Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTWX Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-07

Åldersbestämning är inte rasism

Johnny Ludvigsson
senior professor i pediatrik, Linköpings univiversitet
Johnny.Ludvigsson@regionostergotland.se

Läkare ställer upp i många sammanhang med bedömningar och intyg som får oerhört allvarliga konsekvenser för enskilda människor.

Domstolar dömer i frågor som rör barnmisshandel, sexuellt utnyttjande och omhändertagande av barn, där barnläkares utlåtanden kan vara avgörande för utgången. På motsvarande sätt yttrar sig ibland vuxenläkare innan vuxna döms för brott de begått, eller inte begått.

Vi använder den kompetens och de metoder vi har, och vi tror att domsluten har större sannolikhet att bli korrekta, trots att det nästan aldrig finns någon absolut säker, tillförlitlig metod. Vi gör det bästa vi kan, och det är bra.

Nu befinner sig Sverige i en sådan situation vad gäller flyktingar att det finns hot om totalt stängda gränser. En katastrof för dem som behöver vår hjälp. Till krisen har bidragit att det inte ansetts rumsrent att diskutera antal flyktingar, kapacitet och vad vi kan klara av, förrän nu. Vi svenskar vill ju alltid vara så toleranta och generösa. Bra. Men nu slår pendeln över åt andra hållet.

I det läget ber regeringen oss barnläkare hjälpa till för att avgöra vilka som är barn eller vuxna. Under mycket lång tid har det undervisats om dessa metoder, som beskrivs i läroböcker och vetenskapliga publikationer.  Socialstyrelsen har kommmit  ut med föreskrifter angående medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren [1], men nu plötsligt låter det som att åldersbestämning inte bara saknar vetenskaplig grund, utan i debatten framställs åldersbestämning som oetiskt, närmast som rasism.  

Man flyr från ansvaret för att inte kunna anklagas för att ha gjort fel. Hellre låter man besluten tas på ännu sämre underlag, med ännu större risk för fel och orättvisor än att man ställer upp med vad man kan. Man låter ett barn utvisas, fastän man kunnat säga att det med 95 procents sannolikhet, eller kanske rentav ännu större sannolikhet, rör sig om ett barn, därför att man inte vill befatta sig med hantering av flyktingars rätt att stanna eller inte.

Brist på kurage och oansvarigt! Beslut om uppehållstillstånd kommer att fattas oavsett om vi – barnläkarna – vill eller inte. Flyktingar kommer att utvisas, andra får stanna. Det åligger oss barnläkare att bidra till att besluten blir så välgrundade som möjligt.

Referenser

 1. Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012. Artikelnr 2012-6-54.

Kommentarer (17)

 • Alla asylsökande är inte defintionsmässigt flyktingar, flyktingar utvisas inte

  2015-12-07 18:20 | Äntligen någon som tar bladet från munnen och framför det som borde vara självklart! Tilläggas bör (på grund av förekommen begreppsförvirring i artikeln) att asylsökande som enligt Migrationsverket (eller högre instans) har tilldelats flyktingstatus har rätt till uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt) och är således INTE föremål för utvisning. Asylsökande som inte klassas som flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande förväntas däremot lämna landet på frivillig basis och får om så inte sker avvisas. Källa: Utlänningslag (2005:716), kapitel 4, 5 & 8 (https://lagen.nu/2005:716)

  Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Åldersbestämning

  2015-12-07 21:33 | @ mycket välskriven Johnny! Skall vi här i Sverige gå i ledband av USA eller har vi ett eget huvud att tänka? Det verka så att om man säger något som inte är politisk korrekt då är man antingen terrorist eller rasist. Måste intelligenta människor verkligen följa detta trams? Det är på tiden att vi förankrar oss igen i en etisk och moralisk värdegrund.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Var flexibel och gnerös

  2015-12-07 21:38 | Jonny,
  Vi skall inte ställa upp på vad som helst. Med de stora felkällor- spridning i utvecklingen som finns, kan man inte uttala sig om åldern med säkerhet.
  Jag har läst socialstyrelsens skrift. Där fastställer man att vi behöver rutiner där säkerheten skall vara stor. Det betyder i realiteten att bara barn under ca. 15 år med säkerhet kan frias från misstanke att egentligen vara mer än 18 år. Samtidigt som bara de som är över ca. 21 år med säkerhet kan sägas vara över 18 år. Vad skall man då med skelettröntgen till? Den vanliga medicinska användningen är ju att se hur mycket av tillväxt som finns kvar innan alla epifysfogar är slutna. Vi vet alla och registrerar det i våra journaler, att puberteten inställer sig vid mycket olika ålder och tillväxten avslutas i relation därtill. Att vända på steken och istället avgöra individens ålder innebär att man som nämnts får en stor osäkerhet.
  Varför inte istället ha en flexibel gräns där åldern är icke uppgiven (folkbokföring av vår typ finns inte i alla länder). Låt de som har skyddsbehov och inte har alla epifysfogar slutna, dvs är barn biologiskt, få stanna och få barnets rätt till skolgång. På den nivå de klarar. Vuxna svenskar kan ju komplettera i vuxenutbildning redan nu. Och sätt igång snarast efter ankomsten, inte när migrationsverket har funderat färdigt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Bra artikel, och etiska dilemman uppstår med vuxna på barnavdelning

  2015-12-08 12:13 | Mycket bra att du tar upp detta, Johnny Ludvigsson. Det tycks också som om det finns mer exakta metoder för ålderdbestämning, t ex MR. Se gärna barnläkaren Mats Reimers blogg (http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2015/11/29/aldersbedomning---fifa-klokare-an-barnlakarforeningen/). Till BUP kommer många asylsökande, och min erfarenhet är att det de senaste tio åren varit ganska många som egentligen varit vuxna. Detta medför problem. Barnen på avdelningarna märker ofta att de patienterna är vuxna och det skapar otrygghet och ibland stark rädsla, avdelningarna och vården är anpassad för barns behov, de vuxna patienterna känner sig ofta obekväma med att vara på en barnavdelning, personalen tycker det är problematiskt med vuxna på avdelningen och hur de ska förhålla sig till detta.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Skelettålder är inte juridisk ålder.

  2015-12-08 18:04 | Skelettålder är inte juridisk ålder, eller hur?

  Olle Kjellin, Pensionerad radiolog, -

  Jäv:

 • Egen erfarenhet.

  2015-12-10 09:01 | Jag är ursprungligen från Irak. Mina barn är födda i Sverige och är vuxna numer. Vid åldern av 15-16 år var de konsekvent ombedda i olika sammanhang visa legitimation bland annat på tåget och i tunnelbanan för att konduktören ifrågasatte att deras ålder var mindre än 26 (!!!). Fram till 26 år har man nämligen rätt till ungdomsbiljett. Legitimation fick jag ordna till mina barn när de var 14 år pga att en av mina söner blev avsatt av tåget i brist på bevis att han inte är 26 år. För övrigt vill jag länka till en artikel på DN http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ola-andersson-att-havda-att-vi-inte-kan-ta-emot-flyktingarna-ar-parodiskt/ gällande våra möjligheter / hinder/ ekonomisk katastrof(!) pga flyktingmottagandet. Sven Roman: ni skulle bli antagligen skrämda av mina barn också? Birgit Sjolander Menge: utan att misstänka/benämna/ tolka ditt inlägg - du låter precis så som på främlingsfientliga sajter - klagomål om PK världen. Du vet att den tiden är förbi, man har diskuterat sönder sina åsikter om politisk korrekthet, media sysslar till 30% med det. Och förresten - vad menar du med förankring i en etisk och moralisk värdegrund?

  Haiat Noori, Överläkare, MSE

  Jäv: mot åldersbestämning!

 • Tack Haiat

  2015-12-10 11:36 | Tack. Det är inte bara barn av iransk härkomst som haft sådana problem.Och tvärt om. Min yngsta fick istället frågan av busschauffören "Är du verkligen 17" när hon var 30 år och betalade vuxenbiljett. Utseende och biologisk ålder är inte = kronologisk ålder. Det borde också politiker kunna lära sig. Vi utvecklas olika snabbt och utseende och biologiska mått som skelettåldersbestämning ger inte upplysning om kronologisk ålder.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Mer specifik åldersbestämning existerar, läs artikel om detta!

  2015-12-10 14:12 | Bara av utseendet på en person går det naturligtvis inte att göra någon särskilt specifik åldersbestämning. Det finns betydligt mer tillförlitliga metoder. I nordtyska Münster hålls årligen sedan 2000 en konferens i rättsmedicinsk åldersbestämning med ledande forskare inom området. Forskarna kommer från 16 länder, huvudsakligen Västeuropa. Sverige är inte representerat, helt enkelt för att vi inte de senaste 15 åren haft någon forskning inom området. Jag uppmanar er alla att läsa den utmärkta artikeln om detta av specialisten i allmänmedicin, K-J Kärrström: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/faktabaserad-debatt-om-aldersbedoemning-oenskas-20817. Återkom sedan gärna med era reflektioner.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Biologi och kronologi

  2015-12-10 15:04 | Det låter bestickande, men övertygar då inte mig. De studier som görs på tyskar, engelsmän, eller svenskar gäller inte nödvändigtvis för somalier, eritreaner, eller afghaner. Utseendet som jag tog upp är bättre kopplat till biologisk än kronologisk ålder.
  När du presenterat goda specificitetsdata på de typer av människor som söker skydd – då kommer jag inte att invända. Det svåra är att i biologiska mätresultat finner man ytterst sällan både godtagbar sensitivitet och specificitet. Dessutom: har du PPV och NPV?
  Kan du ange referenserna skulle det förenkla granskningen. Jag granskar ca. 50 arbeten om året före publicering och är starkt skeptisk till data jag inte kunnat detaljgranska själv. Alltför ofta överdriver forskare betydelsen av sina egna resultat och de resultat som stödjer deras tro.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Punkt för åsiktspolitrukernas mobbvälde

  2015-12-10 15:44 | Det verkar som att den självgoda, strykrädda och hycklande svenska åsiktshegemonin är bruten. Ett sådant debattinlägg som Johnny Ludvigssons vore väl otänkbart i Sverige för bara några få månader sen, utom av enstaka trotsiga sanningssägare, pensionerade, utlandsbaserade eller ekonomiskt oberoende svenskar. Demokraturen Sverige. Järnridån har rämnat, hurra! Hur kunde kunskapsnationen kapitulera så fullständigt inför humanitär humbug och vänsteristisk luxation; de som tuktat och transformerat oss till apatiska, vuxna barn?

  Jari Norvanto, Psykiater, Resursläkare

  Jäv:

 • Biologi och kronologi

  2015-12-10 16:41 | @Haiat Noori det är skönt att du upplever att åsiktshegemonin er över. Jag har inte upplevt detta och kan försäkra dig att jag definitiv inte er främlingsfientlig, då jag behandlar många patienter från andra delar i världen som blir diskriminerat inom svensk sjukvård. Tydligen har jag uttryckt mig på ett sätt som var stötande för dig, då ber jag om ursäkt. Jag ville hellre uttrycka det som Jari Norvanto har så tydligt uttryckt. Med etisk och moralisk värdegrund menar jag att alla människor, oavsätt, ras, religion eller nationalitet bör behandlas på samma villkor.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Vi måste våga och kunna diskutera öppet och sakligt!

  2015-12-10 22:16 | Tack för alla inlägg som belyser det problem jag tog upp! Åldersbestämning är svårt! Men måste göras om inga tillförlitliga uppgifter finns, och frågan är hur den blir så bra som möjligt?. Haiat Noori har upplevt hur hans barn uppfattats som mycket äldre än de var, vilket stöder behovet av att man använder alla metoder som kan öka säkerheten så att inte barn utvisas på felaktiga grunder. Just det hade ju kunnat ske med Haiat Nooris barn, om de hört till dem som nu tagit sin tillflykt till Sverige utan att uppnå rätt status. Sten Dreborgs erfarenhet att hans 30-åriga dotter uppfattades som 17-åring stöder också behovet av åldersbestämning och illustrerar det som Sven Roman framhåller, att en del sägs vara barn men i verkligheten är vuxna. Även om Sten Dreborg sedan med sina motsägelsefulla inlägg ömsom vänder sig emot åldersbestämning, och skriver ” Vad skall man då med skelettröntgen till?” samtidigt som han i samma inlägg förespråkar ” Låt de som har skyddsbehov och inte har alla epifysfogar slutna, dvs är barn biologiskt, få stanna och få barnets rätt till skolgång”. Sten Dreborg tänker sig således att 16 åringar med slutna epifysfogar ska utvisas medan 19-åringar med öppna epifysfogar ska få stanna. Kanske tankegångarna är klarare när 50-talet vetenskapliga arbeten årligen ska granskas.
  Jari Norvanto skriver att ”det verkar som att den självgoda, strykrädda och hycklande svenska åsiktshegemonin är bruten” . Tyvärr, Jari, det är väldigt mycket som är tabu att diskutera i Sverige ( och kanske i andra länder också?). Det är trist att konstatera att jag fått mail där man uttryckt sin uppskattning, men samtidigt meddelat att man inte vågar skriva ens i en kommentar på nätet med risk att bli avslöjad och därvid misstänkt för att vara rasist! Kanske ska man inte bli upprörd över bristen på kurage, utan snarare upprörd över att det finns så starka krafter som vill och tycks lyckas kväsa en öppen saklig debatt. När det gäller frågan om åldersbestämning av flyktingar vill vi nog alla väl. Vi vill hjälpa de som verkligen behöver hjälp och stå upp inte minst för barnen. Men då måste vi våga diskutera vilka metoder som finns och vem som ska göra vad utan att bemötas av nedlåtande omdömen eller misstänkliggöranden, och de (bl.a. barnläkare) som har viss kompetens, om än inte fulländade metoder, måste ta sitt ansvar och hjälpa till.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor , Avd f Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Totalt missförstånd

  2015-12-11 10:48 | Jonny,
  Du missförstår totalt. Jag känner inte igen mig i dina tydningar. Det du påstår att jag säger är vad jag är rädd för, eftersom jag inte övertygats om säkerheten i åldersbestämning med handledsröntgen eller annan skelettröntgen. Därför vill jag få referenser för de påståenden om hög specificitet som framförts via blogg utan referenser. Det är inte seriöst.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Sten, läs igenom det du själv skrivit!

  2015-12-11 11:57 | Jag kan förstå att du inte känner igen dig. Men jag CITERAR vad som står i de inlägg du själv skrivit ovan! Jag håller med om att det verkar obegripligt. Utan att försvara Sven Roman eller K-J Kärrström för att de saknar referenser, så får man väl notera att det har inte du heller i denna diskussion. Kanske är det så att ingen ska sätta sig på höga hästar, utan försöka visa respekt för att man kan ha olika kunskaper och uppfattningar, vilket berättigar till att det åtminstone är tillåtet att diskutera åldersbestämning. Även du vet att med åldersbestämning hade man enkelt kunnat visa att din dotter inte var 17 år när hon faktiskt var i 30-årsåldern. Det skulle man nog klara av även när det gäller människor från andra länder.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor, Avd f Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Borde gå att åldersbestämma med ganska hög precision

  2015-12-11 12:52 | De radiologiska och kemiska analysmetodena utvecklas med hisnande fart. Idag kan DNA utvinnas ur nästan mikroskopiskt små vävnadsprover, allt fler dopningspreparat kan avslöjas. T ex kan autolog blodtransfusion, bloddopning med eget blod - atleten donerar blod, erytrocyterna separeras och lagras, dagarna före en viktigt tävling återförs de till cirkulationen - sannolikt detekteras inom några år. En analys med laser skapar "fingeravtryck" för erytrocyterna och avslöjar om det tillförts lagrat blod. Eftersom analysmetoderna förfinas hela tiden, skulle det förvåna mig om man inte genom att använda en multimodal modell – somatisk status, psykososocial anames, blodprover, radiologi såsom MR m m – skulle kunna åldersbestämma med ganska hög precision. Kanske blir felmarginalen 12 månader eller lägre. Självklart ska inte forskning på enbart västeuropéer ligga till grund för analyserna. God forskningssed ska följas, allt ska göras för att minska risken för bias.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Referenser

  2015-12-11 13:13 | När det gäller de referenser Sten Dreborg efterfrågar så finns en rad efter Lars Breimers replik på Hjern & Aschers inlaga här i LT för 2 månader sedan. Hjern & Ascher replikerade sedan på repliken under titel "Lars Breimer gör antaganden på lös grund". I kommentarerna till den sistnämnda artikeln skedde ett fortsatt meningsutbyte mellan undertecknad och Anders Hjern. Jag anger i min tredje replik i kommentarsfältet 4 referenser. Den kanske viktigaste dessa är HM Liversidge och PM Marsdens artikel "Estimating age and the likelihood of having attained 18 years of age" Br Dent J. 2010. Jag anger i min Dagens Samhälle-artikel procentsiffran 94,5% vilket är hämtat ut artikelns conclusion. Jag hade från början med den positiva oddskvoten 13,61 som är ett viktigare resultat men fick på redaktörens begäran byta till en mer mer lättbegriplig procentsiffra. Liversidge och Marsdens artikel finns tillgänglig online.

  K-J Kärrström, Dr, Primärvården VG reg

  Jäv:

 • Mät längd istället

  2016-01-31 15:38 | Föreslår att på asylboenden för barn placeras personer med samma längd. Fördelarna är att metoden är enkel, längden korrelerar mot både ålder och muskelstyrka. Att placera 100 cm's barn med 180 cm's män kan leda till problem.

  Michael Matousek , med dr, Vasa Parkinsonmottagning

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons