Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMD Lakartidningen.se 2015-11-27

Barnläkarföreningen: Dags för krafttag mot passiv rökning

Svenska barnläkarföreningen tar europeiskt initiativ för att begränsa exponeringen för passiv rökning bland barn och för att förhindra att barn och unga börjar röka.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus, professor, Karolinska institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen

I dag den 27 november träffas representanter för Europas barnläkarföreningar i Bryssel. Mötet organiseras av European Acadamy of Pediatrics, och från Svenska barnläkarföreningens håll kommer vi att arbeta hårt för att få till ett uttalande mot passiv rökning. Passiv rökning är en orsak till betydande ohälsa för miljoner barn i Europa.

De negativa effekterna av passiv rökning börjar redan under fosterstadiet. Rökning hos den gravida kvinnan har kopplats till spontan abort, intrauterin tillväxthämning, låg födelsevikt och för tidig födelse. Sedan lång tid tillbaka är det känt att passiv rökning också ökar risken för obstruktiv bronkit, lunginflammation och astma. När det brittiska läkaresällskapet (British Royal College of Physicians) år 2010 gjorde en genomgång av forskning på området uppskattade den att 11 procent av alla nedre luftvägsinfektioner, 7 procent av alla öroninflammationer, 8 procent av alla obstruktiva bronkiter samt vart femte fall av hjärnhinneinflammation hos mindre barn kunde tillskrivas passiv rökning. Därutöver kan passiv rökning stå för så mycket som vart femte fall av plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Minst lika viktigt är att passiv rökning ofta leder till att tonåringar själva börjar röka. Barn i familjer där bägge föräldrarna röker löper en 2,7 gånger ökad risk att själva bli rökare, med mycket negativa konsekvenser på sikt.

Det är dags för Europa att ta krafttag mot den passiva rökningen. Utöver de rena hälsoeffekterna beräknas den passiva rökningens effekter hos barn kosta Europa 2 miljarder kronor/år i sjukvårdskostnader. Europa måste arbeta mer aktivt för att begränsa reklam för rökning, men på sikt behöver vi helt eftersträva ett tobaksfritt samhälle (Tobacco endgame). Ett första steg för att minska rökningens skadliga inverkan är att begränsa exponeringen bland barn och förhindra att barn och unga börjar röka.

Kommentarer (2)

 • Grattis

  2015-11-27 15:10 | Äntligen! Mycket bra.

  Anders Lindman, allmänläkare, MDHC, Nu Västerbotten

  Jäv:

 • Hur gick det?

  2015-12-09 08:04 | Kunde de europeiska barnläkarföreningarna enas i Brussel?

  Anders Berner, Barnläkare, Barn- o Ungdomskliniken, Karlstad

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons