Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-08

Opioider är inte knark (förrän de missbrukas)

Anders Källgård
överläkare, mottagningen för smärtrehabilitering, Varberg

anders.kallgard@regionhalland.se

I LT 43/2015 [1] diskuterades skillnaden mellan »opiater« och »opioider«. Det var klargörande och bra. Men när det gäller denna substansgrupp finns en annan språklig fråga som är av minst lika stor betydelse i vår kliniska vardag. Jag tänker på oskicket att slentrianmässigt kalla opioider för knark.

Ordet »knark« betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok narkotika som rusmedel, i motsats till preparat i medicinsk användning (min kursivering). Opioider som används medicinskt är alltså inte knark. Men många läkare påstår både i tal och skrift att Citodon, Tramadol och/eller Oxycontin är knark. Det skulle innebära att alla som använder dessa preparat, eller någon annan opioid, är knarkare. Det är ett felaktigt och orimligt språkbruk som dessutom kan vara farligt.

Patienter som använder opioider kan vara jobbiga att ha att göra med. En del har hamnat i beroende som orsakats av vården. Men så länge som patienterna tar sina opioider enligt ordination och inte som rusmedel är deras mediciner inte knark.

Många smärtpatienter har, förutom svår smärta, ekonomiska bekymmer (de klarar inte att arbeta eller är inte anställningsbara) och lider ofta av fetma (inte sällan biverkning av antidepressiv medicinering) och nedstämdhet eller depression (psykiatrisk samsjuklighet är vanlig). Kort sagt är både livskvalitet och självkänsla i botten.

Det är inte ovanligt att dessa patienter skäms när de ber om ett nytt opioidrecept. De känner att de tvingas förnedra sig. Att då också få höra att de är knarkare kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Att kalla opioider för knark är förstås bara en av många faror som lurar vid opioidförskrivning. Att använda opioider lagom mycket och på rätt sätt är en stor utmaning. Det finns en oroande överförskrivning vid långvarig icke-malign smärta. Men alla patienter ska behandlas med respekt. Och de som använder opioider mot sin smärta enligt ordination från läkare ska definitivt inte kallas knarkare.

Överhuvudtaget bör läkare vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar.

Kommentarer (4)

 • Opioider

  2015-12-08 16:33 | @ Anders. Du har rätt i att man inte skall kalla patienterna knarkare, när de har av läkare utskrivna opioider/opiater. I så fall är de iatrogena knarkare. Tyvärr är det så, att alla opioider/Opiater är beroendeframkallande och inte som vissa läkare påstått för patienterna att, om man ta dessa mediciner i låg dos blir man inte beroende. Den enda som vinner av dessa förskrivningar, om det inte handla om cancer relaterat smärta är faktiskt Läkemedelsindustrin, som de senare år har smugit in indikationen att behandla all slags smärta, för att tjäna mera. Ok ibland tror man att man måste sätter in ett Opioid, men då borde man också vara ansvarig för att utsätter det, vilket tyvärr händer inte så ofta. De patienter som du beskriver är ju absolut inte kandidater för Opioider/Opiater eller Antidepressiva, mediciner, om du inte vill Eugenikers äran. Om man tar sig tid och lär patienten att se sambanden och snöbollseffekt av deras dåligmående, klarar man sig väldig bra utan dessa mediciner, men då är förutsättningen en flera veckors regelbunden terapi och kontinuitet.

  Borg Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Du blandar ihop smärtmedicin och psykofarmaka

  2015-12-08 22:20 | @ Dr Menge.. Så du menar att all långvarig förskrivning av opioider som smärtstillande, förutom vid cancersjukdom, enbart gagnar läkemedelsföretagen? Får man gissa att den rehabklinik du arbetar på är för beroende? Och som det låter i Narconons/Scientologernas regi? Ingen med kunskap om smärta skulle nämligen påstå något så löjligt. Du och dina kollegor åberopar gång på gång såväl "Big Pharma" som "Eugenik", något som skriker oseriös propaganda i Scientologernas anda.

  Ted Floryd, "Knarkare"/Patient/politisk debattör, Centrum för Narkotikavetenskap

  Jäv:

 • Olyckliga ordval

  2015-12-09 08:10 | Jag instämmer i den avslutande maningen till försiktighet med värderingsladdade ord, men det bör vi applicera även i mötet med patienter som använder opioider eller andra droger i icke-medicinskt syfte/som rusmedel. "Knark" och "knarkare" är olyckliga begrepp genom att de är så oprecisa (kan gälla allt från cannabis till heroin) och uppfattas som stigmatiserande av brukare. Jag har därför svårt att se någon plats för dessa begrepp i något medicinskt sammanhang överhuvudtaget. En djupare diskussion kring knarkbegreppet och dess koppling till svensk narkotikapolicy finns i Magnus Lintons utmärkta bok med titeln "Knark - en svensk historia".

  Joar Guterstam, ST-läkare/doktorand, Beroendecentrum Stockholm/Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Smærtmedicin

  2015-12-09 13:28 | @Ted Floyd Ditt svar är synnerligen intressant, då du huvudsakligen insinuera något som inte överensstämmer med verkligheten, nämligen med vad den klinik jag jobbar för, behandlar. I min 35 årig verksamhet som läkare har jag träffat många patienter som av olika anledningar har fått Opiater utskrivna , dock inte för cancersmärta. Till min och patientens stora förvåning minskade faktisk smärtorna när patienten blev avgiftat. Det viktigaste i detta sammanhang är ett helhetsgrepp och inte en ytlig bedömning.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons