Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTYW Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-14

Skåne visar vägen med vårdprogram för svår sepsis

Peter Lanbeck
verksamhetschef
Peter.Lanbeck@skane.se

Mari Rosenqvist
specialistläkare; båda VO infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukvård 

Sven Oredsson
medicinsk rådgivare, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

Lisa Mellhammar och medförfattare belyste i LT 47/2015 [1] insiktsfullt den okunskap som finns om begreppet sepsis, och den brist på uppmärksamhet detta allvarliga tillstånd får vid utdelning av forskningsmedel och i viss mån av landsting och regioner.

Region Skåne har i ett specialitetsövergripande samarbete tagit fram ett regionalt vårdprogram för svår sepsis och septisk chock [2]. En central del i vårdprogrammet är »sepsiskedjan« med handfasta råd om handläggning från hemmet till rätt vårdplats. Fokus ligger på tidig identifiering och korrekt behandling. En inspirationskälla till vårdprogrammet är Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram [3].

Vårdprogrammet definierar tydligt begreppet svår sepsis och ger handfast stöd till vårdpersonal att identifiera tidiga tecken. Råden är anpassade till det nationella triagesystemet RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) och beskriver bland annat behandling och behandlingsmål för vätsketerapi och antibiotikaval. En ny viktig del i kedjan är sepsislarm, som löser ut när en patient visar röd RETTS och feber, eller anamnes på feber. Den ökade uppmärksamheten har förkortat tiden till antibiotika i pilotverksamheten. Fortsatt vård rekommenderas beroende på allmäntillstånd och vitalparametrar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt medel för implementering av vårdprogrammet på samtliga akutsjukhus under 2016. Särskilda indikatorer och mål kommer att följas upp regionövergripande. Exempelvis kommer tid från ankomst till akutmottagning och insättning av antibiotika att följas med hjälp av nya journalmallar.

Vi i Skåne hoppas få många efterföljare i andra landsting och regioner, så att kunskapen om sepsis ökar och fler patienter kan räddas till livet. För varje timme vi kan korta tiden till att antibiotika sätts in minskar mortaliteten. För att uppnå detta krävs ett förtroendefullt samarbete mellan regionledning och professionella företrädare från flera specialiteter.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons