Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE6U Lakartidningen.se 2015-03-23

Förekomsten av »skakvåld« är vetenskapligt fastslagen

Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning. Det konstaterar företrädare för den svenska barnläkarkåren, med anledning av en debatt i media om AHT, på svenska benämnt »skakvåld«.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro/Karolinska Institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen
jonasludvigsson@yahoo.com
Sara Steinwall Larsen, barnläkare, Jönköping
Godfried van Agthoven, barnläkare, Västra Götaland
Per Borgström, barnläkare. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Johanna Räntfors, Barnskyddsteamet för Västra Götalandsregionen
Kerstin Abelson, barnläkare, Storby
Elizabeth Gold, barnläkare, Uppsala
Peter Wide, barnläkare, Linköping
Staffan Janson, barnläkare, Karlstad
Marie Köhler, BHV-öl, Kunskapscentrum för BHV, Region Skåne
Steven Lucas, barnläkare, Uppsala
Ulrika Holmlund, barnläkare, Västerås

 

Med anledning av debatten i media kring AHT i Sverige behövs ett klargörande från den svenska barnläkarkåren. Undertecknande barnläkare stöder den utredning av AHT som genomförs av SBU, men ställer sig samtidigt bakom Amerikanska barnläkarföreningens (AAP) uttalande om AHT. Nedan presenteras den svenska översättningen av AAP:s uttalande som i original kan läsas här.

 Abusive Head Trauma (AHT, på svenska benämnt »skakvåld«) kallas ibland Shaken Baby Syndrome.

 Skador på spädbarn och småbarn med Abusive Head Trauma AHT kan inkludera:

 • Blödningar på hjärnans yta (subduralblödning)
 • Andra hjärnskador, inklusive svullnad av hjärna och skador på vit hjärnsubstans.
 • Blödningar på ögonens baksida (retinablödningar)
 • En del drabbade [barn] uppvisar tecken på trubbigt våld/tryck mot huvudet, andra gör det inte.
 • En del drabbade har andra tecken till fysisk misshandel, inklusive blåmärken, skador mot buken, och färska eller läkta frakturer; andra har det inte.
 • Barnläkare med särskild kompetens inom barnmisshandel och andra erfarna barnläkare (som i Sverige liksom på andra håll arbetar i samverkan med rättsläkare, ögonläkare, röntgenläkare, neurokirurger, barnkirurger m.fl.)1 har utbildats att genomföra noggrann utredning av barnmisshandel, avsiktliga skador, men också andra möjliga orsaker till fynd som ses hos enskilda individer. 

 Exakta riskestimat [för förekomsten av AHT] är svåra att erhålla, men sjukhus runt om i landet [USA] vårdar hundratals spädbarn och yngre barn som drabbats av livshotande AHT, och [dessa barn har] ofta ytterligare skador. Den amerikanska regeringen uppskattar att 30 barn per 100,000 barn < 1 års ålder skadas av AHT varje år, vilket resulterar i minst 1 200 svårt skadade spädbarn och minst 80 döda per år [i USA].

 De flesta experter tror att AHT till stor del kan förebyggas. Den vanligaste incidenten [utlösande orsaken] till AHT är skrikighet hos spädbarn. Utmattade föräldrar och andra vårdnadshavare blir frustrerade och arga, och »orkar inte« när barnet gråter otröstligt. I många stater [i USA] finns program som utformats för att ge nya föräldrar verktyg att lugna sina barn, reducera den egna stressen och undvika att göra det egna barnet illa. Sådana program studeras nu i syfte att utvärdera om de kan hjälpa föräldrar.

 Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning i såväl kliniska, som basvetenskapliga [medicinska] specialiteter, inklusive barnmedicin, neurovetenskap, ögonmedicin, ortopedi, röntgen, patologi, epidemiologi och biomekanik. I en rapport utgiven i april 2012 skriver CDC [amerikansk hälsomyndighet] att: »svåra traumatiska hjärnskador hos mindre barn till stor del beror på misshandel« (engelska: serious traumatic brain injury in young children is largely the result of abuse).

 I vissa fall av AHT, erkänner den som haft hand om barnet att hen skadat sitt barn. Publicerade redogörelser med erkännande visar hur vissa föräldrar har skakat sina barn vid upprepade tillfällen, vilket leder till skador som läkare identifierat vid dessa tillfällen. Dessa rapporter stöder [tidigare] publicerade fynd.

 Som alltid, ökar kunskapen om AHT genom forskning. Även om debatten fortfarande är omfattande kring mekanismer och exakt patofysiologi [uppkomst av skada/sjukdom] vid skada och död i samband med AHT, finns inget vetenskapligt stöd för åsikten att skakningar av spädbarn inte kan skada spädbarn (en åsikt som omfattas av få individer).

 1Denna formulering är anpassad för att passa svensk utredningsgång. Originalformuleringen finns i länken ovan.

Text inom klamrar är adderade av artikelförfattarna för att förklara, eller för att öka tydligheten i översättningen.

Översättning av Jonas Ludvigsson. För referenser hänvisas till amerikanska barnläkarföreningens hemsida.

Kommentarer (1)

 • Barnet och badvattnet

  2015-03-23 18:51 | Tack för den artikeln. Det är viktigt att de fysiskt misshandlade barnen med skallskador också fortsättningsvis får sina skador diagnostiserade och att läkare vågar misstänka misshandel. Barnen är inte betjänta av en häxjakt på läkare som vågar misstänka Shaken Baby Syndrome. Däremot är det här som inom många områden där diagnostiken är svår nödvändigt att vi lär oss att stå ut med att misstänka utan att veta eller kunna nå säkerhet och att kunna hantera det på ett klokt sätt. Kärnan i förhållningssättet är att fortsätta att vara observant, stötta och följa upp för att samla mer information som så småningom kan leda till att man bättre kan förstå det enskilda barnets skador och psykosociala situation. Det är naturligtvis gräsligt när föräldrar falskt anklagas för att misshandla barn. Det är även oförlåtligt om läkare underlåter att misstänka misshandel när det bör misstänkas.

  Bertil Jansson, specialistläkare, BUP och psykiatri

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Folkhälsomyndigheten ska studera sexvanor

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

Annons Annons
bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016