Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDP6 Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

Svenska Läkaresällskapet:Två organisationer är en styrka

Det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller, skriver Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till ett förslag om »Royal College«. 

För Svenska Läkaresällskapet:

Kerstin Nilsson

ordförande

I en intressant artikel i Läkartidningen 7/2015 [1] tar Lars Kihlström och Jonas Nordquist upp den viktiga frågan om läkarprofessionens ansvar och roll i »kontraktet« med medborgarna och samhället. De väcker frågan om en svensk motsvarighet till de »Royal Colleges« som finns i den anglosaxiska världen, och som har en formellt reglerad ställning.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, en fråga som vi som ideell, politiskt och fackligt obunden förening ser som en självklar uppgift att driva och utveckla. SLS kärnvärden – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet – är tydligt länkade till de kriterier som definierar en profession. Vi ser det som givet att man som läkare omfattar dessa kärnvärden, och därmed också vill bidra till professionens utveckling. 

Lars Kihlström och Jonas Nordquist refererar till remissen angående den nya ST-utbildningen. Den är ett tydligt exempel på betydelsen av professionens engagemang för att justeringar ska kunna åstadkommas, även om ytterligare arbete återstår i denna fråga. 

De professionella organisationerna har i dag ingen formell roll i prövningen av specialistkompetensen. Vi ser dock att ett utvidgat åtagande rörande såväl innehåll som reglering av ST och den formella kompetensprövningen borde kunna vara vår uppgift, och vi är beredda att driva det arbetet vidare i samarbete med Socialstyrelsen och andra berörda. 

En näraliggande fråga rör fortbildningen efter avslutad ST.  Att upprätthålla och utveckla sin kompetens även efter avlagd specialistexamen är ett professionellt ansvar. SLS har nyligen publicerat ett policydokument om fortbildning med förslag till en strukturerad process under professionens ansvar [2]. Vi ska nu, i samarbete med våra sektioner, försöka omsätta denna policy i praktiken.  Tillsammans med Sveriges läkarförbund har vi också sedan länge diskuterat frågor om fortbildning, och i en artikel i LT 8/2015 [3] redogör vi för vår gemensamma syn.

Att många är engagerade i frågor som rör vidare- och fortbildning är kanske inte förvånande. Vi har dock som profession både ansvar och möjlighet att delta med kraft också i andra frågor som rör människors hälsa, dels genom att bidra med vår kompetens i svar på remisser, dels genom att själva driva frågor vi identifierar som angelägna inom hälso- och sjukvårdens område, men också andra samhällsfrågor av betydelse för hälsan. Detta ser vi som självklara uppgifter för en professionell organisation. 

SLS saknar dock den formella reglering som ett Royal College har, men är beredda att ikläda oss motsvarande roll vad gäller såväl frågor som rör den professionella regleringen som professionens delaktighet i hälso- och sjukvårdens övergripande frågor. Självfallet ska det ske i dialog med andra aktörer, såsom politiken, fackliga organisationer, myndigheter och huvudmän.

Lars Kihlström och Jonas Nordquist tar också upp frågan om närmare samverkan mellan SLS och Sveriges läkarförbund för att öka professionens inflytande i vissa frågor. Vi vill understryka att en sådan samverkan redan finns. Vi diskuterar gemensamt frågor som rör till exempel utbildning och processen kring remisser (inte minst för ökad tydlighet mot sektionerna/specialitetsföreningarna), liksom andra frågor där det är naturligt att samverka.

Vi anser dock att det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller. En renodlat professionell obunden organisation som SLS kan driva frågor där vi som profession kan göra skillnad i ett bredare perspektiv, medan en facklig organisation kan påverka utifrån andra perspektiv. Vi menar att det är en styrka med två organisationer som var för sig, och tillsammans när så är motiverat, kan driva för läkarkåren viktiga frågor.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons