Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS79 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-23

Apropå! Debatten om livsuppehållande behandlingJuridiken klarnar, men …

Kerstin Hulter Åsberg
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
kerstin.hulter.asberg@neuro.uu.se

Eva Kumlien
docent, överläkare, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Vårt inlägg »Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling« (LT 42/2015) [1] har diskuterats i läsarkommentarer på tidningens webbplats, men många fler har hört av sig direkt till oss för att uttrycka sin uppskattning för att vi tagit upp det dilemma som kan uppstå när patienten själv är oförmögen att ta ställning till fortsatt livsuppehållande vård och det finns olika uppfattningar bland både anhöriga och vårdpersonal.

I Läkartidningen 46/2015 förtydligade Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Socialstyrelsen sina ställningstaganden [2, 3]. Vi är tacksamma för att ha kunnat bidra till diskussionen och vill avslutningsvis sammanfatta våra reflexioner apropå de reaktioner som följt på artikeln.

Socialstyrelsen skriver i LT att beslutet alltid ligger hos läkaren. I läkarens arbete ingår att fatta och verkställa beslut att avbryta livsuppehållande behandling på ett värdigt sätt. Vanligtvis sker detta utan komplikationer. Men i enstaka fall kan det uppstå en situation där beslutet inte går att verkställa. Det var ett sådant fall vi valde att beskriva för att uppmuntra till en konstruktiv medicinsk–etisk diskussion.

Tidsfaktorn är utomordentligt viktig i sådana här fall. Vid trauman, som bilolyckor och brännskador, kan kirurgens beslut att avbryta livsuppehållande behandling vanligtvis fattas snabbt, det vill säga inom några timmar eller dagar. Annat är det vid medicinska hjärnskador, kärlskador eller, som i vårt exempel, encefalit med andningsstillestånd. I sådana fall kan det ta ett par veckor innan det är dags att fatta det avgörande beslutet. Under tiden kan såväl anhöriga som läkare och annan vårdpersonal ha hunnit utveckla olika ståndpunkter.

Socialstyrelsens föreskrifter och handbok angående livsuppehållande behandling rekommenderas varmt [4, 5]. Vi följde dem i detalj, men hindrades ändå från att verkställa beslutet på grund av juridiska skäl. Några anhöriga var beredda att lagföra ansvarig läkare och verksamhetschefen ville inte utsätta vederbörande för risken av ett åtal.

Vi önskar att det i liknande situationer fanns ett oberoende medicinskt–juridiskt råd, som till skillnad mot Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kan fatta beslut i enskilda patientärenden. Rådet skulle få tillgång till all den information som den beslutande läkare har och kunna tillstyrka eller avstyrka att beslutet verkställs.

Syftet med ett oberoende råd skulle vara att undvika det som delegationen för medicinsk etik för fram, nämligen att patienten vållas mer skada än nytta genom att vården upprätthålls trots att den bedöms som utsiktslös. 

Slutligen bör påpekas att frågan om att avbryta livsuppehållande behandling som inte längre gagnar patienten inte har bäring i det så kallade barnläkarfallet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Däremot har detta fall lett till att många läkare känner rädsla för att bli åtalade på grund av medicinska beslut.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016