Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUH Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-08

Opioider är inte knark (förrän de missbrukas)

Anders Källgård
överläkare, mottagningen för smärtrehabilitering, Varberg

anders.kallgard@regionhalland.se

I LT 43/2015 [1] diskuterades skillnaden mellan »opiater« och »opioider«. Det var klargörande och bra. Men när det gäller denna substansgrupp finns en annan språklig fråga som är av minst lika stor betydelse i vår kliniska vardag. Jag tänker på oskicket att slentrianmässigt kalla opioider för knark.

Ordet »knark« betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok narkotika som rusmedel, i motsats till preparat i medicinsk användning (min kursivering). Opioider som används medicinskt är alltså inte knark. Men många läkare påstår både i tal och skrift att Citodon, Tramadol och/eller Oxycontin är knark. Det skulle innebära att alla som använder dessa preparat, eller någon annan opioid, är knarkare. Det är ett felaktigt och orimligt språkbruk som dessutom kan vara farligt.

Patienter som använder opioider kan vara jobbiga att ha att göra med. En del har hamnat i beroende som orsakats av vården. Men så länge som patienterna tar sina opioider enligt ordination och inte som rusmedel är deras mediciner inte knark.

Många smärtpatienter har, förutom svår smärta, ekonomiska bekymmer (de klarar inte att arbeta eller är inte anställningsbara) och lider ofta av fetma (inte sällan biverkning av antidepressiv medicinering) och nedstämdhet eller depression (psykiatrisk samsjuklighet är vanlig). Kort sagt är både livskvalitet och självkänsla i botten.

Det är inte ovanligt att dessa patienter skäms när de ber om ett nytt opioidrecept. De känner att de tvingas förnedra sig. Att då också få höra att de är knarkare kan bli droppen som får bägaren att rinna över.

Att kalla opioider för knark är förstås bara en av många faror som lurar vid opioidförskrivning. Att använda opioider lagom mycket och på rätt sätt är en stor utmaning. Det finns en oroande överförskrivning vid långvarig icke-malign smärta. Men alla patienter ska behandlas med respekt. Och de som använder opioider mot sin smärta enligt ordination från läkare ska definitivt inte kallas knarkare.

Överhuvudtaget bör läkare vara försiktiga med ord som är färgade av värderingar.

Kommentarer (4)

 • Opioider

  2015-12-08 16:33 | @ Anders. Du har rätt i att man inte skall kalla patienterna knarkare, när de har av läkare utskrivna opioider/opiater. I så fall är de iatrogena knarkare. Tyvärr är det så, att alla opioider/Opiater är beroendeframkallande och inte som vissa läkare påstått för patienterna att, om man ta dessa mediciner i låg dos blir man inte beroende. Den enda som vinner av dessa förskrivningar, om det inte handla om cancer relaterat smärta är faktiskt Läkemedelsindustrin, som de senare år har smugit in indikationen att behandla all slags smärta, för att tjäna mera. Ok ibland tror man att man måste sätter in ett Opioid, men då borde man också vara ansvarig för att utsätter det, vilket tyvärr händer inte så ofta. De patienter som du beskriver är ju absolut inte kandidater för Opioider/Opiater eller Antidepressiva, mediciner, om du inte vill Eugenikers äran. Om man tar sig tid och lär patienten att se sambanden och snöbollseffekt av deras dåligmående, klarar man sig väldig bra utan dessa mediciner, men då är förutsättningen en flera veckors regelbunden terapi och kontinuitet.

  Borg Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • Du blandar ihop smärtmedicin och psykofarmaka

  2015-12-08 22:20 | @ Dr Menge.. Så du menar att all långvarig förskrivning av opioider som smärtstillande, förutom vid cancersjukdom, enbart gagnar läkemedelsföretagen? Får man gissa att den rehabklinik du arbetar på är för beroende? Och som det låter i Narconons/Scientologernas regi? Ingen med kunskap om smärta skulle nämligen påstå något så löjligt. Du och dina kollegor åberopar gång på gång såväl "Big Pharma" som "Eugenik", något som skriker oseriös propaganda i Scientologernas anda.

  Ted Floryd, "Knarkare"/Patient/politisk debattör, Centrum för Narkotikavetenskap

  Jäv:

 • Olyckliga ordval

  2015-12-09 08:10 | Jag instämmer i den avslutande maningen till försiktighet med värderingsladdade ord, men det bör vi applicera även i mötet med patienter som använder opioider eller andra droger i icke-medicinskt syfte/som rusmedel. "Knark" och "knarkare" är olyckliga begrepp genom att de är så oprecisa (kan gälla allt från cannabis till heroin) och uppfattas som stigmatiserande av brukare. Jag har därför svårt att se någon plats för dessa begrepp i något medicinskt sammanhang överhuvudtaget. En djupare diskussion kring knarkbegreppet och dess koppling till svensk narkotikapolicy finns i Magnus Lintons utmärkta bok med titeln "Knark - en svensk historia".

  Joar Guterstam, ST-läkare/doktorand, Beroendecentrum Stockholm/Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Smærtmedicin

  2015-12-09 13:28 | @Ted Floyd Ditt svar är synnerligen intressant, då du huvudsakligen insinuera något som inte överensstämmer med verkligheten, nämligen med vad den klinik jag jobbar för, behandlar. I min 35 årig verksamhet som läkare har jag träffat många patienter som av olika anledningar har fått Opiater utskrivna , dock inte för cancersmärta. Till min och patientens stora förvåning minskade faktisk smärtorna när patienten blev avgiftat. Det viktigaste i detta sammanhang är ett helhetsgrepp och inte en ytlig bedömning.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med/ Överläkare, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons