Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPM Lakartidningen.se 2015-11-25

»Sveriges unga behöver inte smaksatt snus«

Sverige ska under 2016 genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Det finns minst två aspekter som riskerar att hanteras för snävt: att snuset även i fortsättningen jämställs med livsmedel och att snuset tillåts innehålla smaktillsatser ämnade att locka barn och unga konsumenter. Det skriver Hans Gilljam med flera i en debattartikel.

Hans Gilljam, professor emeritus, ordförande, Läkare mot Tobak

Anna-Karin Edstedt Bonamy, docent, vetenskaplig sekreterare, Svenska barnläkarföreningen

Göran Boëthius, docent, ordförande Tobaksfakta (oberoende tankesmedja)

Lars-Erik Holm, docent i onkologi

Sverige ska under 2016 genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Inför detta har regeringen utfärdat direktiv till en särskild utredare att analysera och vid behov lämna förslag på en ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak samt förslag till reglering av innehållet i snus.

En utredning med juridisk kompetens men som saknar kunskap om folkhälsa kan inte förväntas komma med tillräckligt allsidiga förslag. Det finns minst två aspekter som riskerar att hanteras för snävt: att snuset, trots att det är en tobaksprodukt, även i fortsättningen jämställs med livsmedel och att snuset tillåts innehålla smaktillsatser ämnade att locka barn och unga konsumenter.

Frågan är alltså – för vem blir utredningens regleringsförslag ändamålsenliga – för folkhälsan och Sveriges unga eller, som i dag, för snusindustrin?

I strid med EUs förordning jämställs snus i Sverige med livsmedel med den märkliga förklaringen att det »stoppas i munnen«. På grund av denna anomali regleras tillverkningen i livsmedelslagstiftningen. Detta utnyttjas skickligt av tillverkarna som i ord och bild gärna framhåller en produktion som styrs av »krav på kvalitet och hygien«. Att de framställda produkterna är beroendeskapande, ger nakna tandhalsar och ökar risken för bukspottkörtelcancer, hjärt–kärlsjukdom och diabetes är en annan sak…

Kopplingen till livsmedelsbegreppet renderar också snustillverkarna en, visserligen fristående, plats i livsmedelsföretagens branschorganisation, vilken ytterligare betonar ekonomiska särintressen i den tobakspolitiska debatten.

Nuvarande irrationella ordning gör att Livsmedelsverket, vars uppdrag är att »säkra livsmedel och giftfri vardag«, med ena handen föreslår gränsvärden för snusets cancerframkallande ämnen men med den andra godkänner allt fler smakämnen som tillverkarna vill ha med för att främja attraktivitet och försäljning.

Sverige har ett undantag från EU:s förbud mot snus och har inom ramen för det undantaget befogenhet att föreskriva närmare regler om snus. Utvecklingen det senaste decenniet av snusprodukter med ett stort antal »karakteriserande« och lockande smaker har uppenbarligen varit avsedd att öka försäljning och bruk hos framförallt flickor och unga kvinnor. Detta är särskilt oroande då kvinnor i barnafödande ålder löper risk att få allvarliga skadeverkningar av snus i form av graviditetskomplikationer och sjuklighet hos det nyfödda barnet.

Eftersom snus är en tobaksprodukt bör naturligen samma åtgärder tillämpas som anges för cigaretter i tobaksproduktdirektivet, nämligen ett förbud mot »karakteriserande« smaker. Detta är i linje med nuvarande regerings ambitioner att genom implementering av åtgärderna i WHO:s tobakskonvention minska allt tobaksbruk och därmed förbättra folkhälsan.

Sveriges unga behöver inte smaksatt snus. De behöver ett samhälle som skyddar sina medborgare från tobaksindustrins vilseledande åtgärder och marknadsföring.

Kommentarer (2)

 • Referenser ?

  2015-11-25 21:53 | Skulle vilja ha referenserna till studierna som visar på ökad risk för pancreascancer, hjärt- kärl- sjukdom och diabetes. Tack på förhand.

  Anna Holst, Specialist i allmänmedicin , Närhälsan Backa

  Jäv:

 • Tänk om vi kunde ha en seriös diskussion i stället!

  2015-11-26 09:51 | Om undertecknarna vill ha en seriös diskussion om snus, folkhälsa och kopplingen mellan Livsmedelsföretagens uppdrag och min roll, är ni varmt välkomna att kontakta mig i stället för att fortsätta att sprida vilseledande myter. Jag tror att varken reglering eller folkhälsa gagnas av sådant, eller att vi talar förbi varandra. Att föreslå att snus och cigaretter ska likställas är helt enkelt inte seriöst.
  Mvh

  Patrik Strömer, Generalsekreterare, Livsmedelsföretagen

  Jäv: Arbetar på Snustillverkarföreningen och Livsmedelsföretagen

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons