Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS79 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-23

Apropå! Debatten om livsuppehållande behandlingJuridiken klarnar, men …

Kerstin Hulter Åsberg
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
kerstin.hulter.asberg@neuro.uu.se

Eva Kumlien
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Vårt inlägg »Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling« (LT 42/2015) [1] har diskuterats i läsarkommentarer på tidningens webbplats, men många fler har hört av sig direkt till oss för att uttrycka sin uppskattning för att vi tagit upp det dilemma som kan uppstå när patienten själv är oförmögen att ta ställning till fortsatt livsuppehållande vård och det finns olika uppfattningar bland både anhöriga och vårdpersonal.

I Läkartidningen 46/2015 förtydligade Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsen sina ställningstaganden [2, 3]. Vi är tacksamma för att ha kunnat bidra till diskussionen och vill avslutningsvis sammanfatta våra reflexioner apropå de reaktioner som följt på artikeln.

Socialstyrelsen skriver i LT att beslutet alltid ligger hos läkaren. I läkarens arbete ingår att fatta och verkställa beslut att avbryta livsuppehållande behandling på ett värdigt sätt. Vanligtvis sker detta utan komplikationer. Men i enstaka fall kan det uppstå en situation där beslutet inte går att verkställa. Det var ett sådant fall vi valde att beskriva för att uppmuntra till en konstruktiv medicinsk–etisk diskussion.

Tidsfaktorn är utomordentligt viktig i sådana här fall. Vid trauman, som bilolyckor och brännskador, kan kirurgens beslut att avbryta livsuppehållande behandling vanligtvis fattas snabbt, det vill säga inom några timmar eller dagar. Annat är det vid medicinska hjärnskador, kärlskador eller, som i vårt exempel, encefalit med andningsstillestånd. I sådana fall kan det ta ett par veckor innan det är dags att fatta det avgörande beslutet. Under tiden kan såväl anhöriga som läkare och annan vårdpersonal ha hunnit utveckla olika ståndpunkter.

Socialstyrelsens föreskrifter och handbok angående livsuppehållande behandling rekommenderas varmt [4, 5]. Vi följde dem i detalj, men hindrades ändå från att verkställa beslutet på grund av juridiska skäl. Några anhöriga var beredda att lagföra ansvarig läkare och verksamhetschefen ville inte utsätta vederbörande för risken av ett åtal.

Vi önskar att det i liknande situationer fanns ett oberoende medicinskt–juridiskt råd, som till skillnad mot Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kan fatta beslut i enskilda patientärenden. Rådet skulle få tillgång till all den information som den beslutande läkare har och kunna tillstyrka eller avstyrka att beslutet verkställs.

Syftet med ett oberoende råd skulle vara att undvika det som delegationen för medicinsk etik för fram, nämligen att patienten vållas mer skada än nytta genom att vården upprätthålls trots att den bedöms som utsiktslös. 

Slutligen bör påpekas att frågan om att avbryta livsuppehållande behandling som inte längre gagnar patienten inte har bäring i det så kallade barnläkarfallet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Däremot har detta fall lett till att många läkare känner rädsla för att bli åtalade på grund av medicinska beslut.

Kommentera

Kommentera

Stockholm kan avsluta avtal med Vidarkliniken

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons