Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-08

Opioider är inte knark (förrän de missbrukas)

Anders Källgård
överläkare, mottagningen för smärtrehabilitering, Varberg

anders.kallgard@regionhalland.se

I LT 43/2015 [1] diskuterades skillnaden mellan »opiater« och »opioider«. Det var klargörande och bra. Men när det gäller denna substansgrupp finns en annan språklig fråga som är av minst lika stor betydelse i vår kliniska vardag. Jag tänker på oskicket att slentrianmässigt kalla opioider för knark.

Ordet »knark« betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok narkotika som rusmedel, i motsats till preparat i medicinsk användning (min kursivering). Opioider som används medicinskt är alltså inte knark. Men många läkare påstår både i tal och skrift att Citodon, Tramadol och/eller Oxycontin är knark. Det skulle innebära att alla som använder dessa preparat, eller någon annan opioid, är knarkare. Det är ett felaktigt och orimligt språkbruk som dessutom kan vara farligt.

Patienter som använder opioider kan vara jobbiga att ha att göra med. En del har hamnat i beroende som orsakats av vården. Men så länge som patienterna tar sina opioider enligt ordination och inte som rusmedel är deras mediciner inte knark.

Många smärtpatienter har, förutom svår smärta, ekonomiska bekymmer (de klarar inte att arbeta eller är inte anställningsbara) och lider ofta av fetma (inte sällan biverkning av antidepressiv medicinering) och nedstämdhet eller depression (psykiatrisk samsjuklighet är vanlig). Kort sagt är både livskvalitet och självkänsla i botten.

Det är inte ovanligt att dessa patienter skäms när de ber om ett nytt opioidrecept. De känner att de tvingas förnedra sig. Att då också få höra att de är knarkare kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Att kalla opioider för knark är förstås bara en av många faror som lurar vid opioidförskrivning. Att använda opioider lagom mycket och på rätt sätt är en stor utmaning. Det finns en oroande överförskrivning vid långvarig icke-malign smärta. Men alla patienter ska behandlas med respekt. Och de som använder opioider mot sin smärta enligt ordination från läkare ska definitivt inte kallas knarkare.

Överhuvudtaget bör läkare vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar.

Kommentarer (4)

 • Opioider

  2015-12-08 16:33 | @ Anders. Du har rätt i att man inte skall kalla patienterna knarkare, när de har av läkare utskrivna opioider/opiater. I så fall är de iatrogena knarkare. Tyvärr är det så, att alla opioider/Opiater är beroendeframkallande och inte som vissa läkare påstått för patienterna att, om man ta dessa mediciner i låg dos blir man inte beroende. Den enda som vinner av dessa förskrivningar, om det inte handla om cancer relaterat smärta är faktiskt Läkemedelsindustrin, som de senare år har smugit in indikationen att behandla all slags smärta, för att tjäna mera. Ok ibland tror man att man måste sätter in ett Opioid, men då borde man också vara ansvarig för att utsätter det, vilket tyvärr händer inte så ofta. De patienter som du beskriver är ju absolut inte kandidater för Opioider/Opiater eller Antidepressiva, mediciner, om du inte vill Eugenikers äran. Om man tar sig tid och lär patienten att se sambanden och snöbollseffekt av deras dåligmående, klarar man sig väldig bra utan dessa mediciner, men då är förutsättningen en flera veckors regelbunden terapi och kontinuitet.

  Borg Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Du blandar ihop smärtmedicin och psykofarmaka

  2015-12-08 22:20 | @ Dr Menge.. Så du menar att all långvarig förskrivning av opioider som smärtstillande, förutom vid cancersjukdom, enbart gagnar läkemedelsföretagen? Får man gissa att den rehabklinik du arbetar på är för beroende? Och som det låter i Narconons/Scientologernas regi? Ingen med kunskap om smärta skulle nämligen påstå något så löjligt. Du och dina kollegor åberopar gång på gång såväl "Big Pharma" som "Eugenik", något som skriker oseriös propaganda i Scientologernas anda.

  Ted Floryd, "Knarkare"/Patient/politisk debattör, Centrum för Narkotikavetenskap

  Jäv:

 • Olyckliga ordval

  2015-12-09 08:10 | Jag instämmer i den avslutande maningen till försiktighet med värderingsladdade ord, men det bör vi applicera även i mötet med patienter som använder opioider eller andra droger i icke-medicinskt syfte/som rusmedel. "Knark" och "knarkare" är olyckliga begrepp genom att de är så oprecisa (kan gälla allt från cannabis till heroin) och uppfattas som stigmatiserande av brukare. Jag har därför svårt att se någon plats för dessa begrepp i något medicinskt sammanhang överhuvudtaget. En djupare diskussion kring knarkbegreppet och dess koppling till svensk narkotikapolicy finns i Magnus Lintons utmärkta bok med titeln "Knark - en svensk historia".

  Joar Guterstam, ST-läkare/doktorand, Beroendecentrum Stockholm/Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Smærtmedicin

  2015-12-09 13:28 | @Ted Floyd Ditt svar är synnerligen intressant, då du huvudsakligen insinuera något som inte överensstämmer med verkligheten, nämligen med vad den klinik jag jobbar för, behandlar. I min 35 årig verksamhet som läkare har jag träffat många patienter som av olika anledningar har fått Opiater utskrivna , dock inte för cancersmärta. Till min och patientens stora förvåning minskade faktisk smärtorna när patienten blev avgiftat. Det viktigaste i detta sammanhang är ett helhetsgrepp och inte en ytlig bedömning.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons