Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE6U Lakartidningen.se 2015-03-23

Förekomsten av »skakvåld« är vetenskapligt fastslagen

Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning. Det konstaterar företrädare för den svenska barnläkarkåren, med anledning av en debatt i media om AHT, på svenska benämnt »skakvåld«.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro/Karolinska Institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen
jonasludvigsson@yahoo.com
Sara Steinwall Larsen, barnläkare, Jönköping
Godfried van Agthoven, barnläkare, Västra Götaland
Per Borgström, barnläkare. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Johanna Räntfors, Barnskyddsteamet för Västra Götalandsregionen
Kerstin Abelson, barnläkare, Storby
Elizabeth Gold, barnläkare, Uppsala
Peter Wide, barnläkare, Linköping
Staffan Janson, barnläkare, Karlstad
Marie Köhler, BHV-öl, Kunskapscentrum för BHV, Region Skåne
Steven Lucas, barnläkare, Uppsala
Ulrika Holmlund, barnläkare, Västerås

 

Med anledning av debatten i media kring AHT i Sverige behövs ett klargörande från den svenska barnläkarkåren. Undertecknande barnläkare stöder den utredning av AHT som genomförs av SBU, men ställer sig samtidigt bakom Amerikanska barnläkarföreningens (AAP) uttalande om AHT. Nedan presenteras den svenska översättningen av AAP:s uttalande som i original kan läsas här.

 Abusive Head Trauma (AHT, på svenska benämnt »skakvåld«) kallas ibland Shaken Baby Syndrome.

 Skador på spädbarn och småbarn med Abusive Head Trauma AHT kan inkludera:

 • Blödningar på hjärnans yta (subduralblödning)
 • Andra hjärnskador, inklusive svullnad av hjärna och skador på vit hjärnsubstans.
 • Blödningar på ögonens baksida (retinablödningar)
 • En del drabbade [barn] uppvisar tecken på trubbigt våld/tryck mot huvudet, andra gör det inte.
 • En del drabbade har andra tecken till fysisk misshandel, inklusive blåmärken, skador mot buken, och färska eller läkta frakturer; andra har det inte.
 • Barnläkare med särskild kompetens inom barnmisshandel och andra erfarna barnläkare (som i Sverige liksom på andra håll arbetar i samverkan med rättsläkare, ögonläkare, röntgenläkare, neurokirurger, barnkirurger m.fl.)1 har utbildats att genomföra noggrann utredning av barnmisshandel, avsiktliga skador, men också andra möjliga orsaker till fynd som ses hos enskilda individer. 

 Exakta riskestimat [för förekomsten av AHT] är svåra att erhålla, men sjukhus runt om i landet [USA] vårdar hundratals spädbarn och yngre barn som drabbats av livshotande AHT, och [dessa barn har] ofta ytterligare skador. Den amerikanska regeringen uppskattar att 30 barn per 100,000 barn < 1 års ålder skadas av AHT varje år, vilket resulterar i minst 1 200 svårt skadade spädbarn och minst 80 döda per år [i USA].

 De flesta experter tror att AHT till stor del kan förebyggas. Den vanligaste incidenten [utlösande orsaken] till AHT är skrikighet hos spädbarn. Utmattade föräldrar och andra vårdnadshavare blir frustrerade och arga, och »orkar inte« när barnet gråter otröstligt. I många stater [i USA] finns program som utformats för att ge nya föräldrar verktyg att lugna sina barn, reducera den egna stressen och undvika att göra det egna barnet illa. Sådana program studeras nu i syfte att utvärdera om de kan hjälpa föräldrar.

 Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning i såväl kliniska, som basvetenskapliga [medicinska] specialiteter, inklusive barnmedicin, neurovetenskap, ögonmedicin, ortopedi, röntgen, patologi, epidemiologi och biomekanik. I en rapport utgiven i april 2012 skriver CDC [amerikansk hälsomyndighet] att: »svåra traumatiska hjärnskador hos mindre barn till stor del beror på misshandel« (engelska: serious traumatic brain injury in young children is largely the result of abuse).

 I vissa fall av AHT, erkänner den som haft hand om barnet att hen skadat sitt barn. Publicerade redogörelser med erkännande visar hur vissa föräldrar har skakat sina barn vid upprepade tillfällen, vilket leder till skador som läkare identifierat vid dessa tillfällen. Dessa rapporter stöder [tidigare] publicerade fynd.

 Som alltid, ökar kunskapen om AHT genom forskning. Även om debatten fortfarande är omfattande kring mekanismer och exakt patofysiologi [uppkomst av skada/sjukdom] vid skada och död i samband med AHT, finns inget vetenskapligt stöd för åsikten att skakningar av spädbarn inte kan skada spädbarn (en åsikt som omfattas av få individer).

 1Denna formulering är anpassad för att passa svensk utredningsgång. Originalformuleringen finns i länken ovan.

Text inom klamrar är adderade av artikelförfattarna för att förklara, eller för att öka tydligheten i översättningen.

Översättning av Jonas Ludvigsson. För referenser hänvisas till amerikanska barnläkarföreningens hemsida.

Kommentarer (1)

 • Barnet och badvattnet

  2015-03-23 18:51 | Tack för den artikeln. Det är viktigt att de fysiskt misshandlade barnen med skallskador också fortsättningsvis får sina skador diagnostiserade och att läkare vågar misstänka misshandel. Barnen är inte betjänta av en häxjakt på läkare som vågar misstänka Shaken Baby Syndrome. Däremot är det här som inom många områden där diagnostiken är svår nödvändigt att vi lär oss att stå ut med att misstänka utan att veta eller kunna nå säkerhet och att kunna hantera det på ett klokt sätt. Kärnan i förhållningssättet är att fortsätta att vara observant, stötta och följa upp för att samla mer information som så småningom kan leda till att man bättre kan förstå det enskilda barnets skador och psykosociala situation. Det är naturligtvis gräsligt när föräldrar falskt anklagas för att misshandla barn. Det är även oförlåtligt om läkare underlåter att misstänka misshandel när det bör misstänkas.

  Bertil Jansson, specialistläkare, BUP och psykiatri

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons