Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMD Lakartidningen.se 2015-11-27

Barnläkarföreningen: Dags för krafttag mot passiv rökning

Svenska barnläkarföreningen tar europeiskt initiativ för att begränsa exponeringen för passiv rökning bland barn och för att förhindra att barn och unga börjar röka.

Jonas F Ludvigsson, barnläkare, Örebro universitetssjukhus, professor, Karolinska institutet, ordförande i Svenska barnläkarföreningen

I dag den 27 november träffas representanter för Europas barnläkarföreningar i Bryssel. Mötet organiseras av European Acadamy of Pediatrics, och från Svenska barnläkarföreningens håll kommer vi att arbeta hårt för att få till ett uttalande mot passiv rökning. Passiv rökning är en orsak till betydande ohälsa för miljoner barn i Europa.

De negativa effekterna av passiv rökning börjar redan under fosterstadiet. Rökning hos den gravida kvinnan har kopplats till spontan abort, intrauterin tillväxthämning, låg födelsevikt och för tidig födelse. Sedan lång tid tillbaka är det känt att passiv rökning också ökar risken för obstruktiv bronkit, lunginflammation och astma. När det brittiska läkaresällskapet (British Royal College of Physicians) år 2010 gjorde en genomgång av forskning på området uppskattade den att 11 procent av alla nedre luftvägsinfektioner, 7 procent av alla öroninflammationer, 8 procent av alla obstruktiva bronkiter samt vart femte fall av hjärnhinneinflammation hos mindre barn kunde tillskrivas passiv rökning. Därutöver kan passiv rökning stå för så mycket som vart femte fall av plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Minst lika viktigt är att passiv rökning ofta leder till att tonåringar själva börjar röka. Barn i familjer där bägge föräldrarna röker löper en 2,7 gånger ökad risk att själva bli rökare, med mycket negativa konsekvenser på sikt.

Det är dags för Europa att ta krafttag mot den passiva rökningen. Utöver de rena hälsoeffekterna beräknas den passiva rökningens effekter hos barn kosta Europa 2 miljarder kronor/år i sjukvårdskostnader. Europa måste arbeta mer aktivt för att begränsa reklam för rökning, men på sikt behöver vi helt eftersträva ett tobaksfritt samhälle (Tobacco endgame). Ett första steg för att minska rökningens skadliga inverkan är att begränsa exponeringen bland barn och förhindra att barn och unga börjar röka.

Kommentarer (2)

 • Grattis

  2015-11-27 15:10 | Äntligen! Mycket bra.

  Anders Lindman, allmänläkare, MDHC, Nu Västerbotten

  Jäv:

 • Hur gick det?

  2015-12-09 08:04 | Kunde de europeiska barnläkarföreningarna enas i Brussel?

  Anders Berner, Barnläkare, Barn- o Ungdomskliniken, Karlstad

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons