Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHE Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-30

Akademiskt »möte« visade sig vara rådgivarmöte för företag

Per Aspenberg
professor, ortopedi, Linköping
per.aspenberg@liu.se

I somras publicerade British Medical Journal (BMJ) en artikel som beskriver ett nätverk av forskningsorganisationer, patientföreningar och läkemedelsindustrier inom osteoporosområdet som systematiskt hjälper industrin att öka sin försäljning [1]. Det sker främst genom subtila indikationsglidningar i behandlingsriktlinjer skrivna av ledande forskare, men ibland också genom att forskarna för fram behandlingar som står i strid mot den evidens som finns. 

En annan grundlig artikel i BMJ beskriver hur vanliga behandlingsriktlinjer vid osteoporos kan leda till överbehandling, och i vissa avseenden saknar evidens [2]. Artikeln påpekar bland annat att man inte lyckats påvisa gynnsam effekt av bisfosfonater mot höftfraktur hos patienter över 80 år. 

Om detta är sant, betyder det att ett helt forskningsområde skulle domineras av korrumperade personer? Snarare finns det förståeliga psykologiska orsaker när vi håller fast vid ståndpunkter som saknar evidens. Har man arbetat ett helt liv med ett forskningsområde är det svårt att inte bli lite förälskad i sina idéer och principer. Det finns ingen cynism i detta, bara godartat självbedrägeri – trodde jag. Nyligen har jag fått skäl att ompröva den inställningen.

Jag blev i början av 2015 inbjuden till ett akademiskt arbetsgruppsmöte tillsammans med världsledande osteoporosforskare där vi skulle diskutera »metoder för att förstärka ben«. Syftet var att förbereda ett symposium vid ett kommande världsmöte om osteoporos. Jag blev ombedd att hålla ett föredrag om kirurgiska metoder för att stärka ben vid osteoporos. När jag påpekade att sådana inte finns, fick jag en uppmaning att tala i alla fall. Jag bestämde mig då för att tänka igenom möjligheten att spika båda höfterna när bara den ena är bruten. Mindre än 10 procent av patienter med höftfraktur bryter även den oskadda höften [3], då de flesta är skröpliga och avlider innan de hinner få en ny fraktur. Därför blir den absoluta riskminskningen vid ett profylaktiskt ingrepp liten, även om den skulle göra avsedd nytta. Detta ska vägas mot nackdelarna och riskerna med en bilateral operation. Givetvis bör man låta bli. 

En vecka före mötet fick jag ett mail från en professionell medicinsk skribent med ett synopsis till en artikel där jag skulle tycka att profylaktisk osteoporoskirurgi ligger i tiden, och att spruta in cement i lårbenet har framtiden för sig. Kliniska data för detta finns inte, så jag förberedde en presentation som sakligt och grundligt avfärdade profylaktisk höftfrakturkirurgi. Mötet ägde rum i ett femstjärnigt hotell i Genève. Nio personer deltog, sex skulle hålla föredrag. I rummet presenterade sig även tre personer från ett amerikanskt företag som är nybliven sponsor för den organisation som kallat till mötet. Jag hade blivit lurad till ett rådgivarmöte för företaget. Det började illa, men skulle bli värre. 

Föredragen var ganska rutinartade, med allmänna sammanfattningar om osteoporos och biomekanik. Jag var den enda med kirurgisk bakgrund, och presenterade mina argument mot profylaktisk kirurgi. Ingen diskussion följde. Sist presenterade en av ordförandena för mötet data från opublicerade försök som företaget gjort. Det handlade om att spruta in kalciumfosfatcement i lårbenet. Efter ett par år skulle cementen vara resorberad och borta, men benet förmodades ha blivit starkare. Därefter följde en allmän diskussion om produkten, dess försäljningsmöjligheter och marknadsföring. Rollerna vid symposiet om »metoder för att förstärka osteoporotiskt ben« delades ut, och det meddelades att alla nio inbjudna skulle bli medförfattare till en artikel i ämnet. Manuset skulle komma i slutet av juli och kommentarer skickas in inom tre veckor. Därefter skulle vi få se nästa version under 72 timmar. Manuset skulle sedan skickas till Osteoporosis International, vars redaktör var närvarande. 

Manuset kom. Det innehöll överdrivna siffror om risken för ny höftfraktur, vilket skulle öka behovet av profylaxkirurgi. Intressant nog påpekades att läkemedelsbehandling av osteoporos inte skyddar mot höftfraktur efter 80 år, trots att de ledande författarna annars hävdar det. Mina överväganden om relationen risk–nytta hade strukits. Det amerikanska företagets produkt var den enda som nämndes, och framställdes som lovande.

Nu fattade jag: Syftet med arbetsgruppen var inte att penetrera forskningen, eller hjälpa företaget med dess forskning, utan att bereda mark för marknadsföringen genom att skapa ett behov.

Jag drog mig ur spektaklet. Sedan följde ett moraliskt dilemma: Å ena sidan skulle en debatt ge företaget precis den uppmärksamhet det vill ha, å andra sidan; eftersom ledarna för mötet skrivit tjogtals behandlingsriktlinjer och kommentarer om osteoporos, finns risken att dessa tillkommit på samma sätt och med liknande syften. Därför valde jag att gå ut med detta i BMJ [4]. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

1. Grey A, Bolland M. Web of industry, advocacy, and academia in the management of osteoporosis. BMJ. 2015;351:h3170.

2. Jarvinen TL, Michaelsson K, Jokihaara J, et al. Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. BMJ. 2015;350:h2088.

3. Sobolev B, Sheehan KJ, Kuramoto L, et al. Risk of second hip fracture persists for years after initial trauma. Bone 2015;75:72-6.

4. Aspenberg P. How I was nearly duped into »authoring« a fake paper. Academics need to beware of the dangers of flattery, says Per Aspenberg. BMJ 2015;351:h6605.

Kommentarer (10)

 • Ytterligt obehaglig läsning!

  2015-12-30 13:35 | Tack, Per! Den omedelbara reflektion, som följer på Din text, är: Inom hur många andra medicinska områden förekommer liknande oegentligheter? Jag har definitivt inte svaret och sitter inte i en sådan position, att jag lätteligen kan skaffa fram det. Det är bara att hoppas, att fler kollegor i rätt positioner har samma civilkurage som Du.

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • På väg att upprätta hedern?

  2015-12-30 20:11 | Hoppingivande läsning! Kan vi återfå vår förlorade heder? Det satt ju ett antal andra personer (kollegor?) vid samma möte, som tyvärr inte hade samma logiska reaktion som författaren. Vad var det där med samvete och huvudkudde?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

 • Läs Peter Gøtzsches bok Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet

  2015-12-30 20:54 | Denna artikel stämmer väl överens med Peter Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad kriminalitet" föredömligt recenserad i LT http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/10/Obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Landstinget Dalarna

  Jäv:

 • Tack för svenska professorer med integritet

  2015-12-30 21:25 | Tänk om fler följde professor Aspenbergs linje. Ben Goldacre är värd att läsa gällande "bad science" och "bad pharma", se http://www.jclinepi.com/article/S0895-4356%2815%2900331-5/fulltext och http://www.badscience.net/

  Jonas Malmstedt, överläkare, med dr, VO Kirurgi, Södersjukhuset

  Jäv:

 • Tack!

  2015-12-30 21:33 | För att du har modet till att stå fram med detta!

  Martin Schönemann-Lund, Läkare , Hudiksvall Sjukhus

  Jäv:

 • Tack, Per Aspenberg!

  2015-12-30 21:55 | Det är verkligen ruggigt det du skriver, Per Asoenberg, och jag tror inte alls det du upplevt är något undantag. Mycket hedervärt agerande av dig. Den danske professorn Peter Gøtzsche har skrivit om läkemedelsindustrins bedrägliga metoder i flera böcker, varav en utgavs på svenska denna höst. Hans påståenden rimmar väl med det du beskriver. Jag befarar att läkemedelsindustrins bedrägerier är gigantiska, och att t o m Volkswagenskandalen framstår som en västanfläkt vid en jämförelse.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Förvånad?

  2015-12-31 13:03 | Tillvägagångssättet är väl känt inom andra medicinska områden, i alla fall psykiatrin. Läs gärna Ingrid Carlbergs utmärkta och skrämmande bok "Pillret" från 2011. http://www.bokus.com/bok/9789113037998/pillret-en-berattelse-om-depressioner-och-doktorer-forskare-och-freud-manniskor-och-marknader/

  Sigmund Soback, Medicinskt ansvarig överläkare, Psykiatri Södra Stockholm

  Jäv:

 • Gott Nytt År!? Eller blir det dåligt?

  2015-12-31 16:36 | Instämmer med föregående skribent. Ska man bli förvånad eller bara resignerad. Jag blir tyvärr inte förvånad över människans förmåga att tappa ryggraden helt och fullt. Men här kan väl även dyrkarna av ohämmad marknadsekonomi och nyliberalism komma med en och annan kommentar. För är det inte så att privat företagsamhet och "vinst till varje pris" ideologin nu får fullt utslag i samhället. När man måste "skapa" ett "medicinskt behov" och inte vetenskapligt lösa ett reellt problem. Och pengar kan "köpa" professorer som alibi för att sälja en onödig "produkt. ( Oj nu säger jag det Prof.Aspenberg säger ) Men som föregående skribent fasade för. Hur är det i andra områden i medicinen. Hur är det med andra inkomstbringande områden. Medicinska stentar och annat. Trampade jag i ett klaver nu?

  Calle Forsberg, MD, Norge

  Jäv: Ortoped

 • Du är en förebild

  2015-12-31 17:14 | Skrämmande men inte överaskande metod. Jag undrar hur många andra med en akademisk titel som inte låter sig påverkas av industrin. Du är en modig o ärlig forskare. Vi skall kunna lita på forskare och deras Forskningsresultat. Om industrin försöker utnyttja de etablerade forskares namn i annat missvisande syfte så är detta kriminellt och skall uppmärksammas på bred front. Jag har delat ut länken till de jag känner o hoppas att andra gör det oxå. Tack för din mod o ärlighet. Och Gott Nytt År.

  Nader Mafi, Ortoped, Sundsvall

  Jäv:

 • Medicinsk etik och marknadsföring

  2016-01-03 16:00 | Tack för initiativ till debatt om läkemedelsföretagens marknadsföring. Jag hoppas att fler genomskådar "Big Pharma´s" avsikter med olika erbjudande till läkarkåren och avstår från uppdrag och arvoden som luktar marknadsföring.

  Göran Edbom, Onkolog/Gynonkolog, Cancercentrum NUS Umeå

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons