och som belyser värdegrundsfrågor om autonomi som är centrala för hur FaR kan och bör utvecklas [8].  

En kritisk punkt i FaR är att stödfunktionerna är dåligt utvecklade och lämnar patienter ensamma med sitt recept och sin beteendeförändring. Det vore naivt att tro att alla patienter ska lösa det på egen hand. Det finns därför en enorm potential i att utveckla stödfunktionerna i FaR genom en grundläggande metodanpassning baserad på adekvat motivationsteori i såväl förskrivning som uppföljning. Fysisk aktivitet och motion är komplexa beteenden som kräver komplexa teorier och analyser för att förstå och understödja [5]. 

SBU framhåller i en kommentar till »onödiga listan« vikten av att ta hänsyn till kunskapsläget för att undvika förhastade och godtyckliga underlag [9]. Det är min bestämda uppfattning att SFAM:s arbetsgrupp dragit aningen förhastade slutsatser om FaR. Det positiva med det kontroversiella förslaget är att frågan hamnar på bordet för en kreativ diskussion om drivkrafterna bakom beteendeförändring och hur goda förutsättningar för hållbara livsstilsförändringar kan skapas. Jag vill därför i all välmening be arbetsgruppen att invitera ett brett tvärvetenskapligt (gärna internationellt) expertfält till denna viktiga diskussion [10]. 

Fysisk inaktivitet utgör den fjärde största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död [11]. Rätt utformat och rätt använt skulle FaR kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa för alla, ja rent av ett magiskt piller.

Läs repliken:
FaR låser diskussionen

Referenser

 1. Choosing wisely. An initiative of the ABIM Foundation. http://www.choosingwisely.org/
 2. Exercise is medicine. http://www.exerciseismedicine.org/
 3. Hallal PC, Lee IM. Prescription of physical activity – an undervalued intervention. Lancet. 2013;381(9864):356-7.
 4. Cerin E, Mackinnon DP. A commentary on current practice in mediating variable analyses in behavioral nutrition and physical activity. Public Health Nutr. 2009;12(8):1182-8.
 5. Buckworth J, Dishman RK, O’Connor PJ, et al. Exercise Psychology. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers; 2013.
 6. Weman-Josefsson AK. Exploring motivational mechanisms in exercise behaviour. Applying self-determination theory in a person-centred approach [avhandling]. Göteborg: Göteborgs universitet; 2014.
 7. Ng JYY, Ntoumanis N, Thogersen-Ntoumani C, et al. Self-determination theory applied to health contexts: a meta-analysis. Perspect Psychol Sci. 2012;7(4):325-40.
 8. Weman-Josefsson AK, Jonsson L, Johansson G. FaR har stor utvecklingspotential. Läkartidningen. 2014;111:CZ77.
 9. SBU. Konsten att avstå. Medicinsk vetenskap & Praxis. 2014;3-4:1-3.
 10. WHO. Global Health Risks. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe; 2009.
 11. Mellgren F. Hälsokontroll av friska – dyrt och onödigt. Svenska Dagbladet. SvD Nyheter. 20 nov 2014.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons