Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-08

Opioider är inte knark (förrän de missbrukas)

Anders Källgård
överläkare, mottagningen för smärtrehabilitering, Varberg

anders.kallgard@regionhalland.se

I LT 43/2015 [1] diskuterades skillnaden mellan »opiater« och »opioider«. Det var klargörande och bra. Men när det gäller denna substansgrupp finns en annan språklig fråga som är av minst lika stor betydelse i vår kliniska vardag. Jag tänker på oskicket att slentrianmässigt kalla opioider för knark.

Ordet »knark« betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok narkotika som rusmedel, i motsats till preparat i medicinsk användning (min kursivering). Opioider som används medicinskt är alltså inte knark. Men många läkare påstår både i tal och skrift att Citodon, Tramadol och/eller Oxycontin är knark. Det skulle innebära att alla som använder dessa preparat, eller någon annan opioid, är knarkare. Det är ett felaktigt och orimligt språkbruk som dessutom kan vara farligt.

Patienter som använder opioider kan vara jobbiga att ha att göra med. En del har hamnat i beroende som orsakats av vården. Men så länge som patienterna tar sina opioider enligt ordination och inte som rusmedel är deras mediciner inte knark.

Många smärtpatienter har, förutom svår smärta, ekonomiska bekymmer (de klarar inte att arbeta eller är inte anställningsbara) och lider ofta av fetma (inte sällan biverkning av antidepressiv medicinering) och nedstämdhet eller depression (psykiatrisk samsjuklighet är vanlig). Kort sagt är både livskvalitet och självkänsla i botten.

Det är inte ovanligt att dessa patienter skäms när de ber om ett nytt opioidrecept. De känner att de tvingas förnedra sig. Att då också få höra att de är knarkare kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Att kalla opioider för knark är förstås bara en av många faror som lurar vid opioidförskrivning. Att använda opioider lagom mycket och på rätt sätt är en stor utmaning. Det finns en oroande överförskrivning vid långvarig icke-malign smärta. Men alla patienter ska behandlas med respekt. Och de som använder opioider mot sin smärta enligt ordination från läkare ska definitivt inte kallas knarkare.

Överhuvudtaget bör läkare vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar.

Kommentarer (4)

 • Opioider

  2015-12-08 16:33 | @ Anders. Du har rätt i att man inte skall kalla patienterna knarkare, när de har av läkare utskrivna opioider/opiater. I så fall är de iatrogena knarkare. Tyvärr är det så, att alla opioider/Opiater är beroendeframkallande och inte som vissa läkare påstått för patienterna att, om man ta dessa mediciner i låg dos blir man inte beroende. Den enda som vinner av dessa förskrivningar, om det inte handla om cancer relaterat smärta är faktiskt Läkemedelsindustrin, som de senare år har smugit in indikationen att behandla all slags smärta, för att tjäna mera. Ok ibland tror man att man måste sätter in ett Opioid, men då borde man också vara ansvarig för att utsätter det, vilket tyvärr händer inte så ofta. De patienter som du beskriver är ju absolut inte kandidater för Opioider/Opiater eller Antidepressiva, mediciner, om du inte vill Eugenikers äran. Om man tar sig tid och lär patienten att se sambanden och snöbollseffekt av deras dåligmående, klarar man sig väldig bra utan dessa mediciner, men då är förutsättningen en flera veckors regelbunden terapi och kontinuitet.

  Borg Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Du blandar ihop smärtmedicin och psykofarmaka

  2015-12-08 22:20 | @ Dr Menge.. Så du menar att all långvarig förskrivning av opioider som smärtstillande, förutom vid cancersjukdom, enbart gagnar läkemedelsföretagen? Får man gissa att den rehabklinik du arbetar på är för beroende? Och som det låter i Narconons/Scientologernas regi? Ingen med kunskap om smärta skulle nämligen påstå något så löjligt. Du och dina kollegor åberopar gång på gång såväl "Big Pharma" som "Eugenik", något som skriker oseriös propaganda i Scientologernas anda.

  Ted Floryd, "Knarkare"/Patient/politisk debattör, Centrum för Narkotikavetenskap

  Jäv:

 • Olyckliga ordval

  2015-12-09 08:10 | Jag instämmer i den avslutande maningen till försiktighet med värderingsladdade ord, men det bör vi applicera även i mötet med patienter som använder opioider eller andra droger i icke-medicinskt syfte/som rusmedel. "Knark" och "knarkare" är olyckliga begrepp genom att de är så oprecisa (kan gälla allt från cannabis till heroin) och uppfattas som stigmatiserande av brukare. Jag har därför svårt att se någon plats för dessa begrepp i något medicinskt sammanhang överhuvudtaget. En djupare diskussion kring knarkbegreppet och dess koppling till svensk narkotikapolicy finns i Magnus Lintons utmärkta bok med titeln "Knark - en svensk historia".

  Joar Guterstam, ST-läkare/doktorand, Beroendecentrum Stockholm/Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Smærtmedicin

  2015-12-09 13:28 | @Ted Floyd Ditt svar är synnerligen intressant, då du huvudsakligen insinuera något som inte överensstämmer med verkligheten, nämligen med vad den klinik jag jobbar för, behandlar. I min 35 årig verksamhet som läkare har jag träffat många patienter som av olika anledningar har fått Opiater utskrivna , dock inte för cancersmärta. Till min och patientens stora förvåning minskade faktisk smärtorna när patienten blev avgiftat. Det viktigaste i detta sammanhang är ett helhetsgrepp och inte en ytlig bedömning.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016