Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDP6 Läkartidningen 09/2015
Lakartidningen.se 2015-02-23

Svenska Läkaresällskapet:Två organisationer är en styrka

Det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller, skriver Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till ett förslag om »Royal College«. 

För Svenska Läkaresällskapet:

Kerstin Nilsson

ordförande

I en intressant artikel i Läkartidningen 7/2015 [1] tar Lars Kihlström och Jonas Nordquist upp den viktiga frågan om läkarprofessionens ansvar och roll i »kontraktet« med medborgarna och samhället. De väcker frågan om en svensk motsvarighet till de »Royal Colleges« som finns i den anglosaxiska världen, och som har en formellt reglerad ställning.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) välkomnar en fördjupad diskussion om professionens roll, en fråga som vi som ideell, politiskt och fackligt obunden förening ser som en självklar uppgift att driva och utveckla. SLS kärnvärden – vetenskap, utbildning, etik och kvalitet – är tydligt länkade till de kriterier som definierar en profession. Vi ser det som givet att man som läkare omfattar dessa kärnvärden, och därmed också vill bidra till professionens utveckling. 

Lars Kihlström och Jonas Nordquist refererar till remissen angående den nya ST-utbildningen. Den är ett tydligt exempel på betydelsen av professionens engagemang för att justeringar ska kunna åstadkommas, även om ytterligare arbete återstår i denna fråga. 

De professionella organisationerna har i dag ingen formell roll i prövningen av specialistkompetensen. Vi ser dock att ett utvidgat åtagande rörande såväl innehåll som reglering av ST och den formella kompetensprövningen borde kunna vara vår uppgift, och vi är beredda att driva det arbetet vidare i samarbete med Socialstyrelsen och andra berörda. 

En näraliggande fråga rör fortbildningen efter avslutad ST.  Att upprätthålla och utveckla sin kompetens även efter avlagd specialistexamen är ett professionellt ansvar. SLS har nyligen publicerat ett policydokument om fortbildning med förslag till en strukturerad process under professionens ansvar [2]. Vi ska nu, i samarbete med våra sektioner, försöka omsätta denna policy i praktiken.  Tillsammans med Sveriges läkarförbund har vi också sedan länge diskuterat frågor om fortbildning, och i en artikel i LT 8/2015 [3] redogör vi för vår gemensamma syn.

Att många är engagerade i frågor som rör vidare- och fortbildning är kanske inte förvånande. Vi har dock som profession både ansvar och möjlighet att delta med kraft också i andra frågor som rör människors hälsa, dels genom att bidra med vår kompetens i svar på remisser, dels genom att själva driva frågor vi identifierar som angelägna inom hälso- och sjukvårdens område, men också andra samhällsfrågor av betydelse för hälsan. Detta ser vi som självklara uppgifter för en professionell organisation. 

SLS saknar dock den formella reglering som ett Royal College har, men är beredda att ikläda oss motsvarande roll vad gäller såväl frågor som rör den professionella regleringen som professionens delaktighet i hälso- och sjukvårdens övergripande frågor. Självfallet ska det ske i dialog med andra aktörer, såsom politiken, fackliga organisationer, myndigheter och huvudmän.

Lars Kihlström och Jonas Nordquist tar också upp frågan om närmare samverkan mellan SLS och Sveriges läkarförbund för att öka professionens inflytande i vissa frågor. Vi vill understryka att en sådan samverkan redan finns. Vi diskuterar gemensamt frågor som rör till exempel utbildning och processen kring remisser (inte minst för ökad tydlighet mot sektionerna/specialitetsföreningarna), liksom andra frågor där det är naturligt att samverka.

Vi anser dock att det finns ett stort värde i att ha två organisationer med kompletterande roller. En renodlat professionell obunden organisation som SLS kan driva frågor där vi som profession kan göra skillnad i ett bredare perspektiv, medan en facklig organisation kan påverka utifrån andra perspektiv. Vi menar att det är en styrka med två organisationer som var för sig, och tillsammans när så är motiverat, kan driva för läkarkåren viktiga frågor.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons