Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPM Lakartidningen.se 2015-11-25

»Sveriges unga behöver inte smaksatt snus«

Sverige ska under 2016 genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Det finns minst två aspekter som riskerar att hanteras för snävt: att snuset även i fortsättningen jämställs med livsmedel och att snuset tillåts innehålla smaktillsatser ämnade att locka barn och unga konsumenter. Det skriver Hans Gilljam med flera i en debattartikel.

Hans Gilljam, professor emeritus, ordförande, Läkare mot Tobak

Anna-Karin Edstedt Bonamy, docent, vetenskaplig sekreterare, Svenska barnläkarföreningen

Göran Boëthius, docent, ordförande Tobaksfakta (oberoende tankesmedja)

Lars-Erik Holm, docent i onkologi

Sverige ska under 2016 genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Inför detta har regeringen utfärdat direktiv till en särskild utredare att analysera och vid behov lämna förslag på en ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak samt förslag till reglering av innehållet i snus.

En utredning med juridisk kompetens men som saknar kunskap om folkhälsa kan inte förväntas komma med tillräckligt allsidiga förslag. Det finns minst två aspekter som riskerar att hanteras för snävt: att snuset, trots att det är en tobaksprodukt, även i fortsättningen jämställs med livsmedel och att snuset tillåts innehålla smaktillsatser ämnade att locka barn och unga konsumenter.

Frågan är alltså – för vem blir utredningens regleringsförslag ändamålsenliga – för folkhälsan och Sveriges unga eller, som i dag, för snusindustrin?

I strid med EUs förordning jämställs snus i Sverige med livsmedel med den märkliga förklaringen att det »stoppas i munnen«. På grund av denna anomali regleras tillverkningen i livsmedelslagstiftningen. Detta utnyttjas skickligt av tillverkarna som i ord och bild gärna framhåller en produktion som styrs av »krav på kvalitet och hygien«. Att de framställda produkterna är beroendeskapande, ger nakna tandhalsar och ökar risken för bukspottkörtelcancer, hjärt–kärlsjukdom och diabetes är en annan sak…

Kopplingen till livsmedelsbegreppet renderar också snustillverkarna en, visserligen fristående, plats i livsmedelsföretagens branschorganisation, vilken ytterligare betonar ekonomiska särintressen i den tobakspolitiska debatten.

Nuvarande irrationella ordning gör att Livsmedelsverket, vars uppdrag är att »säkra livsmedel och giftfri vardag«, med ena handen föreslår gränsvärden för snusets cancerframkallande ämnen men med den andra godkänner allt fler smakämnen som tillverkarna vill ha med för att främja attraktivitet och försäljning.

Sverige har ett undantag från EU:s förbud mot snus och har inom ramen för det undantaget befogenhet att föreskriva närmare regler om snus. Utvecklingen det senaste decenniet av snusprodukter med ett stort antal »karakteriserande« och lockande smaker har uppenbarligen varit avsedd att öka försäljning och bruk hos framförallt flickor och unga kvinnor. Detta är särskilt oroande då kvinnor i barnafödande ålder löper risk att få allvarliga skadeverkningar av snus i form av graviditetskomplikationer och sjuklighet hos det nyfödda barnet.

Eftersom snus är en tobaksprodukt bör naturligen samma åtgärder tillämpas som anges för cigaretter i tobaksproduktdirektivet, nämligen ett förbud mot »karakteriserande« smaker. Detta är i linje med nuvarande regerings ambitioner att genom implementering av åtgärderna i WHO:s tobakskonvention minska allt tobaksbruk och därmed förbättra folkhälsan.

Sveriges unga behöver inte smaksatt snus. De behöver ett samhälle som skyddar sina medborgare från tobaksindustrins vilseledande åtgärder och marknadsföring.

Kommentarer (2)

 • Referenser ?

  2015-11-25 21:53 | Skulle vilja ha referenserna till studierna som visar på ökad risk för pancreascancer, hjärt- kärl- sjukdom och diabetes. Tack på förhand.

  Anna Holst, Specialist i allmänmedicin , Närhälsan Backa

  Jäv:

 • Tänk om vi kunde ha en seriös diskussion i stället!

  2015-11-26 09:51 | Om undertecknarna vill ha en seriös diskussion om snus, folkhälsa och kopplingen mellan Livsmedelsföretagens uppdrag och min roll, är ni varmt välkomna att kontakta mig i stället för att fortsätta att sprida vilseledande myter. Jag tror att varken reglering eller folkhälsa gagnas av sådant, eller att vi talar förbi varandra. Att föreslå att snus och cigaretter ska likställas är helt enkelt inte seriöst.
  Mvh

  Patrik Strömer, Generalsekreterare, Livsmedelsföretagen

  Jäv: Arbetar på Snustillverkarföreningen och Livsmedelsföretagen

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons