Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE6U Lakartidningen.se 2015-03-23

Förekomsten av »skakvåld« är vetenskapligt fastslagen

Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning. Det konstaterar företrädare för den svenska barnläkarkåren, med anledning av en debatt i media om AHT, på svenska benämnt »skakvåld«.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro/Karolinska Institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen
jonasludvigsson@yahoo.com
Sara Steinwall Larsen, barnläkare, Jönköping
Godfried van Agthoven, barnläkare, Västra Götaland
Per Borgström, barnläkare. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Johanna Räntfors, Barnskyddsteamet för Västra Götalandsregionen
Kerstin Abelson, barnläkare, Storby
Elizabeth Gold, barnläkare, Uppsala
Peter Wide, barnläkare, Linköping
Staffan Janson, barnläkare, Karlstad
Marie Köhler, BHV-öl, Kunskapscentrum för BHV, Region Skåne
Steven Lucas, barnläkare, Uppsala
Ulrika Holmlund, barnläkare, Västerås

 

Med anledning av debatten i media kring AHT i Sverige behövs ett klargörande från den svenska barnläkarkåren. Undertecknande barnläkare stöder den utredning av AHT som genomförs av SBU, men ställer sig samtidigt bakom Amerikanska barnläkarföreningens (AAP) uttalande om AHT. Nedan presenteras den svenska översättningen av AAP:s uttalande som i original kan läsas här.

 Abusive Head Trauma (AHT, på svenska benämnt »skakvåld«) kallas ibland Shaken Baby Syndrome.

 Skador på spädbarn och småbarn med Abusive Head Trauma AHT kan inkludera:

 • Blödningar på hjärnans yta (subduralblödning)
 • Andra hjärnskador, inklusive svullnad av hjärna och skador på vit hjärnsubstans.
 • Blödningar på ögonens baksida (retinablödningar)
 • En del drabbade [barn] uppvisar tecken på trubbigt våld/tryck mot huvudet, andra gör det inte.
 • En del drabbade har andra tecken till fysisk misshandel, inklusive blåmärken, skador mot buken, och färska eller läkta frakturer; andra har det inte.
 • Barnläkare med särskild kompetens inom barnmisshandel och andra erfarna barnläkare (som i Sverige liksom på andra håll arbetar i samverkan med rättsläkare, ögonläkare, röntgenläkare, neurokirurger, barnkirurger m.fl.)1 har utbildats att genomföra noggrann utredning av barnmisshandel, avsiktliga skador, men också andra möjliga orsaker till fynd som ses hos enskilda individer. 

 Exakta riskestimat [för förekomsten av AHT] är svåra att erhålla, men sjukhus runt om i landet [USA] vårdar hundratals spädbarn och yngre barn som drabbats av livshotande AHT, och [dessa barn har] ofta ytterligare skador. Den amerikanska regeringen uppskattar att 30 barn per 100,000 barn < 1 års ålder skadas av AHT varje år, vilket resulterar i minst 1 200 svårt skadade spädbarn och minst 80 döda per år [i USA].

 De flesta experter tror att AHT till stor del kan förebyggas. Den vanligaste incidenten [utlösande orsaken] till AHT är skrikighet hos spädbarn. Utmattade föräldrar och andra vårdnadshavare blir frustrerade och arga, och »orkar inte« när barnet gråter otröstligt. I många stater [i USA] finns program som utformats för att ge nya föräldrar verktyg att lugna sina barn, reducera den egna stressen och undvika att göra det egna barnet illa. Sådana program studeras nu i syfte att utvärdera om de kan hjälpa föräldrar.

 Förekomsten av AHT hos spädbarn och småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd för att AHT finns kommer från mer än 40 års vetenskaplig forskning i såväl kliniska, som basvetenskapliga [medicinska] specialiteter, inklusive barnmedicin, neurovetenskap, ögonmedicin, ortopedi, röntgen, patologi, epidemiologi och biomekanik. I en rapport utgiven i april 2012 skriver CDC [amerikansk hälsomyndighet] att: »svåra traumatiska hjärnskador hos mindre barn till stor del beror på misshandel« (engelska: serious traumatic brain injury in young children is largely the result of abuse).

 I vissa fall av AHT, erkänner den som haft hand om barnet att hen skadat sitt barn. Publicerade redogörelser med erkännande visar hur vissa föräldrar har skakat sina barn vid upprepade tillfällen, vilket leder till skador som läkare identifierat vid dessa tillfällen. Dessa rapporter stöder [tidigare] publicerade fynd.

 Som alltid, ökar kunskapen om AHT genom forskning. Även om debatten fortfarande är omfattande kring mekanismer och exakt patofysiologi [uppkomst av skada/sjukdom] vid skada och död i samband med AHT, finns inget vetenskapligt stöd för åsikten att skakningar av spädbarn inte kan skada spädbarn (en åsikt som omfattas av få individer).

 1Denna formulering är anpassad för att passa svensk utredningsgång. Originalformuleringen finns i länken ovan.

Text inom klamrar är adderade av artikelförfattarna för att förklara, eller för att öka tydligheten i översättningen.

Översättning av Jonas Ludvigsson. För referenser hänvisas till amerikanska barnläkarföreningens hemsida.

Kommentarer (1)

 • Barnet och badvattnet

  2015-03-23 18:51 | Tack för den artikeln. Det är viktigt att de fysiskt misshandlade barnen med skallskador också fortsättningsvis får sina skador diagnostiserade och att läkare vågar misstänka misshandel. Barnen är inte betjänta av en häxjakt på läkare som vågar misstänka Shaken Baby Syndrome. Däremot är det här som inom många områden där diagnostiken är svår nödvändigt att vi lär oss att stå ut med att misstänka utan att veta eller kunna nå säkerhet och att kunna hantera det på ett klokt sätt. Kärnan i förhållningssättet är att fortsätta att vara observant, stötta och följa upp för att samla mer information som så småningom kan leda till att man bättre kan förstå det enskilda barnets skador och psykosociala situation. Det är naturligtvis gräsligt när föräldrar falskt anklagas för att misshandla barn. Det är även oförlåtligt om läkare underlåter att misstänka misshandel när det bör misstänkas.

  Bertil Jansson, specialistläkare, BUP och psykiatri

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel blir kvar under flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons