Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DI6T Lakartidningen.se 2015-06-10

Replik till Diana Karpman och medförfattare:NT-rådet vägrar acceptera företagens höga prissättning

NT-rådet tar ansvar för en hållbar situation för hälso- och sjukvården genom att vägra acceptera läkemedelsföretagens höga prissättning, skriver Stefan Back, ordförande i rådet.

Stefan Back
ordförande, NT-rådet

NT-rådet har i dagarna fattat ett svårt beslut att inte rekommendera ett effektivt läkemedel mot en svår sjukdom – eculizumab (Soliris) för behandling av aHUS. Skälet till detta är läkemedelsbolaget Alexions oacceptabelt höga prissättning, som man trots förhandlingar inte varit villigt att sänka till en rimlig nivå.

Vi har stor förståelse för att de läkare som möter denna patientgrupp [1] har svårt att acceptera att deras patienter på detta sätt lämnas utan effektiv behandling. NT-rådet har dock ansvar för att göra prioriteringar som kan vara hållbara i längden.

Till vägledning för detta finns riksdagens etiska plattform för prioriteringar. Den betonar att svårt sjuka patienter bör prioriteras framför mindre svårt sjuka patienter, men att det också måste ske till en rimlig kostnad för den effekt som man åstadkommer med behandlingen. Likaså förbjuder oss människovärdesprincipen att diskriminera individer på basis av ålder, social situation eller ställning. Det innebär att vi inte kan ta särskilda hänsyn för att det rör sig om barn eller för att man kan återgå i arbete med behandling. Rådet har naturligtvis i beslutet vägt in det faktum att det rör sig om en svårt sjuk patientgrupp och att behandlingen kan vara livsförlängande.

Skälet till att rådet trots detta tar ställning emot användning av Soliris mot aHus är läkemedelsföretaget Alexions prissättning av läkemedlet. Företaget har inte presenterat underlag som visar att kostnaden för läkemedlet står i rimlig relation till dess effekt, därav skrivningen om att »tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för kostnadseffektivitetsbedömningen är låg«.

Hälso- och sjukvården måste ibland avstå från nya läkemedel när dessa prissatts av företagen så att konsekvensen kan bli att andra lika svårt sjuka eller sjukare patienter inte kan få tillgång till livsviktig behandling.

Ett års behandling med Soliris kostar omkring 4,5 miljoner kronor för en vuxen patient, och kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) har uppskattats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och motsvarande myndigheter i andra länder, till mellan 10 och 30 miljoner kronor. Redan i dag säljs Soliris för omkring 100 miljoner kronor.

Prissättningen av Cerezym (imiglukeras) och Vpriv (velaglukeras alfa), som artikelförfattarna hänvisar till har aldrig varit acceptabel och TLV har därför drivit en lång rättsprocess som utmynnat i att TLV nu har möjlighet att sänka priset på dessa till acceptabel nivå. Tidigare praxis från TLV visar att acceptabel prisnivå som inte suboptimerar resursanvändningen i sjukvården snarare ligger 10–30 gånger lägre även för behandling av svåra, livshotande sjukdomar. Det är förvånande att artikelförfattarna inte på något ställe lägger ansvar på Alexion och dess prissättning.

Ett allt större antal mycket dyra läkemedel blir tillgängliga. Accepterar samhället kostnader i den här storleksordningen innebär det i princip fri prissättning på nya läkemedel. Konsekvensen av det blir att det blir omöjligt att säkra en jämlik vård där alla svårt sjuka patienter kan känna sig trygga i att de får rätt behandling.

Kommentarer (1)

  • språkligt

    2015-06-11 21:05 | I min värld är det vanligt att man använder förkortningar först då man genom att skriva ut det fullständigt förklarat vad förkortningen står för. Att googla på NT fungerar inte. Genom indikation på läkemedlet förstår man att "a" framför HUS betyder atypisk. Vore enklare att man först skriver det fullständiga och sedan använder förkortningar. Artiklar kan vara intressanta även för den i förkortningarna oinitierade.

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons