Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEF Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-16

Replik från Folkhälsomyndigheten:Viktigt första steg för att uppskatta kostnader för resistens

Malin Grape, enhetschef, Antibiotika och vårdhygien

Anders Tegnell, avdelningschef; statsepidemiolog

Lisa Brouwers, enhetschef, Epidemiologi och hälsoekonomi

Magdalena Prioux, utredare, Antibiotika och vårdhygien

Karin Carlin, utredare, Antibiotika och vårdhygien; samtliga Folkhälsomyndigheten

Det saknas kunskap om hur mycket antibiotikaresistens kostar samhället i dag och på sikt. Folkhälsomyndigheten har därför utfört ett regeringsuppdrag [1] som innebar att utveckla en prognosmodell för att göra kalkyler avseende samhällskostnader för antibiotikaresistens under olika framtida utvecklingsscenarier. Den första etappen är avklarad i och med att modellen är framtagen. Nu påbörjas arbetet med att göra simuleringar utifrån olika möjliga scenarier.

Med hjälp av den nya prognosmodellen, baserad på data från vården, har vi gjort en första tydlig och konservativ kostnadsberäkning som enbart tar hänsyn till direkta kostnader, alltså kostnader för vård och läkemedel. Vi redovisar de merkostnader för vård och läkemedel som tillkommer vid behandling av infektioner med resistenta bakterier, jämfört med behandling av infektioner med känsliga bakterier.

Notera att rapporten endast visar merkostnaden för de bakterier som är anmälningspliktiga (dvs ESBL, MRSA, VRE och PNSP, inte tuberkulos) eftersom det endast är för dessa vi kan koppla på vårddata. Denna beräkning visar att merkostnaden uppgår till drygt 160 miljoner kronor per år. En sådan tydlig och avgränsad beräkning har inte tidigare genomförts enligt vår kännedom.

Hans Fredlund och medförfattare skriver i ett inlägg i Läkartidningen nr 6/2015 att den uppskattning vi gjort inte är realistisk utan undervärderar kostnaderna betydligt, bland annat eftersom hänsyn inte tagits till indirekta kostnader. Vi är väl medvetna om att kostnadsberäkningen enbart representerar en del av den totala kostnaden för antibiotikaresistens för sjukvården och samhället, vilket också framgår i vår rapport. För att kunna uttala sig om storleken på de indirekta kostnaderna i Sverige på ett trovärdigt sätt krävs data för bl a sjukfrånvaro och förtidspension.

Det krävs även uppgifter om kostnader för exempelvis kohortvård vid utbrott eller kostnader för inställda och uppskjutna operationer eller behandlingar. Sådana data har vi inte i dag. Vi har därför valt att inte uppskatta storleken på de indirekta kostnaderna innan vi har bättre kunskap. Vi har inte heller velat extrapolera kostnader från enstaka lokala utbrottsstudier till hela riket eftersom dessa kostnader är mycket varierande.

Den framtagna prognosmodellen är byggd för att vidareutvecklas med bästa kunskap om indirekta kostnader. Detta kommer att ske inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. Syftet är att få ännu bättre underlag för att uppskatta merkostnader för antibiotikaresistens i termer av såväl direkta som indirekta kostnader.

Läs tidigare artikel:

Multiresistenta bakterier dyr kostnad för vården

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons