Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DI6T Lakartidningen.se 2015-06-10

Replik till Diana Karpman och medförfattare:NT-rådet vägrar acceptera företagens höga prissättning

NT-rådet tar ansvar för en hållbar situation för hälso- och sjukvården genom att vägra acceptera läkemedelsföretagens höga prissättning, skriver Stefan Back, ordförande i rådet.

Stefan Back
ordförande, NT-rådet

NT-rådet har i dagarna fattat ett svårt beslut att inte rekommendera ett effektivt läkemedel mot en svår sjukdom – eculizumab (Soliris) för behandling av aHUS. Skälet till detta är läkemedelsbolaget Alexions oacceptabelt höga prissättning, som man trots förhandlingar inte varit villigt att sänka till en rimlig nivå.

Vi har stor förståelse för att de läkare som möter denna patientgrupp [1] har svårt att acceptera att deras patienter på detta sätt lämnas utan effektiv behandling. NT-rådet har dock ansvar för att göra prioriteringar som kan vara hållbara i längden.

Till vägledning för detta finns riksdagens etiska plattform för prioriteringar. Den betonar att svårt sjuka patienter bör prioriteras framför mindre svårt sjuka patienter, men att det också måste ske till en rimlig kostnad för den effekt som man åstadkommer med behandlingen. Likaså förbjuder oss människovärdesprincipen att diskriminera individer på basis av ålder, social situation eller ställning. Det innebär att vi inte kan ta särskilda hänsyn för att det rör sig om barn eller för att man kan återgå i arbete med behandling. Rådet har naturligtvis i beslutet vägt in det faktum att det rör sig om en svårt sjuk patientgrupp och att behandlingen kan vara livsförlängande.

Skälet till att rådet trots detta tar ställning emot användning av Soliris mot aHus är läkemedelsföretaget Alexions prissättning av läkemedlet. Företaget har inte presenterat underlag som visar att kostnaden för läkemedlet står i rimlig relation till dess effekt, därav skrivningen om att »tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för kostnadseffektivitetsbedömningen är låg«.

Hälso- och sjukvården måste ibland avstå från nya läkemedel när dessa prissatts av företagen så att konsekvensen kan bli att andra lika svårt sjuka eller sjukare patienter inte kan få tillgång till livsviktig behandling.

Ett års behandling med Soliris kostar omkring 4,5 miljoner kronor för en vuxen patient, och kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) har uppskattats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och motsvarande myndigheter i andra länder, till mellan 10 och 30 miljoner kronor. Redan i dag säljs Soliris för omkring 100 miljoner kronor.

Prissättningen av Cerezym (imiglukeras) och Vpriv (velaglukeras alfa), som artikelförfattarna hänvisar till har aldrig varit acceptabel och TLV har därför drivit en lång rättsprocess som utmynnat i att TLV nu har möjlighet att sänka priset på dessa till acceptabel nivå. Tidigare praxis från TLV visar att acceptabel prisnivå som inte suboptimerar resursanvändningen i sjukvården snarare ligger 10–30 gånger lägre även för behandling av svåra, livshotande sjukdomar. Det är förvånande att artikelförfattarna inte på något ställe lägger ansvar på Alexion och dess prissättning.

Ett allt större antal mycket dyra läkemedel blir tillgängliga. Accepterar samhället kostnader i den här storleksordningen innebär det i princip fri prissättning på nya läkemedel. Konsekvensen av det blir att det blir omöjligt att säkra en jämlik vård där alla svårt sjuka patienter kan känna sig trygga i att de får rätt behandling.

Kommentarer (1)

  • språkligt

    2015-06-11 21:05 | I min värld är det vanligt att man använder förkortningar först då man genom att skriva ut det fullständigt förklarat vad förkortningen står för. Att googla på NT fungerar inte. Genom indikation på läkemedlet förstår man att "a" framför HUS betyder atypisk. Vore enklare att man först skriver det fullständiga och sedan använder förkortningar. Artiklar kan vara intressanta även för den i förkortningarna oinitierade.

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016