Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DI6T Lakartidningen.se 2015-06-10

Replik till Diana Karpman och medförfattare:NT-rådet vägrar acceptera företagens höga prissättning

NT-rådet tar ansvar för en hållbar situation för hälso- och sjukvården genom att vägra acceptera läkemedelsföretagens höga prissättning, skriver Stefan Back, ordförande i rådet.

Stefan Back
ordförande, NT-rådet

NT-rådet har i dagarna fattat ett svårt beslut att inte rekommendera ett effektivt läkemedel mot en svår sjukdom – eculizumab (Soliris) för behandling av aHUS. Skälet till detta är läkemedelsbolaget Alexions oacceptabelt höga prissättning, som man trots förhandlingar inte varit villigt att sänka till en rimlig nivå.

Vi har stor förståelse för att de läkare som möter denna patientgrupp [1] har svårt att acceptera att deras patienter på detta sätt lämnas utan effektiv behandling. NT-rådet har dock ansvar för att göra prioriteringar som kan vara hållbara i längden.

Till vägledning för detta finns riksdagens etiska plattform för prioriteringar. Den betonar att svårt sjuka patienter bör prioriteras framför mindre svårt sjuka patienter, men att det också måste ske till en rimlig kostnad för den effekt som man åstadkommer med behandlingen. Likaså förbjuder oss människovärdesprincipen att diskriminera individer på basis av ålder, social situation eller ställning. Det innebär att vi inte kan ta särskilda hänsyn för att det rör sig om barn eller för att man kan återgå i arbete med behandling. Rådet har naturligtvis i beslutet vägt in det faktum att det rör sig om en svårt sjuk patientgrupp och att behandlingen kan vara livsförlängande.

Skälet till att rådet trots detta tar ställning emot användning av Soliris mot aHus är läkemedelsföretaget Alexions prissättning av läkemedlet. Företaget har inte presenterat underlag som visar att kostnaden för läkemedlet står i rimlig relation till dess effekt, därav skrivningen om att »tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för kostnadseffektivitetsbedömningen är låg«.

Hälso- och sjukvården måste ibland avstå från nya läkemedel när dessa prissatts av företagen så att konsekvensen kan bli att andra lika svårt sjuka eller sjukare patienter inte kan få tillgång till livsviktig behandling.

Ett års behandling med Soliris kostar omkring 4,5 miljoner kronor för en vuxen patient, och kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) har uppskattats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och motsvarande myndigheter i andra länder, till mellan 10 och 30 miljoner kronor. Redan i dag säljs Soliris för omkring 100 miljoner kronor.

Prissättningen av Cerezym (imiglukeras) och Vpriv (velaglukeras alfa), som artikelförfattarna hänvisar till har aldrig varit acceptabel och TLV har därför drivit en lång rättsprocess som utmynnat i att TLV nu har möjlighet att sänka priset på dessa till acceptabel nivå. Tidigare praxis från TLV visar att acceptabel prisnivå som inte suboptimerar resursanvändningen i sjukvården snarare ligger 10–30 gånger lägre även för behandling av svåra, livshotande sjukdomar. Det är förvånande att artikelförfattarna inte på något ställe lägger ansvar på Alexion och dess prissättning.

Ett allt större antal mycket dyra läkemedel blir tillgängliga. Accepterar samhället kostnader i den här storleksordningen innebär det i princip fri prissättning på nya läkemedel. Konsekvensen av det blir att det blir omöjligt att säkra en jämlik vård där alla svårt sjuka patienter kan känna sig trygga i att de får rätt behandling.

Kommentarer (1)

  • språkligt

    2015-06-11 21:05 | I min värld är det vanligt att man använder förkortningar först då man genom att skriva ut det fullständigt förklarat vad förkortningen står för. Att googla på NT fungerar inte. Genom indikation på läkemedlet förstår man att "a" framför HUS betyder atypisk. Vore enklare att man först skriver det fullständiga och sedan använder förkortningar. Artiklar kan vara intressanta även för den i förkortningarna oinitierade.

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons